ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อาหารเสริมสำหรับเด็ก จำเป็นต่อลูกน้อยจริงหรือ ?

อาหารเสริมสำหรับเด็ก จำเป็นต่อลูกน้อยจริงหรือ ? 
        คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเคยเห็นโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารเสริมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดน้ำ หรือวิตามินรวมชนิดเคี้ยวรสชาติต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ก็อาจรู้สึกสงสัยว่าอาหารเสริมเหล่านี้จะจำเป็นต่อลูกน้อยจริงหรือไม่ และจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งการศึกษาข้อมูลต่อไปนี้คงพอช่วยไขข้อข้องใจดังกล่าวได้


วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการเด็ก

       โดยปกติ ร่างกายของเด็กย่อมต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการขาดวิตามินหรือแร่ธาตุตัวใดตัวหนึ่งไปก็อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้

วิตามิน

วิตามินแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน   ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างโปรตีนและการแบ่งเซลล์ แต่หากมีวิตามินเหล่านี้สะสมในร่างกายมากเกินไปก็อาจมีผลกระทบต่อตับและสมองได้

วิตามินที่ละลายได้ในน้ำ  เช่น วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 และวิตามินซี เป็นต้น ซึ่งร่างกายสามารถขับวิตามินเหล่านี้ออกไปได้เองหากมีปริมาณมากเกินความจำเป็น

แร่ธาตุ

     มีแร่ธาตุเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์ โดยปริมาณสารอาหารกลุ่มแร่ธาตุที่แนะนำให้บริโภคได้กำหนดไว้ 7 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม ไอโอดีน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม เหล็ก และสังกะสี

      ทั้งนี้ เด็กที่ขาดวิตามินมักจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด นอนไม่ค่อยหลับ และกระสับกระส่าย ส่วนอาการเริ่มแรกของเด็กที่ขาดแร่ธาตุจะแตกต่างกันไปตามชนิดของแร่ธาตุ รวมทั้งปริมาณแร่ธาตุและวิตามินที่เด็กแต่ละคนต้องการนั้นอาจแตกต่างกันไปตามอายุของเด็กและชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ก็อาจทำให้ร่างกายของเด็กต้องการวิตามินเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น เด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโต การเล่นและการออกกำลังกาย การเผชิญภาวะเมตาบอลึซึมสูง และการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างมีไข้ เป็นโรคติดเชื้อ มีความผิดปกติของการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร เป็นต้น


ควรให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเสริมสำหรับเด็กหรือไม่ ?

      หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่อาจรู้สึกวิตกกังวลเพราะกลัวว่าเจ้าตัวเล็กอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  หลายคนก็อาจอยากให้ลูกรับประทานอาหารเสริมต่าง ๆ ที่อยู่ในสื่อโฆษณา และผู้เชี่ยวชาญบางรายก็ยังเชื่อว่าอาหารเสริมสำหรับเด็กอาจช่วยชดเชยวิตามินต่าง ๆ ในเด็กที่เผชิญภาวะขาดสารอาหารได้

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนกลับมองว่าการให้ลูกน้อยรับประทานวิตามินรวมหรืออาหารเสริมต่าง ๆ นั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น โดยสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics) แนะนำว่าควรให้เด็กรับประทานอาหารเสริมก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายจากการรับประทานอาหารทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนการให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเสริมนั้น อาจไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสารอาหารที่ได้รับเข้าไปไม่เกินกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวัน 

อาหารเสริมสำหรับเด็กเหมาะกับเด็กแบบใด ?

       แม้ว่าอาหารเสริมอาจไม่จำเป็นสำหรับเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่กุมารแพทย์อาจแนะนำให้เด็กบางคนรับประทานวิตามินรวมหรือแร่ธาตุเสริม เช่น

👉เด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารตามปกติ หรือรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ
👉เด็กที่เลือกรับประทานอาหารเพียงบางอย่าง
👉เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหืด หรือโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
👉เด็กที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของนม หรือเด็กที่จำกัดการรับประทานอาหารบางชนิด
👉เด็กที่ชอบรับประทานอาหารขยะ อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว หรือดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมาก
👉เด็กที่กำลังใช้ยารักษาโรค เนื่องจากยาบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารได้

      ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้เจ้าตัวเล็กรับประทานอาหารเสริมเสมอ และต้องดูแลให้เด็กรับประทานอาหารเสริมตามฉลากหรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวังในการใช้อาหารเสริมสำหรับเด็ก

       อาหารเสริมสำหรับเด็กมักอยู่ในรูปของเยลลี่ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเสริมมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งการได้รับวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดที่มากเกินไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรแน่ใจว่าอาหารเสริมที่เลือกซื้อนั้นจะไม่เป็นอันตราย และควรเก็บบรรจุภัณฑ์ให้พ้นจากมือของลูกน้อย

อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ควรจัดเตรียมอาหารที่มีความหลากหลายและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนให้เจ้าตัวเล็กรับประทานแทนการใช้อาหารเสริม เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

วิตามินอาหารเสริมที่ทางร้านแนะนำนะคะNutroplex Oligo Plus 100ml
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสส้มสำหรับเด็ก มีส่วนผสมของมัลติวิตามิน โอลิโกฟรุคโตสซึ่งเป็นใยอาหารธรรมชาติ และยังมีธาตุเหล็กสูง ช่วยปรับสมดุลให้ระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติ พร้อมทั้งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

• แต่งกลิ่นส้ม ช่วยให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้น
• สูตรปราศจากน้ำตาล (ใช้ความหวานจากซอร์บิทอล)
• มีธาตุเหล็กสูง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของร่างกาย
• โอลิโกฟรุคโตส (Oligofructose) ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์ และใยอาหารจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย


Nutri Master Bain Syrup (DHA70%) 150 ml.

คุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลาทูน่า (ดีเอชเอ 70%) และวิตามินรวม กลิ่นผลไม้รวม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมอง และสายตา รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง และระบบประสาทของเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับ เด็กในวัยเรียนที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองและสายตา

เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง ระบบประสาท และสายตาของเด็กทำให้เรียนรู้เร็ว มีความจำดี สมาธิสูง บำรุงสมอง ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สมองปลอดโปร่ง โลดแล่น

บำรุงร่างกาย เสริมสร้างการเจริญเติบโต

สารสำคัญ
ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 ได้แก่ อีพีเอ และ ดีเอชเอ
ในหนึ่งช้อนโต๊ะ(15 มล.) ประกอบด้วย
น้ำมันปลาทูน่า 250 มก. ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง
ให้กรดกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก ( ดีเอชเอ) 175 มก.
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก ( อีพีเอ) 25 มก.
แอล-กลูตามิก แอซิด 100 มก.
วิตามินเอ 1000 หน่วยสากล
วิตามินดี 100 หน่วยสากล
วิตามินอี 5 มก.
วิตามินบี 1 0.7 มก.
วิตามินบี 2 0.85 มก.
วิตามินบี 3 8 มก.
วิตามินบี 6 0.35 มก.
วิตามินบี 12 2 มคก.
HAEMO-VIT KIDS Pediatric Multi-Vitamins with Lysine 120ml
วิตามินรวมน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ประกอยด้วยวิตามินที่จำเป็นแก่ร่างกาย 6 ชนิด และไลซีน บำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร เหมาะสำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต หรือเด็กที่เบื่ออาหาร

ใช้เสริมวิตามินในเด็กที่ขาดวิตามิน
ขนาดรับประทาน :
เด็กอายุ 1-4 ปี วันละ 1/2 ช้อนชา
เด็กอายุมากกว่า 4 ปี และผู้ใหญ่ วันละ 1 ช้อนชา
ส่วนประกอบสำคัญ
Vitamin B1 1.5 mg. Vitamin B2 1.7 mg.
Vitamin B6 1.0 mg. Vitamin B12 2.0 mg.
Nicotinamide 20.0 mg. D-panthenol 6.0 mg.
L-lysine 50.0 mg.


Syn-O-Vits Multiple Vitamins Syrup With Lysine

ส่วนประกอบ : L-Lysine-Hydrochloride 50 mg Vitamin A 500 i.u. 18.8 Vitamin D3 (Cholecalciferol) 100 i.u. 50.0 Vitamin B1 (Thiamine HCI) 5 mg 333.3 Vitamin B2,(Rib oflavin-5 Phosphate Sodium)1.5 mg 88.2 Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) 0.5 mg 25.0 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 5 mg 250.0 Nicotinamide 20 mg D-Panthenol 5 mg 83.3

สรรพคุณ : ใช้บำรุงร่างกาย และรักษาอาการขาดวิตามิน ช่วยเจริญอาหาร
วิธีใช้ : เด็ก ครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้งSEVEN SEAS OCEAN GOLD WITH MTV SYR 

คุณสมบัติ
Cod Liver Oil with Multivitamin น้ำมันตับปลา ผสมวิตามินรวม มีส่วนประกอบของโอเมก้า 3, ดีเอชเอ Vitamin A B1 B2 B6 C D E Nicotinmide
ส่วนประกอบที่สำคัญ
1.โอเชี่ยน โกลด์ น้ำมันตับปลา (อุดมด้วย วิตามินเอและดี)
2.ตามินสำคัญ 8 ชนิด
เหมาะสำหรับ : เด็กที่กำลังเจริญเติบโต เด็กที่เบื่ออาหาร เด็กภายหลังการเจ็บป่วยหรือระยะพักฟี้น
วิธีรับประทาน
วันละ 1 ครั้ง
อายุ 1-12 เดือน ทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา
อายุ 1-4 ปี ทานครั้งละ 1 ช้อนชา
อายุ 4 ปีขึ้นไป ทานครั้งละ 1 1/2 ช้อนชา

เซเว่นซีส์ วิตามินรวมผสมไลซีน ชนิดน้ำเชื่อม รสผลไม้
(Seven Seas Multivitamin Syrup with Lysine)
ส่วนประกอบ: วิตามินบี1, บี2, บี6, บี12, ดี-แพนทีนอล นิโคทินามายด์
และมีไลซีน 375 ml. ต่อ 1 ช้อนชา

มีประโยชน์สำหรับ:
บำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร เหมาะสำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต เด็กที่เบื่ออาหาร หรือผู้ป่วย
ในระยะพักฟื้น
วิธีรับประทาน: วันละ 1 ครั้ง

รับประทานวันละ 1 ช้อนชา (5 ml.)
ก่อนอาหาร ½-1 ชั่วโมง
ทานได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ขึ้นไป SCOTT’S COD LIVER OIL Emulsion สก๊อต อีมัลชั่น น้ำมันตับปลา รสส้ม 200 มล.1 ขวด
อุดมด้วยวิตามิน A , D และแคลเซียมช่วยบำรุงร่างกายเด็กในวัยเจริญเติบโตช่วยพัฒนากระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำมันตับปลา รสส้มแสนอร่อย รับประทานง่าย
ข้อมูลเฉพาะของ SCOTT’S COD LIVER OIL Emulsion สก๊อต อีมัลชั่น น้ำมันตับปลา รสส้ม 200 มล.1 ขวด
Mamarine Kids Booster C BioC วิตามินเด็ก อาหารเสริมเด็ก ป้องกันภูมิแพ้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
สูตร Bio C ที่อุดมด้วย วิตามิน C จาก Acerola Cherry และ Betaglucan จากอเมริกา
มีส่วนช่วยในการป้องกันหวัดและภูมิแพ้ให้ลูกน้อย รสส้ม ทานง่าย ไม่คาว • เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง
• ช่วยป้องกันหวัดและโรคภูมิแพ้
• วิตามินซีสูง บำรุงหลอดเลือด
• รสส้ม ทานง่าย
• มีวิตามินจำเป็นช่วยบำรุงร่างกาย
• เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย
วิธีรับประทาน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป
น้ำหนัก 7-9 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 CC.) วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
น้ำหนัก 10-14 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 CC.) วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขึ้นไป รับประทานครั้งละ 3 ช้อนชา (15 CC.) หรือ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
ทะเบียนอย. 73-1-00154-5-0011
ขนาด 120 ml.
MAMARINE KIDS OMEGA 3 PLUS LYSINE & MULTIVITAMIN FORTE ขนาด 120 ml.
• เน้นเรื่องการเจริญเติบโตของลูกน้อย ตัวเล็ก โตไม่เต็มวัยเหมือนเพื่อนๆ
• กระตุ้นความอยากอาหาร ให้ลูกน้อยทานง่าย มีพัฒนาการร่างกายที่เหมาะสม
• มีน้ำมันปลาและ โอเมก้า 3 ช่วยการทำงานของระบบสมอง สายตา หลอดเลือด
และความจำทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น
• รสส้มทานง่าย ไม่คาว หวาน แต่ไม่ใช้น้ำตาล ดีต่อสุขภาพ
• มีวิตามินเสริมครบครั้น ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Iceland สามารถทานได้ตั้งแต่ อายุ 1 ขวบขึ้นไป
วิธีรับประทาน ทาน วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า ทานตามน้ำหนัก โดย
น้ำหนัก 7-9 กก. รับประทานครั้งละ 5 ซีซี
น้ำหนัก 10-14 กก. รับประทานครั้งละ 10 ซีซี
น้ำหนักมากกว่า 15 กก.
รับประทานครั้งละ 15 ซีซี ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ช้อนโต้ะ ประกอบด้วย
Each contains แอล-ไลซีนไฮโดรคลอไรด์ 100 มก.
โอเมก้า-360 เพียว 22-3 ฟิช ออยล์ 500.000 มก.
แอล-กลูตามีน 50.000 มก. และส่วนประกอบอื่นๆ
คำเตือน
1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา
2. ควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้าหรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน
3. ไม่ใช่อาหารควบคุมน้ำหนัก
4. เขย่าขวดก่อนรับประทาน
เลขทะเบียน อย. : 73-1-00154-5-0009
ปริมาณสุทธิ 120 ml.

MAMARINE KIDS OMEGA3 SYRUP ORIGINAL 120 ML.
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบน้ำสําหรับเด็ก ในรูปแบบSyrup มีรสส้ม ทานง่าย ไม่คาว
มีส่วนผสมจาก น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากประเทศไอซ์แลนด์  มีส่วนช่วยในด้าน การเจริญอาหาร
บํารุงสมองพัฒนาความจํา มีพัฒนาการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ Lysine และ L-Glutamine
ที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต เป็นส่วนช่วยในการสร้าง Growth Hormone ซึ่งมีผลต่อความสูง พร้อม
วิตามินรวมช่วยในการบํารุงร่างกายที่สําคัญ ไม่มีน้ำตาล ต้นเหตุโรคอ้วนสําหรับเด็กยุคนี้
ปริมาณโอเมก้า 3 ที่เหมาะสมต่อวัน แบ่งตามช่วงอายุ โอเมก้านับเป็นกรดไขมันจำเป็นสำหรับร่างกาย
จึงควรบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องบริโภคโอเมก้าในปริมาณที่เหมาะสมจากแหล่งอาหารต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ช่วยเจริญอาหาร เสริมพัฒนาการ และ บำรุงสมองสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
วิธีรับประทาน
น้ำหนัก 7-9 กิโลกรัม  รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 CC.)  วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
น้ำหนัก 10-14 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 CC.)  วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
น้ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานครั้งละ 3 ช้อนชา (15 CC.) หรือ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 1 ครั้ง เวลาใดก็ได้
ทะเบียน อย. 73-1-00154-5-0010
ขนาด 120 ml.


Beta Glucan+เบต้า-กลูแคน และวิตามินซี 120 ml  
ช่วยเสริมภูมิต้านทาน ต้านเชื้อโรค ป้องกันหวัด  ภูมิแพ้
สำหรับเด็ก (รสส้ม อร่อยมาก ทานง่าย ) (วัตถุดิบนำเข้าจากเยรมันนี)
หมดอายุ Exp. 30/09/2020
#เบต้า -กลูแคน และ#วิตามินซีจากธรรมชาติ 
#มีคุณสมบัติในเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัวอยู่เสมอ
#ทำให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได้ดี โดยเฉพาะการกระตุันของการทำงาน
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว Macrophage 
#เสริมภูมิต้านทาน
#ป้องกันหวัด ให้ลูกรักมีสุขภาพที่แข็งแรง
#ช่วยป้องกันเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
ส่วนประกอบสำคัญใน 1 ช้อนโต๊ะ (วัตถุดิบนำเข้าจากเยรมันนี)
#น้ำส้มเข้มข้น  825  มก
#สารสกัดจากอะเชโรล่าเชอร์รี่ 600 มก
#เบต้า-กลูแคน 170 มก
ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง
#BetaGlucan

น้ำมันปลา+วิตามินรวม โอพลัส

\\\\\ส่วนประกอบ/////
💛น้ำส้มเข้มข้น 750 mg
💛น้ำมันปลา 500 mg. (EPA 90 mg + DHA 60 mg)
💛calciam lactate 310 mg.
💛L-lycine 20 mg
💛vitamin B 1-2-6
💛vitamin C
💛vitamin D
💛vitamin E
\\\\\คุณสมบัติ/////
🐟บำรุงสมอง เพิ่มความจำ
🐟 บำรุงร่างกายให้สดชื่น
🐟 บำรุงกระดูก
🐟 เพิ่มความอยากอาหาร
🐟 กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
\\\\\\วิธีรับประทน//////
🍴รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง พร้อมอาหาร
\\\\\คำแนะนำ/////
❤️ ควรเก็บในตู้เย็น 4-10 องศาเซลเซียส หลังเปิดฝาขวด
 ควรเขย่าขวดก่อนใช้
❌ ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากปลาและจากถั่วเหลืองไม่ควรรับประทาน

มี 2 รสชาติ คือ รสส้ม และรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan