ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ตาแพ้แสง

ตาแพ้แสง คือ อาการรู้สึกไม่สบายตา หรือระคายเคืองดวงตาเมื่อต้องสัมผัสแสงต่าง ๆ เช่น แสงแดด แสงจากหลอดไฟ หรือแสงจากเปลวไฟ เป็นต้น โดยทั่วไปตาแพ้แสงเป็นอาการที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการได้โดยสวมแว่นกันแดด แต่หากตาแพ้แสงอย่างรุนแรงก็อาจต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะแสงอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดดวงตาอย่างมาก
ตาแพ้แสง
อาการของตาแพ้แสง
ตาแพ้แสงสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ มาก่อน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแตกต่างกันไป และบางรายอาจมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการอื่น ๆ ด้วย
โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีตาแพ้แสง ได้แก่
 • รู้สึกไม่สบายตา ระคายเคืองดวงตา
 • ต้องหรี่ตาหรือหลับตาเมื่อสัมผัสแสง
 • แสบตา
 • ตาแดง
 • มีน้ำตาไหลออกมามาก
 • มีสารคัดหลั่งสีเขียวหรือสีเหลืองไหลออกจากดวงตา
ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของตาแพ้แสง และอาการที่ปรากฏร่วมกับตาแพ้แสงนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยอาจแตกต่างกันไปตามโรค ภาวะ หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของตาแพ้แสง
สาเหตุของตาแพ้แสง
อาการตาแพ้แสงเป็นเพียง 1 ในอาการของภาวะเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ในดวงตาที่ตรวจจับแสง และเส้นประสาทตาที่ส่งต่อไปยังสมอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคไมเกรน ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการปวดหัว และในบางครั้งก็อาจเกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวแบบเป็นชุด ๆ หรือที่เรียกว่า ปวดหัวคลัสเตอร์ ด้วยเช่นกัน
ส่วนอาการเจ็บป่วยหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจทำให้ตาแพ้แสงได้ มีดังนี้
โรคหรืออาการเจ็บป่วยทางสมอง เช่น
 • การได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
 • เนื้องอกในต่อมใต้สมอง
 • ก้านสมองเสื่อม
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับดวงตา เช่น
 • ตาแห้ง
 • ม่านตา กระจกตา เยื่อตา หรือตาขาวอักเสบ
 • กระจกตาเสียหาย หรือกระจกตาถลอก
นอกจากนี้ อาการตาแพ้แสงอาจเกิดได้จากการรักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิก ปัญหาสุขภาพจิต หรือแม้แต่การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเสพติดบางอย่าง ยาฟูโรซีไมด์ ยาควินิน ยาด็อกซีไซคลิน ยาเตตราไซคลีน หรือยาหยอดขยายม่านตา เป็นต้น
การวินิจฉัยตาแพ้แสง
ในเบื้องต้น แพทย์อาจถามถึงอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การมีสารคัดหลั่งออกจากดวงตา มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วยที่อาจเป็นสาเหตุของตาแพ้แสง เป็นต้น จากนั้นอาจมีการทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมตามดุลยพินิจของแพทย์ เช่น
 • การวัดสายตา เพื่อตรวจการมองเห็นของดวงตาทั้ง 2 ข้าง
 • การตรวจฟิล์มน้ำตา เพื่อตรวจปริมาณน้ำตาว่าตาแห้งเกินไปหรือไม่
 • การตรวจตาด้วยเครื่อง Slit-Lamp หรือกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบ โดยตรวจการอักเสบหรือการบาดเจ็บในตา ซึ่งแพทย์อาจหยดสีย้อมชนิดพิเศษลงบนดวงตา เพื่อดูความเสียหายจุดอื่น ๆ บนผิวตาด้วย
 • การทำเอ็มอาร์ไอ (MRI Scan) หรือการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยสร้างรายละเอียดภาพของดวงตาขึ้นมาเพื่อประกอบการวินิจฉัย
การรักษาตาแพ้แสง
โดยทั่วไป ตาแพ้แสงที่ไม่รุนแรงมากอาจบรรเทาอาการได้ด้วยการดูแลตนเองในเบื้องต้น โดยปิดไฟหรือปิดม่านเพื่อทำให้ห้องหรืออาคารที่อยู่มืดลง หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือแสงไฟในอาคารที่สว่างจ้าเกินไป ถ้าดวงตาต้องโดนแสงก็อาจหลับตาหรือใส่แว่นตากันแดด
อย่างไรก็ตาม หากอาการตาแพ้แสงรุนแรงมากขึ้นจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดดวงตาอย่างมากเมื่อเจอแสงในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม โดยวิธีที่อาจใช้รักษาอาการตาแพ้แสง มีดังนี้
 • น้ำตาเทียม หยอดน้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา และรักษาอาการตาแห้งที่ไม่รุนแรง
 • การใช้ยา ยาที่ใช้รักษามีหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ตาแพ้แสงด้วย เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส หรือยาต้านเชื้อรา เมื่อเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา เป็นต้น โดยปกติแพทย์จะให้ใช้ยาหยอดตาก่อน แต่หากอาการรุนแรงก็อาจให้ใช้ยาชนิดรับประทาน และผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาสเตียรอยด์เพิ่มตามดุลยพินิจของแพทย์ในกรณีที่เกิดอาการบวมร่วมด้วย
การป้องกันตาแพ้แสง
ตาแพ้แสงเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยบางสาเหตุอาจป้องกันได้ยาก เช่น โรคไมเกรน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาการตาแพ้แสงจากบางสาเหตุสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
 • หลับตาลงสักชั่วขณะหนึ่ง
 • รักษาโรคหรือภาวะที่เป็นสาเหตุของตาแพ้แสงตั้งแต่เริ่มต้น เช่น อาการตาแห้ง หรือเยื่อตาอักเสบ เป็นต้น
 • สวมหมวกปีกกว้าง หรือแม้จะอยู่ใต้ร่มเงาก็ควรใส่แว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ (Polarized) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกรองแสงและลดแสงจ้าเมื่ออยู่ในที่แจ้ง
 • หรี่ไฟ ปิดไฟในอาคาร หรือปิดม่านเมื่อมีแสงจากด้านนอกส่องเข้ามามากเกินไป
 • รับประทานวิตามินและอาหารที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ
 • ไม่ควรสวมคอนแทคเลนส์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้รู้สึกไม่สบายตาได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตา เพราะเครื่องสำอางอาจทำให้ระคายเคืองดวงตาได้

ขอบคุณข้อมูลจาก pobpad.comช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob


ร้องเรียนติชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan