ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

อีโบลา

อีโบลา

อีโบลา (Ebola) หรือโรคอีโบลา เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อีโบลา (Ebola virus) ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอันตรายถึงชีวิต พบว่ามีการระบาดครั้งแรก คือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในแอฟริกากลาง เมื่อได้รับเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย ไวรัสก็จะสร้างความเสียหายแก่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ ในที่สุดแล้วจะทำให้ระดับเซลล์การแข็งตัวของเลือด (Blood-Clotting Cells) ต่ำลงและนำไปสู่ภาวะเลือดออกที่รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้
อีโบลา
อาการ
อาการช่วงแรกของการติดเชื้อไวรัสอีโบลา จะคล้ายกับอาการของไข้หวัดทั่วไป หลังจากได้รับเชื้อจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 21 อาการที่พบได้บ่อย มีดังนี้
 • มีไข้สูง เจ็บคอ ปวดศีรษะ
 • ปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ
 • ร่างกายอ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง
 • ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง
เมื่อเวลาผ่านไป อาการมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดเลือดออกในร่างกาย รวมไปถึงออกจากทางตา หูและจมูก ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการอาเจียนหรือไอออกมาเป็นเลือด ท้องร่วงเป็นเลือด และมีผื่นขึ้น
สาเหตุ
โรคอีโบล่าไม่ได้เป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายเหมือนกับโรคหวัดทั่วไปอย่างไข้หวัดใหญ่ หรือโรคหัด โดยสามารถแพร่สู่คนจากการสัมผัสผิวหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ เช่น ลิง ลิงชิมแปนซี หรือค้างคาว และสามารถติดต่อกันจากคนสู่คนด้วยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดที่ติดเชื้อและสารคัดหลั่ง ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้ได้รับเชื้ออีโบลา มีดังต่อไปนี้
 • ได้สัมผัสโดยตรงกับผู้ที่มีการติดเชื้อหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ซึ่งไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายวันภายนอกร่างกาย
 • ต้องใช้เข็มหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 • การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย พบว่าเชื้อไวรัสอีโบลายังคงอยู่ในน้ำอสุจิได้อีกหลายเดือนหลังจากที่โรคหายแล้ว
 • สัมผัสหรือรับประทานอาหารป่าแบบดิบหรือสุก
โดยส่วนใหญ่แล้ว ความเสี่ยงในการได้รับไวรัสอีโบลาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งความเสี่ยงอาจเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 • เดินทางไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาที่เคยมีการระบาดของโรค หากจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงาน อาจทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะได้รับเชื้อ แต่ในปัจจุบันการระบาดของโรคได้หยุดลงแล้ว ซึ่งความเสี่ยงมีน้อยลงกว่าเดิมจากครั้งที่มีการระบาด
 • การทำวิจัยสัตว์ ผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะลิงที่มาจากประเทศแอฟริกาหรือประเทศฟิลิปปินส์ อาจต้องมีการสัมผัสกับสัตว์เหล่านี้ ทำให้มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสมากขึ้น
 • ผู้ที่ให้การดูแลทางการแพทย์หรือคนใกล้ชิด คนในครอบครัวหรือญาติของผู้ที่ได้รับเชื้อ ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะแพทย์สามารถได้รับเชื้อได้ง่ายหาไม่ได้ป้องกันอย่างถูกต้องโดยการใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากและถุงมือ
 • ผู้ที่ทำพิธีศพให้ผู้ติดเชื้อ เนื่องจากร่างของผู้เสียชีวิตยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ ผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับศพหรือผู้ที่ช่วยเตรียมพิธีมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อ
การวินิจฉัย
ความสำคัญในการวินิจฉัยโรคอีโบลา แพทย์ต้องถามประวัติของผู้ป่วย เช่น การตั้งครรภ์และการทำงานร่วมกับผู้ป่วย หรือการทำงานสัตว์ป่า แต่การวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นยังบอกได้ยาก เพราะอาการต่าง ๆ จะคล้ายกับโรคอื่น ๆ เช่น ไทฟอยด์และไข้มาลาเรีย
หากแพทย์คาดว่าผู้ป่วยเป็นโรคอีโบล่าจริง แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสต่อไป
การรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาโรคอีโบลาได้ การรักษาจึงเป็นการประคับประคองหรือควบคุมอาการ เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก จึงต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลและจำเป็นต้องมีการแยกผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค โดยแพทย์จะรักษาตามอาการ เช่น
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือด
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต ยาแก้ปวดลดไข้
 • รักษาระดับความดันโลหิต
 • ถ่ายเลือดหรือให้เลือด
 • รักษาการติดเชื้ออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
ภาวะแทรกซ้อน
การติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีโอกาสที่จะเสียชีวิตถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการดำเนินไปของโรค อาจทำให้เกิดโรคหรือภาวะต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ เช่น
 • การทำงานของอวัยวะที่สำคัญในร่างกายล้มเหลว
 • มีเลือดออกอย่างรุนแรง (Severe Bleeding)
 • โรคดีซ่าน (Jaundice)
 • อาการเพ้อ (Delirium)
 • อาการชัก (Seizures)
 • อาการขาดสติ หรือโคม่า (Coma)
 • ความดันโลหิตลดต่ำลงมาก
การป้องกัน
ไม่มีวัคซีนที่สามารถใช้ป้องกันไวรัสอีโบลาได้ แต่ปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจัยวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยทางป้องกันที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อ เช่น
 • หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวในประเทศที่พบว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา ควรหาข้อมูลการระบาดของโรคเพิ่มเติมจากศูนย์ควบคุมโรค
 • วิธีสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันได้ คือการล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่ล้างมือ หรือใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์
 • ไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่สงสัยว่าอาจมีเชื้อปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการซื้อหรือรับประทานสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิง
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลคนป่วย ต้องระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวต่าง ๆ ที่ร่างกายของผู้ป่วย เช่น เลือด อสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด หรือน้ำลาย
 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพหรือสถานพยาบาล สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยการใส่หน้ากากป้องกัน ถุงมือ และที่ป้องกันตา (goggles) หากต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อาจติดเชื้ออีโบลา รวมไปถึงการแยกผู้ป่วย
 • รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ

ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan