ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโพรงกระดูกสันหลังที่แคบผิดปกติส่งผลให้เส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการ อย่างแขนขาอ่อนแรง ปวดหลัง หรือเสียการทรงตัว แต่ในผู้ป่วยบางรายก็อาจไม่ปรากฏอาการใด ๆ โดยโรค Spinal Stenosis มักเกิดกับผู้สูงอายุที่ความแข็งแรงของกระดูกเริ่มเสื่อมลง ส่วนวิธีการรักษาโรค Spinal Stenosis อาจรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก ๆ ดังนี้
 • โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบส่วนคอ (Cervical stenosis)
 • โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบส่วนเอว (Lumbar stenosis)
Spinal Stenosis

อาการของ Spinal Stenosis

อย่างที่ได้กล่าวไป ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ปรากฏอาการใด ๆ ที่ทำให้สังเกตถึงความผิดปกติของร่างกาย แต่ในรายที่มีอาการ อาการเหล่านั้นอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของบริเวณที่โพรงกระดูกตีบ และอาจค่อย ๆ ปรากฏอาการและรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยอาการของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอาจมี ดังนี้
 1. ปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะหลังและคอ
 2. เหน็บ ชา หรืออ่อนแรงตามแขน ขา และเท้า
 3. เป็นตะคริวเมื่อเดินหรือยืนนาน ๆ
 4. เสียการทรงตัว
ในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติ หรือมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากพบอาการใด ๆ ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

สาเหตุของ Spinal Stenosis

สาเหตุที่ทำให้โพรงกระดูกสันหลังตีบลงนั้นอาจเกิดได้จากหลากสาเหตุ ดังนี้
 1. กระดูกโตผิดปกติ
 2. เส้นเอ็นหนาผิดปกติ
 3. เนื้องอก
 4. กระดูกสันหลังคดหรือโก่งผิดปกติ
 5. กระดูกสันหลังผิดปกติหรือไขสันหลังแคบแต่กำเนิด
 6. โรคกระดูกพรุน
 7. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท
 8. โรคพาเจท (Paget’s disease) หรือโรคกระดูกผิดรูป
 9. ภาวะกระดูกไม่เติบโต (Achondroplasia) ที่เป็นสาเหตุของภาวะแคระแกร็น
 10. การบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง

การวินิจฉัย Spinal Stenosis

ในการวินิจฉัยโรค Spinal Stenosis แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการสอบถามประวัติการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว จากนั้นแพทย์อาจทำการตรวจร่างกาย รวมทั้งสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกาย เนื่องจากโรคนี้สามารถส่งผลให้การเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยน ในขั้นตอนต่อไปแพทย์อาจตรวจสอบด้วยวิธี ดังนี้
 • การแสดงภาพ แพทย์จะทำการแสดงภาพกระดูกภายในร่างกาย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เอมอาร์ไอ (MRIs) หรือการแสดงภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นเสียงความถี่สูง ซีทีสแกน (CTs) หรือการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการแสดงผล และการเอกซเรย์หรือการแสดงภาพด้วยการฉายรังสีเอกซ์ เป็นต้น
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyelogram) จะช่วยในการตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง
 • การแสดงภาพกระดูก เพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บหรือการเติบโตที่ผิดปกติของกระดูก

การรักษา Spinal Stenosis

วิธีการที่ใช้รักษาโรค Spinal Stenosis อาจมีได้ ดังนี้

 1. การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยทำ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับหน้าท้องและหลัง ซึ่งอาจช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น
 2. การใช้ยา
  เนื่องจากโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดได้ การใช้ยาจึงมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการปวด อย่างยาแก้ปวด ยาต้านเศร้า ยากันชัก คอร์ติโซน และโอปิออยด์ ซึ่งยาเหล่านี้จะช่วยลดการทำงานของเส้นประสาทที่ส่งผลให้เกิดอาการปวด
 3. การผ่าตัดการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค Spinal Stenosis อาจทำเพื่อขยายโพรงกระดูกสันหลัง ลดการกดทับในโพรงกระดูก หรือเชื่อมกระดูกสันหลัง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. การลดการกดทับการลดการกดทับเป็นวิธีการที่ใช้ลดการกดทับเส้นประสาท ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่คล้ายเข็มสอดเข้าไปยังกระดูกสันหลังเพื่อลดขนาดของกระดูกที่หนาผิดปกติจนกดทับเส้นประสาท
 5. การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือก อย่างการฝังเข็ม การนวด และไคโรแพรคติก (Chiropractic) หรือการจัดกระดูก เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกที่อาจช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค Spinal Stenosis ได้ แต่ควรได้รับความเห็นจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน
ในเบื้องต้นหากมีอาการปวดอาจใช้วิธีการประคบร้อนหรือประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการก่อนไปพบแพทย์ และหากมีอาการปวดขณะเดินหรือเสียการทรงตัวอาจใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินในการประคองตัว

ภาวะแทรกซ้อนของ Spinal Stenosis

ภาวะแทรกซ้อนของโรค Spinal Stenosis นั้นอาจพบได้ยาก แต่หากไม่เข้ารับการรักษาอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติหรือร้ายแรงได้ โดยโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ชา อ่อนแรง เสียการทรงตัว ปัสสาวะเล็ด และอัมพาต เป็นต้น

การป้องกัน Spinal Stenosis

กลุ่มเสี่ยงที่พบว่าเป็นโรคนี้มากที่สุดคือผู้สูงอายุที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยอาจเกิดจากการเสื่อมของกระดูกตามอายุ รวมถึงโรคอื่น ๆ จึงควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ในกรณีผู้ที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดอาจไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อบรรเทาอาการหรือหาวิธีรักษาต่อไป โดยวิธีที่อาจช่วยบรรเทาอาการและป้องกันโรค Spinal Stenosis ได้ เช่น รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาสุขภาพโดยรวม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและกระดูก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกายอยู่เป็นประจำ เป็นต้น

ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan