ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รวมทุกคำถาม ชิมช้อปใช้ หมดเขตเมื่อไหร่ ใช้ก่อนวันไหน ลงซ้ำได้หรือไม่ เคยลงทะเบียนเฟสแรกลงเฟส2ได้หรือไม่ คืนเงินเท่าไหร่ ได้เงินคืนเมื่อไหร่ ใช้ที่ไหนได้บ้าง ติดต่อสอบถามที่ไหน จะมีเฟส3อีกหรือไม่


เปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 กันแล้ว โดยรอบนี้ให้สิทธิ์อีก 3 ล้านราย แต่หลายคนยังมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 กันอยู่ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เคยลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้วจะลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีกไหม หรือเคยลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว แต่ใช้เงินไม่ทัน 14 วัน จะกลับมาลงทะเบียนรอบ 2 ได้หรือเปล่า กระปุกดอทคอทรวบรวมคำตอบมาบอกแล้ว
ได้รับสิทธิ์เฟส 1 ไปแล้ว
จะลงทะเบียนเฟส 2 ด้วยได้ไหม ?
          หากเคยลงทะเบียนเฟส 1 ผ่านแล้ว และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ถือว่าลงทะเบียนเฟสแรกสำเร็จ จะไม่สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีก เพราะชิมช้อปใช้ 2 จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มได้จำนวน 3 ล้านคน 

          แต่ถ้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนในเฟส 2 ด้วย ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ดำเนินการไม่สำเร็จ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้ว" 

ชิมช้อปใช้
ลงทะเบียนเฟสแรกไม่ผ่านเพราะกรอกข้อมูลผิด
จะสมัครเฟส 2 ได้ไหม ?
          หากลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟสแรก ไม่ผ่าน ด้วยเหตุผล เช่น กรอกข้อมูลจังหวัดผิด ที่อยู่ผิด ใส่รหัสหลังบัตรประชาชนผิด ฯลฯ ทำให้ไม่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน และไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท กรณีนี้สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2 ได้
ลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน แต่สแกนใบหน้าไม่ผ่าน
จะสมัครเฟส 2 ได้ไหม ?
          ถ้าลงทะเบียนเฟสแรกสำเร็จ และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้แอปฯ เป๋าตัง ได้ เพราะสแกนใบหน้าไม่ผ่าน และไม่ได้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทย จึงไม่ได้ใช้เงิน 1,000 บาท ภายใน 14 วันตามที่ SMS ระบุไว้ 

          กรณีนี้ ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีก เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟสแรก ผ่านแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้ยืนยันตัวตนในเป๋าตังและใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน แต่ใช้เงินไม่ทัน 14 วัน
จะลงทะเบียนเฟส 2 ได้ไหม ?
          หากลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน สแกนใบหน้าผ่าน ได้เงิน 1,000 บาทเข้าแอปฯ เป๋าตัง มาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้เงินในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS จนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว

          กรณีนี้ ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้เช่นกัน เพราะถือว่าลงทะเบียนเฟสแรกผ่านแล้ว แต่ใช้สิทธิ์ไม่ทันจึงถูกตัดสิทธิ์

คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกได้เงิน 1,000 บาทไปแล้ว
จะได้เงินเพิ่มอีก 1,000 บาทไหม ? 
          ไม่ได้รับเงิน 1,000 บาทแล้ว เพราะได้สิทธิ์แค่คนละครั้ง นอกจากนี้ คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว จะลงทะเบียนเฟส 2 ไม่ได้อีก 

คนลงทะเบียนเฟสแรก จะขอเปลี่ยนจังหวัดในเฟส 2 ได้ไหม ?
          ไม่สามารถเปลี่ยนจังหวัดที่เลือกในเฟสแรกได้ โดยกระเป๋าช่อง 1 จะใช้ได้เฉพาะจังหวัดที่เลือกเท่านั้น ส่วนกระเป๋าช่อง 2 สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
คนลงทะเบียนเฟสแรก ต้องทำยังไง
ถึงได้แคชแบ็ก 15-20%
          หากไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเฟสแรก ก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องลงทะเบียนเฟส 2 แค่เติมเงินกระเป๋าช่อง 2 แล้วใช้จ่าย เพื่อรับแคชแบ็ก 15-20% ได้เลย ตามวงเงินใช้จ่ายคือ 

ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ได้คืน 15% (สูงสุด 4,500 บาท)
ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท ได้คืน 20% (สูงสุด 4,000 บาท)
          รวมกันได้เงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยเงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง 

          ลองมาดูตัวอย่างจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากตารางข้างล่างนี้

ชิมช้อปใช้
ไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรก จะมาลงเฟส 2 ได้ไหม ?
          ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรก สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้เลย เพราะชิมช้อปใช้รอบนี้ จะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรกอีก 3 ล้านคน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ให้สิทธิ์วันละ 1 ล้านคน แบ่งเป็น 2 รอบคือ
รอบแรก เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเมื่อลงทะเบียนครบจำนวน 500,000 สิทธิ์
รอบที่ 2 เปิดเวลา 18.00 น. ปิดเมื่อลงทะเบียนครบจำนวน 500,000 สิทธิ์
คลิกลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2
          1. เข้าเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม เป็นต้นไป (สามารถลงทะเบียนได้วันละ 1 ล้านคน จนกว่าสิทธิ์จะหมด)

          2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ (ต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
ชิมช้อปใช้
หากลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นข้อความนี้
พร้อมเครื่องหมายถูกสีเขียว

ชิมช้อปใช้
หากลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความนี้
พร้อมเครื่องหมายกากบาทสีแดง

          3. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองแล้ว ภายใน 3 วัน ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS ยืนยันให้ทราบว่าได้รับสิทธิ์ พร้อมระบุระยะเวลา และจังหวัดที่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ แต่ในกรณีผิดพลาด จะมี SMS แจ้งให้ทราบ ซึ่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปได้

          4. เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อรองรับการโอนและใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท
ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สำหรับ Android

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สำหรับ iOS

ยังไม่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้ แต่ระบบแจ้งว่าเบอร์โทรฯ นี้ ลงทะเบียนไปแล้ว ?
          กรณีกรอกข้อมูลลงทะเบียนในเว็บไซต์ครบหมดแล้ว แต่ระบบแจ้งว่าดำเนินการไม่สำเร็จ เพราะหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เคยลงทะเบียนแล้ว ทั้งที่ไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรกมาก่อน เบื้องต้นให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ Call Center ชิมช้อปใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144 แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 

          กด 2 เพื่อเข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ / กด 1 ข้อมูลสำหรับประชาชน / กด หมายเลขบัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมาย # / กด 2 เพื่อทบทวนการตรวจสอบสิทธ์ ระบบจะโอนสายให้สอบถามกับพนักงาน 
คำถามอื่น ๆ
ชิมช้อปใช้
เลือกจังหวัดตามทะเบียนบ้านไปแล้ว จะแก้ไขได้ไหม ?
          เงื่อนไขสำคัญของชิมช้อปใช้คือ ต้องกรอกที่อยู่ไม่ซ้ำกับทะเบียนบ้าน แต่หลายคนไม่รู้หรือเผลอกรอกจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตัวเองไปแล้ว กรณีนี้จะมี SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่ผ่านภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว เปลี่ยนจังหวัดที่ลงทะเบียนได้ไหม ?
          เช่น กรอกข้อมูลลงทะเบียนจังหวัดลำพูนไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจจะไปเที่ยวเชียงใหม่แทน กรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ด้วย ต้องนำเงินกระเป๋าช่อง 1 ไปใช้ที่ลำพูนเท่านั้น ส่วนกระเป๋าช่อง 2 สามารถใช้ที่เชียงใหม่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว เพิ่งรู้ว่าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ?
          ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากลงทะเบียนได้ แต่หลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยันว่าผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ได้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่ครบจำนวน 3 ล้านคน
ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 แล้วได้ไหม ?
          ไม่สามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 มาลงซ้ำในเฟส 2 ได้
ใช้โทรศัพท์เครื่องเดิม ลงทะเบียนเฟส 2 ให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ?
        กรณีเราลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว แต่ต้องการลงทะเบียนเฟส 2 ให้คนอื่นด้วย โดยใช้สมาร์ตโฟนเครื่องเดียวกัน จะลงทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถลงแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานได้ เพราะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์
ใช้อีเมลที่เคยสมัครเฟส 1 ลงทะเบียนรอบนี้ได้ไหม ?
          สามารถใช้อีเมลซ้ำในการลงทะเบียนได้ กรณีลงทะเบียนให้ผู้อื่น
ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่ ?
          ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ก็สามารถลงทะเบียนและใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ได้
จะรู้ได้ยังไงว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ?
          ได้รับ SMS และอีเมล ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) หลังจากกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ชิมช้อปใช้แล้ว 
ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เมื่อไร ?
          หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และส่ง SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ให้ภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จ ให้ใช้สิทธิ์ได้ที่จังหวัดไหน ภายในวันที่เท่าไร เราต้องยืนยันตัวตนที่แอปฯ เป๋าตัง เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ทันที ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS โดยใช้เพียงบางส่วนก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ครบ 1,000 บาท เงินส่วนที่เหลือจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ?
          หากได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกภายใน 14 วัน เงินจะถูกดึงคืนกลับมาที่รัฐ และไม่สามารถสมัครลงทะเบียนได้อีก
หากลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับ SMS ภายใน 3 วัน ?
         สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จะได้รับ SMS ภายใน 3 ทำการไม่นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นจะได้รับ SMS ไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และเริ่มใช้สิทธิวันแรกคือวันที่ 30 ตุลาคม 2562

          หากไม่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Call center ชิมช้อปใช้ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง (สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)
ทำไมลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ไม่ได้ ?
          ต้องได้รับ SMS หรืออีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการก่อน จึงค่อยดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อลงทะเบียน และใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
ชิมช้อปใช้.คอม
Kapook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล



..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้าม







ฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan