ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

เบื่ออาหารทำไงดี เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ มาดูกัน

เบื่ออาหาร


ความหมาย เบื่ออาหาร
 
        เบื่ออาหาร (Loss of Appetite) คือ อาการไม่รู้สึกอยากอาหาร หรือความต้องการรับประทานอาหารลดลง โดยภาวะเบื่ออาหารนี้เกิดได้จากปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสุขภาพจิต โดยมีทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารชั่วคราว เช่น ภาวะเบื่ออาหารจากการใช้ยาบางอย่าง และสาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารอย่างรุนแรง เช่น ภาวะเบื่ออาหารจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งบางชนิด ทั้งนี้ ผู้ที่เบื่ออาหารอาจเกิดอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น น้ำหนักลด หรือขาดสารอาหาร หากไม่ได้รับการรักษาให้หาย อาจทำให้อาการแย่ลง ผู้ป่วย จึงควรพบแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัยสาเหตุของอาการดังกล่าว เพื่อรับการรักษาต่อไป

อาการเบื่ออาหาร

     อาการเบื่ออาหารจะทำให้ผู้ที่ประสบภาวะนี้รู้สึกไม่เจริญอาหาร หรืออยากอาหารน้อยลง ไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบ รวมทั้งน้ำหนักตัวลดลง ส่วนผู้ที่เบื่ออาหารจากความเครียดหรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการกิน มักเกิดอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้

😟เสียใจมาก ๆ หรือรู้สึกผิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
😟เบื่อหน่ายหรือไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งที่เคยชอบ
😟นอนไม่หลับ
😟ท้องผูก
😟คลื่นไส้
😟คิดฆ่าตัวตาย


นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการรักษาทันทีในกรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้

👉คลื่นไส้และรับประทานอาหารไม่ได้หลายวัน
👉น้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้น หรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
👉รู้สึกเจ็บเมื่อรับประทานอาหาร
👉ไม่ได้ปัสสาวะทุกวัน หรือไม่ได้ขับถ่ายมา 2 วันหรือมากกว่านั้น
👉ปัสสาวะออกน้อย หรือปัสสาวะกะปริบกะปรอย มีกลิ่นแรง รวมทั้งปัสสาวะมีสีเข้ม
👉อาเจียนมากกว่า 24  ชั่วโมง
👉ไม่สามารถดื่มน้ำหรือกลืนของเหลวลงคอได้
👉มีอาการปวดมากจนระงับอาการดังกล่าวให้หายไม่ได้
👉ประสบภาวะขาดประจำเดือน


สาเหตุของการเบื่ออาหาร

      อาการเบื่ออาหารเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ ผู้ที่เกิดอาการเบื่ออาหารจะกลับมาเจริญอาหารและรับประทานได้ตามปกติเมื่อได้รับการรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว โดยสาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต และการใช้ยา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  ปัญหาสุขภาพกาย 
โดยทั่วไปแล้ว อาการเบื่ออาหารมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารจากการติดเชื้อดังกล่าวจะมีอาการของไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย เช่น ไอ อ่อนเพลีย หรือจาม อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจะกลับมารู้สึกอยากอาหารและรับประทานได้ตามปกติ เนื่องจากโรคที่ติดเชื้อเหล่านี้มักป่วยไม่นาน นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพกายอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารยังมีอีกหลายอย่าง ได้แก่
                            -มะเร็งลำไส้ใหญ่
                            -มะเร็งรังไข่
                            -มะเร็งกระเพาะอาหาร
                            -มะเร็งตับอ่อน
                           -สมองเสื่อม
                           -หัวใจวาย
                           -ตับวายเรื้อรัง
                           -ไตวายเรื้อรัง
                           -โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
                           -ไวรัสตับอักเสบ
                           - เชื้อเอชไอีวี
                           - ไฮโปไทรอยด์
                           - ตั้งครรภ์ช่วงแรกปัญหาสุขภาพจิต 
        ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิต ผู้ที่เกิดอาการซึมเศร้า เสียใจมาก ๆ เบื่อหน่าย เครียด หรือกังวล มีแนวโน้มรู้สึกอยากอาหารน้อยลง โดยอาการซึมเศร้าจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งรวมไปถึงการรับประทานอาหาร อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตมักเกิดอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย และไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ประสบภาวะการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ก็มักเกิดอาการเบื่ออาหาร เช่น ผู้ป่วยอะนอเร็กเซีย (Anorexia Nervosa) มักอดอาหารหรือทำทุกวิธีเพื่อควบคุมน้ำหนักให้น้อยลง ส่งผลให้น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และกลัวว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มอยู่เสมอ ผู้ป่วยอะนอเร็กเซียอาจประสบภาวะขาดสารอาหารได้หากอดอาหารไปเรื่อย ๆ และไม่รับการบำบัดรักษา

การใช้ยา 
        ยารักษาปัญหาสุขภาพบางอย่างส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับยานั้นอยากอาหารน้อยลง โดยยาที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ เคมีบำบัดสำหรับรักษามะเร็ง ยาโคเดอีน (Codeine) และมอร์ฟีน ทั้งนี้ การใช้สารเสพติดก็ส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหาร ได้แก่ โคเคน เฮโรอีน และแอมเฟตามีน


การรักษาอาการเบื่ออาหาร

      วิธีรักษาอาการเบื่ออาหารมีหลายวิธี โดยแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ผู้ที่เกิดอาการเบื่ออาหารอาจรับการรักษาจากแพทย์และดูแลตัวเอง ดังนี้


อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพกาย
        อาการเบื่ออาหารจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจะหายไปหากผู้ป่วยรับประทานยาและดูแลตัวเองให้ดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ส่วนผู้ป่วยที่ประสบภาวะขาดสารอาหารหรือมีเกลือแร่ในร่างกายต่ำจะได้รับการให้น้ำเกลือหรือสารอาหารเข้าทางหลอดเลือดดำ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เบื่ออาหารจากโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ มักรักษาอาการเบื่ออาหารให้หายได้ยาก แต่ผู้ป่วยช่วยดูแลอาการไม่ให้แย่ลงได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

👉รับประทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน โดยทำอาหารที่ผู้ป่วยชอบกิน หรือออกไปรับประทานอาหารข้างนอก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารมากขึ้น
👉พยายามรับประทานอาหารให้ได้มากตามที่ต้องการ แต่ไม่ควรฝืนรับประทานมากเกินไป
👉รับประทานมื้อใหญ่มื้อเดียวในหนึ่งวัน และรับประทานของกินเล่นหรือของว่างอื่น ๆ ระหว่างวัน
👉รับประทานอาหารมื้อย่อยบ่อย ๆ จะช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยได้ง่าย โดยแบ่งเป็น 5-6 มื้อย่อย แทนการรับประทานอาหารมื้อใหญ่สามมื้อต่อวัน
👉ควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
👉ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อเลี่ยงภาวะขาดน้ำ โดยดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหาร และเลี่ยงดื่มน้ำขณะรับประทานอาหาร เนื่องจากจะทำให้อิ่มเร็ว
👉ดื่มชามินต์หรือน้ำขิงเพื่อช่วยลดอาการขมปากขมคอ
👉ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนมื้ออาหารประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร


อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิต
               ผู้ป่วยที่เกิดอาการเบื่ออาหารและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า เครียด หรือป่วยเป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร อาจต้องปรึกษาและรักษากับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต


อาการเบื่ออาหารจากการใช้ยา
             ผู้ที่รู้สึกเบื่ออาหารโดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยารักษาโรคบางอย่าง อาจต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอเปลี่ยนปริมาณยาหรือให้สั่งจ่ายยาตัวอื่นมาใช้รักษาแทน อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนยาหรือหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน ส่วนผู้ที่เบื่ออาหารอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดจะต้องเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยาหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาอาการติดยาเสพติด


ภาวะแทรกซ้อนของอาการเบื่ออาหาร

           ผู้ที่เบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นนั้น จะกลับมาเจริญอาหารและรับประทานได้ตามปกติเมื่อได้รับการรักษาและหายจากปัญหาสุขภาพดังกล่าว โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ตามมาภายหลัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารอาจทำให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงหากไม่เข้ารับการรักษาให้หาย โดยผู้ป่วยจะเกิดอาการอื่น ๆ ที่รุนแรงขึ้น ดังนี้

😌อ่อนเพลียมากกว่าปกติ
😌น้ำหนักตัวลดลง
😌หัวใจเต้นเร็วมาก หรือเต้นช้าจนผิดปกติ
😌มีไข้ หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำลง
😌รู้สึกไม่สบายตัว
😌เกิดอาการป่วยหรือไม่สบายอย่างอื่น  รวมทั้งประสบภาวะขาดสารอาหาร

ทางร้านมีวิตามินที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารแนะนำนะคะ

วิตามินบี มีประโยชน์ดังนี้
• ช่วยบำรุงประสาท บรรเทาอาการเครียด
• กระตุ้นการสร้างพลังงาน ทำให้ร่างกายตื่นตัว
• บรรเทาอาการอ่อนเพลีย
• ลดอัตราการใช้ยาคลายเครียดและยานอนหลับลง
• เมื่อใช้ในระยะยาวนานพอที่สมอง ฟื้นฟูจากการใช้ยานอนหลับ
• ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ ที่เป็นผลมาจากความเครียด เช่น โรคกระเพาะ นอนไม่หลับ เป็นต้น

วิธีรับประทาน
วันละ 1 เม็ด พร้อมหรือหลังอาหาร

สรรพคุณ
– ช่วยผ่อนคลายความเครียด
– ช่วยในการบำรุงสมองและระบบประสาท
– ช่วยให้สมองสดชื่นปลอดโปร่ง โล่งสบาย และลดอาการอ่อนเพลีย
– ลดอาการเมาค้าง

ใครบ้างที่ควรได้รับวิตามินบี เพิ่มเติม
– ผู้บริหารทุกระดับ
– ผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ
– นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนหนัก
– ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
– ผู้ป่วยพักฟื้น ผ่าตัด
– ผู้ที่มีอาการชา ปลายมือปลายเท้า

วิธีรับประทาน
– รับประทานวันละ 1 แคปซูลหลังอาหาร
– เพื่อลดอาการเมาค้าง รับประทาน 1 แคปซูลก่อนดื่ม 1 ชั่วโมง และตอนเช้าอีก 1 แคปซูล
เซ็นทรัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 30 เม็ด

วิตามิน เซ็นทรัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมวิตามินและเกลือแร่ วิตามินและเกลือแร่ใน วิตามิน เซ็นทรัม ช่วยในการสร้างพลังงาน,เสริม สร้าง ภูมิคุ้มกัน, บำรุงผิวพรรณ, และบำรุงสายตา • วิตามินบี 1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
• วิตามินบี 2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
• ไบโอติน เป็นองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
• กรดแพนโทธินิค ช่วยให้การเมตาบอลิซึมไขมันและคาร์โบไฮเดรต
• วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
• วิตามินเอ ช่วยเสริมสร้างเยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย
• ไนอาซิน ช่วยให้เยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนังอยู่ในสภาพปกติ
• วิตามินซี มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน
• วิตามินบี 6 มีส่วนช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท
• วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
• แมกนีเซียม มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อCENTRUM SILVER 50 DIETARY SUPPLEMENT เพราะร่างกายวัย 50 ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเลือกสูตรเฉพาะ เพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตทุกวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เซนทรัม ซิลเวอร์ 50 ”เหมาะสำหรับบำรุงร่างกายของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่รวม 23 ชนิด พร้อม เบต้า-แคโรทีน ลูทีน และไลโคปีน
มีความปลอดภัยในการให้วิตามินเอ ในรูปแบบเบต้า-แคโรทีน
มีการปรับสูตรให้เหาะสมสำหรับวัย 50
รับประทานพร้อมอาหารวันละ 1 เม็ด
Blackmores Multi Vitamins+Minerals
ให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในแต่ละวัน
บำรุงร่างกาย
สำหรับผู้ที่อ่อนเพลีย และพักฟื้น
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

 Multi Vit Plus มัลติวิตพลัส
อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนัก อยากอ้วน
เพิ่มน้ำหนักได้ 2-7 กิโล ต่อเดือน
วิตามินรวม สำหรับคนผอม ที่อยากอ้วน
อยากเพิ่มน้ำหนัก คนที่เบื่ออาหารทานได้น้อย
คนที่ทานเยอะแต่ไม่อ้วนสักที
ทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น
การดูดซึมของอาหารดีมากขึ่น
สูตรใหม่ไม่ง่วงนอน
เข้มข้นกว่า ทานน้อยกว่า เห็นผลมากกว่า
รายละเอียดสินค้า
ส่วนประกอบ: วิตามินเอ, บี1, บี2, บี6, ซี, ดี, อี, นิโคทินามายด์ และน้ำมันตับปลาธรรมชาติ

มีประโยชน์สำหรับ :
เพิ่มวิตามินรวมให้แก่ร่างกาย บำรุงร่างกาย
ป้องกันการขาดวิตามิน สำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต เด็กที่เบื่ออาหาร เด็กภายหลังการเจ็บป่วยหรือระยะพักฟื้น
วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม รสส้ม ของเซเว่นซีส์ กลิ่นรสดี รับประทานง่าย

วิธีรับประทาน: วันละ 1 ครั้ง
เด็กเล็ก (1-12 เดือน) รับประทานวันละ ? ช้อนชา (2.5 ml.)
เด็ก (1-4 ปี) รับประทานวันละ 1 ช้อนชา (5 ml.)
เด็ก (4 ปีขึ้นไป) รับประทานวันละ 1? ช้อนชา (7.5 ml.)Nutroplex Oligo Plus 100ml ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสส้มสำหรับเด็ก มีส่วนผสมของมัลติวิตามิน โอลิโกฟรุคโตสซึ่งเป็นใยอาหารธรรมชาติ และยังมีธาตุเหล็กสูง ช่วยปรับสมดุลให้ระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติ พร้อมทั้งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

• แต่งกลิ่นส้ม ช่วยให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้น
• สูตรปราศจากน้ำตาล (ใช้ความหวานจากซอร์บิทอล)
• มีธาตุเหล็กสูง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของร่างกาย
• โอลิโกฟรุคโตส (Oligofructose) ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์ และใยอาหารจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
รายละเอียดสินค้า
วิตามินรวมผสมไลซีน ชนิดน้ำเชื่อมรสส้ม บำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร เหมาะสำหรับวัยเจริญเติบโต หรือเด็กที่เบื่ออาหาร ตลอดจนกระทั่งผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

ประกอบไปด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย6ชนิด และLysine

ขนาดรับประทาน
เด็ก1-4ปี วันละ1/2 ช้อนชา
เด็กเกิน4ปี และผู้ใหญ่ วันละ1ช้อนชา
Bain Syrup exp2021 ล๊อตใหม่
(DHA70%) 150 ml. [เบน ไซรัป น้ำมันปลาทูน่า]

แถมกล่องข้าวเมื่อซื้อสามขวด
คุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลาทูน่า (ดีเอชเอ 70%) และวิตามินรวม กลิ่นผลไม้รวม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมอง และสายตา รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง และระบบประสาทของเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับ เด็กในวัยเรียนที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองและสายตา

เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง ระบบประสาท และสายตาของเด็กทำให้เรียนรู้เร็ว มีความจำดี สมาธิสูง บำรุงสมอง ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สมองปลอดโปร่ง โลดแล่น

บำรุงร่างกาย เสริมสร้างการเจริญเติบโต
 Mamarine KIDS OMEGA 3 PLUS LYSINE MULTIVITAMIN FORTE
 มามารีน โอเมก้า 3 ไลซีน ฟอร์ท

เจริญอาหาร เพิ่มความอยากอาหาร
ทานง่าย ไม่คาว
บำรุงสมอง
เพิ่มความจำ
เพิ่มการเจริญเติบโต


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan