ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลยา วิธีการใช้ ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง ขนาดและวิธีรับประทานยาแต่ละชนิด กับหมอยา - ร้านยาใกล้บ้านคุณ สอบถามไลน์ @morya

ข้อมูลยา วิธีการใช้ ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง ขนาดและวิธีรับประทานยาแต่ละชนิด กับหมอยา - ร้านยาใกล้บ้านคุณ สอบถามไลน์ @morya

A
Amoxil / Amoxy (ตัวยา Amoxicillin)
Advil / Motrin (ตัวยา Ibuprofen)
Albuterol (อัลบูเทอรอล) / Salbutamol (ซัลบูทามอล)
Aldactone (ตัวยา Spironolactone)
Ampicillin (แอมพิซิลิน)
Aller-Tab (ตัวยา Loratadine)
Amlodipine (แอมโลดิปีน) และ Perindopril (เพอรินโดพริล)
Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน)
Acyclovir (อะไซโคลเวียร์)
Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน)
Atorvastatin (อะทอร์วาสแตติน)
Aliskiren (อะลิสคิเรน) และ Amlodipine (แอมโลดิปีน)
Ashwagandha (โสมอินเดีย)
Astaxanthin (แอสตาแซนธิน)
Amlodipine (แอมโลดิปีน) และ Telmisartan (เทลมิซาร์แทน)
Amlodipine (แอมโลดิปีน)
Azelastine (อะเซลาสทีน)
Arcoxia (ตัวยา Etoricoxib)
Allopurinol (อัลโลพูรินอล)
Atarax (ตัวยา Hydroxyzine)
Adrenaline (อะดรีนาลีน) / Epinephrine (เอพิเนฟริน)
Amb ne (เอพิเนฟริน)
roxol (แอมบรอกซอล)
Acetylcysteine (อะเซทิลซิสเทอีน)
Acetazolamide (อะเซตาโซลาไมด์)
Aripiprazole (อะริพิพราโซล)
Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน)
Amiloride (อะมิโลไรด์)
Aspirin (แอสไพริน)
Abilify (ตัวยา Aripiprazole)
AMK (ตัวยา Amoxicillin และ Clavulanic acid)
Alprazolam (อัลปราโซแลม)
B

Bestatin / Zimmex (ตัวยา Simvastatin)
Budesonide (บูเดโซไนด์)
Biotin (ไบโอติน)
Buspar (ตัวยา Buspirone)
Bromhexine (บรอมเฮกซีน) และ Codeine (โคเดอีน)
Benadryl (ตัวยา Diphenhydramine)
Bupropion (บูโพรพิออน)
Baclofen (แบคโคลเฟน)
Berberine (เบอร์แบร์ริน)
Bromelain (โบรมีเลน)
Benzonatate (เบนโซนาเทต)
Brompheniramine (บรอมเฟนิรามีน)
Bactrim (ตัวยา Sulfamethoxazole และ Trimethoprim)
B-Lady (ตัวยา Cyproterone Acetate และ Ethinyl Estradiol)
Biotin (ไบโอติน)
C

Cleocin (ตัวยา Clindamycin)
Circadin (ตัวยา Melatonin)
Celexa (ตัวยา Citalopram)
Clotrimazole (โคลไตรมาโซล)
Cinnarizine (ซินนาริซีน)
Cortisone (คอร์ติโซน)
Calcium (แคลเซียม)
Cifloxin (ตัวยา Ciprofloxacin)
Ceftriaxone (เซฟไตรอะโซน)
Chlorella (คลอเรลลา)
Cordarone (คอร์ดาโรน)
Celecoxib (เซเลโคซิบ)
Citalopram (ซิตาโลแพรม)
Cetirizine (เซทิไรซีน)
Chlorpheniramine (คลอเฟนิรามีน)
Chlortalidone (คลอทาลิโดน)
Charcoal (ถ่านกัมมันต์)
Chlorophyll (คลอโรฟิลล์)
Choline (โคลีน)
Chromium (โครเมียม)
Colloidal Silver (ซิลเวอร์คอลลอยด์)
Conjugated linoleic acid (กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก)
Cholecalciferol (โคเลแคลซิเฟอรอล / วิตามินดี 3)
Cordyceps (ถั่งเช่า)
Ciprofloxacin (ไซโปรฟลอกซาซิน)
Celebrex (ตัวยา Celecoxib)
Controloc (ตัวยา Pantoprazole)
Colchicine (โคลชิซิน)
Coumadin (ตัวยา Warfarin)
Cyproheptadine hydrochloride (ไซโปรเฮปทาดีน ไฮโดรคลอไรด์)
Ciprofloxacin (ซิโพรฟลอกซาซิน)
Clindamycin (คลินดาไมซิน)
Cyclobenzaprine (ไซโคลเบนซาพรีน)
Cephalexin (เซฟาเลกซิน)
Creatine (ครีเอทีน)
Calcitriol (วิตามินดี)
Controloc (คอนโทรลลอก)
Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)
Cetirizine (เซทิไรซีน) และ Pseudoephedrine (ซูโดเอฟีดรีน)
Cerazette (ตัวยา Desogestrel)
Cromolyn Sodium (โครโมลินโซเดียม)
D

Diora 21 และ 28 (ตัวยา d-norgestrel และ ethinyl estradiol
Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน)
Desyrel (ตัวยา Trazodone)
Diclofenac (ไดโคลฟีแนค)
Dailyton (เดลิต้อน)
Diazepam (ไดอะซีแพม)
Duloxetine (ดูล็อกซีทีน)
Doxy / Doxylcap (ตัวยา Doxycycline)
Dixocillin (ตัวยา Dicloxacillin)
Diphenhydramine (ไดเฟนไฮดรามีน)
Dexlansoprazole (เด็กซ์แลนโซพราโซล)
Depakote (ตัวยา Divalproex)
Dicloxacillin (ไดคลอกซาซิลิน)
Divalproex (ไดวาลโปรเอ็กซ์)
Dabigatran (ดาบิกาแทรน)
Diapine / Valium (ตัวยา Diazepam)
Diane-35 (ตัวยา Cyproterone acetate และ Ethinyl Estradiol)
Dimenhydrinate (ไดเมนไฮดริเนต)
Dextran (เดกซ์แทรน)
Dextrose (เดกซ์โทรส)
Dextromethorphan (เดกซ์โทรเมทอร์แฟน) และ Diphenhydramine (ไดเฟนไฮดรามีน)
Dichlorphenamide (ไดโคลเฟนาไมด์)
Dicyclomine (ไดไซโคลมีน)
Damiana (แดมเมียนา)
Deolin (ตัวยา Drotaverine)
E

Emu oil (น้ำมันอีมู)
Evening primrose oil (น้ำมันอิฟนิ่งพริมโรส)
Escitalopram (เอสซิตาโลแพรม)
Echinacea (เอ็กไคนาเซีย)
Erlotinib (เออร์โลทินิบ)
Ephedrine (เอฟิดรีน) และ Pseudoephedrine (ซูโดอีเฟดรีน)
Ephedrine (เอฟิดรีน)
F

Folic acid (กรดโฟลิก)
Flagyl (ตัวยา Metronidazole)
Fluoxetine (ฟลูออกซิทีน)
Fenugreek (ลูกซัด)
Flexeril (ตัวยา Cyclobenzaprine)
Flunisolide (ฟลูนิโซไลด์)
Furosemide (ฟูโรซีไมด์)
Fexofenadine / Fluticasone
Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน)
Fenoterol (ฟีโนเทอรอล)
Fentanyl (เฟนทานิล)
Fluticasone (ฟลูติคาโซน)
Fish oil (น้ำมันปลา)
G

Gefitinib (เจฟิทินิบ)
Ginkgo (แปะก๊วย)
Gabapentin (กาบาเพนติน)
Govana ED 28 (ตัวยา Gestodene และ Ethinyl Estradiol)
Garlic (กระเทียม)
Gotu kola (บัวบก)
Glutathione (กลูตาไธโอน)
Glyceryl Guaiacolate (กลีเซอริล ไกวอะโคเลท) / Guaifenesin (ไกวเฟเนซิน)
GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (กาบา)
Ginger (ขิง)
Glucomannan (กลูโคแมนแนน)
H

Hydrocodone (ไฮโดรโคโดน)
Hyaluronic acid (กรดไฮยาลูรอน)
5-Hydroxytryptophan (5-ไฮดรอกซี ทริปโตเฟน)
Hydroxyzine (ไฮดรอกไซซีน)
Hydroxyzine / Loratadine
5-HTP / 5-Hydroxytryptophan (5-เอชทีพี)
Hydroxychloroquine (ไฮดรอกซีคลอโรควิน)
Holy basil (กะเพรา)
Hydrochlorothiazide (ไฮโดรคลอโรไธอะไซด์)
HCTZ (ตัวยา Hydrochlorothiazide)
I

Ibuprofen (ไอบูโพรเฟน)
Iodine (ไอโอดีน)
Ipratropium bromide (ไอปราโทเปียม โบรไมด์)
Ibrofen / Gofen (ตัวยา Ibuprofen)
Inositol (อิโนซิทอล)
Imodium (ตัวยา Loperamide)
Indapamide (อินดาพาไมด์)
J

Japrolox (ตัวยา Loxoprofen)
Justima (ตัวยา Drospirenone และ Ethinylestradiol)
K

Klonopin (ตัวยา Clonazepam)
Keflex (ตัวยา Cephalexin)
L

Losartan (ลอซาร์แทน)
L-carnitine (แอล-คาร์นิทีน)
L-arginine (แอล-อาร์จินิน)
Lactobacillus Acidophilus (แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส)
Lorazepam (ลอราซีแพม)
Loratadine - ยาต้านฮีสตามีน บรรเทาอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อาการหวัดเฉียบพลัน
Lopressor / Toprol XL (ตัวยา Metoprolol)
Liobac (ตัวยา Baclofen)
Loratadine (ลอราทาดีน)
Levofloxacin (ลีโวฟลอกซาซิน)
Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม)
Levothyroxine (เลโวไทรอกซิน)
Lyrica (ตัวยา Pregabalin)
Lisinopril (ลิซิโนพริล)
Losartan (Cozaar)
Lecithin (เลซิติน)
Lemon balm (สะระแหน่)
Lutein (ลูทีน)
Lipitor (ตัวยา Atorvastatin)
Lorazepam (Ativan)
Lermera (เลอร์เมร่า)
Licorice (ชะเอมเทศ)
Lubric-eyes (ตัวยา Dextran70 และ Hydroxypropyl Methycelllose)
Levothyroxine (เลโวไทรอกซิน)
M

Metformin (เมทฟอร์มิน)
ยารักษาโรคเกาต์
Montelukast (มอนเทลูคาสท์)
Morphine (มอร์ฟีน)
Magnesium Citrate (แมกนีเซียม ซีเทรต)
Mercilon 21 และ 28 (ตัวยา Desogestrel และ Ethinyl Estradiol)
Maca (มาคา)
Maritime pine (เปลือกสนมาริไทม์)
Melatonin (เมลาโทนิน)
Methylphenidate (เมทิลเฟนิเดต)
Metrolex (ตัวยา Metronidazole)
Magnesium oxide (แมกนีเซียม ออกไซด์)
Methadone (เมทาโดน)
Milkvetch Root (​อึ่งคี้)
Methylprednisolone (เมทิลเพรดนิโซโลน)
Memantine (มีแมนทีน)
Maple Forte (ตัวยา levonorgestrel)
Metoprolol (เมโทโพรลอล)
Metronidazole (เมโทรนิดาโซล)
Miracid (ตัวยา Omeprazole)
Meropenem (เมอโรพีเนม)
Moringa (มะรุม)
Mannitol (แมนนิทอล)
Magnesium (แมกนีเซียม)
Metolazone (เมโทลาโซน)
Milnacipran (มิลนาซิแพรน)
Meloxicam (มีลอกซิแคม)
Methocarbamol (เมโทคาร์บามอล)
N

Norfloxacin (นอร์ฟลอกซาซิน)
Nexavar (ตัวยา Sorafenib)
Niacin (ไนอะซิน)
Norco (ตัวยา acetaminophen และ hydrocodone)
Neo-Penotran Fortte (ตัวยา Metronidazole)
Neurontin (ตัวยา Gabapentin)
Nabumetone (นาบูมีโทน)
Nitrofurantoin (ไนโตรฟูแรนโทอิน)
Nortriptyline (นอร์ทริปไทลีน)
Norgesic (ตัวยา Orphenadrine citrate และ Paracetamol)
Nebivolol (เนบิโวลอล)
Naproxen (นาพรอกเซน)
O

Osimertinib (โอซิเมอร์ตินิบ)
OxyContin (ตัวยา Oxycodone)
Oxycodone (ออกซิโคโดน)
Ondansetron (ออนดาเซทรอน)
Oolong tea (ชาอู่หลง)
Ortrip (ตัวยา Nortriptyline HCl)
Omeprazole (โอเมพราโซล)
P

Prozac (ตัวยา fluoxetine)
Paracetamol (พาราเซตามอล)
Pravachol (ตัวยา Pravastatin)
Plavix (ตัวยา Clopidogrel)
Promethazine (โปรเมทาซีน)
Prednisolone (เพรดนิโซโลน)
Prenolol (ตัวยา Atenolol)
Prednisone (เพรดนิโซน)
Pantoprazole (แพนโทพราโซล)
Phentermine (เฟนเทอร์มีน)
Postinor 2 (ตัวยา Levonorgestrel)
Prilosec (ตัวยา Omeprazole)
Phosphatidylserine (ฟอสฟาติดิลซีรีน)
Potassium (โพแทสเซียม)
Propolis (โพรพอลิส)
Potassium chloride
Pu-erh tea (ชาผู่เอ๋อร์)
Pazopanib (พาโซพานิบ)
Pseudoephedrine (ซูโดเอฟีดรีน)
Pioglitazone (ไพโอกลิตาโซน)
Pregabalin (พรีกาบาลิน)
Phenylalanine (ฟีนิลอะลานิน)
Progesterone (โปรเจสเตอโรน)
Pristiq (ตัวยา desvenlafaxine)
Q

Quercetin (เควอซิทิน)
Quetiapine (ควิไทอะปีน)
Quetiapine (ตัวยา Seroquel)
Quinethazone / Spironolactone
R

Royal jelly (นมผึ้ง)
Rhodiola (โรดิโอลา)
Rosuvastatin (โรซูวาสแตติน)
Remeron (ตัวยา Mirtazapine)
Rocephin (ตัวยา Ceftriaxone)
Raspberry ketone (ราสเบอร์รี คีโตน)
Risperidone (ริสเพอริโดน)
S

Serrapeptase (เซอราเปปเทส)
Solufresh (ตัวยา Carboxymethylcellulose sodium)
Simvastatin (ซิมวาสแตติน)
Sulfamethoxazole (ซัลฟาเมทอกซาโซล) และ trimethoprim (ไตรเมโทพริม)
Saw palmetto (ปาล์มเลื่อย)
Synfonia (ตัวยา Drospirenone และ Ethinyl Estradiol)
Spironolactone (สไปโรโนแลกโทน)
Slippery elm (เปลือกสลิปเปอรี่เอล์ม)
T

Triamcinolone (ไตรแอมซิโนโลน) - ยารักษาโรคหืด
Tylenol + Codeine #3
Terbutaline (เทอร์บูทาลีน)
Tea tree oil (ทีทรีออยล์)
Tenormin (ตัวยา Atenolol)
Tetracycline (เตตระไซคลิน)
Tryptanol / Polytanol (ตัวยา Amitriptyline)
Topamax (ตัวยา Topiramate)
Tramadol (ทรามาดอล)
Trazodone (ทราโซโดน)
Taraxin / Allerax (ตัวยา Hydroxyzine)
Tylenol (ตัวยา Paracetamol)
Tramal (ตัวยา Tramadol)
Triamterene (ไตรแอมเทอรีน)
Tadalafil (ทาดาลาฟิล)
Taurine (ทอรีน)
Tribulus (โคกกระสุน)
Theophylline (ทีโอฟิลลีน)
U

Ultram (ตัวยา Tramadol)
V

Venlafaxine (เวนลาฟาซีน)
Vitamin D (วิตามินดี)
Valacyclovir (วาลาไซโคลเวียร์)
Vitamin A (วิตามินเอ)
Vancomycin (แวนโคไมซิน)
Voltfast (ตัวยา Diclofenac)
Valium (ตัวยา Diazepam)
Vancomycin (แวนโคไมซิน)
Vitamin E (วิตามินอี)
Ventolin (ตัวยา Sabutamol หรือ Albuterol)
Vitamin B12 (Cobalamin: วิตามินบี 12)
W

Wellbutrin (ตัวยา Bupropion)
Witch hazel (วิชฮาเซล)
Warfarin (วาร์ฟาริน)
Whey protein (เวย์โปรตีน)
X

Xanax (ตัวยา alprazolam)
Xylitol (ไซลิทอล)
Y

Yasmin 21 (ตัวยา drospirenone และ Ethinyl Estradiol)
Yohimbe (โยฮิมบี)
Z

Zyrtec (ตัวยา Cetirizine)
Zovirax (ตัวยา Acyclovir)
Zithromax (ตัวยา Azithromycin)
Zolpidem (โซลพิเดม)
Zyrtec-D (ตัวยา Cetirizine และ Pseudoephedrine)
Zinc (สังกะสี)
Zoloft (ตัวยา Sertraline)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan