ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Xanax (ตัวยา alprazolam)

Xanax เป็นชื่อทางการค้าของตัวยา alprazolam นำมาใช้ในการรักษากลุ่มโรควิตกกังวลได้แก่ โรควิตกกังวลทั่วไป โรควิตกกังวลร่วมกับมีอาการซึมเศร้า และโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว
สำหรับข้อบ่งใช้อื่น ๆ คือการรักษาโรคซึมเศร้า Xanax เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines และมีรูปแบบยาสำหรับวางจำหน่ายหลายชนิดได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาเม็ดแตกตัวเร็ว และยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นบริษัท Pfizer เป็นผู้ผลิตยา Xanax และได้รับอนุญาตจัดจำหน่ายโดยองค์การอาหารและยา ในปี ค.ศ. 1981 ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในชื่อทางการค้าทั่วไปเช่นกัน Alprazolam รูปแบบยาน้ำมีชื่อทางการค้าว่า alprazolam Intensol ผลิตโดยบริษัทยา West-Ward Pharmaceuticals และ Alprazolam เป็นรูปแบบยาเม็ดแตกตัวเร็ว ชื่อการค้า Niravam ผลิตโดยบริษัทยา Jazz Pharmaceuticals
สำหรับยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น Xanax XR ผลิตโดยบริษัทยา Pfizer และรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นยังมีวางจำหน่ายในชื่อทางการค้าทั่วไปเช่นกัน

คำเตือนในการใช้ยา Xanax

องค์การอาหารและยาออกคำเตือนถึงความเสี่ยงรุนแรงในการใช้ยา Xanax และยาตัวอื่น ๆ ในกลุ่ม benzodiazepines ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่ม opioid เช่น oxycodone และ hydrocodoneรวมทั้งยาตัวอื่นในกลุ่ม opioid หรือยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของ opioid การใช้ยา benzodiazepines ร่วมกับ opioids มีผลทำให้ นอนหลับนานเกินไป กดการหายใจ หมดสติ หรือเสียชีวิตได้
ดังนั้น ควรพูดคุยกับแพทย์ถึงทางเลือกอื่นในการรักษาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นหากต้องใช้ยา opioids ร่วมกับ benzodiazepines อย่างเช่น Xanax
ไม่ควรใช้ยา Xanax หากคุณเคยมีประวัติการแพ้ยา alprazolam หรือส่วนประกอบอื่นในตัวยาหรือเคยมีประวัติแพ้ยาตัวอื่น ๆ ในกลุ่ม benzodiazepines เช่น Librium Tranxene Valium Serax Ativan และยาตัวอื่นในกลุ่มนี้ รวมทั้งไม่ควรใช้ยา Xanax หากคุณมีอาการต้อหินมุมแคบเฉียบพลัน
ไม่ควรรับประทานยา Xanax หากคุณกำลังใช้ยารักษาโรคเชื้อราบางชนิด เช่น Sporanox (itraconazole) หรือ Nizoral (ketoconazole)Xanax อาจทำให้คุณมีอาการง่วงซึมและลดประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อาการจะยิ่งแย่ลงหากรับประทาน Xanax ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีผลทำให้ง่วงซึมเช่นกัน หรือหากเป็นผู้สูงอายุหรืออยู่ในภาวะร่างกายอ่อนเพลีย
Xanax อาจทำให้เกิดอาการเสพติดได้จึงไม่ควรปรับเพิ่มขนาดยาเอง หรือใช้ยาติดต่อกันนานเกินคำสั่งแพทย์ ก่อนเริ่มต้นใช้ยา Xanax
กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีโรคประจำตัว ดังนี้
 • โรคซึมเศร้า
 • มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
 • โรคหอบหืดหรือมีการหายใจผิดปกติ
 • เคยมีประวัติติดแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด
 • ตับหรือไตทำงานบกพร่อง
 • โรคลมชักหรือเคยมีอาการชัก
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ยาอื่น ๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งและซื้อมาใช้เอง รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริมเนื่องจากอาจมีปฏิกิริยากับยา Xanax และถ้าคุณสูบบุหรี่ก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเช่นกัน หากในระหว่างการรักษาคุณมีอาการกำเริบต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรปรับเพิ่มขนาดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ถึงแม้คุณคิดว่ายาไม่ได้ผลในการรักษาแล้วก็ตาม

การเสพติดยา Xanax

ปัจจุบัน Xanax และยาตัวอื่นในกลุ่ม benzodiazepine มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดอย่างแพร่หลาย การนำยา Xanax มาใช้ในทางที่ผิดมักใช้เพื่อให้เกิดอาการ เคลิบเคลิ้ม เป็นสุข (high) ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์สั่งใช้ยาและการซื้อยามาใช้ด้วยตนเอง
จากข้อมูลของสถาบันยาเสพติดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIDA) ในปี ค.ศ. 2009 รายงานว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินมากที่สุดเป็นกลุ่มที่ใช้ยากลุ่ม benzodiazepines รวมทั้ง Xanax ซึ่งน่าจะใช้เป็นยากดระบบประสาทส่วนกลางตามที่สถาบัน The Coalition against drug abuse รายงานการนำยา Xanax มาใช้ในทางที่ผิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและเกิดการเสพติดจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้ในโรคซึมเศร้า อาการผิดปกติทางจิต พฤติกรรมก้าวร้าว หรืออารมณ์หุนหันพลันแล่น

การใช้ยา Xanax ในขณะตั้งครรภ์

Xanax เป็นอันตรายต่อพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา หากคุณกำลังตั้งครรภ์ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มต้นใช้ยา Xanax  ตัวยาหลายชนิดรวมทั้ง Xanax อาจเป็นสาเหตุทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะหากใช้ยาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ การรับประทานยาในช่วงใกล้คลอดก็อาจมีผลเสียอื่น ๆ ต่อทารกเช่นกัน
Xanax เป็นตัวยาที่ไม่ปลอดภัยหากนำมาใช้ในระหว่างให้นมบุตร ดังนั้นแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรก่อนเริ่มใช้ยา Xanax เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อทารกได้
ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยหรือประสิทธิผลในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

อาการถอนยา Xanax

ไม่หยุดรับประทานยา Xanax โดยไม่ปรึกษาแพทย์ การหยุดยาโดยทันทีมีผลทำให้อาการแย่ลง  ตัวอย่างยาหลายชนิดในกลุ่ม benzodiazepinesได้แก่ Ativan Librium Valium และอื่น ๆ
อาการถอนยา Xanax ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
 • วิตกกังวล
 • มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • นอนไม่หลับ
 • การมองเห็นผิดปกติ
 • อาการชัก
 • เหงื่อออก
 • พฤติกรรมก้าวร้าว
 • อาการซึมเศร้า
การหยุดยา Xanax ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์อาจจะค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาลงเพื่อป้องกันการเกิดอาการถอนยา

การใช้ยา Xanax ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยา Xanax แอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยา Xanax มากขึ้น เช่น อาการง่วงซึม รู้สึกสับสน และอาการเดินเซ หากคุณต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยา Xanax ควรปรึกษาแพทย์

อาการข้างเคียงของยา Xanax

หากคุณมีอาการแพ้ยา Xanax ดังต่อไปนี้ รีบพบแพทย์โดยทันที
 • เกิดผื่นลมพิษ
 • หายใจลำบาก
 • ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอบวม
อาการข้างเคียงที่พบได้โดยทั่วไปของยา Xanax ได้แก่
 • อาการง่วงซึม
 • เวียนศีรษะ มึนศีรษะ
 • นอนไม่หลับ
 • กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • พูดช้าลง
 • ความจำแย่ลง
อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Xanax โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เริ่มต้นใช้ยาและมักจะค่อย ๆ ดีขึ้น หากอาการข้างเคียงยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะหากอาการเหล่านั้นแย่ลงหรือยังไม่ดีขึ้น

การเกิดปฏิกิริยาของยา Xanax กับยาชนิดอื่น

แจ้งให้แพทย์ทราบข้อมูลการใช้ยาอื่น ๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งใช้และซื้อมาใช้เอง รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริมเนื่องจากอาจมีปฏิกิริยากับยา Xanax
ก่อนเริ่มรับประทานยา Xanax แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกรทราบ หากคุณกำลังใช้ยาต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยากับยา Xanax และทำให้เกิดปัญหาในการใช้ยาได้
 • ยารักษาเชื้อราบางชนิดได้แก่ Sporanoxหรือ Nizoral
 • ยารักษาเชื้อราตัวอื่น ๆ เช่น Diflucan (Fluconazole), Oravig, Noxafil และ Vfend
 • ยาตัวอื่น ๆในกลุ่ม benzodiazepines เช่น Librium, Librax, Klonopin, Tranxene, Valium, ProSom, Dalmane, Ativan, Versed, Serax, Restoril และ Halcion
 • ยาในกลุ่ม Barbiturates เช่น Amytal, Fioricet, Fiorinal, Butisol, Seconal, Nembutal และ Luminalหรือ Solfoton
 • ยารักษาจิตเภท อาการทางจิต ได้แก่ Abilify, Saphris, Thorazine, Clozaril, Prolixin, Haldol, Fanapt, Adasuve, Loxitane, Latuda และยาตัวอื่น ๆ
 • ยารักษาอาการนอนไม่หลับ เช่น Lunesta, Unisom, Rozerem, Sonata และ Ambien, Ambien CR, Edluar หรือ Zolpimist
 • ยาระงับปวดชนิดเสพติด ได้แก่ Stadol, codeine, Lortab, Vicodin, Levo-Dromoran, Demerol, Dolophine, Methadose, Kadian, MS Contin, Oramorph, Narcan, OxyContin, Darvon  และ Darvocet
 • ยารักษาอาการซึมเศร้า ได้แก่ Elavil, Etrafon, Asendin, Celexa, Anafranil, Norpramin, Sinequan, citalopram, Lexapro, Prozac, Zoloft และยาตัวอื่น ๆ
 • ยารักษาอาการชัก ได้แก่ Carbatrol, Tegretol, Depakote หรือ Depakote ER, Depakene, Felbatol, Trieptal, Dilantin และ Mysoline
 • ยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงนอน ได้แก่ Chlor-Trimeton, Benadryl หรือ Atarax
 • กลุ่มยาชาเฉพาะที่
 • ยาแก้แพ้กลุ่ม antihistamines
 • ยา Cordarone หรือ Pacerone (amiodarone)
 • ยาปฏิชีวนะบางชนิด ได้แก่ Biaxin, erythromycin, Mycobutin, rifampin, Priftin และ Ketek
 • ยาเม็ดคุมกำเนิด
 • Tagamet
 • Gengraf, Neoral หรือ Sandimmune (cyclosporine)
 • Cortastat, Dexasone, Solurex หรือ DexPak (dexamethasone)
 • Cardizem, Dilacor หรือ Tiazac (diltiazem)
 • ยาที่มีตัวยา Ergotamines เช่น  Cafatine, Cafergot , Wigraine
 • ยาต้านเชื้อ HIV/AIDS ได้แก่ Reyataz, Rescriptor, Sustiva, Atripla, Intelence, Crixivan, Viracept, Viramune, Invirase, Norvir และ Kaletra
 • Gleevec
 • Isoniazid
 • Cardene
 • Adalat หรือ Procardia (nifedipine)
 • Quin-G
 • Theo-24 หรือ Uniphyl (theophylline)
 • สมุนไพร St. John’s wort
นอกจากนั้นยาบางชนิดมีผลลดสภาวะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้การดูดซึมของตัวยา Niravam (Alprazolam ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น) เข้าสู่ร่างกายช้าลง ก่อนเริ่มใช้ยา Niravam ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังรับประทานยาเหล่านี้
 • ยาในกลุ่ม H2 receptor antagonist ได้แก่ Tagamet, Zantac, Pepcid หรือ Axid
 • ยาในกลุ่ม Proton pump inhibitors (PPIs) ได้แก่ Dexilant, Nexium, Prevacid, Prilosec, Zegerid, Protonixหรือ Aciphex

การใช้ยา Xanax ร่วมกับเกรปฟรุ๊ต

ก่อนเริ่มรับประทานยา Xanax หากคุณรับประทาน เกรปฟรุ๊ต หรือดื่มน้ำผลไม้เกรปฟรุ๊ต ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เนื่องจากเกรปฟรุ๊ต อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของตัวยาในร่างกาย

ขนาดยา Xanax ที่ใช้ในการรักษา

ขนาดยา Xanax ที่ใช้ในการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะโรคและอายุของคุณ รวมทั้งรูปแบบยาที่เลือกใช้ ควรรับประทานยา Xanax ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
แนวทางทั่วไปในการใช้ยา Xanax
 • แพทย์อาจสั่งใช้ยา Xanax รับประทานวันละ 2 - 4 ครั้ง
 • เมื่อคุณเริ่มต้นใช้ยา Xanax ครั้งแรก แพทย์ผู้รักษาจะปรับเพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ
 • ขนาดยาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือตับทำงานบกพร่องอาจต่ำกว่าขนาดยาปกติ
 • เมื่อคุณต้องหยุดยา Xanax แพทย์จะค่อย ๆ ลดขนาดยาลงก่อนที่จะหยุดยา
 • ควรเก็บยา Xanax ให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บรักษายา Xanax ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงจากความร้อนและความชื้น
Xanax รูปแบบยาเม็ดมีวางจำหน่ายอยู่ 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 0.25, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัม ควรรับประทานเม็ดยาพร้อมน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว อาจรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ เม็ดยาจะมีรอยบากไว้เพื่อให้คุณสามารถหักเม็ดยาได้
Alprazolam Intensol เป็นรูปแบบยาน้ำบรรจุขวดพร้อมหลอดหยดยาที่มีขีดบอกปริมาตรขนาดยาต่าง ๆ สามารถผสมสารละลายยาเข้มข้นกับอาหารที่เป็นของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ได้ เช่น น้ำ น้ำผลไม้ น้ำแอปเปิ้ล หรือขนมพุดดิ้ง ขวดยาที่เปิดแล้วควรใช้ภายใน 90 วันหลังจากวันที่เปิดใช้ยา
Niravam ซึ่งเป็น Alprazolam ชนิดเม็ดแตกตัวเร็ว มีวางจำหน่าย 4 ขนาด ได้แก่ 0.25, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัม รับประทานเม็ดยาพร้อมน้ำหรือไม่ก็ได้
Xanax XR เป็น Alprazolam ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น มีวางจำหน่าย 4 ขนาด ได้แก่ 0.5 , 1, 2 และ 3 มิลลิกรัม รับประทานยาเพียงวันละครั้ง โดยปกติรับประทานในมื้อเช้าพร้อมน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว กลืนเม็ดยาทั้งเม็ดโดยไม่เคี้ยว บด หรือหักเม็ดยา

การรับประทานยา Xanax เกินขนาด

หากพบเห็นใครหรือตัวคุณใช้ยา Xanax เกินขนาด โทรศัพท์แจ้งศูนย์พิษวิทยา หมายเลข 1-800- 222 -1222 หรือโทร. 911

การหยุดยาหรือลืมรับประทานยา Xanax

หากคุณลืมรับประทานยา Xanax  บางมื้อให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าคุณรับประทานยาวันละหลายมื้อ และนึกได้เมื่อใกล้ถึงเวลามื้อถัดไป ให้ข้ามยาที่ลืมและรับประทานยามื้อถัดไปตามปกติ ไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ลักษณะเม็ดยา Xanax


Xanax ขนาด 0.25 mg เม็ดยารูปไข่ สีขาว
Xanax ขนาด 0.5 mg เม็ดยารูปไข่ สีส้ม
Xanax ขนาด 1 mg เม็ดยารูปไข่ สีฟ้า
Xanax ขนาด 2 mg เม็ดยาแบบเคลือบฟิล์ม รูปร่างเป็นเม็ดสี่เหลี่ยม สีขาว
Alprazolam-ACT ขนาด 0.25 mg เป็นเม็ดกลม สีขาว
Alprazolam-ACT ขนาด 0.5 mg เป็นเม็ดกลม สีส้มอ่อน
Alprazolam-ACT ขนาด 1 mg เป็นเม็ดกลม สีฟ้า
Alprazolam-PP ขนาด 0.5 mg เป็นเม็ดกลม สีส้มอ่อน
Alprazolam-PP ขนาด 2 mg เป็นเม็ดสี่เหลี่ยม สีเหลือง
Alprazolam-MYL ขนาด 0.25 mg เป็นเม็ดกลม สีขาว
Alprazolam-MYLขนาด 0. 5 mg เป็นเม็ดกลม สีส้มอ่อน
Alprazolam-MYL ขนาด 1 mg เป็นเม็ดกลม สี ฟ้า
Alprazolam-MYL ขนาด 2 mg เป็นเม็ดกลม สีขาว
Alprazolam-GG ขนาด 2 mg เป็นเม็ดสี่เหลี่ยม สีขาว
Alprazolam-GG ขนาด 0.25 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีขาว
Alprazolam-GG ขนาด 0.5 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีส้ม
Alprazolam-GG ขนาด 1 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีฟ้า
Alprazolam-MAJ ขนาด 0.25 mg เป็นเม็ดกลม สีขาว
Alprazolam-MAJ ขนาด 0.5 mg เป็นเม็ดกลม สีส้มอ่อน
Alprazolam- GS ขนาด 0.5 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีส้มอ่อน
Alprazolam-GRE ขนาด 0.25 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีขาว
Alprazolam-GRE ขนาด 1 mg เป็นเม็ดรูปไข่ สีฟ้า
Alprazolam- GS ขนาด 2 mg เป็นเม็ด สี่เหลี่ยม สีขา

คำถามที่พบบ่อยของยา Xanax

คำถามที่ 1  Xanax ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่
คำตอบ จากข้อมูลการศึกษาติดตามผู้ที่ใช้ยา Xanax (alprazolam) พบว่าอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งที่มีรายงานคือทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง หากคุณเกิดอาการข้างเคียงดังกล่าวและไม่ได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย  คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
คำถามที่ 2  Xanax  และ/หรือ ตัวยา  Benicar  ที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้
คำตอบ  บางแหล่งข้อมูลระบุว่า Xanax (alprazolam) สามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ อาการข้างเคียงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่มีระบุอยู่ในใบแทรกรายละเอียดยาในบรรจุภัณฑ์ ถ้าคุณมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือมีอาการบวมน้ำในร่างกาย ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ไม่แนะนำให้หยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
คำถามที่ 3  หากรับประทานเม็ดยา Valium และ Xanax ยายังคงอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร
คำตอบ  หากรับประทานยา Valium หรือ Xanax หนึ่งเม็ด ตัวยาทั้งสองสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 3 วัน หากคุณรับประทานยาทุกวัน ตัวยาสามารถคงอยู่ในร่างกายได้นานถึง 30 วันหลังหยุดรับประทานยา อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณรับประทานยาและขนาดยาที่ใช้ในแต่ละวัน
คำถามที่ 4  Xanax  ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่
คำตอบ จากข้อมูลการศึกษา ติดตามผู้ที่ใช้ยา Xanax (alprazolam) พบว่าอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งที่มีรายงาน คือทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง หากคุณเกิดอาการข้างเคียงดังกล่าวและไม่ได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
คำถามที่ 5  Xanax  ทำให้เกิดผื่นผิวหนังที่เป็นอันตรายได้หรือไม่
คำตอบ  Xanax อาจไม่ใช่สาเหตุของผื่นผิวหนังที่ผิดปกติใด ๆ หากคุณเกิดผื่นไม่ทราบสาเหตุ ผื่นลมพิษ อาการคันหรือบวม ลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปฏิกิริยาแพ้ยา คุณควรปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการดังกล่าวขึ้น
คำถามที่ 6  เม็ดยา Xanax ขนาด 1 mg สามารถอยู่ในร่างกายได้นานที่สุดเท่าไร
คำตอบ ข้อมูลอาจไม่แน่นอน เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงยาในร่างกายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป แต่ยาเม็ดที่รับประทานเข้าไปจะมีระดับยาที่สามารถรักษาอาการได้นาน 6-8 ชั่วโมง หลังจากนั้นตัวยาจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ และสารเหล่านี้ยังคงอยู่ในร่างกายได้นานถึง 24 ชั่วโมง
คำถามที่ 7  ฉันรับประทานยา Xanax  ขนาด 2 มิลลิกรัมโดยแบ่งขนาดยาในแต่ละวัน ซึ่งในช่วงนี้ฉันเพิ่งเริ่มต้นโปรแกรมลดน้ำหนัก และสามารถลดน้ำหนักได้ 12 ปอนด์โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ดูเหมือนว่าในช่วงนี้ Xanax ขนาด 2 มิลลิกรัมป้องกันอาการตื่นตระหนกกำเริบไม่ได้ ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ การเผาผลาญของร่างกายที่เพิ่มขึ้นมีผลเปลี่ยนแปลงขนาดยาที่ฉันควรได้รับในแต่ละวันหรือไม่
คำตอบ ไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างการเผาผลาญของร่างกายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพของยา Xanax อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการทำกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันของคุณ
คำถามที่ 8  ขนาดยา Xanax มีวางจำหน่ายเท่าใดบ้าง
คำตอบ  Xanax  มีขนาดยาวางจำหน่ายดังต่อไปนี้ 0.25 มิลลิกรัม, 0.5 มิลลิกรัม, 1 มิลลิกรัม และ 2 มิลลิกรัม
คำถามที่ 9 ลูกสาวของฉันอายุ 14 ปี แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าและสั่งใช้ยา Xanax เพื่อรักษา เหมาะสมหรือไม่
คำตอบ  การนำยา Xanax มาใช้ในการรักษา ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 ปี คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาบุตรสาวเพื่อพิจารณารูปแบบการรักษาที่เหมาะสม
คำถามที่ 10 ฉันรับประทานยา Xanax  ทุกวัน แต่ฉันรู้สึกกังวลว่าอาจทำให้ฉันติดยาได้ อยากทราบว่าเป็นปัญหาของคนทั่วไปหรือไม่
คำตอบ  การรับประทานยา Xanax เป็นประจำทุกวันอาจทำให้เกิดการติดยาได้ แต่ในบางคนอาจมีแนวโน้มเกิดปัญหานี้มากกว่าคนอื่น ๆ หากคุณต้องการที่จะหยุดใช้ยา Xanax  ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อค่อย ๆ ปรับลดขนาดยาที่รับประทานในแต่ละวันลงอย่างช้า ๆ
คำถามที่ 11  ฉันเริ่มรับประทานยา Xanax เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยรับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการ พี่เขยของฉันแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตัวยา Paxil แต่ฉันรู้สึกว่ายานี้ไม่ได้ทำให้อาการของฉันดีขึ้นเลย  ปัจจุบันฉันรับยาจากแพทย์ท่านอื่นแต่ก็ยังรู้สึกว่าอาการยังไม่ดีขึ้น ฉันควรกลับไปใช้ยา Xanax อีกครั้งหรือไม่
คำตอบ โชคไม่ดีเลย คำถามของคุณค่อนข้างตอบยาก เนื่องจากการรักษาด้วยยาในลักษณะนี้จะให้ผลตอบสนองค่อนข้างจำเพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย แล้วมักจะเกิดจากการลองผิดลองถูกในการใช้ยา หากคุณเคยใช้ยา Xanax (alprazolam) แล้วได้ผลดีในการรักษาก่อนหน้านี้ คุณควรจะเข้าพบแพทย์และปรึกษาแนวทางการรักษานี้อีกครั้ง คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกังวลและเหตุผลที่จะเปลี่ยนวิธีการรักษา และตัดสินใจรูปแบบการรักษาร่วมกับแพทย์ ซึ่งจะสามารถเลือกรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
คำถามที่ 12  ฉันกำลังตั้งครรภ์ ตัวยา Xanax ปลอดภัยที่จะนำมาใช้หรือไม่
คำตอบ  หลายการศึกษารายงานความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มารดาที่อยู่ในระหว่างการใช้ยา Xanax (alprazolam) ขณะตั้งครรภ์ ตัวยาอาจทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด คุณควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอื่น ๆ ที่เหมาะสมในภาวะตั้งครรภ์
คำถามที่ 13 ฉันยังสามารถรับประทานยา Xanax ในระหว่างที่ฉันตั้งครรภ์ได้หรือไม่
คำตอบ  หลายการศึกษารายงานความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มารดาที่อยู่ในระหว่างการใช้ยา Xanax (alprazolam) ขณะตั้งครรภ์ ตัวยาอาจทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด คุณควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอื่น ๆ ที่เหมาะสมในภาวะตั้งครรภ์
คำถามที่ 14  ฉันมีโรควิตกกังวลที่รุนแรงและมีอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวกำเริบ  การรักษาในปัจจุบันคือรับประทานยา alprazolam ขนาด 1 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง แต่ในความเป็นจริงฉันรับประทานยาเพียงขนาด  0.5  มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง โดยใช้ขนาดยาแค่ 2 มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ฉันควรเลือกใช้ alprazolam XR  ดีกว่าหรือไม่  ฉันทราบข้อมูลว่าตัวยานี้ทำให้เกิดการเสพติดได้ แต่ฉันใช้ยาติดต่อกันมานานหลายปีและไม่เคยปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับฉัน ปัจจุบันภาวะวิตกกังวลของฉันรุนแรงอย่างมากและต้องพบแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง
คำตอบ  Xanax XR (alprazolam XR) เป็นตัวยา alprazolam รูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น โดยทั่วไปการรับประทานยาเพียงวันละครั้งและมีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยที่โรคตื่นตระหนกกำเริบ ไม่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรควิตกกังวล ในการรักษาโรควิตกกังวล ใช้ตัวยา alprazolam ชนิดออกฤทธิ์ทันที โดยให้รับประทานได้เมื่อมีอาการ เนื่องจากยาออกฤทธิ์เร็วและมีระยะเวลาออกฤทธิ์สั้น ในรายที่มีอาการตื่นตระหนกกำเริบบ่อยจะนำยา alprazolam มาใช้รับประทานอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเพื่อป้องกันการกำเริบ ซึ่งอาจกำเริบได้ในบางสถานการณ์
เมื่อรับประทานยา alprazolam รูปแบบออกฤทธิ์ทันทีอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ เนื่องจากระดับยาที่สะสมในกระแสเลือด ความแตกต่างระหว่างรูปแบบยา Xanax XR และรูปแบบยา Xanax ออกฤทธิ์ทันทีคือ รูปแบบยา XR มีอัตราการดูดซึมช้ากว่า ระยะการเวลาออกฤทธิ์นานกว่า และมีระดับยาในกระแสเลือดคงที่มากกว่ารูปแบบยาออกฤทธิ์ทันที สำหรับขนาดยา 0.5 mg รับประทานทุก 6 ชั่วโมง หมายความว่า ระดับความเข้มข้นของตัวยา alprazolam จะมีระดับสูงสุดและต่ำสุดในกระแสเลือดเกิดขึ้นทุก 6 ชั่วโมง
Xanax XR มีระดับยาในกระแสเลือดคงที่มากกว่า และใช้ความเข้มข้นของยาในขนาดการรักษาที่ระดับต่ำกว่ายาแบบออกฤทธิ์เร็ว ดังนั้นจึงเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่าเช่นกัน การเปลี่ยนไปใช้ยา Xanax XR เหมาะสมหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการเกิดภาวะเสพติดยา อาการข้างเคียงของยา รวมทั้งราคายา
คำถามที่ 15  การรับประทานยาร่วมกันระหว่าง Xanax และยาที่ซื้อจากเคาน์เตอร์ เช่น vitamin C, Caltrate, zinc และ Metamucil จะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง
คำตอบ  ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยา Xanax (alprazolam) และตัวยาที่ซื้อจากเคาน์เตอร์ดังต่อไปนี้ vitamin C, Caltrate, zinc และ Metamucil หากคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งใช้ตัวอื่นหรือยาที่ซื้อใช้เองจากเคาน์เตอร์ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรเริ่มหรือหยุดใช้ยาชนิดใด ๆ หรือการรักษาใด ๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์
คำถามที่ 16 การรับประทานยา  Xanax  เป็นระยะเวลานานประมาณ 20 ปี เป็นอันตรายหรือไม่
คำตอบ  ฉันไม่อาจจะตอบว่ามันเป็นอันตราย เพราะจริง ๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ใช้ ความถี่ในการใช้ยา ผู้ป่วยหลายรายรับประทานยา Xanax (alprazolam) ดีต่อร่างกายมากกว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ฉันมักจะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์  ตรวจทั้งตรวจการทำงานของไตและตับ อย่างไรก็ตามฉันยังไม่พบผลเสียที่รุนแรงในผู้ป่วยที่ใช้ยา Xanax มานานกว่า 20 ปี การนำยามาใช้ในทางที่ผิดมีได้หลายรูปแบบ
คำถามที่ 17 หากรับประทานยา Xanax เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดอาการอาการชักขึ้น
คำตอบ  จากข้อมูลเภสัชวิทยาคลินิก เมื่อรับประทาน alprazolam ตามขนาดที่แพทย์แนะนำ อาจมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงคืออาการชักได้ โดยมีรายงานในการศึกษาทางคลินิกเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของผู้ป่วยที่รับประทานยา alprazolam
ผู้ป่วยที่ใช้ยา alprazolam ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาจมีโอกาสเกิดอาการถอนยารวมทั้งอาการชัก หากคุณมีอาการชักในระหว่างที่ใช้ยา alprazolam คุณควรรีบพบแพทย์โดยทันทีเพราะเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรง และเพื่อลดโอกาสเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ควรรับประทานยา alprazolam ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และไม่ควรใช้ยาร่วมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีผลต่อสารเคมีในสมอง เว้นแต่เป็นคำสั่งแพทย์ซึ่งจะคอยติดตามการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วย และสิ่งสำคัญคือไม่รับประทานยาร่วมกับแอลกอฮอล์
คำถามที่ 18 ฉันรับประทานยา  Xanax 6  มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับแคลเซียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Estroven ซึ่งประกอบไปด้วยวิตามินรวม และน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ ฉันสามารถรับประทานทุกอย่างที่กล่าวมาร่วมกันได้หรือไม่
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ที่มีความแรงระดับสูงและออกฤทธิ์สั้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก (เช่น โรคกลัวการเข้าสังคม) และอาการตื่นตระหนกกำเริบ
กล่าวโดยทั่วไป ปฏิกิริยาของยาเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ประเด็นแรก ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา (เช่น ยาที่แพทย์สั่งใช้ ยาซื้อที่เคาน์เตอร์ สมุนไพรต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) เกิดขึ้นเมื่อยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเกิดปฏิกิริยาต่อกัน
ประเด็นที่ 2  ปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหาร (อาหารหรือเครื่องดื่ม) เป็นผลจากยาเกิดปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่ม
ประเด็นที่ 3 ปฏิกิริยาระหว่างยากับโรค อาจเกิดขึ้นเมื่อโรคที่เป็นอยู่มีผลให้ยาบางชนิดเกิดพิษมากขึ้น ยาลดกรด Antacid ที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบอาจทำให้ระดับยา benzodiazepine ในร่างกายลดลง แต่อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ผลที่ร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับการรักษาและการใช้ยาในปัจจุบันของคุณ โดยเฉพาะก่อนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 19 เมื่อรับประทานยา  Xanax  ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการกำจัดยาออกจากร่างกาย
คำตอบ  โดยเฉลี่ยค่าครึ่งชีวิตของยา Xanax (alprazolam) สำหรับผู้ใหญ่คือประมาณ 11.2 ชั่วโมง ยา Xanax รูปแบบออกฤทธิ์ทันทีมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ในช่วง 6.3-26.9 ชั่วโมง และรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น มีค่าครึ่งชีวิตอยู่ในช่วง 10.7-15.8 ชั่วโมง ค่าครึ่งชีวิตของยาเป็นค่าที่แสดงถึงระยะเวลาที่ปริมาณยาถูกขับออกจากร่างกายครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม โดยทั่วไปแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เท่าของค่าครึ่งชีวิตของยาในการขจัดยาออกจากร่างกายโดยสมบูรณ์หลังจากหยุดรับประทานยา ดังนั้นหากรับประทาน Xanax จะใช้เวลาประมาณ 56 ชั่วโมงในการขจัดยาออกจากร่างกาย  ค่าที่ได้เป็นเพียงการประมาณโดยคร่าวจากค่าครึ่งชีวิตของยา Xanax และการขจัดยาออกจากร่างกายในผู้ป่วยจำนวนมาก หากคุณมีข้อสงสัยและกังวลเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งใช้ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
คำถามที่ 20 ระหว่างยา tramadol และ Xanax แตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ tramadol เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า opiate agonist (ออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ opioid) ใช้ในการรักษาอาการเจ็บปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงค่อนข้างมาก ออกฤทธิ์โดยเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรู้สึกอาการเจ็บปวดในร่างกาย ส่วนยา Xanax เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines นำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนก  Xanax ออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมองและทำให้การตื่นตัวของสมองลดลง
คำถามที่ 21 ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ฉันสามารถรับประทานยา Xanax ได้หรือไม่
คำตอบ Xanax เป็นกลุ่มยาที่ความปลอดภัยในการใช้ระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในระดับ D คือมีความเสี่ยงทำให้พิการแต่กำเนิดได้ หากจำเป็นต้องใช้ยา Xanax ในระหว่างตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์
คำถามที่ 22 ฉันรับประทานยา Xanax ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี อาการถอนยา Xanax มีอะไรบ้างและเกิดขึ้นนานเท่าไร
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล อาการข้างเคียงของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ชัดเจน Xanax อาจทำให้เกิดอาการติดยาได้ ควรใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น อาการวิตกกังวลและกระสับกระส่ายอาจเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อหยุดใช้ยา Xanax
อาการถอนยา อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  อาการถอนยา ได้แก่ มองภาพไม่ชัดเจน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ไม่มีสมาธิ วอกแวก มึนงง และมีอาการเหน็บชา ยังมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากยา Xanax หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน
ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบปฏิกิริยาต่อยาอื่นและอาการข้างเคียงของยาได้  หากเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่แพทย์สั่งใช้ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ 
คำถามที่ 23  ฉันรับประทานยา Xanax ติดต่อมาเป็นเวลาหลายปี โดยรับประทานครั้งละ 2 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง แต่ฉันไม่ค่อยมีเวลาไปพบแพทย์และได้ลดขนาดยาด้วยตัวเองลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันฉันเกือบหยุดยา Xanax แล้ว จะเกิดผลเสียอะไรขึ้นหรือไม่
คําตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล มีข้อมูลใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล อาการข้างเคียงโดยทั่วไปของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ชัดเจน การใช้ยา Xanax  อาจเกิดภาวะเสพติดยา ดังนั้นควรใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
 อาการวิตกกังวลและกระสับกระส่ายอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อหยุดใช้ยา Xanax อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  ได้แก่ อาการมองภาพไม่ชัดเจน ไม่มีสมาธิวอกแวก เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องเสีย และอาการเหน็บชา มีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากยา Xanax  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะ ก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ  หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน
ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบปฏิกิริยาต่อยาอื่นและอาการข้างเคียงของยาได้  หากเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่แพทย์สั่งใช้ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์
คำถามที่ 24  ฉันสามารถรับประทานยา Ambien หลังจากรับประทานยา Xanax ผ่านไปแล้ว 30 นาทีได้หรือไม่ การรับประทานยา 2 อย่างด้วยกันเกิดอันตรกิริยาต่อกันหรือไม่
คำตอบ  ในระหว่างที่ใช้ยา 2 ตัวนี้ คุณและแพทย์ผู้รักษาควรติดตามว่ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางหรืออาการกดทางเดินหายใจหรือไม่ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเสี่ยงอันตรายหรือต้องใช้สมาธิ และการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลจนกว่าจะทราบผลของการใช้ยาทั้งสองตัวนี้ร่วมกัน ควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
คำถามที่ 25  ยา Xanax มีส่วนประกอบของ สาร gluten หรือไม่
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว  Xanax ออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมอง และลดอาการสมองตื่นตัวที่ผิดปกติ
จากข้อมูลบริษัทยา Pfizer ผู้ผลิตยา Xanax ระบุว่า ไม่มีสารประกอบ gluten ในเม็ดยาชื่อการค้า Xanax หรือในเม็ดยาชื่อการค้าทั่วไปของบริษัท Greenstone อย่างไรก็ตาม บริษัทยาไม่สามารถยืนยันได้ว่าส่วนประกอบที่ได้รับมาจากแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ มี gluten เป็นส่วนประกอบหรือไม่
คำถามที่ 26  หากรับประทานยา Xanax ขนาด 2 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด ตัวยาจะอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไร
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ค่อยชัด การใช้ยา Xanax อาจทำให้เกิดการเสพติด ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากยา Xanax
ค่าครึ่งชีวิตในการขจัดยาออกจากร่างกายอยู่ที่ประมาณ 11.2 ชั่วโมง ดังนั้น ในผู้ใหญ่สุขภาพดีต้องใช้เวลา 56 ชั่วโมง จึงจะขจัดยาออกจากร่างกายได้โดยสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม การขจัดยาของตัวยาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง เช่น อายุ ขนาดยา น้ำหนักตัว และสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ฉะนั้นการขจัดยาออกจากร่างกายจึงแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย
คำถามที่ 27 ร่างกายของฉันจะสามารถทนต่อยา Xanax ได้หรือไม่ หากฉันจำเป็นต้องรับประทานยาทุกวัน
คำตอบ  Xanax alprazolam เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ซึ่งยากลุ่มนี้จัดเป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้เป็นพิเศษ  Xanax มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว  ออกฤทธิ์ผ่านทางสารเคมีในสมองและลดการตื่นตัวของสมองที่มากเกินปกติ  
อาการทนต่อยาหมายความว่าผู้ป่วยจะสามารถรับประทานยาขนาดสูงขึ้นติดต่อกันได้จนถึงขนาดยาที่ให้ผลการรักษา จากข้อมูลสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การใช้ยากลุ่ม benzodiazepine ขนาดสูงบ่อย ๆ หรือการใช้ยาขนาดปกติในการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวัน อาจนำไปสู่การทนต่อยาและเกิดการเสพติดยาได้ ไม่ควรหยุดยาในกลุ่ม benzodiazepine โดยทันที เนื่องจากทำให้เกิดอาการถอนยาได้ ความรุนแรงของอาการถอนยาขึ้นอยู่กับ ขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาในการใช้ยา
อาการเหล่านี้ได้แก่ มีอารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ ปวดท้อง กล้ามเนื้อเกร็ง อาเจียน เหงื่อออก ชัก และอาการสั่น หากผู้ป่วยต้องการหยุดใช้ยาในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาอย่างช้า ๆ เพื่อลดการเกิดอาการถอนยา
คำถามที่ 28  ข้อบ่งใช้ของยา Xanax และ Valium คืออะไร ตัวยาทั้งสองออกฤทธิ์อย่างไร
คำตอบ  Valium (diazepam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์เพิ่มระดับสารเคมีในสมองและระบบประสาทของร่างกายที่เรียกว่า GABA  diazepam ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและบางครั้งนำมาใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ diazepam ได้แก่ อาการง่วงซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง และปากแห้งคอแห้ง อาการข้างเคียงอื่นอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ปวดศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจน พูดลำบากไม่ค่อยชัด คลื่นไส้ และความจำแย่ลง ส่วนยา Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine เช่นกัน ออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ค่อยชัด โดยทั่วไป Valium อยู่ในร่างกายได้นานกว่ายา Xanax  หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน
ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบปฏิกิริยาต่อยาอื่นและอาการข้างเคียงของยาได้  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 29  ฉันรับประทานยา xanax มาเป็นระยะเวลา 3 ถึง 4 ปีหากฉันต้องการหยุดใช้ยาควรทำอย่างไร สามารถหยุดยาแบบหักดิบได้หรือไม่
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นได้หากหยุดใช้ยาโดยทันที โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาขนาดสูง หรือใช้ยามาเป็นระยะเวลานาน  
อาการถอนยาที่เกิดขึ้นจากการหยุดยา Xanax อย่างรวดเร็ว ได้แก่ อาการสั่น เหงื่อออก นอนไม่หลับ ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ปวดเกร็งท้อง อาเจียน หรือพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิม จากข้อมูลในใบแทรกยาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ระบุว่า ไม่ควรหยุดใช้ยา Xanax โดยทันที แนะนำการปรับลดขนาดยาโดยลดลงครั้งละ 0.5 มิลลิกรัมต่อวัน ในทุก ๆ 3 วัน แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาการลดขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคุณ
สิ่งสำคัญคือคุณควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดในแต่ละวัน ซึ่งมีวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยจัดการวิกฤตความเครียดที่เกิดขึ้น ได้แก่ การออกกำลังกาย (วิ่ง เดิน เล่นโยคะ) สูดอากาศบริสุทธิ์ ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัวของคุณ และการมองโลกในแง่บวก นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์อาจมีข้อแนะนำอื่น ๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 30 ระดับยาในกระแสเลือดจะเป็นเท่าไรเมื่อรับประทานยา Xanax ขนาด 0.5 mg
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว  Xanax  ออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมองและลดการตื่นตัวที่มากกว่าปกติของสมอง
คำถามที่ 31 หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้ยา Xanax แต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องรับประทานยาทุกวัน สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาออกฤทธิ์สงบระงับ ที่อยู่ในกลุ่ม benzodiazepine ตัวยาออกฤทธิ์สั้น ใช้สำหรับรักษาโรควิตกกังวล การใช้ยา Xanax เฉพาะเมื่อมีอาการเป็นแนวทางการรักษาโดยทั่วไป สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้ ซึ่งอาจจะเกิดอาการหวาดกลัวหรือวิตกกังวลในบางสถานการณ์ และอาจใช้ในกรณีที่ต้องการลดปริมาณการใช้ยารักษาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และรับประทานยา Xanax ตามที่ระบุไว้ เท่านั้น ไม่ปรับเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจทำให้เสพติดยาได้ หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามินเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน
ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบปฏิกิริยาต่อยาอื่นและอาการข้างเคียงของยาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 32  เพื่อนของแม่ฉันเพิ่งมีอาการหลอดเลือดสมองตีบที่แย่ลงอย่างมาก และเธอเป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง  (lupus) เธอจึงต้องรับประทานยาที่แพทย์สั่ง อย่างเช่น Valium Percocet methadone  และยาอีก 2-3 ชนิด การรับประทานยา Xanax  เกินขนาดเป็นสาเหตุทำให้เธอเกิดอาการหลอดเลือดสมองตีบครั้งนี้หรือไม่ หรืออาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเธอน่าจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกหวาดกลัว ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองและลดการตื่นตัวที่มากกว่าปกติของสมอง  จากข้อมูลยา Xanax ไม่มีการกล่าวถึงการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบเนื่องมาจากใช้ยา Xanax เกินขนาด
อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Xanax เกินขนาดได้แก่ อาการเพลียหมดแรง ความคิดสับสน การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทอัตโนมัติแย่ลง หมดสติ และเสียชีวิต โอกาสเสียชีวิตจากการใช้ยา Xanax เกินขนาดมักเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาแนวทางการรักษาและการใช้ยาของเธอโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 33 ฉันได้รับยา Xanax ขนาด 1 มิลลิกรัม ยาที่พวกเขาให้มาเป็นเม็ดยารูปรี สีฟ้า เขียนระบุตัวเลข 2089 และ V ไว้ด้านล่าง ฉันไม่เคยเห็นตัวยานี้มาก่อน มันเหมือนกับยา Xanax ขนาด 1 มิลลิกรัมหรือไม่
คำตอบ  เม็ดยาที่คุณให้รายละเอียดว่าลักษณะเม็ดยาสีฟ้า รูปเม็ดรีและระบุตัวเลข “2089 V”  เป็นยา alprazolam (Xanax) ขนาด 1 มิลลิกรัม ผลิตโดยบริษัทยา Qualitest Pharmaceuticals Inc. ในท้องตลาดมีบริษัทผลิตยา alprazolam ในชื่อการค้าทั่วไปจำนวนมาก และในบางครั้งบริษัทได้จัดหายาในชื่อการค้าทั่วไปส่งจำหน่ายในร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งตัวยาสำคัญยังคงเป็น alprazolam ที่ออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกับ Xanax
อย่างไรก็ตามส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทยา ผู้ป่วยบางคนอาจให้ผลตอบสนองการรักษาและอาการข้างเคียงแตกต่างกันในตัวยา alprazolam ที่มีชื่อการค้าต่างกัน หากเกิดปัญหาเช่นนั้นกับคุณควรปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากเภสัชกรโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใดๆ
คำถามที่ 34 ฉันรับประทานยา Xanax และตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน ฉันควรเปลี่ยนเป็นตัวยาใดที่ปลอดภัยกว่าการใช้ยา Xanax
คำตอบ  หากไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม benzodiazepine เช่น Xanax (alprazolam) รักษาโรควิตกกังวลได้ ยังมีตัวยาในกลุ่มอื่น ๆ ที่ใช้รักษาโรควิตกกังวล ได้แก่ ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยาในกลุ่ม SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) ได้แก่  Prozac ( fluoxetine), Zoloft ( sertraline), Paxil (paroxetine) หรือ Celexa (citalopram) หรือยาในกลุ่ม SNRIs ( serotonin norepinephrine reuptake inhibitors) ได้แก่ Cymbalta (duloxetine) หรือ  Effexor( venlafaxine)  ก็ใช้รักษาโรควิตกกังวลได้เช่นกัน เนื่องจากยารักษาโรคซึมเศร้าออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล จึงนำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลได้
ยาในกลุ่ม SSRIs มักเป็นตัวเลือกลำดับแรก  ซึ่งตัวยาในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาให้นำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล  ยาในกลุ่ม SSRIs และ SNRIs มีข้อดีคือ มีอาการข้างเคียงน้อย และมีความปลอดภัยในการใช้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มอื่น ๆ
อาการข้างเคียงที่เกิดจากกลุ่มยาเหล่านี้ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย และสมรรถภาพทางเพศลดลง สำหรับยารักษาโรคซึมเศร้ารุ่นเก่า เช่น ยากลุ่ม MAO (monoamine oxidase) inhibitors และ TCA ( tricyclic antidepressants) สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลได้เช่นกัน แต่ยา 2 กลุ่มนี้มีอาการข้างเคียงค่อนข้างมาก รวมทั้งอาการข้างเคียงเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ดังนั้นจึงไม่นิยมนำมาใช้มากนัก
สำหรับการรักษาโรควิตกกังวลด้วยวิธีอื่นที่ได้ผลดี คือ การบำบัดทางจิตหรือใช้การบำบัดทางจิตร่วมกับใช้ยา วิธีการบำบัดทางจิตสามารถช่วยให้ผู้ป่วยค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล และช่วยให้พบวิธีการแก้ปัญหาได้ การรักษามี 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 สังเกตพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะวิตกกังวล แบบที่ 2 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงความคิดวิตกกังวลแล้วจะทำให้อาการวิตกกังวลลดลง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับนักจิตวิทยา ซึ่งมีวิธีการจัดการภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยแต่ละคนได้ดีที่สุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาของคุณโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 35 ผลระยะยาวของการใช้ยา Xanax คืออะไร
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ที่ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล การใช้ยา Xanax ในระยะยาวอาจนำไปสู่อาการเสพติดทางกายหรือเสพติดทางใจ ในกลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานยา Xanax ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากต้องการหยุดใช้ยา จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาลงอย่างช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการถอนยาหรือเกิดอาการถอนยาน้อยที่สุด
อาการถอนยาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา Xanax ได้แก่ อาการสั่น เหงื่อออก นอนไม่หลับ ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ปวดเกร็งท้อง อาเจียน หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากเดิม  อาการข้างเคียงอย่างหนึ่งที่สำคัญจากการใช้ยา Xanax คือ ยาอาจกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง มีผลทำให้สภาวะอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงานแย่ลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นแม้ใช้ยาระยะสั้น
สิ่งสำคัญคือหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยา Xanax สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกร เพื่อหาแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 36  ยาเม็ดรูปร่างกลมสีขาวที่เม็ดยาระบุ R027 เป็นยาอะไร
คำตอบ  เม็ดยาที่พิมพ์ตัวอักษร R027  เป็นยา alprazolam ขนาด 0.25 มิลลิกรัม  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล
อาการข้างเคียงที่พบบ่อยของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ชัด การใช้ยา Xanax อาจทำให้เกิดภาวะติดยาได้จึงควรรับประทานตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
คำถามที่ 37 การรับประทานยา Xanax ขนาด 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทำให้สารเคมีในสมองเสียสมดุลหรือไม่
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุลจนเป็นสาเหตุของอาการวิตกกังวล ตัวยาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองซึ่งเป็นสาเหตุของโรควิตกกังวล
อาการข้างเคียงของการใช้ยา Xanax ในระยะยาวได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ รู้สึกหงุดหงิด อาการหลงลืม  ไม่มีสมาธิ นอนไม่หลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินเซ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ การพูดผิดปกติ การมองเห็นไม่ชัดเจน ความรู้สึกทางเพศลดลง หากคุณเกิดอาการข้างเคียงและรู้สึกเป็นกังวล ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา
คำถามที่ 38 ฉันรับประทานยา Xanax  ขนาด 0.25 mg ในตอนเช้า 1 เม็ด และก่อนนอน 1 เม็ด ถ้าฉันต้องการรับประทาน 1 เม็ดครึ่งในเวลาก่อนนอน และอีกครึ่งเม็ดในตอนเช้า เพื่อให้นอนหลับได้ดีทั้งคืน สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองที่เสียสมดุล มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปากแห้งคอแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และพูดลำบากไม่ชัดเจน
Xanax อาจทำให้เกิดอาการติดยาได้ ควรใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือมีปัญหาในการนอนหลับ ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ หากแพทย์พิจารณาเลือกยาตัวใหม่ คุณควรแจ้งประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งยาที่ซื้อมาใช้เอง อาหารเสริม วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร แม้กระทั่งอาหารที่รับประทาน
ควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกร นำข้อมูลดังกล่าวให้เภสัชกรเก็บบันทึกเป็นประวัติการใช้ยาอย่างสมบูรณ์ นำไปเป็นข้อมูลตรวจสอบปฏิกิริยาต่อยาอื่นและอาการข้างเคียงของยาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 39 แพทย์สั่งใช้ยา Xanax ให้แม่ของฉันซึ่งอายุ 85 ปี เพื่อช่วยให้เธอนอนหลับได้ดีขึ้นในเวลากลางคืน โดยทั่วไปยาตัวนี้ใช้เพื่อรักษาอะไร ดูเหมือนว่าเธอรับประทานยาแล้วมีอาการซึมเศร้าลง
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ที่ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล เช่นโรควิตกกังวลทั่วไป โดย Xanax  ถูกนำมาใช้ในช่วงระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวล และนอกจากนี้ Xanax นำมาใช้รักษาโรคตื่นตระหนกหวาดกลัวโดยออกฤทธิ์ผ่านสารเคมีในสมอง และทำให้ความตื่นตัวที่มากกว่าปกติของสมองลดลง
จากข้อมูลของยา Xanax อธิบายว่า ลักษณะของผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป มีอาการทางคลินิก ดังนี้
 • มีอาการวิตกกังวลเกินกว่าเหตุและมากเกินไป
 • กังวลเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมรอบตัว หลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน
ซึ่งอาการจะเป็นบ่อย ๆ นานต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 6 อาการที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป ได้แก่
 • กลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อ เช่น ตัวสั่น กล้ามเนื้อกระตุกซ้ำ ๆ รู้สึกตัวสั่น กล้ามเนื้อเกร็ง ปวดตามตัว กระสับกระส่าย เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 • อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติที่ไวกว่าปกติ เช่น หายใจเร็วหรือรู้สึกหอบเหนื่อย รู้สึกใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกหรือมือเย็นเปียกชุ่ม ปากแห้ง วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือท้องไส้ปั่นป่วน มีอาการร้อนวูบวาบหรือไข้หนาวสั่น ปัสสาวะบ่อย กลืนลำบากหรือรู้สึกมีก้อนในลำคอ  
 • อาการประหม่า สะดุ้งตกใจ วอกแวก ขาดสมาธิ หรือความคิดเหม่อลอย เนื่องจากมีภาวะวิตกกังวล รู้สึกหงุดหงิด
จากข้อมูลยา Xanax ระบุว่าโรควิตกกังวลที่เกิดร่วมกับภาวะซึมเศร้า จะตอบสนองต่อการใช้ยา Xanax โรคตื่นตระหนก คือ โรคที่เกิดอาการหวาดกลัว ตื่นตระหนกทันทีโดยไม่คาดคิดไม่รู้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงเวลาของอาการหวาดกลัวสุดขีดจะเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นภายใน 10 นาที ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหรือลักษณะดังนี้อย่างน้อย 4 อาการ
 • ใจสั่น หัวใจเต้นแรงหรือเต้นเร็ว
 • เหงื่อออก
 • ตัวสั่นหรือรู้สึกตัวสั่น
 • หายใจเร็วหรือรู้สึกหอบเหนื่อย
 • หายใจไม่ออก เจ็บหน้าอก รู้สึกอึดอัดบริเวณอก
 • คลื่นไส้หรือท้องไส้ปั่นป่วน
 • มึนงง เวียนศีรษะ ตัวโคลงเคลง หรือเป็นลม
 • รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกไป
 • รู้สึกกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้
 • รู้สึกกลัวเสียชีวิต
 • รู้สึกเหมือนชาหรือปวดเสียวตามตัว
 • ไข้หนาวสั่นหรือร้อนวูบวาบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาแม่ของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยา โดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 40 หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา Xanax ในระหว่างตั้งครรภ์ โดยใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ มีความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างไร
คำตอบ  องค์การอาหารและยาแบ่งกลุ่มยาตามระดับความปลอดภัยในการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์เป็น 5 กลุ่ม ซึ่ง Xanax (alprazolam) จัดเป็นยาในกลุ่มที่มีระดับความปลอดภัยระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในระดับ D ซึ่งหมายความว่า เป็นยาที่ไม่แนะนำให้ใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด
Xanax เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine หากรับประทานในระหว่างตั้งครรภ์ ตัวยาสามารถผ่านทางรกไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์ ทารกที่คลอดออกมาอาจเกิดอาการถอนยา ซึ่งเกิดจากมารดารับประทานยา Xanax ในระหว่างตั้งครรภ์  ดังนั้นก่อนเริ่มใช้ยา Xanax ในระหว่างตั้งครรภ์คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการใช้ยา
คำถามที่ 41 Xanax มีผลต่อความจำอย่างไรบ้าง
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาคลายกังวลในกลุ่ม benzodiazepine กลไกการออกฤทธิ์ของยายังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ตัวยาออกฤทธิ์กดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง  Xanax มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนกและบรรเทาอาการโรควิตกกังวลและโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้า  
จากข้อมูลยามีรายงานอาการข้างเคียงของยาในกลุ่ม benzodiazepine เกี่ยวกับความจำ ได้แก่ ขาดสมาธิ อาการหลงลืมชั่วคราว หรือความจำแย่ลงในระหว่างการศึกษาทางคลินิกของกลุ่มผู้ป่วยโรคตื่นตระหนก
มีรายงานอาการข้างเคียงของ  Xanax  เกี่ยวกับความจำ ได้แก่ ความจำแย่ลง นอกจากนี้การทดลองทางคลินิกของยา Xanax ในผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกทั้งกลุ่มควบคุมและไม่ควบคุมพบว่า ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5 หยุดใช้ยาในการรักษาเนื่องจากยาทำให้ความจำแย่ลง
อาการข้างเคียงอื่น ๆ ของยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนหน้ามืด ปวดศีรษะ รู้สึกสับสน นอนไม่หลับ ปากแห้งคอแห้ง ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นไม่ชัดเจน กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ  อารมณ์หงุดหงิด วิงเวียนศีรษะ ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย เหงื่อออก เกิดผื่น และความอยากอาหารหรือน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
คำถามที่ 42 อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Xanax มีอะไรบ้าง
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาคลายกังวลในกลุ่ม benzodiazepine มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนกและโรควิตกกังวล รวมทั้งการใช้ยาในระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวลและอาการวิตกกังวลร่วมกับภาวะซึมเศร้า  กลไกการออกฤทธิ์ที่ชัดเจนของยา Xanax ในการรักษาโรคตื่นตระหนกและโรควิตกกังวลยังไม่ทราบแน่ชัด หากเกิดอาการข้างเคียงในระหว่างการใช้ยา Xanax จะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นใช้ยาและดีขึ้นได้เมื่อใช้ยาต่อเนื่อง ในผู้ป่วยทั่วไปอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากยา Xanax  จะสัมพันธ์กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา Xanax เช่น อาการง่วงซึมหรือวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
ในการศึกษาทางคลินิกของกลุ่มผู้ป่วยโรควิตกกังวล มีรายงานอาการข้างเคียงจากยา Xanax ที่พบบ่อยมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ป่วย ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนหน้ามืด ซึมเศร้า ปวดศีรษะ รู้สึกสับสน นอนไม่หลับ ปากแห้งคอแห้ง ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียนหัวใจเต้นเร็ว มองเห็นไม่ชัดเจน และคัดแน่นจมูก
ในการศึกษาทางคลินิกของกลุ่มผู้ป่วยโรคตื่นตระหนก มีรายงาน อาการข้างเคียงจากยา Xanax ที่พบบ่อยมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ป่วย ได้แก่ อาการง่วงซึม อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ อารมณ์หงุดหงิด ความจำแย่ลง วิงเวียนหน้ามืด นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ สมองเสื่อม พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง วิตกกังวล กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวผิดปกติ ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง ภาวะซึมเศร้า  อาการสับสน กล้ามเนื้อกระตุก อ่อนเพลีย ความตึงของกล้ามเนื้อผิดปกติ น้ำลายหลั่งน้อยลง ท้องผูก คลื่นไส้หรืออาเจียน ท้องเสีย ท้องไส้ปั่นป่วน คัดแน่นจมูก หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว มองเห็นไม่ชัดเจน หูอื้อ เหงื่อออก เกิดผื่น ความอยากอาหาร หรือน้ำหนักเปลี่ยนแปลง ปัสสาวะลำบาก ประจำเดือนผิดปกติ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
สำหรับปฏิกิริยาที่ตรงข้ามกับฤทธิ์ยา  benzodiazepine มีรายงานค่อนข้างน้อย ปฏิกิริยาเหล่านี้ ได้แก่ ร่างกายตื่นตัว กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้น นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ ประสาทหลอน และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ กระสับกระส่าย ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย พฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เป็นมิตร ผู้ป่วยที่หยุดใช้ยา Xanax ในการรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาที่ตรงข้ามกับฤทธิ์ของยา Xanax  ขึ้นได้
คำถามที่43 Xanax เป็นยาอะไร
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำมาใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล รวมทั้งอาการวิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้า และรักษาโรคตื่นตระหนกที่อาจมีหรือไม่มีภาวะกลัวในที่ชุมชน Xanax เป็นยาที่ต้องควบคุมในการใช้เป็นพิเศษ
กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม benzodiazepine รวมทั้ง Xanax ยังไม่ชัดเจน ในทางคลินิกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางขึ้นอยู่กับขนาดยา ซึ่งมีตั้งแต่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงจนถึงทำให้นอนหลับ จากข้อมูลยา ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในผู้ใหญ่เท่านั้น ข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา Xanax ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปียังไม่เพียงพอ ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุมีความไวต่อฤทธิ์ยา Xanax มากกว่าปกติ จึงควรใช้ขนาดยาต่ำสุดที่ได้ผลในการรักษา
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม วิงเวียนหน้ามืด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ปากแห้งคอแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้  อาเจียน ท้องเสีย มองเห็นไม่ชัดเจน รู้สึกสับสน วิงเวียนศีรษะอ่อนเพลีย เหงื่อออก ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง และความอยากอาหารหรือน้ำหนักเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังอาจพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ จากการใช้ยา หากคุณมีอาการผิดปกติใด ๆ ในระหว่างใช้ยา Xanax ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษา ไม่ควรใช้ยา Xanax ในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้ยาตัวอื่นในกลุ่ม benzodiazepine และไม่ควรใช้ยา Xanax
ในผู้ป่วยที่มีภาวะต้อหินมุมแคบกำเริบแบบเฉียบพลัน ควรหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างรับประทานยา Xanax  เนื่องจากทำให้ฤทธิ์ของยาเพิ่มขึ้น การรับประทานยา Xanax อาจทำให้เกิดอาการติดยาได้ทั้งการเสพติดทางกายและเสพติดทางใจ
ผู้ป่วยไม่ควรลดขนาดยาเองหรือหยุดใช้ยา Xanax โดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดอาการชักหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งอาการถอนยา หากยืนยันหรือต้องการหยุดยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยปรับลดขนาดยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
อาการถอนยาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา Xanax ได้แก่ การมองเห็นไม่ชัดเจน ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ท้องเสีย กล้ามเนื้อกระตุก รู้สึกชาหรือเสียวซ่า หรือความรู้สึกไวต่อสัมผัสมากกว่าปกติ เนื่องจาก Xanax  มีผลกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ดังนั้นผู้ป่วยควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย เช่น การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือขับรถ หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องอาศัยสมาธิ หลีกเลี่ยงการใช้ยา Xanax ร่วมกับยาตัวอื่น ๆ ที่มีผลกดการทำงานของระบบประสาท รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดผลการกดระบบประสาทส่วนกลางมากเกินไป  
Xanax สามารถเกิดปฏิกิริยากับยาหลายชนิด สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบข้อมูลการใช้ยาตัวอื่น ๆในปัจจุบันก่อนเริ่มต้นใช้ยา Xanax สำหรับขนาดยาที่แนะนำในการใช้ Xanax ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย ควรเริ่มต้นขนาดยาในปริมาณต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาและเกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุด และปรับเพิ่มปริมาณจนถึงขนาดยาที่ตอบสนองต่อการรักษา  เมื่อถึงขนาดยาสูงสุดที่ได้รับในแต่ละวันผู้ป่วยอาจเกิดอาการไม่ทนต่ออาการข้างเคียงของยา  ดังนั้น แนะนำให้ใช้ขนาดยาต่ำสุดที่ได้ผลในการรักษา และจำเป็นต้องประเมินการใช้ยาซ้ำอย่างต่อเนื่องในระหว่างการรักษา โอกาสเกิดอาการติดยาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาในการใช้ยา
คำถามที่ 44 Xanax คล้ายกับยารักษาโรคซึมเศร้า Zoloft หรือไม่
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่ม benzodiazepine ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนก ส่วนยารักษาโรคซึมเศร้าออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อสารสื่อประสาทในสมองที่เรียกว่า serotonin, norepinephrine และ dopamine การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคซึมเศร้าโดยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทดังกล่าวให้เป็นปกติ ทำให้บรรเทาอาการซึมเศร้าได้ ส่วนยากลุ่ม benzodiazepine ไม่ได้ออกฤทธิ์เพื่อบรรเทาอาการซึมเศร้า โดยออกฤทธิ์ต่างออกไป  ยากลุ่ม benzodiazepine ออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองที่เรียกว่า  GABA ซึ่งมีผลทำให้สงบลง นอกจากนี้ยากลุ่มนี้ยังออกฤทธิ์ต่อร่างกายในด้านอื่น ๆ เช่น ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับ และสามารถนำมาใช้รักษาอาการชัก
คำถามที่ 45 ฉันรับประทาน Xanax วันละ 3 ครั้ง เพื่อรักษาอาการปวดปลายประสาทและอาการตื่นตระหนกกำเริบซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางวัน ขนาดยานี้เป็นขนาดยาที่มากเกินไปหรือไม่ แต่เนื่องจากฉันมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ในบางวันฉันเกิดอาการเครียดมากจนอาการตื่นตระหนกกำเริบขึ้น และอาการปวดปลายประสาทก็ตอบสนองต่อยา Xanax เท่านั้น ฉันไม่ได้รับประทานยาครบ 3 มื้อในทุกวัน บางวันรับประทานเพียง 2 มื้อ
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนก Xanax ออกฤทธิ์ทางสารเคมีในสมองและลดภาวะตื่นตัวของสมองที่ผิดปกติ การใช้ยาอาจทำให้เกิดการการเสพติดได้ อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยจาก Xanax ได้แก่ อาการง่วงซึม ปากแห้งคอแห้ง วิงเวียนหน้ามืด เหนื่อย อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ อารมณ์หงุดหงิด ความต้องการทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศเปลี่ยนแปลง
จากข้อมูลของยา Xanax ขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันออกไป ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำ ๆ เพื่อลดการเกิดอาการข้างเคียงและค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดยาสูงสุดที่ตอบสนองในการรักษา ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลโดยปกติใช้ขนาดสูงสุด 4 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งยาเป็น 3 ครั้งต่อวัน โอกาสการติดยาอาจเพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาในการใช้ยา จากเหตุผลนี้จึงจำเป็นที่จะต้องประเมินการใช้ยาซ้ำอย่างต่อเนื่อง
การใช้ยา Xanax ในการรักษาโรคตื่นตระหนกอาจมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดยาสูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องใช้ยาถึง 10 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสำหรับรักษาโรคตื่นตระหนกควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำ ๆ และเพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดยาสูงสุดที่ตอบสนองในการรักษา และหากจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องหรือหากอาการดีขึ้นจนลดขนาดยาลงได้ จำเป็นที่จะต้องประเมินการใช้ยาซ้ำอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ขนาดยา Xanax ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะบุคคล เช่น ภาวะโรคร่วมอื่น ๆ หรือยาที่ใช้ในปัจจุบัน ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ให้แนะนำขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาสำหรับคุณ ไม่ควรหยุดยาหรือลดขนาดยา Xanax โดยไม่ปรึกษาแพทย์ การหยุดยา Xanax โดยทันทีหรือการลดขนาดยาลงอาจทำให้เกิดอาการถอนยา ได้แก่ อารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ ปวดท้อง ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ อาเจียน เหงื่อออก ชัก หรืออาการสั่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 46 ฉันรับประทานยา Xanax ติดต่อเป็นเวลานานหลายปีเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ฉันไม่สามารถนอนกลับได้โดยไม่ได้รับประทานยา หากฉันต้องการหยุดยาควรทำอย่างไร
คำตอบ  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล โรคตื่นตระหนก และรักษาอาการวิตกกังวลที่เกิดร่วมกับภาวะซึมเศร้า โดยออกฤทธิ์ต้านสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการวิตกกังวล การใช้ยาอาจทำให้เกิดภาวะเสพติดได้ ทั้งเสพติดทางกายหรือเสพติดทางใจ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือหยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากต้องการหยุดยา Xanax ที่ใช้เป็นยานอนหลับ คุณต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาซึ่งจะสามารถประเมินและตัดสินใจเลือกยาที่เหมาะสมในการรักษา หรือเลือกตัวยาอื่นแทน Xanax
จากข้อมูลยา Xanax ไม่ควรหยุดยาทันทีเนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคแย่ลงหรือเกิดอาการถอนยา รวมถึงเกิดอาการชัก ควรระมัดระวังอาการดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อหยุดยาหรือลดขนาดยา ควรปรับลดขนาดยาลงอย่างช้า ๆ และผู้ป่วยควรติดตามอาการถอนยา แพทย์ผู้รักษาสามารถแนะนำวิธีการหยุดใช้ยาได้อย่างเหมาะสม หากคุณต้องการหยุดใช้ยา Xanax ควรปรึกษาแพทย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆ
คำถามที่ 47 ฉันกำลังรับประทานยา Xanax วันละ 1 ครั้ง และช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันอดทนกับการลดน้ำหนัก ฉันวิ่งวันละ 4 ไมล์ทุกวันและออกกำลังกายปกติ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ยา Xanax มีผลต่อน้ำหนักตัวหรือไม่ น้ำหนักตัวของฉันลดลง 10 ปอนด์
คำตอบ Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ยากลุ่มนี้มีผลปรับสมดุลของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนก จากข้อมูลยาที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ระบุว่ายา Xanax สามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงในผู้ป่วยบางราย อย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่ร่างกายคุณเผาผลาญสารอาหารมากกว่ารับประทานเข้าไป น้ำหนักคุณก็จะลดลงมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่น้ำหนักจะลดลงถึง 10 ปอนด์  นอกจากนี้โปรแกรมการออกกำลังกายของคุณควรปรับการรับประทานอาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ 5-6 มื้อต่อวัน เพื่อส่งเสริมระบบการเผาผลาญของร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและใช้อุปกรณ์คิดคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน หรือปรึกษาแพทย์หรือโภชนากร
สำหรับอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยในการใช้ยา Xanax ได้แก่ ความรู้สึกอยากอาหารเปลี่ยนแปลง ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม ปากแห้งคอแห้ง หน้ามืดมึนงง เหนื่อยง่ายขาดสมาธิ รู้สึกโคลงเคลง และน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
คำถามที่ 48  ฉันติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีขั้นที่ 2 ฉันสามารถใช้ยา Xanax เพื่อช่วยให้นอนหลับได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
คำตอบ โดยส่วนใหญ่ยาถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านตับหรือไต หรือผ่านทั้งตับและไต  Xanax (alprazolam) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepine ซึ่งขับออกจากร่างกายโดยผ่านตับและไต หากคุณมีภาวะตับทำงานบกพร่อง ควรปรึกษาแพทย์ซึ่งจะสามารถตรวจสอบการทำงานของตับและปรับขนาดยา รวมทั้งความถี่ในการให้ยา Xanax ได้
ก่อนเริ่มต้นการใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับ ควรจัดประเภทของอาการนอนไม่หลับว่าเป็นรูปแบบใด 1) นอนไม่หลับโดยไม่มีสาเหตุอย่างอื่นแต่ตอบสนองได้ดีต่อการรักษา หรือ 2)
มีสาเหตุอื่น เช่น ภาวะเจ็บป่วยทางกายภาพ หรือโรคทางจิต และจำแนกว่าเป็น1) ภาวะนอนไม่หลับแบบเฉียบพลัน (เป็นอยู่ชั่วคราวจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น อารมณ์หงุดหงิด กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนแปลง หรือมีเสียงหรือสิ่งรบกวนอื่น ๆ ) 2) ภาวะนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง (เป็นอยู่ในช่วง 1 ถึง 6 เดือนโดยมีอาการนอนไม่หลับอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์)
ในการรักษาอาการนอนไม่หลับ หากสามารถแก้ไข หรือหยุดสิ่งรบกวน สภาวะเจ็บป่วย หรือสาเหตุอื่น ๆ ก็จะทำให้การนอนหลับดีขึ้น ลักษณะห้องนอน ควรเย็นสบาย มืด และเงียบ และไม่มีสิ่งรบกวน เวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอนควรเป็นเวลาเดียวกันในทุกคืน ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนเวลาเข้านอน
หากต้องการพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันไม่ควรนานเกิน 40 นาที คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ดูทางเลือกอื่น ๆ ในกรณีที่ตับทำงานบกพร่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการใช้ยาโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนแปลงการรักษาใด ๆขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan