ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Atarax (ตัวยา Hydroxyzine)

Atarax (อาทาแรกซ์) หรือในชื่อยาสามัญว่าไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine) เป็นยาแก้แพ้ที่ใช้รักษาอาการจากภูมิแพ้ เช่น จามบ่อย น้ำมูกไหล ลมพิษ และผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง นอกจากนี้ยังเป็นยาที่นำมาใช้คลายอาการวิตกกังวลและเครียดได้ด้วย เนื่องจากยาจะออกฤทธิ์โดยกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง รูปแบบและส่วนประกอบของยา Atarax

Atarax หรือไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine) เป็นยากลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamine) โดยเป็นยาสำหรับรับประทาน ยา Atarax ชนิดเม็ด มี 3 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ ขนาด 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม ส่วนยา Atarax ชนิดน้ำเชื่อม ประกอบด้วยตัวยาไฮดรอกซีซีนที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อสารละลาย 5 มิลลิลิตร

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Atarax

Atarax เป็นยาต้านอาการแพ้ในกลุ่มอนุพันธ์ของไพเพอเรซีน (Piperazine) มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับฮีสตามีน-1 (Histamine-1) ที่อยู่บนเซลล์ในระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายหลั่งออกมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาแพ้ และทำให้เกิดอาการแพ้ตามมา ยานี้จะทำให้ง่วงนอนมาก เนื่องจากมีฤทธิ์แอนติมัสคารินิก (Antimuscarinic) กดการทำงานของประสาทส่วนกลาง และปิดกั้นสารสื่อประสาทไม่ให้ไปสู่ปมประสาท ซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อลายคลายตัว หลอดลมขยาย ช่วยต้านอาเจียน และบรรเทาอาการปวดได้

ข้อควรระวังในการใช้ยา Atarax

 • ไม่ใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้อยู่ในช่วงให้นมบุตร
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคพอร์ฟิเรีย (Porphyria) ต้อหิน ผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นของน้ำดี การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารลดลงกว่าปกติ มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ Myasthenia gravis หรือมีภาวะสมองเสื่อม
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ มีอาการชักหรือโรคลมชัก โรคไทรอยด์ โรคหอบหืด และปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคต่อลูกหมากโตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคไต
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ระดับอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชัก

ข้อบ่งใช้ยา Atarax

  1. รักษาภาวะวิตกกังวลระยะสั้น ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 50-100 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
  2. ใช้ร่วมกับยาสลบก่อนหรือหลังผ่าตัด ปริมาณสำหรับใช้ในผู้ใหญ่อยู่ที่ 50-100 มิลลิกรัม
  3. รักษาอาการคันในผู้ป่วยโรคลมพิษหรือผื่นคันชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 
  • ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานที่ปริมาณ 25 มิลลิกรัม ก่อนนอน อาจเพิ่มปริมาณยาได้เป็นครั้งละ 25 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง หากอาการยังไม่ดีขึ้น ขนาดยาสำหรับ
  • เด็ก อายุ 6 เดือน- 6 ปี เริ่มต้นรับประทานที่ปริมาณ 5-15 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มปริมาณยาได้เป็น 50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 
  • เด็กอายุมากกว่า 6 ปี เริ่มต้นรับประทานที่ปริมาณ 15-25 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มปริมาณยาได้เป็น 50-100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
  ทั้งนี้ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหลังรับประทานยา เนื่องจากยา Atarax มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยา เนื่องจากจะทำให้ฤทธิ์การกดระบบประสาทส่วนกลางรุนแรงยิ่งขึ้นจนเกิดผลข้างเคียงตามมาได้

  ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Atarax

  หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Atarax

  อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Atarax ได้แก่ อาการง่วงซึมในตอนกลางวัน ปากแห้ง มึนงง ง่วงนอน และมองเห็นภาพไม่ชัด ส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ มีอาการสั่น สับสน หรือชัก หากสังเกตเห็นผลข้างเคียงเหล่านี้หรืออาการอื่นๆ ที่รุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

  การได้รับยา Atarax เกินขนาด

  คุณควรใช้ยา Atarax ตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์แนะนำหรือตามข้อมูลที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่าเผลอใช้ยาเกินขนาด หรือมีอาการที่อาจเกิดจากการใช้ยาเกินขนาด เช่น ง่วงนอนอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกวิงเวียน คล้ายจะเป็นลม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  การใช้ยา Atarax ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

  Atarax จัดเป็นยาประเภท C สำหรับการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งหมายถึงจากการทดลองในสัตว์ พบว่าอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าตัวยาจะถูกขับออกมาทางน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่ ดังนั้นหญิงที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ 

  ประเภทของยา Atarax ตามข้อมูลจากองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

  ยา Atarax จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย มีจำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

  การเก็บรักษายา Atarax

  ควรเก็บรักษายานี้ไว้ที่ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส และเก็บให้พ้นจากแสงแดด
  ที่มาของข้อมูล
  1. What is Hydroxyzine? (https://www.patientslikeme.com...)
  2. Hydroxyzine Hcl (https://www.webmd.com/drugs/2/...)

  ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  เรื่องเด่น! วันนี้

  คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

  คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
  ..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

  เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล  ..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


  แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


  ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


  ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

  คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


  ชุมชนคนสุขภาพดี

  เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

  คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

  คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้าม  ฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

  ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


  ช่องทางติดต่ออื่นๆ

  มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

  คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

  ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

  ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

  ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

  คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

  ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

  คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

  ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

  คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

  ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

  คลิก>> www.HAmorya.com

  "หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

  ---------------------------------------------------------------------

  หมอยานเรศวร STORY

  "หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

  TIMELINE 2010-2019

  คลิก>> www.imorya.Weebly.com

  คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

  คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan