ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

โรคหลอดลมโป่งพอง

โรคหลอดลมโป่งพอง เป็นภาวะที่หลอดลมเสียหายอย่างถาวร ส่งผลให้มีเชื้อแบคทีเรียและสารคัดหลั่งสะสมภายในปอด ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อและเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ โรคนี้ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงควบคุมอาการไม่ให้กำเริบ โดยผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจมากขึ้น
Bronchiectasis

อาการของโรคหลอดลมโป่งพอง

อาการของผู้ป่วยแต่ละคนจะค่อนข้างแตกต่างกันออกไป แต่ที่พบได้บ่อยคืออาการไอเรื้อรัง และมีเสมหะจำนวนมาก โดยเสมหะนั้นอาจมีสีใส สีเหลืองอ่อน หรือสีเขียว ทั้งนี้ บางรายอาจไม่มีอาการไอหรือมีเสมหะเพียงเล็กน้อย ส่วนอาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้ มีดังนี้
 • หายใจถี่ หายใจมีเสียงหวีด
 • ไอเป็นเลือดหรือมีเลือดปนในเสมหะ
 • เจ็บหน้าอก โดยอาจรู้สึกเจ็บแปลบอย่างเฉียบพลันขณะหายใจ
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดตามข้อ
 • น้ำหนักลด
 • มีอาการนิ้วปุ้ม ซึ่งเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อบริเวณเล็บหนาตัวขึ้นเนื่องจากได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเป็นเวลานาน ทำให้ปลายนิ้วมีลักษณะกลมและโป่งขึ้นผิดปกติ
 • เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจบ่อยขึ้น
ผู้ป่วยโรคนี้อาจมีการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วย ส่งผลให้มีอาการรุนแรงขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน อาการที่สังเกตได้ มีดังนี้
 • ไอและมีเสมหะจำนวนมาก
 • เสมหะมีสีเขียวกว่าปกติหรือมีกลิ่นเหม็น
 • ไอเป็นเลือด
 • หายใจถี่อย่างรุนแรง
 • รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกไม่สบาย
 • มีอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกซึ่งจะรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อหายใจ
ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรง เช่น ผิวหนังหรือริมฝีปากเขียวคล้ำ มีอาการมึนงง มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หายใจถี่เกินกว่า 25 ครั้งต่อนาที และมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงขณะไอ ควรไปพบแพทย์ทันที เพราะอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของภาวะอันตรายที่ต้องรักษาทันที

สาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพอง

โรค Bronchiectasis เกิดจากเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อเรียบบริเวณผนังหลอดลมที่ทำหน้าที่ควบคุมการหดตัวของหลอดลมเสียหาย ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดสารคัดหลั่งภายในปอดได้ตามปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคติดเชื้อภายในระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ เป็นต้น โดยสาเหตุที่ทำให้หลอดลมเกิดความเสียหายมีหลายประการ แต่ที่พบได้บ่อยคือ โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis: CF) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายมีการสร้างสารคัดหลั่งผิดปกติ นอกจากนี้ โรค Bronchiectasis อาจเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้ เช่น
 • ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ
 • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคเชื้อราในปอด
 • การติดเชื้อเอชไอวี
 • ภาวะขาดสารอัลฟา-1 แอนตี้ทริปซิน (Alpha-1 Antitrypsin) ซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด
 • การติดเชื้อที่ปอด เช่น โรคไอกรน วัณโรค ภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง เป็นต้น

การวินิจฉัยโรคหลอดลมโป่งพอง

ผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรังผิดปกติควรไปพบแพทย์ ซึ่งอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่สัญญาณของหลอดลมโป่งพองเสมอไป อาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน ในเบื้องต้นแพทย์จะวินิจฉัยโดยซักถามอาการและประวัติทางการแพทย์ ตรวจร่างกายเบื้องต้น และฟังเสียงของปอดเพื่อตรวจดูความผิดปกติในการทำงานของปอดหรือการอุดตันของทางเดินหายใจ และอาจใช้การตรวจวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
 • การตรวจเลือด มีจุดประสงค์เพื่อตรวจหาการติดเชื้อหรือภาวะโลหิตจางที่อาจมีสาเหตุมาจากอาการป่วยชนิดเรื้อรัง
 • การตรวจเสมหะ เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียภายในเสมหะที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบ
 • การเอกซเรย์ทรวงอกและการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะและการทำงานของปอดว่ามีความผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจดูว่าอากาศไหลเวียนเข้าไปยังปอดและระบบทางเดินหายใจเป็นปกติหรือไม่
 • การตรวจคัดกรองวัณโรค แพทย์อาจใช้การตรวจเลือดแบบควอนติเฟอร์รอนหรือการตรวจผิวหนัง
 • การตรวจเหงื่อ เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือในเหงื่อ หากมีปริมาณสูงอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคซิสติก ไฟรโบรซิส ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรค Bronchiectasis

การรักษาโรคหลอดลมโป่งพอง

โรค Bronchiectasis ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงควบคุมอาการไม่ให้กำเริบ การรักษาอาจต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันไป เช่น การใช้ยา การออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์ช่วยขับหรือระบายเมือกออกจากปอด เป็นต้น ซึ่งในระหว่างการรักษาผู้ป่วยควรดูแลตัวเองเพื่อบรรเทาอาการของโรคด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 • ดื่มน้ำให้มาก เพื่อช่วยให้มูกที่อยู่ภายในปอดเจือจางลงและไอออกมาได้ง่ายขึ้น
 • ป้องกันการติดเชื้อที่ปอดด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
 • หมั่นล้างมือให้สะอาด
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดหรือโรคไข้หวัดใหญ่
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามที่แพทย์แนะนำ
 • เลิกสูบบุหรี่และอยู่ให้ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการออกจากอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีมลพิษทางอากาศสูง
นอกจากนี้ การออกกำลังกายก็เป็นอีกวิํธีหนึ่งที่ส่งผลดีต่อผู้ป่วย Bronchiectasis เนื่องจากจะช่วยกำจัดมูกเหลวภายในปอดและทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น โดยผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบำบัดถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด
อีกวิธีหนึ่งที่แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้เพื่อกำจัดมูกภายในปอด คือการใช้อุปกรณ์ที่มีกลไกในการทำงานด้วยระบบสั่นสะเทือนและแรงดันเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอขับมูกภายในปอดออกมา และในบางกรณี แพทย์อาจใช้วิธีพ่นยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกขึ้นและขับเอาของเหลวภายในปอดออกมาได้ง่ายขึ้น ยาพ่นที่แพทย์นิยมใช้ ได้แก่
 • การพ่นยาด้วยเครื่องพ่น ทำได้โดยการนำยาในปริมาณที่แพทย์สั่งมาเจือจางกับน้ำเกลือในเครื่องพ่น ผู้ป่วยจะมีเสมหะข้นน้อยลงและไอออกมาได้ง่ายขึ้นหลังจากสูดเอาไอน้ำที่มีส่วนผสมของยาเข้าไป
 • ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น หากผู้ป่วยมีอาการกำเริบรุนแรง แพทย์จะสั่งจ่ายยาขยายหลอดลมชนิดพ่นสำหรับใช้ในระยะสั้น ๆ ยานี้ออกฤทธิ์โดยช่วยให้กล้ามเนื้อภายในปอดผ่อนคลายลง ทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ป่วย Bronchiectasis ที่เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียจนมีอาการแย่ลงนั้นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ โดยในเบื้องต้นแพทย์จะนำเอาตัวอย่างเสมหะของผู้ป่วยไปตรวจหาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ เพื่อเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างถูกต้อง หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงมากนัก แพทย์จะสั่งให้ผู้ป่วยรับประทานยาปฏิชีวนะติดต่อกันประมาณ 10-14 วัน แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแทน

สำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและมีอาการของโรคกำเริบมากกว่า 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมีอาการกำเริบในแต่ละครั้งอย่างรุนแรง แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาปฏิชีวนะในระยะยาวเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้ปอดของผู้ป่วยฟื้นตัว แต่ผู้ป่วยต้องใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะการใช้ยาดังกล่าวในระยะยาวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้

อย่างไรก็ตาม หากการรักษาข้างต้นใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาเลือกใช้การผ่าตัดนำกลีบปอดที่ติดเชื้อออก แต่จะไม่ใช้วิธีนี้ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อบริเวณกลีบปอดมากกว่า 1 กลีบปอด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดลมโป่งพอง

Bronchiectasis อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างภาวะไอเป็นเลือดจำนวนมากได้ มีอาการบ่งบอกดังนี้
 • ไอออกมาเป็นเลือดปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
 • หายใจลำบาก เนื่องจากเลือดไปอุดตันทางเดินหายใจ
 • รู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด มีอาการของไข้หวัด
 • ผิวหนังมีสีคล้ำลง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ การไอเป็นเลือดจำนวนมากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้น รวมทั้งต้องได้รับการหยุดเลือดอย่างทันท่วงที มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายได้

การป้องกันโรคหลอดลมโป่งพอง

โรค Bronchiectasis ไม่มีวิธีป้องกันที่ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ลดความเสี่ยงได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ เช่น เลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ รวมทั้งควรป้องกันตนเองจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ เพราะอาจนำไปสู่การเกิดโรค Bronchiectasis ได้
นอกจากนี้ เด็กที่เป็นโรคไอกรน จะเสี่ยงเกิดโรค Bronchiectasis ได้เมื่อมีอายุมากขึ้น ผู้ปกครองจึงควรให้เด็กฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนตามกำหนด

ขอบคุณที่มา  https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan