ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Morphine (มอร์ฟีน)

Morphine Sulphate เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ยานี้มีขายภายใต้ชื่อการค้าว่า Roxanol, Kadian และ Avinza
Morphine เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opiate หรือ opioid agonists ซึ่งยับยั้งสัญญาณความเจ็บปวดที่เข้าสู่สมองด้วยการไปจับกับโปรตีนในระบบประสาทที่ชื่อ opiod receptors  นอกจากนั้น ยังมีการใช้ยานี้ในการรักษาอาการปวดในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกด้วย องค์การอาหารและยาอนุมัติให้ใช้ยา Morphine ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1941 และมีหลายบริษัทที่ได้ผลิตยาดังกล่าวออกมาขายภายใต้หลากหลายชื่อการค้า ยานี้มักอยู่ในข่าวบ่อยครั้งเนื่องจากมีการรับประทานยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ การฟ้องร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับประทานยาเกินขนาดจนเสียชีวิตนั้นมักพุ่งเป้าไปที่ร้านขายยาที่เป็นผู้จัดยาหรือคลินิกที่สั่งจ่ายยาในปี ค.ศ. 2008 บริษัท KV Pharmaceutical Co. ไล่ Marc Hermelin ผู้บริหารบริษัท ณ ขณะนั้นออก เนื่องจากไม่สามารถป้องกันการกระจายยา Morphine ชนิดเม็ดของบริษัทที่มีขนาดใหญ่เกินไปได้ เพราะบางเม็ดนั้นมีขนาดยาเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากปกติ ในปี ค.ศ. 2011 หลังจากที่ Hermelin ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการละเมิดกฎหมายเรื่องฉลากยาแล้วนั้น เขาถูกศาลสั่งให้ต้องรับโทษจำคุก 30 วันและต้องจ่ายเงินค่าปรับเกือบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

การใช้ยา Morphine เกินขนาดและการถอนยา

การใช้ยา Morphine นั้น มีความเสี่ยงต่อการติดยาได้เช่นเดียวกับยาในกลุ่ม opioid agonist ตัวอื่น ๆ โดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติหรือประวัติครอบครัวเคยติดยา การติดยามักทำให้ผู้ติดยาต้องสรรหาวิธีการเข้าถึงยาหลากหลายรูปแบบ เช่น การโทรศัพท์หรือไปห้องฉุกเฉิน, การบอกว่าทำยาหาย และการเปลี่ยนแพทย์ที่ไปพบเรื่อย ๆ หรือพยายามขอยาเพิ่มจากแพทย์ แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้ยา Morphine เกินขนาด แต่คุณอาจเกิดอาการติดยาและมีอาการถอนยาได้หากหยุดรับประทานยาทันที
อาการของการถอนยา ประกอบด้วย
 • มีน้ำตามากและคัดจมูก
 • กระสับกระส่ายและวิตกกังวล
 • เหงื่อออกและหนาวสั่น
 • อยู่ไม่สุข หาว และมีปัญหาในการนอนหลับ
 • ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดข้อ
 • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย และปวดท้อง
 • อ่อนแรง
 • หัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็ว

คำเตือนในการใช้ยา Morphine

คุณไม่ควรใช้ยานี้หากคุณมี
 • อาการแพ้ Morphine
 • มีปัญหาที่ทำให้กดการหายใจ โรคหอบหืด หรือมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายที่ผิดปกติ และอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
 • ลำไส้ไม่เคลื่อนไหวและเกิดการอุดตัน
Morphine อาจกดการหายใจของคุณได้ ความเสี่ยงในการเกิดการกดหายใจและภาวะอื่น ๆ ที่ทำให้เสียชีวิตได้ มีดังเช่น ความดันโลหิตต่ำ, กล่อมประสาทอย่างรุนแรง หมดสติ และเสียชีวิต ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยา Morphine ร่วมกับยาที่กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ หรือ opioid ตัวอื่น นอกจากนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวยังจะเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่เดิม
Morphine รูปแบบน้ำที่มีความเข้มข้นสูงที่สุด (100 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร) นั้น ควรรับประทานในผู้ที่คุ้นเคยกับผลของ opioid มาก่อนเช่นเดียวกับการรับประทานยา Avinza แคปซูลขนาด 90 มิลลิกรัมขึ้นไป Morphine อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงในผู้ที่มีปริมาณเลือดในร่างกายต่ำ, ซีด หรือผู้ที่ได้รับยาสลบหรือ phenothiazines หากคุณเพิ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือมีความดันภายในกระโหลกศีรษะสูง การรับประทานยา Morphine อาจเพิ่มผลในการกดการหายใจได้ และยังอาจเพิ่มความดันภายในกระโหลกศีรษะขึ้นอีกด้วยการใช้ยา Morphine ขณะที่คุณมีโรคเกี่ยวกับน้ำดีหรือท่อที่มาจากตับอ่อน อาจทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเกิดการหดเกร็งและทำให้การหลั่งน้ำดีและน้ำย่อยจากตับอ่อนนั้นน้อยลงได้ และควรแจ้งแพทย์หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับที่รุนแรง มีความดันโลหิตต่ำ เป็นโรค Addison’s diesease มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ต่อมลูกหมากโต ชัก กลืนลำบาก หรือปัญหาในการปัสสาวะ

การใช้ยา Morphine ในหญิงตั้งครรภ์

Morphine เป็นยาในกลุ่ม C มีการศึกษาในสัตว์ที่พบว่า ยาอาจส่งผลต่อทารกและไม่สามารถบอกได้ว่ายาจะทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ของมนุษย์หรือไม่ ดังนั้น ยานี้จึงจะใช้ในกรณีที่เกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเท่านั้น นอกจากนั้น ยังไม่ควรให้ยานี้ก่อนจะคลอดหรือใช้กับมารดาที่ให้นมบุตร เนื่องจากยาสามารถผ่านรกและออกมาในน้ำนมได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Morphine

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของการใช้ยา Morphine ประกอบด้วย
 • ท้องผูก
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ง่วงนอน
 • เวียนศีรษะและมึนหัว
 • เหงื่อออก

ผลข้างเคียงที่รุนแรงของการใช้ยา Morphine

ควรไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการ
 • อัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง
 • ชัก
 • เป็นลม
 • เจ็บหน้าอก
 • มีไข้
 • ผื่นคัน ลมพิษ
 • คอและหน้าบวม
 • เสียงแหบ หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก

ปฏิกิริยาระหว่างยา Morphine และยาอื่น ๆ

Morphine อาจทำปฏิกิริยากับ
 • ยากดระบบประสาทส่วนกลาง
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ
 • Cimetidine (Tagamet)
 • ยากลุ่ม Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
 • ยากลุ่ม anticholinergics
 • ยากลุ่ม P-Glycoprotein (PGP) inhibitors
 • ยาขับปัสสาวะ
คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อจากร้านขายยา ยาผิดกฎหมาย อาหารเสริม ยาสมุนไพร และอื่น ๆMorphine กับแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่รับประทานยา Morphine นั้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดยเฉพาะหากคุณรับประทานยาชนิดที่ออกฤทธิ์นานกว่าปกติ เช่น Avinza เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำให้มีการปล่อย Morphine ออกมาอย่างรวดเร็ว และการเคี้ยวยาเหล่านี้จะทำให้มีการปล่อย Morphine ออกมาในปริมาณมากเช่นเดียวกัน

ปฏิกิริยาระหว่าง Morphine กับสิ่งอื่น ๆ

ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้งานเครื่องจักรขณะรับประทานยา เด็กที่ได้รับยานี้โดยไม่ตั้งใจอาจได้รับยาเกินขนาดและเสียชีวิตได้

ขนาดของยา Morphine ที่ใช้ในการรักษา

Morphine มีหลายรูปแบบ ทั้งแคปซูล แคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ยาน้ำ และยาฉีด ควรใช้ยานี้ตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

การได้รับยา Morphine เกินขนาด

การได้รับยา Morphine เกินขนาดจะทำให้เกิดอาการ
 • กดการหายใจ
 • ง่วงนอนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นไม่รู้สึกตัวและหมดสติได้
 • กล้ามเนื้ออ่อนตัว
 • ผิวหนังเย็น
 • ม่านตาหดแม้อยู่ในที่มืด
 • เกิดการคั่งของสารน้ำในปอดที่ผิดปกติ
 • หัวใจทำงานช้ากว่าปกติและหยุดทำงาน
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • เสียชีวิต
หากคุณได้รับยา Morphine เกินขนาด ควรไปห้องฉุกเฉินในทันที

การลืมรับประทานยา Morphine

หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่คุณนึกได้ แต่ให้เว้นระยะห่างจากยามื้อถัดไปให้เท่ากับปกติที่คุณเคยรับประทาน แต่หากกำลังจะถึงการรับประทานยาครั้งถัดไป ก็ให้ข้ามมื้อที่ลืมนั้นไปและรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ และให้ข้ามยาที่ลืมนั้นไปเลยหากคุณรับประทานยา Avinza แบบแคปซูล

รูปภาพของยา Morphine


MS Contin 200 mg, green, round, film coated
MS Contin 15 mg, blue, round, film coated
MS Contin 30 mg, pink, round,
MS Contin 60 mg, beige, round,
MS Contin 100 mg, gray, round, film coated
Morphine 15 mg-ROX, white, round,
Morphine 30 mg-ROX, white/blue specks, round,
Oramorph 15 mg, white, round,
Oramorph SR 60 mg, white, round, film coated
Oramorph SR 100 mg, white, round,
Oramorph SR 30 mg, white, round,
Oramorph SR 15 mg, white, round,
Morphine SR 15 mg-WAT, , round, film coated
Morphine SR 30 mg-WAT, purple, round, film coated
Kadian 30 mg, blue, capsule,
Kadian 50 mg, blue, capsule,
Kadian 60 mg, pink, capsule,
Kadian 80 mg, orange, capsule,
Kadian 100 mg, green, capsule,
Morphine 15 mg ER-MAL, blue, round,
Morphine 200 mg ER-MAL, green, oblong,
Morphine 30 mg ER-MAL, purple, round,
Morphine 60 mg ER-MAL, orange, round,
Morphine 100 mg ER-MAL, gray, round,
Morphine SR 60 mg-WAT, , round, film coated
Morphine SR 100 mg-WAT, , round,
Morphine SR 200 mg-WAT, green, oblong,
Morphine Sulfate ER 20 mg-UPS, yellow, capsule,
Morphine Sulfate ER 30 mg-UPS, purple, capsule,
Morphine Sulfate ER 60 mg-UPS, pink, capsule,
Morphine Sulfate ER 100 mg-UPS, green, capsule,
Kadian 10 mg, blue, capsule,
Avinza 60 mg, blue/white, capsule,
Avinza 30 mg, white/yellow, capsule,
Kadian 200 mg, brown, capsule,
Avinza 90 mg, red/white, capsule,
Avinza 120 mg, blue/white, capsule,
Morphine 15 mg SR-ETH, green, oval,
Morphine IR 15 mg-ETH, brown, round,
Morphine IR 30 mg-ETH, brown, oblong,
Morphine 60 mg SR-ETH, white, oval,
Avinza 45 mg, blue/white, capsule,
Morphine ER 15 mg-ABG, blue, round, film coated
Morphine ER 30 mg-ABG, pink, round,
Morphine ER 60 mg-ABG, pink, round,
Morphine ER 100 mg-ABG, gray, round,
Morphine Sulfate 10 mg-RAN, white, round,
Morphine 15 mg Sol Tab Inj-RAN, white, round,

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Morphine

คำถาม : ฉันเคยได้ยินว่า Morphine ทำให้น้ำหนักไม่ลด จริงหรือไม่?
คำตอบ : Morphine เป็นยาแก้ปวดที่รุนแรงและมีหลายรูปแบบ และหลายขนาด ยานี้ไม่ได้ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มและไม่ได้มีการใช้เพื่อจุดประสงค์นั้น แต่ Morphine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก และปากแห้ง
คำถาม : Morphine ทำให้น้ำหนักเพิ่มได้หรือไม่?
คำตอบ : Morphine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดด้วยการบดบังตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดในสมอง ยานี้มีทั้งในรูปแบบที่ออกฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์ยาว ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาประกอบด้วย ท้องผูก มึนหัว คลื่นไส้ อาเจียน และปากแห้ง ไม่มีรายงานที่พบว่ายานี้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่รับประทานยานี้แล้วน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการที่ท้องผูกจากการใช้ยา ผู้ที่ใช้ยา Morphine มักจะมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงไม่ว่าจะจากอาการปวดหรือความรู้สึกง่วงนอนจากการใช้ยาก็ตาม ดังนั้น การระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารนั้นอาจช่วยลดโอกาสที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาได้
คำถาม : ลูกสาวของฉันได้รับยา Morphine/adevance เพื่อบรรเทาอาการปวด ผลข้างเคียงของยานี้คืออะไร?
คำตอบ : ฉันไม่เคยรู้จักยาที่ชื่อ adevane มาก่อน และไม่แน่ใจว่าคุณกำลังหมายถึงยา Ativan หรือยาตัวอื่น Morphine เป็นยาแก้ปวด และข้อมูลจากบริษัทที่ผลิตยาระบุว่า ยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้หลายอย่าง ตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมากกว่า 10% ที่ใช้ยานี้ประกอบด้วย หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ ง่วงนอน มีไข้ สับสน คัน ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก อ่อนแรง ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดต่ำ และมีการปล่อยสาร histamineออกมา ควรเข้าใจว่าผลข้างเคียงที่พูดถึงนี้เป็นผลข้างเคียงที่อาจพบได้เท่านั้นและไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ลูกสาวของคุณจะเกิดอาการดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีผลข้างเคียงอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวถึง คุณควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ยา
คำถาม : ฉันมีอาการปวดเรื้อรังจากโรคสะเก็ดเงินที่ข้อและได้รับยา Morphine sulphate 30 มิลลิกรัมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ ขนาดยาที่ฉันใช้อยู่นั้นมากหรือว่าอยู่ในระดับปกติสำหรับการบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง? และการเลิกกินยานี้เมื่อรับประทานไปแล้วประมาณ 1 ปีนั้นยากหรือไม่?
คำตอบ : การใช้ยา Morphine sulphate สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินที่ข้อนั้นฟังดูเหมือนว่าคุณกำลังมีอาการค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมียาหลายตัวที่อาจทดลองใช้ก่อนที่จะมาถึงยาตัวนี้ คุณเคยลองใช้ยาตัวอื่นมาก่อนหรือไม่? การใช้ยาขนาด 30 มิลลิกรัมนั้นไม่ใช้ขนาดที่สูงนัก แต่แพทย์จะต้องวางแผนอย่างค่อย ๆ เพื่อลดยาให้คุณสามารถหยุดยาได้ และเวลาที่ใช้ระหว่างการลดยานั้นก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของคุณ หากคุณรู้สึกว่าลดยาเร็วเกินไป ควรแจ้งแพทย์เพื่อปรับยา นอกจากนั้นยังมียาที่อาจช่วยคุณได้ในกรณีที่รุนแรง แต่การค่อย ๆ ลดยาไปเรื่อย ๆ นั้นก็เป็นวิธีในการรักษาที่ดี
คำถาม : Morphine ส่งผลต่อฟันหรือเหงือกของคุณหรือไม่? และจะรักษาอย่างไร?
คำตอบ : Morphine เป็นยาที่ดัดแปลงมาจากฝิ่นและใช้ในการรักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยานี้ประกอบด้วย คลื่นไส้/อาเจียน ท้องผูก ความดันโลหิตต่ำ ง่วงนอน มีความสุขผิดปกติ เหงื่อออก ม่านตาหด และหน้าแดง ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาประกอบด้วย การกดการหายใจ ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง ชัก และหัวใจหยุดเต้น
ผลข้างเคียงเกี่ยวกับปากที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Morphine นั้น มีอย่างเดียวคือปากแห้ง มีหลายคนที่มีอาการดังกล่าวเพราะนี่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดได้จากยาหลายตัว คุณสามารถเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าวได้
ผลข้างเคียงที่พูดถึงข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะต่อตัวคุณ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และคุณควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้อยู่ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง อาหารเสริม และสมุนไพร รวมถึงอาหารที่คุณรับประทานด้วยหากแพทย์สั่งจ่ายยาตัวใหม่เพิ่มเข้ามา คุณควรมีรายการยาที่กำลังรับประทานอยู่ติดตัว และหากเป็นไปได้ควรใช้บริการร้านขายยาเพียงร้านเดียวเพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
คำถาม : มีวิธีใดที่ช่วยให้ฉันหยุดใช้ยา Morphine หลังจากที่ใช้มาเป็นเวลานานได้หรือไม่?
คำตอบ : Morphine sulphate นั้นเป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง Morphine เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการติดยาได้ การติดยาหมายความว่า ร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงต่อการรับยา และหากหยุดยาอย่างกะทันหันจะทำให้เกิดอาการถอนยาขึ้นได้ การทนต่อยาหมายถึง การที่ร่างกายต้องการยาในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลการรักษาเท่าเดิม
อาการถอนยาประกอบด้วย กระสับกระส่าย น้ำตาไหล คัดจมูก ง่วงนอน และนอนไม่หลับในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ในช่วง 72 ชั่วโมงถัดไป อาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้น และอาจมีอาการกระสับกระส่าย หงุดหงิด วิตกกังวล อ่อนแรง กล้ามเนื้อหดเกร็ง ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ ร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ อุณหภูมิของร่างกายสูง ความดันโลหิต อัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่จะหยุดใช้ยา Morphine จะต้องค่อย ๆ ลดขนาดของยาลงเพื่อจำกัดการเกิดอาการที่กล่าวเบื้องต้น และคุณอาจต้องการการรักษาอาการมวนท้องและขาดน้ำ
คำถาม : การรับประทานยา Morphine จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้หรือไม่?
คำตอบ : Morphine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดด้วยการบดบังตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดในสมอง ยานี้มีทั้งในรูปแบบที่ออกฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์ยาว ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาประกอบด้วย ท้องผูก มึนหัว คลื่นไส้ อาเจียน และปากแห้ง ไม่มีรายงานที่พบว่ายานี้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่รับประทานยานี้แล้วน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการท้องผูกจากการใช้ยา ผู้ที่ใช้ยา Morphine มักมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงไม่ว่าจะจากอาการปวดหรือความรู้สึกง่วงนอนที่เกิดจากการใช้ยาก็ตาม ดังนั้น การระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารนั้นอาจช่วยลดโอกาสที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาได้
ผลข้างเคียงที่พูดถึงข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะต่อตัวคุณ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และคุณควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้อยู่ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง อาหารเสริม และสมุนไพร รวมถึงอาหารที่คุณรับประทานด้วยหากแพทย์มีการสั่งจ่ายยาตัวใหม่เพิ่มเข้ามา คุณควรมีรายการยาที่กำลังรับประทานอยู่ติดตัว และหากเป็นไปได้ควรใช้บริการร้านขายยาเพียงร้านเดียวเพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
คำถาม : การใช้ยา Morphine จะทำให้ฟันกร่อนลงได้หรือไม่? ฉันรับประทานยา morphine มา 5 ปีแล้วและได้รับประทานยาแก้ปวดรวมกันมา 8-9 ปี ฉันสงสัยว่า morphine ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้าง
คำตอบ : Morphine เป็นยาแก้ปวดที่ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางหรือรุนแรง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยานี้ประกอบด้วยง่วงนอน ท้องผูก คลื่นไส้ มึนหัว ความดันโลหิตต่ำ มีความสุขผิดปกติ เหงื่อออก คัน และปากแห้ง ในบางกรณีอาการปากแห้งอาจส่งผลให้เกิดฟันผุได้เนื่องจากน้ำลายที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนั้นหลั่งออกมาลดลง
นอกจากนั้นเมื่อเกิดอาการปากแห้งยังอาจทำให้เกิดคราบและแบคทีเรียในฟันซึ่งอาจทำให้ฟันกร่อนได้ ดังนั้น คุณควรดูแลและทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดขณะที่รับประทานยา Morphine ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้น้ำยากลั้วปาก และไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ
คำถาม : การรับประทานยา morphine 15 มิลลิกรัมต่อกันนานหลายปีจะส่งอย่างไรต่ออวัยวะของคุณ
คำตอบ : Morphine เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดและจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า opioid ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ด้วยการจับกับโปรตีนที่เรียกว่า opioid receptor ซึ่งพบในสมอง ไขสันหลัง และระบบทางเดินอาหาร และเมื่อเข้าไปจับแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับความรู้สึกเจ็บปวด ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยาประกอบด้วย ท้องผูก (มักจะเป็นตลอดเวลาที่ใช้ยาและคุณอาจจะต้องรับประทานยาระบายเพื่อรักษาและป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว), ง่วงนอน คลื่นไส้ เหงื่อออก ปวดหัว และวิตกกังวล มีการพูดถึงผลข้างเคียงระยะยาวของยานี้ค่อนข้างน้อย
การศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1998 พบว่าการใช้ยา morphine สามารถกดการทำงานของต่อมใต้สมองในผู้ชายซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมน testosterone ทำให้ระดับฮอร์โมนดังกล่าวต่ำได้ในผู้ชายที่รับประทานยา morphine เป็นเวลานาน นอกจากนั้นการใช้ยา morphine เป็นเวลานานยังส่งผลต่อรูปร่างและขนาดของ opiate receptor ที่ยาเข้าไปจับในสมอง ทำให้ยิ่งเกิดอาการติดยาเมื่อใช้ยาเป็นเวลานาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ
คำถาม : ฉันใช้ยา morphine สำหรับลดอาการปวดรุนแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานาน และขณะนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ยานี้เป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่?
คำตอบ : morphine เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid ที่ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยาประกอบด้วย ท้องผูก เวียนหัว มึนหัว ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก และอารมณ์เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบนฉลากของยานั้นไม่ได้ระบุผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับความจำไว้ นอกจากนั้น
จากการค้นหาข้อมูลงานวิจัยยังพบว่า การศึกษาในผู้ป่วยที่รับประทานยา morphine อย่างน้อย 12 เดือนไม่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับรู้ซึ่งรวมถึงความทรงจำด้วยในทุกการทดสอบ หากคุณรู้สึกว่าอาการดังกล่าวนั้นเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์ และการสูญเสียความจำนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งต้องการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีในการรักษาที่เหมาะสม
คำถาม : ฉันเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ฉันเริ่มรับประทานยา MS Contin ซึ่งก็ใช้ได้ผลดี แต่หลังจากที่ฉันเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูเหมือนว่ามันจะทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากขึ้น มียาแก้ปวดตัวอื่นหรือไม่ที่จะไม่ทำให้เกิดอาการนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Advair และ Spiriva
คำตอบ : MS Contin (Morphine sulfate) นั้นเป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid ยานี้เป็นยาในรูปแบบที่ควบคุมการปล่อยยาออกมาอย่างช้า ๆ และมักใช้รักษาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยานี้ คือ ง่วงนอน หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์ อย่าหยุดหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
มียาแก้ปวดอีกหลายตัวที่อาจใช้รักษาได้ แต่ส่วนใหญ่ยาเหล่านี้มักมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงนอนเช่นเดียวกับ MS Contin ฉันขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียงดังกล่าวเพื่อดูว่ามียาตัวอื่นที่จะเป็นทางเลือกในการรักษาให้คุณได้หรือไม่ เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกใช้ยา เช่น โรคประจำตัวของผู้ป่วย ยาอื่น ๆ ที่กำลังรับประทาน ประวัติแพ้ยาที่เคยมี เป็นต้น ดังนั้น แพทย์ที่มีประวัติทั้งหมดของคุณจึงจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดในการเลือกวิธีการรักษาให้คุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
คำถาม : ฉันกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดตัดต่อมลูกหมากในสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นมะเร็ง ฉันได้ยินมาว่า morphine เป็นยาแก้ปวดที่มักใช้หลังการผ่าตัด มียาแก้ปวดตัวอื่นหรือไม่ที่ฉันสามารถใช้ได้ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ morphine
คำตอบ : morphine เป็นยาแก้ปวดที่แรงและใช้รักษาอาการปวดตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรง โดยทั่วไปแล้ว ยานี้มักไม่ใช้รักษาอาการปวดหลังการผ่าตัดยกเว้นว่าคุณเคยรับประทานยานี้มาก่อนผ่าตัด ยาที่มักใช้แก้ปวดหลังการผ่าตัดเช่น Percocet (oxycodone/พาราเซตามอล) Oxycodone เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid อีกตัวหนึ่ง และพาราเซตามอลก็เป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์น้อยกว่า
เมื่อใช้ยาทั้ง 2 ชนิดร่วมกันแล้วจะเพิ่มผลการรักษาของ oxycodone ดังนั้น ยานี้จึงสามารถใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงได้เช่นกัน แพทย์ควรสั่งจ่ายยาที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดของคุณได้ และไม่แรงเกินไป พวกเขาอาจเลือกยาจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากคุณกังวลเกี่ยวกับยาที่คุณจะได้รับ ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
คำถาม : หากแพ้ยา morphine ควรหลีกเลี่ยงยาตัวใดบ้าง
คำตอบ : morphine เป็นยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ซึ่งทำงานด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับความรู้สึกเจ็บของร่างกาย ยานี้มักใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ยา morphine ชนิดที่ออกฤทธิ์ได้นานจะใช้เฉพาะเมื่อคุณต้องการบรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงตลอดเวลานานหลายวัน หากคุณมีอาการแพ้ยา morphine คุณควรหลีกเลี่ยงยา Avinza, Kadian, MS Contin และ Oramorph SR เนื่องจากยาดังกล่าวเป็นยาภายใต้ชื่อการค้าที่มีส่วนผสมของ morphine หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
คำถาม : Avinza คืออะไร?
คำตอบ : Avinza (morphine sulfate ชนิดออกฤทธิ์นาน) เป็นยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ที่รับประทานวันละครั้งและสามารถบรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงได้ในผู้ที่ต้องการยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยานี้ประกอบด้วย ท้องผูก คลื่นไส้ ง่วงนอน ปวดหัว และคัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan