ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

อ่อนเพลีย

อ่อนเพลีย

อ่อนเพลีย (Fatigue) เป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจหรือขาดพลังงาน สาเหตุที่พบบ่อยคือ โรคประจำตัวที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก หรือเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น ขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เพียงพอ
อ่อนเพลีย
หากพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่อ่อนแอ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
อาการอ่อนเพลีย อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างที่อธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โดยเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแอ หรือหมดแรง
อาการอ่อนเพลียอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด หรือภาวะโลหิตจาง อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจตื้น หรือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ ภาวะปัสสาวะมาก (Polyuria) ดื่มน้ำมากผิดปกติ (Polydypsia) หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ผู้ป่วยภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ รู้สึกหนาว ผิวแห้งและผมเปราะ
สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยการดำเนินชีวิต ภาวะทางสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิต 
 • ปัจจัยการดำเนินชีวิต
  • ดื่มเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติดเป็นประจำ
  • ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป
  • ออกกำลังกายหนักเกินไป
  • ทำงานหนักเกินไป
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • ขาดการนอนหลับ
  • อาการเจ็ตแล็ก (Jet lag) 
  • มีนิสัยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
  • มีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วน
  • ใช้ยารักษาโรคบางอย่าง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยารักษาอาการซึมเศร้า และยากล่อมประสาท
  • อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียด
  • เบื่อหน่าย หรือกำลังเศร้าโศก
 • ภาวะทางสุขภาพ อาการอ่อนเพลียที่เป็นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลกระทบจากการใช้ยารักษาโรค หรือวิธีบำบัดรักษาโรค หรือเป็นสัญญาณของภาวะทางสุขภาพ ได้แก่
  • อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)
  • การติดเชื้อหรือการอักเสบเรื้อรัง
  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • โรคถุงลมโป่งพอง
  • ภาวะโลหิตจาง
  • ภาวะตับวายเฉียบพลัน
  • โรคไตเรื้อรัง
  • โรคเมราลเจีย พาเรสเธทิคา (Meralgia Paresthetica)
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหัวใจ
  • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
  • ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
  • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็ง
  • การตั้งครรภ์
  • มีอาการเจ็บปวดนานต่อเนื่อง
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • การกินสารพิษเข้าไป
  • การใช้ยารักษาและการรักษาโรค เช่น เคมีบำบัด ฉายรังสี ยาแก้ปวด ยาโรคหัวใจ และยารักษาอาการซึมเศร้า
 • ปัญหาสุขภาพจิต อาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคทางจิต เช่น
  • โรควิตกกังวล
  • โรคเครียด
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล (Seasonal Affective Depression)
เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์?
หากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และมีอาการ ได้แก่ คิดอยากทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตาย หรือมีความกังวลว่าตนเองจะไปทำร้ายคนอื่น และหากมีอาการอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์
 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจหอบเหนื่อย
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็ว
 • รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • ปวดท้องรุนแรง ปวดหลังหรือเชิงกราน
นอกจากนั้น หากพบว่ามีอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์ในทันที
 • มีเลือดออกผิดปกติ รวมไปถึงมีเลือดออกทางทวารหนัก หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • ปวดศีรษะรุนแรง
การวินิจฉัยอาการอ่อนเพลีย การวินิจฉัยอาการอ่อนเพลีย แพยท์จะสอบถามข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ช่วงเวลาที่เกิดอาการ หรืออาการอื่น ๆ ที่เป็นร่วมด้วย โรคประจำตัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต และสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด รวมไปถึงยารักษาโรคที่กำลังใช้อยู่ หลังจากนั้น หากแพทย์ได้สันนิษฐานว่าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการอ่อนเพลียจากโรคหรือภาวะทางร่างกาย แพทย์อาจให้ทำการทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือดหรือการตรวจปัสสาวะ
การรักษาอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากอาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคประจำตัวหรือโรคพื้นหลัง ดังนั้น การรักษาจึงขึ้นอยู่กับภาวะที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยภาวะโลหิตจาง อาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้ออาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อการติดเชื้อหมดไป หรือผู้ป่วยโรคไทรอยด์อาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาจนฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติ
ภาวะแทรกซ้อนของอาการอ่อนเพลีย อาการอ่อนเพลียไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เนื่องจากเป็นอาการที่มีสาเหตุจากปัญหาทางสุขภาพหรือโรคประจำตัว แต่ทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือหมดแรง ผู้ที่มีอาการจึงอาจจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อน เนื่องจากร่างกายขาดพลังงานและไม่แข็งแรง
การป้องกันอาการอ่อนเพลีย
อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่มีความรุนแรง ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนี้
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่หากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามาก อาจออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยการเดินระยะสั้น
 • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรับประทานอย่างพอเหมาะ โดยไม่ควรข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้า
 • ดื่มน้ำอย่างพอเหมาะ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ควรเผชิญหน้าและแก้ไข้ปัญหา ไม่ควรเพิกเฉยและหนีปัญหา อาจปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
 • หาทางจัดการกับความเครียดและทำงานในปริมาณที่เหมาะสม
 • หาเวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อให้ผ่อนคลาย เช่น การเล่นโยคะ
 • หลีกเลี่ยงการบริโถคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอ่อนเพลีย ควรได้รับการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ เพราะหากไม่ได้รับการรักษา อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจมากขึ้นได้


ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan