ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ไข้หวัดหมู

ไข้หวัดหมู

ไข้หวัดหมู (Swine Flu) เป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ โดยมักเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิด H1N1 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้สูง น้ำมูกไหล เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูส่วนมากไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนได้ แต่หากมีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับหมูที่ติดเชื้อก็อาจได้รับเชื้อได้เช่นกัน แต่โรคนี้มักติดต่อจากคนสู่คนมากกว่าการติดเชื้อจากหมูโดยตรง
1693 ไข้หวัดหมู resized
อาการของไข้หวัดหมู
อาการของไข้หวัดหมูนั้นคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งผู้ป่วยมักแสดงอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 1-3 วัน โดยอาการที่พบได้บ่อย มีดังนี้
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • มีไข้สูง หนาวสั่น น้ำมูกไหล
 • ตาแดง น้ำตาไหล
 • เจ็บคอ คอแห้ง
 • ไอ จาม
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วติดเชื้อนี้และมีอาการเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวในขณะตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังก็ควรไปพบแพทย์ เช่น โรคเบาหวาน โรคหืด โรคหัวใจ เป็นต้น เพราะอาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอาการไข้ได้สูง
สาเหตุของไข้หวัดหมู
โรคไข้หวัดหมูเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (Type A Influenza Virus) โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด คือ H1N1 และสายพันธุ์อื่นที่พบได้ คือ H3N2 โดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ระหว่าง 1-4 วัน หรือไปจนถึง 7 วันในผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ
โดยทั่วไป การติดเชื้อจะเกิดในหมูและมักไม่แพร่กระจายไปสู่คน แต่สัตว์เหล่านี้ก็สามารถแพร่เชื้อแก่คนได้หากมีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับคน อีกทั้งเชื้อไวรัสนี้ยังสามารถแพร่กระจายจากคนไปสู่คนผ่านทางน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อแล้วทำให้เชื้อเข้าสู่เยื่อบุตาหรือจมูก แต่เชื้อจะไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุก
แม้โรคนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่บุคคลบางกลุ่มก็อาจเสี่ยงเป็นไข้หวัดหมูได้สูงกว่าปกติ เช่น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์ หรือมีประวัติเคยแท้งบุตร
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหืด โรคตับ หรือโรคไต เป็นต้น
 • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน โดยมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 40 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี และรับประทานยาแอสไพรินเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการใช้ยาบางชนิดหรือติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีเชื้อไข้หวัดหมูแพร่ระบาด โดยเฉพาะอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมาก
 • เกษตรกรที่เลี้ยงหมู หรือสัตวแพทย์ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับหมู
การวินิจฉัยไข้หวัดหมู
หากผู้ป่วยมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคไข้หวัดหมูก็ควรดูแลตนเองและไปพบแพทย์ โดยแพทย์อาจวินิจฉัยด้วยวิธีดังนี้
 • ซักประวัติ แพทย์จะสอบถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการติดเชื้อ เช่น เคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดหมูมาก่อนหรือไม่ เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้หรือไม่ เป็นต้น
 • เก็บตัวอย่างเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แพทย์จะเก็บตัวอย่างของเหลวภายในจมูกและคอ เพื่อนำไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เพราะไข้หวัดหมูนั้นมีอาการใกล้เคียงกับอาการของไข้หวัดใหญ่ การเก็บตัวอย่างเชื้อไปส่งตรวจจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ทราบชนิดของไวรัสที่ติดเชื้อ
การรักษาไข้หวัดหมู
ผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการไม่รุนแรงนั้นไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการดูแลตนเองที่บ้าน แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
การบรรเทาอาการด้วยตนเอง หากผู้ป่วยไม่มีอาการรุนแรงก็อาจดูแลตนเองได้โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ และรับประทานยาที่หาซื้อได้เองตามร้านขายยา เช่น หากมีไข้อาจรับประทานยาแก้ปวดลดไข้ หรือในกรณีที่มีอาการไออาจรับประทานยาแก้ไอตามคำแนะนำของเภสัชกร เป็นต้น
การรักษาโดยแพทย์ หากดูแลตนเองในเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการรุนแรงกว่าเดิม ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรับประทานยาต้านไวรัส เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เช่น ยาซานามิเวียร์ ยาโอเซลทามิเวียร์ เป็นต้น โดยมักใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูง
ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดหมู
ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมอาจเสี่ยงเผชิญภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่น รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอาจรุนแรงกว่าเดิมหากผู้ป่วยมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือร่างกายอ่อนแอ
โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังป่วยด้วยไข้หวัดหมู ได้แก่
 • ปอดบวม
 • อาการทางประสาท เช่น รู้สึกมึนงงหรือมีอาการชัก เป็นต้น
 • ผู้ป่วยโรคหืดอาจมีอาการกำเริบ
 • ภาวะหายใจล้มเหลว
การป้องกันไข้หวัดหมู
การป้องกันไข้หวัดหมูสามารถทำได้ ดังนี้
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดหมู โดยสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วัยเด็กที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่มีข้อยกเว้นอื่น ๆ ซึ่งวัคซีนนี้สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัสสายพันธุ์เอและบี อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลและการเกิดโรคดังกล่าวได้ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ และการรับวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ด้วย
 • ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ และรักษาสุขอนามัยพื้นฐานของร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก จมูก และตา โดยเฉพาะหลังจากจับสิ่งสกปรกมา
 • ปิดปากเมื่อไอหรือจาม ซึ่งอาจใช้ทิชชู่แทนการใช้มือ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่บนมือ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก อยู่อย่างแออัด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค
 • หากป่วยเป็นไข้ ควรพักอยู่บ้านอย่างน้อย 24 ชั่วโมงให้อาการดีขึ้นและให้ไข้ลดลง
 • รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการติดเชื้อ

ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan