ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไม่อยากอ้วนแล้วต้องดู

อ้วน (Obesity)

       เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากผิดปกติหรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไป จนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ยากลำบากขึ้น สูญเสียความมั่นใจ นอนกรน ปวดข้อ ปวดหลัง ไขมันในเลือดสูง หอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไปจนถึงมะเร็งลำไส้ และโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจพัฒนาตามหลังจากภาวะอ้วนได้

     เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้กำหนดผู้ที่มีภาวะอ้วน คือ การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (น้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง) ผู้ที่มีภาวะอ้วน คือ ผู้ที่มีค่า BMI อยู่ที่ 30 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีค่า BMI ทั้งที่อยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกิน (BMI อยู่ที่ 25 ขึ้นไป) ไปจนถึงอยู่ในภาวะอ้วน (BMI อยู่ที่ 30 ขึ้นไป) ควรระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเป็นพิเศษ

   หากไม่ได้มีรูปร่างหรือมีส่วนเกินในร่างกายที่มากเกินไปจนก่อปัญหา แต่กลับมีค่า BMI มากกว่า 25 ก็สามารถตรวจสอบกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ เพราะในบางราย น้ำหนักตัวที่มากไม่ได้มาจากไขมันที่สะสม แต่เป็นกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา เนื่องจากค่าที่ได้จาก BMI เป็นค่าโดยประมาณในการอ้างถึงมวลไขมัน แต่ไม่ได้เป็นค่าที่วัดมวลไขมันได้โดยตรง

    อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ตรวจหาภาวะอ้วน คือ การตรวจวัดรอบเอว โดยผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพ คือ ผู้ชายที่มีรอบเอวเกินกว่า 90 เซนติเมตร และผู้หญิงที่มีรอบเอวเกินกว่า 80 เซนติเมตร

    ผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน ควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ควบคุมน้ำหนักตัว หรือปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาควบคุม ก่อนจะเผชิญปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้น

อาการของภาวะอ้วน

     ผู้ที่มีภาวะอ้วน คือ ผู้ที่มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ หายใจติดขัด นอนกรน เหนื่อยง่าย ร้อนง่าย เหงื่อออกง่าย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ยากลำบาก จนอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงความไม่มั่นใจในตนเอง อาจทำให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือการเข้าสังคม และปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นตามมา


สาเหตุของภาวะอ้วน


ภาวะอ้วน คือ การที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากผิดปกติ หรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไปผ่านกิจกรรมประจำวัน สาเหตุของภาวะอ้วนเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่

พฤติกรรมการบริโภค คนบริโภคอาหารแล้วเปลี่ยนสารอาหารที่ได้รับออกมาในรูปของพลังงาน หน่วยของพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารเรียกว่าแคลอรี่ ร่างกายคนทั่วไปมีความต้องการแคลอรี่ต่อวัน คือ เพศชายประมาณ 2,500 แคลอรี่ และเพศหญิงประมาณ 2,000 แคลอรี่

ภาวะอ้วนมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง มีไขมันและน้ำตาลสูงในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการของร่างกาย เช่น อาหารจานด่วน บุฟเฟ่ต์ ของหวาน หรือขนมหวานหลังอาหารจานหลัก การดื่มเครื่องดื่มแคลอรี่สูง อย่างน้ำหวาน น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างผัก ผลไม้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบย่อยอาหาร

พฤติกรรมการใช้ชีวิต มีกิจวัตรประจำวัน ลักษณะนิสัย หรือข้อจำกัดทางสุขภาพ เช่น อาการป่วยต่าง ๆ ทำให้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ทำให้มีการเผาผลาญแคลอรี่และไขมันน้อย จนเกิดเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก

การพักผ่อนไม่เพียงพอ จะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้น จึงต้องบริโภคอาหารที่ให้แคลอรี่สูงเพิ่มขึ้น

การเลิกสูบบุหรี่ อาจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทดแทนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จึงอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและนำไปสู่ภาวะอ้วนได้ อย่างไรก็ตาม การเลิกสูบบุหรี่ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ผู้ที่มีภาวะอ้วนจากการเลิกสูบบุหรี่จึงควรรักษาภาวะอ้วน และไม่กลับไปสูบบุหรี่อีก

กรรมพันธุ์ ร่างกายของแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญกำจัดไขมันแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแตกต่างกัน พันธุกรรมจึงอาจมีผลต่อปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกาย และแหล่งที่ไขมันถูกส่งไปเผาผลาญเป็นพลังงานภายในร่างกาย

หนึ่งในโรคทางกรรมพันธุ์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอ้วน คือ พราเดอร์-วิลลี่ ซินโดรม (Prader-Willi Syndrome) ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการกินจุ กินไม่หยุด และมีพัฒนาการช้า

อายุ ภาวะอ้วนสามารถเกิดได้กับทุกวัย แต่เมื่อเติบโตขึ้นและเข้าสู่วัยต่าง ๆ ฮอร์โมนในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันลดน้อยลง หากมีการบริโภคอาหารแคลอรี่สูงแล้วขาดการกำจัดไขมันส่วนเกินออกไปอย่างเหมาะสมกับร่างกายตามวัย ก็จะนำไปสู่ภาวะอ้วนได้ในที่สุด

ปัจจัยทางการแพทย์ การเจ็บป่วย บางอาการหรือบางโรคก็อาจส่งผลต่อการเกิดภาวะอ้วนได้ เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานน้อยลง หรือโรคคุชชิ่งซินโดรม (Cushing’s Syndrome) ซึ่งร่างกายจะมีระดับฮอร์โมนคอร์ติโซลสูงเป็นเหตุให้เกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่าง ๆ อย่างใบหน้า ช่วงท้อง และหน้าอก

การรักษาด้วยยาบางชนิดก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญและการสะสมไขมันจนเกิดภาวะอ้วน เช่น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) กลุ่มยาต้านเศร้า ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน โรคลมชัก และโรคจิตเภทการรักษาภาวะอ้วน

    เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ควบคุมอาหารและพฤติกรรมการบริโภค ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ

ส่วนการรักษาทางการแพทย์ แพทย์จะพิจารณาเป็นกรณี อาจมีบางรายที่ควรรับประทานยาลดน้ำหนักภายใต้ใบสั่งแพทย์ควบคู่กับการดูแลตนเอง หรือบางราย แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ก่อนจะรักษาในขั้นต่อ ๆ ไปการป้องกันภาวะอ้วน

    ภาวะอ้วนที่เกิดจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมอาหารและพฤติกรรมการกิน รับประทานผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ มีไขมันสูงและมีน้ำตาลมาก ดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือน้ำอัดลม ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และชั่งน้ำหนักอยู่เสมอเพื่อตรวจดูและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี

การป้องกันภาวะอ้วนสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

ใส่ใจในทุกมื้ออาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะธัญพืช ผัก และผลไม้ ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อหลักเกินวันละ 3 มื้อ และเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ หลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารมื้อหนักที่ต้องรับประทานมาก ๆ อย่างอาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูง อย่างพวกของมัน ของทอดที่มีน้ำมันมาก เนื้อสัตว์ติดมัน หรืออาหารที่มีรสหวาน มีน้ำตาล อย่างขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว เลือกดื่มน้ำเปล่าหรือนมไขมันต่ำแทนน้ำหวาน น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การควบคุมอาหารเป็นส่วนสำคัญในการลดน้ำหนักและป้องกันภาวะอ้วน ควรใส่ใจในการรับประทานอาหารให้เป็นนิสัย ถึงจะอยู่ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลเฉลิมฉลอง ควรเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมอยู่เสมอ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมการกิน แม้จะสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการรับประทาน ก็ไม่ควรรับประทานอาหารขยะที่มีไขมันสูง รู้จักปฏิเสธอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือในงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน ก็ควรเลือกรับประทานแต่อาหารที่ไม่เสี่ยงต่อภาวะอ้วน

หมั่นออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายอย่างน้อย 150-300 นาที/สัปดาห์ อาจเลือกกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการวิ่ง เดิน หรือเต้น และเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส ส่วนผู้ที่เคยรักษาภาวะอ้วนและต้องการป้องกันไม่ให้กลับมาอ้วนอีก ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 60 นาที

    ปัจจุบัน คนเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จึงทำให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันลดน้อยลงไปด้วย เทคนิคหนึ่งที่เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้น คือการลดเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ร่างกายลง เช่น ใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์น้อยลง โดยหันไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน อาจทำกิจกรรมกับครอบครัว หรือทำงานบ้านด้วยตนเองโดยไม่พึ่งเครื่องอำนวยความสะดวก เป็นต้น

วางแผนและจดบันทึก ชั่งน้ำหนักตัวเป็นประจำ ศึกษาข้อมูลแคลอรี่และสารอาหารในอาหารแต่ละชนิด อาหารที่ควรรับประทาน และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง วางแผนกำหนดเมนูอาหารในแต่ละมื้อของวัน กิจกรรมและการออกกำลังกายที่ต้องทำเพื่อเผาผลาญไขมันในร่างกาย โดยตั้งเป้าหมายกำหนดเวลาและน้ำหนักที่ต้องการลด การตั้งเป้าหมายจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ทำให้มีความตั้งใจลงมือปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ให้สำเร็จในที่สุด

หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หากต้องอยู่อาศัยในครอบครัวหรือสังคมที่มีการรับประทานอาหารเสี่ยงต่อภาวะอ้วนเป็นกิจวัตร ควรสร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาวะอ้วนให้คนรอบข้างตระหนักและใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น แต่หากมีข้อจำกัดทางฐานะ ควรหาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และเลือกหาอาหารที่มีประโยชน์มารับประทานแทน อย่างการหาแหล่งเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่มีราคาถูก หรือลดต้นทุนค่าอาหารด้วยการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารรับประทานเอง

     พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันภาวะอ้วน หากพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีในการใส่ใจสุขภาพและอาหารการกิน พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมถูกปลูกฝังสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจว่าตนกำลังเผชิญกับภาวะอ้วนหรือไม่ หรือต้องการทราบวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากภาวะอ้วน สามารถไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ทุกเมื่อ โดยหลังไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ ควรปฏิบัติตามข้อชี้แนะอย่างสม่ำเสมอ โดยคำแนะนำของแพทย์มักเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับพฤติกรรมใหม่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายสะสมไขมันจนเกิดภาวะอ้วน ในรายที่ได้รับยาลดความอ้วนหรือยาหลังการรักษาอาการต่าง ๆ อันเกิดจากภาวะอ้วน ต้องรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนด ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย และไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

นอกจากการออกกำลังกายแล้วยังมีผลิตภัฑณ์ที่ช่วยในการลดน้ำหนักที่ทางร้านแนะนำนะคะKIOSTAT 30 Capsules

ไคโอสแตท ไคโตซานจากพืชและเห็ด ผสมวิตามินซี สามารถดักจับไขมันได้ถึง 800 เท่า ปลอดภัยต่อร่างกาย เนื่องจากไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ปลอดภัยต่อตับ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัต ช่วยลดการดูซึม แป้ง ไขมัน ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ

คุณสมบัติ

Kiostat Chitosan 500 mg. ไคโอสแตท ไคโตซานจากพืชและเห็ด 30 เม็ด 1 กล่อง
ดักจับไขมันใหม่ที่มากับอาหาร
ควบคุมระดับคอเลสตอรอล
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ที่สุดแห่งนวัตกรรมดักจับไขมัน ในปริมาณที่มากกว่าน้ำหนักตัว 800 เท่า
ปลอดภัยต่อร่างกาย เพราะไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและถูกขับออกจากร่างกายอย่างธรรมชาติ
ขนาดรับประทาน รับประทานก่อนอาหารเช้าเเละเย็น ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง


รายละเอียดสินค้า Vistra L-Carnitine 3L 500mg 30เม็ด วิสทร้า แอล-คาร์นิทีน500มก * 1 กระปุก
ช่วยลดอาการอ่อนล้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกาย
ช่วยซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บหลังการออกกำลังกาย
กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต(Growth Hormone)
เร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายเพื่อเปลี่ยนเป็นมวลกล้ามเนื้อส้มแขกอุดมไปด้วยสาร Hydroxy-citric acid (HCA) สาร HCA ช่วยในการเผาผลาลไขมันส่วนเกิน
มีส่วนช่วยในการช่วยทำให้ไม่หิว ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ ATP citrate lyase จะทำให้ร่างกาย
นำพลังงานจาก carbohydrate ไปใช้ ไม่สะสมเป็นไขมัน
วิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง
ส่วนประกอบสำคัญ
ผลส้มแขก 500 mg.


ส้มแขก

สรรพคุณ :  ช่วยยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ ช่วย

เร่งสลายไขมันส่วนเกิน    ลดไขมัน ช่วยย่อยอาหาร

และกระชับกล้ามเน้อหน้าท้องให้เพรียวงามอยู่เสมอชาแคทเทอรีน 16 ซอง ช่วยระบายถ่ายง่าย ไม่บิดมวน สบายท้อง


D-et ดี-เอ็ด 100 ซอง เป็นสารให้ความหวาน
ที่ไม่มีพลังงาน ชนิดใหม่ ซึ่งมีส่วนผสมของ
ซูคราโลส เป็นสารให้ความหวานหลัก

ซูคราโลส คือสารให้ความหวานที่ไม่มีพลังงาน
เพียงชนิดเดียว ในปัจจุบันที่ทำจากน้ำตาลเป็น
สารตั้งต้น แล้วปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปที่
ร่างกายย่อยไม่ได้ เหมือนที่ร่างกายย่อยเส้นใย
(เซลลูโลส)ไม่ได้ ซูคราโลส จึง
มีรสหวานอร่อยเป็นธรรมชาติแบบน้ำตาล
ไม่มีรสขมติดลิ้น ใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้จริง
แต่ไม่ให้พลังงาน

ดี-เอ็ด ทำจากซูคราโลสจึง หวานอร่อย
ไม่ขม แตกต่างกว่าสารให้ความหวานแทน
น้ำตาลตัวเดิมๆที่คุณเคยใช้
ดี-เอ็ด หวานกว่าน้ำตาลประมาณ 8 เท่า
เป็นผลึกละเอียด ร่วน สีขาว ละลายน้ำได้ดี
ทั้งในอาหารร้อนและเย็น ใช้ปรุงอาหารร้อนๆ
บนเตาได้จริง โดยรสชาติไม่เปลี่ยนและ
ไม่เป็นอันตราย ไม่ว่า ต้ม ผัด นึ่ง ทอด
อบ อุ่นอาหารซ้ำ ฯลฯ ไม่มีน้ำตาล
เหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกเลี่ยง
การบริโภคน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คาร์โบไฮเดรตต่ำจัด (extreamly low-carb)
เหมาะสำหรับผู้บริโภคตามแนวทางพร่องแป้ง
ละลายน้ำได้ดี ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำให้ฟันผุ
ไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยหรือมีภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย

FITNE' Herbal Infusion

ยาชงสมุนไพร  ตรา ฟิตเน่

วิธีใช้
ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไป แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของฤทธิ์สมุนไพรในปริมาณที่เพียงพอ ใช้ดื่มก่อนนอน

สรรพคุณ
เป็นยาระบาย
ส่วนประกอบ (Ingredients)

ใน 1 ซองกระดาษชนิงชง (2 กรัม) ประกอบด้วย
ใบมะขามแขก (Senna leaves)75%
ฝักมะขามแขก (Senna pods)25%

ยาชงสมุนไพร กลิ่นเก็กฮวย ตรา ฟิตเน่

วิธีใช้:
ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไป แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของฤทธิ์สมุนไพรในปริมาณที่เพียงพอ ใช้ดื่มก่อนนอน

สรรพคุณ:
เป็นยาระบาย

ส่วนประกอบ:
ใน 100 กรัม (1 ซอง 2.50 กรัม) ประกอบด้วย
ใบมะขามแขก 60 กรัม
ฝักมะขามแขก 20 กรัม
เก็กฮวย 19 กรัม
แต่งกลิ่นด้วยดอกเก็กฮวยและอื่นๆ


Selfie S ลดน้ำหนัก "ผอมทันใจ ใครก็ทัก" ด้วยสูตรที่แตกต่าง ที่ถูกคิดค้น และผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด จาก Switzerland
Selfie S ไม่ ว่าจะดื้อยา หรือผู้ที่มีปัญหาส่วนเกิน แขน ขา หน้าท้อง ผิวเปลือกส้ม มีไขมันส่วนเกินสะสมจำนวนมาก ก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้หุ่นผอม เพรียว กระชับ มั่นใจขึ้น จนใครๆ ต้องทัก
หมดยุคการลดน้ำหนักแบบเดิมๆ กำจัดไขมัน กระชับทุกสัดส่วนด้วย Selfie S แม้จะทานไม่เป็นเวลา กินจุบจิบ ลดยาก ดื้อยา เม็ดเดียวก่อนอาหารเช้า จบ !!!
คุณสมบัติของ Selfie S Block Burn Build
- Block แป้ง และไขมันทันใจ
- Burn ไขมันสะสมไปเป็นพลังงานให้กับร่างกาย
- Build กล้ามเนื้อ กระตุ้นการใช้พลังงาน สลายไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกาย
- ดึงพลังงานสำรองมาใช้ ช่วยให้ พุงลด แขนลด ขาเรียว เพรียวแบบ S-curve
- ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
- ผิวตึงกระชับ ฉ่ำวาว ใสเนียน ไม่หมองคล้ำ
- ชะลอวัย ลดเลือนริ้วรอย 

วิธีรับประทาน Selfie S :
1. รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า 15-30 นาที
2. งดรับประทานของทอด ของมัน และเลือกทานผัก ผลไม้ ที่มีไฟเบอร์สูง
3. ดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน

เลขที่จดแจ้ง อย. 24-1-20555-1-0184
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan