ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

อเลนโดรเนต (ALENDRONATE)

อเลนโดรเนต (Alendronate)

Alendronate (อเลนโดรเนต) คือ ยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต ใช้รักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ โดยยาจะชะลอการสูญเสียมวลกระดูก และอาจใช้รักษาโรคพาเจท (Paget's Disease) ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูของกระดูก ทำให้กระดูกไม่แข็งแรงหรือผิดรูป และอาจใช้รักษาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
1873 Alendronate rs
เกี่ยวกับยา Alendronate
กลุ่มยายาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต
ประเภทยายาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน
กลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่
รูปแบบของยายารับประทาน
คำเตือนในการใช้ยา Alendronate
 • ผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้หรือยาชนิดอื่น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร ฟัน กระเพาะอาหารและทางเดินอาหาร โรคตับ หรือมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • หากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังรับประทานยาชนิดนี้ รวมไปถึงยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อมาใช้เอง หรือสมุนไพรอื่น ๆ   
 • สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือผู้ที่วางแผนจะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้
 • ไม่ควรให้เด็กรับประทานยา Alendronate เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เป็นไข้ มีอาการคล้ายหวัด อาเจียน เป็นต้น
 • หากกำลังรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้ เพราะยาแบบเม็ดฟู่มีโซเดียมในปริมาณมาก
 • แม้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่การรับประทานยา Alendronate ติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจทำให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายได้ ซึ่งจะมีอาการชาหรือปวดบริเวณขากรรไกร เหงือกบวมแดง ฟันผุ หรือแผลจากการรักษาทางทันตกรรมจะหายช้าลง โดยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นโรคโลหิตจาง โรคมะเร็ง กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายรังสี หรือการใช้สเตียรอยด์ จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายมากขึ้น
ปริมาณในการใช้ยา Alendronate
ปริมาณในการใช้ยาชนิดนี้จะแตกต่างกันไปตามโรคที่ใช้รักษาและดุลยพินิจของแพทย์ โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้
รักษาโรคกระดูกพรุน
 • รับประทานยาปริมาณ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 70 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง
 • หากโรคกระดูกพรุนเป็นผลมาจากการใช้ยากลูโคคอร์ติคอยด์ ให้รับประทานยานี้ปริมาณ 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง
 • สำหรับเพศหญิงที่หมดประจำเดือนและไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน ให้รับประทานยาปริมาณ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง
ป้องกันโรคกระดูกพรุน
รับประทานยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 35 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง
รักษาโรคพาเจท
รับประทานยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยรับประทานต่อเนื่องนาน 6 เดือน
การใช้ยา Alendronate
 • ปฎิบัติตามวิธีใช้และรับประทานยาในปริมาณที่กำหนดบนฉลากยาหรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หากใช้ยาชนิดอื่นอยู่หรือเคยใช้ยาชนิดอื่นมาก่อน เช่น ยาแก้ปวด ยาในกลุ่มเอ็นเสด เป็นต้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย
 • หากเป็นยาเม็ด ควรรับประทานกับน้ำเปล่าโดยกลืนทั้งเม็ด ไม่กัดหรือเคี้ยวยา
 • หากเป็นยาแบบเม็ดฟู่ ควรละลายยาลงในแก้วน้ำทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วดื่มให้หมดแก้ว อาจดื่มน้ำเปล่าตามเล็กน้อย และไม่ควรแกะยาออกจากฟอยล์หากยังไม่รับประทาน
 • หากรับประทานยาไปแล้วยังไม่ครบ 2 ชั่วโมง ห้ามรับประทานอาหารบางชนิด เช่น น้ำแร่ โซดา ชา กาแฟ ธาตุเหล็ก วิตามิน แคลเซียม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแคลเซียม เป็นต้น เพราะทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้น้อยลง
 • ห้ามรับประทานยาช่วงก่อนนอนหรือก่อนจะเช้า เพราะร่างกายอาจไม่ดูดซึมยาและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้
 • ไม่ควรนอนหรือเอนตัวลงทันทีหลังจากรับประทานยา แต่ควรรอประมาณ 30 นาที เพราะยาชนิดนี้อาจมีผลกระทบกับหลอดอาหาร
 • ห้ามรับประทานยาชนิดนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น แต่ควรรับประทานยาชนิดอื่นหลังจากรับประทานยานี้ไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที
 • ไม่รับประทานยาของผู้อื่นและไม่ให้ผู้อื่นใช้ยาของตน
 • ควรรับประทานยาในช่วงเช้าขณะที่ท้องว่างในเวลาเดิมทุกวัน เพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา
 • ระยะเวลาในการรับประทานยาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
 • ไม่ควรสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ และควรเลิกพฤติกรรมดังกล่าวหากสามารถทำได้
 • ไม่ควรลด เพิ่มปริมาณ หรือหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
 • หากลืมรับประทานยาแบบรายวัน ให้ข้ามการรับประทานยาในวันนั้นไปโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาในวันถัดไป
 • หากลืมรับประทานยาแบบรายอาทิตย์ ให้รับประทานยาในเช้าวันถัดไป หลังจากนั้นให้รับประทานยาตามกำหนดการเดิม
 • การรับประทานยาอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาเท่านั้น ผู้ป่วยอาจต้องควบคุมอาหาร รับการตรวจร่างกาย หรือรับประทานยาชนิดอื่นร่วมด้วย ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เสมอ
 • เก็บยาในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน ความชื้น เด็กและสัตว์เลี้ยง
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Alendronate
การรับประทานยาชนิดนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยมีตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น อาการเจ็บหน้าอก แสบร้อนกลางอก ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องร่วง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก หรือปวดตามข้อต่อ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากอาการข้างเคียงต่าง ๆ ไม่ดีขึ้น ผ่านไปนานแล้วอาการยังไม่หายไป หรือเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
 • อาการแพ้ เช่น มีผื่นขึ้นตามตัว คัน ไอ หายใจลำบาก หน้าบวม ปากบวม คอบวม เป็นต้น
 • มีอาการของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ เช่น กล้ามเนื้อกระตุกหรือหดตัว มีอาการชาหรือเสียวซ่าบริเวณปาก นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า เป็นต้น
 • เจ็บหน้าอก แสบร้อนกลางอกหรือช่องท้องส่วนบนอย่างรุนแรง ไอแบบมีเลือดปน
 • รู้สึกปวดขณะกลืนอาหาร กลืนลำบาก
 • ปวดหัว ปวดหู ปวดบวมหรือมีอาการบริเวณกราม
 • ปวดบริเวณซี่โครง
 • ปวดต้นขาหรือเอวแบบผิดปกติ
นอกจากนี้ หากเกิดอาการผิดปกติอื่น ๆ ระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรไปปรึกษาแพทย์เช่นกัน


ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan