ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

เพื่อความสุขคนที่คุณรัก เพื่อชีวิตคู่ที่ยาวนาน
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ        การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากามตายด้านนั้น คือภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุทิ่เพิ่มขึ้น

    กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อน กล่าวคือ สิ่งเร้าจะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง สัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย จึงทำให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัวดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อย สาเหตุของการเสื่อสมรรถภาพทางเพศนั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้

      ถึงแม้ว่าการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชายนั้นจะเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สัญญาณของการเกิดปัญหาเรื้อรังก็ตาม แต่ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันไปตามสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

👉ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ เช่น ความรู้สึกผิดหรือความกังวลต่างๆ โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งกลัวว่าอวัยวะเพศจะไม่สามารถแข็งตัวได้ จนกลายเป็นสิ่งรบกวนใจถึงขนาดที่ทำให้เกิดเป็นความคาดการณ์ไปเองว่าจะเป็นเช่นนั้น
👉สภาวะที่มีผลกระทบต่อสมองและการลดลงของแรงขับทางเพศ ได้แก่ อาการซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท การใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยาระงับประสาท ยาต้านการซึมเศร้า ยาลดความดันโลหิตบางชนิด และแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการป่วยเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ ปอด ไต หรือโรคตับ และโรคมะเร็งบางชนิด
👉การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงระดับเทสโทสเทอโรนลดลง ระดับโปรแลกตินเพิ่มขึ้น(ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานของต่อมพิทูอิทารี่) และภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป
👉ความผิดปกติต่างๆ ทางสมอง ซึ่งความผิดปกตินี้อาจไม่มีผลต่อเรื่องความต้องการทางเพศ แต่จะมีความเกี่ยวเนื่องทางระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการทำหน้าที่ทางเพศ ความผิดปกติดังกล่าวจะรวมถึงเนื้องอกในสมองและเส้นเลือดในสมองอุดตันด้วย
👉มีความผิดปกติที่บริเวณไขสันหลัง เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple Sclerosis) หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
👉เส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลาย โดยมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน หรือการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งลำไส้
👉การรับประทานยาบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศได้ ได้แก่ ยาต้านอาการซึมเศร้า anticholinergics ยากลุ่มแอนตี้ฮีสตามีน ยาลดความดันโลหิตสูง เบต้า-บล็อกเกอร์ (และยาลดความดันอื่นๆ ในกลุ่ม antihypertensives) รวมไปถึงการได้รับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ ด้วย
👉โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลาย (การไหลเวียนของเลือดไม่ถึงอวัยวะส่วนปลายสุดและอวัยวะเพศชาย)
👉ความอ่อนล้า
👉อายุมากขึ้น


อาการของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

      อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวหรือคงความแข็งตัวไว้ได้ จนทำให้เกิดความพอใจในขณะปฏิบัติกิจทางเพศได้


วิธีการรักษาของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

💥 หลีกเลี่ยงการรับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพย์ติดอื่นๆ
💥 ถ้ายาที่ใช้อยู่เป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แพทย์ผู้ให้การรักษาอาจเปลี่ยนยาชนิดใหม่ให้
💥 กรณีที่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุจากปัญหาด้านอารมณ์หรือจิตใจ แพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางจิตเวชจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อรักษาอาการดังกล่าวได้
💥 ถ้าระดับเทสโทสเทอโรนในเลือดต่ำ สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดเทสโทสเทอโรนเข้าร่างกายหรือแปะที่ผิวหนัง
💥 อาจต้องทำการรักษา ถ้ามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (Hyperthyroidism) หรือ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (hypothyroidism) จนเกินไป
💥 การรักษาด้วยยา Bromocriptine เพื่อรักษาระดับของโปรแลคตินที่เพิ่มมากเกินไป
💥 ในปัจจุบันมีการรักษาด้วยยารับประทานสามชนิดที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ยาไวอะกร้า (sildenafil) ยาเลวิตร้า(vardenafil) และยาเซียลิส (tadalafil) ยาทั้งสามชนิดสามารถรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้โดยทำให้เลือดไหลเวียนเข้าไปสู่อวัยวะเพศชายได้ในระหว่างมีการกระตุ้นทางเพศ ยาเหล่านี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดการแข็งตัวในช่วงที่ไม่ได้มีการกระตุ้นทางเพศ ยาไวอะกร้าและเลวิตร้าช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ส่วนยาเซียลิสจะมีผลประมาณ 24-36 ชั่วโมง ผลข้างเคียงของยาทั้งสามแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ยานี้ไม่ควรใช้กับผู้ที่กำลังใช้ยาประเภทที่มีส่วนผสมไนเตรทอยู่ เช่น ไนโตรไกลเซอริน หรือไม่ควรใช้กับคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน มีอาการหัวใจวาย หรือหัวใจเต้นผิดปกติขั้นรุนแรง
💥 การใช้เครื่องปั๊มสูญญากาศเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัว หลักการทำงานของเครื่องคือ อากาศจะถูกปั๊มออกจากท่อพลาสติกที่นำไปสวมไว้ที่อวัยวะเพศชาย ภายในเวลา 2-3 นาทีหลังทำการปั๊ม เลือดจะถูกดึงให้เข้าไปที่เนื้อเยื่อ corpora cavernosa ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวแล้ว เครื่องมือนี้จะถูกนำออกไป จากนั้นจึงนำหนังสติ๊กรัดที่ฐานของอวัยวะเพศชาย เพื่อช่วยให้คงการแข็งตัวได้
💥 การฉีดยา alprostadil ด้วยตัวเอง ยาชนิดนี้เป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพื่อนำเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย จนเกิดการแข็งตัว แพทย์ของคุณจะเป็นผู้แนะนำเทคนิควิธีการฉีดยาที่ถูกต้อง
💥 การรักษาด้วยการผ่าตัดสอดใส่วัสดุเข้าไปในอวัยวะเพศชาย วิธีการหนึ่งก็คือการสอดใส่วัสดุที่ขยายตัวได้ และมีโพรงสำหรับกักเก็บของเหลวได้ด้วย อีกวิธีการหนึ่งก็คือการฝังแท่งที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถดัดให้โค้งมาข้างหน้าเมื่อต้องการให้อวัยวะเพศอยู่ในภาวะแข็งตัว หรือเพื่อพับเก็บไว้กับลำตัวได้
💥 ในบางกรณีซึ่งไม่มากนัก แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศชายได้ดีขึ้น


การป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

💢ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกินวันละ 2 แก้ว
💢งดสูบบุหรี่
💢ปรึกษานักบำบัดเกี่ยวกับการปรับปรุงการสื่อสารกับคู่ของคุณ


สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ


ถั่งเช่า (Chong cao)

ถั่งเช่า (ตังถั่งเช่า) สมุนไพรยอดนิยมที่มาแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสรรพคุณที่เห็นผลจริงในการช่วยแก้ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างได้ผล ระดับ ยาอึด ยาทน มีสาร Cordycepin ที่ช่วยแก้ปัญหา กัดกั้นกิจกรรมของไซโตไคน์ในเซลล์มะเร็งช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาศรอดที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของไตและช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ชะลอความชรา เรียกได้ว่าครบวงจรบำรุงสุขภาพเพศชายตั้งแต่วัยรุ่นกันจนถึงวันชรา กันเลยโสม (Ginseng)


โสม พืชสมุนไพรโบราณ มีหลากหลายสายพันธุ์ นิยมใช้โสมอายุ 3-6 ปี โดยเฉพาะโสมอายุ 6 ปีจะมีสรรพคุณทางยาสูงเป็นพิเศษและนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โสมมีสาร Adaptogens ช่วยบำรุงสุขภาพ กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยลดความเครียดได้ ช่วยบำรุงการทำงานของหัวใจให้อยู่ในระดับปกติ แถมยังมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศ เพื่อให้เลือดไปหล่อเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้น้องชายแข็งตัวและ อึดขึ้นกว่าเดิมรากกระชายดำ (Black galingale)

กระชายดำสมุนไพรกระชาย คุณสมบัติทางการแพทย์มากจนถูกเรียกว่า โสมไทย มีหลายอย่างที่คุณสมบัติคล้ายโสมจนแทบจะแทนกันได้ ช่วยบำรุงร่างกาย เหง้าใต้ดินกระชาย หรือ รากกระชาย ช่วยบำรุงกำลัง เพิ่มขนาด เสริมสมรรถภาพทางเพศระดับ ยาอึด บำบัดโรคนกเขาไม่ขัน ได้เป็นอย่างดี บำรุงหัวใจ และอีกมากมายกระเทียม (Garlic)


กระเทียม สมุนไพรไทยๆ ที่รู้จักกันดี นอกจากในผสมในอาหารแล้ว ยังนำมาทานเพื่อสรรพคุณทางยาได้ดีมาก โดยพื้นฐานใช้ กระเทียม ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้ว ยังอุดมไปด้วยสารอัลลิซิน (Allicin) ที่ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศได้ดีขึ้น

       คุณสมบัติทางยามีมากมาย อย่าง ใช้หัวกระเทียมเป็นยาขับลม แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ธาตุพิการ  อาหารไม่ย่อย ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ลดไขมัน รักษาปอด บำรุงธาตุ บำรุงเส้นประสาท ยาทน แบบธรรมชาติ แก้ไข้  แก้ฟกช้ำ และอีกมากมาย


ใบแปะก๊วย (Ginkgo Biloba)

    ใบแปะก๊วย สมุนไพรที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน สารสกัดจากใบแปะก๊วยเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศ ชะลอความแก่ชรา, ป้องกันโรคมะเร็ง สำหรับเพศชาย ช่วยบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดี น้องชายฟื้นตัวไว แข็งตัวไว


สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape Seed Extract)


    สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจและเสริมภูมิ ต้านทานได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาเบาหวานขึ้นตา โรคข้ออักเสบ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ บรรเทาหอบหืด ที่สำคัญ มีสรรพคุณช่วยลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่างได้ผล


หมามุ่ย (Mucuna)


     หมามุ่ย ถึงขนจะมีสารพิษที่ทำให้ระคายเคือง แต่เมล็ดจะมีสารที่เป็นยาชูกำลังอย่างแรง เรียกว่า L–Dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ โดปามีน สารสื่อประสาทที่มีอิทธิพลสูงในระบบสืบพันธุ์ฤทธิ์ กระตุ้นการสร้างและการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ช่วยให้ผู้ที่มีตัวอสุจิน้อยมีโอกาสมีลูกได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพในการช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อให้ดีขึ้น ถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์

      สรรพคุณทางยาของหมามุ่ยได้แก่ เมล็ดปรุงเป็นยาแก้ไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงประสาท รักษาโรคบุรุษ กระตุ้นกำหนัดต้องการทางเพศ เป็นยาฝาดสมาน


กวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.)


    กวาวเครือแดง (กวาวหัว จานเครือ จอมทอง ตานจอมทอง) สมุนไพรที่มีสรรพคุณ หัวใต้ดิน รูปทรงกระบอกยาว มีหลายขนาด เมื่อสะกิดที่เปลือก จะมียางสีแดงข้น คล้ายเลือดไหลออกมา เคยมีรายงานการทดสอบพบว่า ปริมาณอสุจิเพิ่มขึ้นและกระตุ้นความต้องการสืบพันธุ์มากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยบางชิ้นระบุว่าไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป เพราะมีพิษผลเสียต่อตับได้จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง


หญ้าแพะหงี่ (Horny Goat Weed)

     หญ้าแพะหงี่ อุดมไปด้วยสารอินคาริน ส่วนใบของมันถูกนำมาใช้ทำยา สำหรับเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์ในเลือด ซึ่งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศชาย ส่งผลให้เจ้าโลกใหญ่ขึ้นและเพิ่มความต้องการทางเพศไปพร้อมกัน โดยมีให้เลือกใช้ทั้งแบบน้ำมันสกัดและผงสำหรับชงดื่มกับชา มีสรรพคุณเด่นในด้าน การไม่แข็งตัว การหลั่งเร็ว และมันก็ถูกใช้กระตุ้น ความต้องการทางเพศรากปลาไหลเผือก (Tongkat Ali)


     ปลาไหลเผือก (พญารากเดียว) รากเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และ ยาบำรุงหลังการคลอดบุตร รากยังใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย คนเดินป่านิยมกันนัก เพราะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง อดทน ช่วยคลายอาการปวดเมื่อย ป้องกันและรักษาไข้ป่าในระหว่างการเดินทาง บำรุงโลหิต รักษาความดันสูงและอีกหลายอย่างสินค้าแนะนำจากทางร้านเรา
“ยาแคปซูลผสมโสมเกาหลี กระชายดำ”

ที่มีคุณประโยชน์ในการเสริมสร้างระบบการหมุนเวียนโลหิต ทำให้เลือดไหลเวียนดี ฟื้นฟูและบำรุงเลือด และระบบภายใน ทำให้เลือดเราสมบูรณ์ขึ้น  ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้น

สรรพคุณ

กระชายดำเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยชะลอความแก่
ช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชาย
ช่วยกระตุ้นระบบประสาท บำรุงประสาท ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ช่วยในระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกาย ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น
แก้อ่อนเพลีย แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดตามร่างกาย
วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ1-2แคปซูล วันละ2ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น
โสม

สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย เสริมสร้างภูมิ

ต้านทาน ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า


C.U. Plus ซี.ยู. พลัส อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย
ช่วยเสริมสมรรถภาพให้กับผู้ชายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยส่วนผสมและสมุนไพรชั้นดี ครรสรรมากจากทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ท่านชายเคยประสบ สมุนไพรผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้สมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ แรงจริง ถึงใจจากสารอาหาร นา ๆ ชนิด
ช่วยในการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วยชะลอความชรา ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยเยี่ยวยา รักษาเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้น เพิ่มสมรรถภาพผู้ชายโดยช่วยให้หลอดเลือดขยาย ทั้งยังดูแลร่างกายองค์รวมของทั้งผู้ชายและผู้หญิงอีกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม็กม่า

ประกอบด้วยส่วนผสมหลายชนิดที่มาจากหลายมุมโลกที่มุ่งเน้นทำให้ขนาดอวัยวะเพศชาย ใหญ่ ยาว และ แข็งแรงขึ้น ผลิตออกมาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ในการสกัดฮอร์โมน androgen (ฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นลักษณะความเป็นชาย) ด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อให้ได้ฮอร์โมน androgen ที่สมบูรณ์ และบริสุทธิ์ที่สุด เมื่อรวมกับตัวยาสมุนไพรชั้นยอดของจีน ทำให้ส่งผลโดยการไปกระตุ้นต่อมหมวกไต กระตุ้นให้หลอดเลือดดำที่อวัยวะเพศขยายมากขึ้น ทำให้การไหลเวียนเลือดรวดเร็ว ทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ขยายตัว ยืดระยะการหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังมีอิทธิพลต่อโมเลกุเซลล์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ของโมเลกุลเซลล์ในอวัยวะเพศ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการนอนหลับ การพักผ่อนของร่างกายและสมองให้ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงซึ่งจะยังมีผลทำให้ ฮอร์โมน androgen ในร่างกายฟื้นตัว มีพลังในการกระตุ้นการทำงานของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มการผลิตตัวอสุจิ เพิ่มความต้องการทางเพศ คืนความอ่อนเยาว์ ชะลอความชรา และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อชลอความเสื่อมอีกมากมาย

วิธีรับประทาน

วันละ 1 แคปซูลกับน้ำอุ่น ก่อนนอน
Triple X 


สรรพคุณของ Triple X

ฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ
ปรับฮอร์โมน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เพิ่มน้ำอสุจิ ให้สเปิร์มแข็งแรง
เพิ่มความรู้สึกให้ไวขึ้น การแข็งตัวเร็วขึ้น
ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
ทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
บำรุงร่างกายให้แข้งแรง

**คุณควรได้รับจากการบริโภคอาหารหลังให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ**
กวาวเครือแดง แคปซูล ตราแก้วมังกรเภสัช

ช่วยบำรุงกำหนัดหรือเพิ่มความต้องการทางเพศ ช่วยเพิ่มจำนวนของอสุจิ มีฤทธิ์เพิ่มความแข็งตัวของอวัยวะเพศ เช่นเดียวกับฤทธิ์ของซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sidenal Citrate) ของยาไวอากรา (Viagra) (หัว)
กวาวเครือแดงมีคุณสมบัติช่วยบำรุงหลอดเลือด ทำให้เลือดหมุนเวียน (หัว)

แก่นพญาช้างเผือก (ยากำลังคชสาร)

สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย บำรุงประสาท ช่วยให้หลับดี
                  บำรุงสมถรรภาพทางเพศท่านชาย ราคา
เขากวางอ่อน


สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย บำรุงกำลังและเสริม
สมรรถภาพทางเพศ เพ่มการไหลเวียนโลหิตใน
ร่างกาย และช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดง ช่วยให้ร่างกาย
กระปรี้กระเปร่า  มีสุขภาพดีข้น รักษาโรคไขข้อ
อักเสบ (Arthritis) และโรคปวดตามขอ (Rheuma-
tism) นอกจากน้ยังทาให้ร่างกายกลับมาเป็นหนุ่ม
เป็นสาวใหม่อีกคร้ง   (Body Rejuvenation)
สามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชาย
กำลังช้างสารสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ 
สุดยอดสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชาย
สมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับคุณสุภาพบุรุษ  จากสุดยอดสมุนไพรชั้นดี เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หล่อเข้มสมชายชาตรี บำรุงฮอร์โมนเพศชาย  คืนความหนุ่ม  เสริมสร้างกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย เพิ่มพละกำลัง  บำรุงเส้นผมให้ดกดำ  บำรุงผิวขาวใสลดสิวฝ้า ชลอความแก่ แก้อาการวัยทอง  บำรุงร่างกายให้แข็งแรง

ขนาดรับประทาน :

ครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร (เช้า-เย็น)โสม สกัด HYTEM

สรรพคุณและข้อบ่งใช้
• บำรุงกำลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย
• เพิ่มภูมิต้านทานโรค
• ทำให้อารมณ์ สมาธิ และนอนหลับได้ดีขึ้นช่องทางติดต่ออื่นๆ
มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan