ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Arcoxia (ตัวยา Etoricoxib)

Arcoxia (อาร์คอกเซีย) เป็นชื่อการค้าของยาที่มีตัวยาสำคัญคือ อีทอริคอกซิบ (Etoricoxib) เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ((Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า กลุ่มเอนเซด (NSAID) ยานี้มีข้อบ่งใช้ในผู้ใหญ่และเด็กโตอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ว่าช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้อเสื่อม (osteoarthritisข้ออักเสบรูมาตอยด์(rheumatoid arthritis) ข้อสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการปวดทั่วไป และสัญญาณของการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเกาต์ชนิดเฉียบพลัน (acute gouty arthritis) รวมถึงใช้รักษาอาการปวดในระยะสั้นหลังทำทันตกรรม

Arcoxia ระงับการปวดได้อย่างไร และมีข้อดีเหนือกว่ายาแก้ปวดกลุ่มอื่นอย่างไร?

กลไกการอักเสบของร่างกายนั้นเริ่มต้นจาก เอนไซม์ชื่อ cyclo-oxygenase หรือ COX หลั่งสารพรอสตาแกลนดินส์ออกมาในร่างกายคนเรานั้นแบ่ง COX ได้เป็นสองกลุ่ม ได้แก่ COX-1 และ COX-2COX ทั้งสองชนิดจะหลั่งพรอสตาแกลนดินส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ การปวด และเกิดไข้เหมือนกัน แต่เฉพาะ COX-1 เท่านั้นที่หลั่งพรอสตาแกลนดินส์ที่กระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือด และช่วยป้องกันกระเพาะจากการถูกกรดทำลายของชั้นเยื่อเมือก
ยา NSAID ทั่วไปจะยับยั้งทั้งเอนไซม์ COX-1 และ COX-2 ทำให้การสร้างพรอสตาแกลนดินส์ลดลง ผลคือยาสามารถลดอาการอักเสบ ปวด และไข้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน พรอสตาแกลนดินส์ที่สร้างจาก COX-1 ที่มีบทบาทในการปกป้องกระเพาะจากกรดและกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้ยากลุ่ม NSAID สามารถเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกได้
เป็นที่มาของการพัฒนายา NSAID กลุ่มใหม่ คือ NSAID กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเอนไซม์ COX-2 เท่านั้น เมื่อการออกฤทธิ์ของยาไม่เกี่ยวข้องกับการยับยั้ง COX-1 จึงทำให้ยาไม่ส่งผลต่อการทำลายของกระเพาะอาหารและการแข็งตัวของเลือด นี่จึงเป็นข้อดีของยา NSAID กลุ่มใหม่ที่เหนือกว่ากลุ่มเก่า
อีทอริคอกซิบซึ่งเป็นตัวยาสำคัญในยาอาร์คอกเซีย (Arcoxia) จัดเป็นยา NSAID กลุ่มใหม่ จึงสามารถลดอาการอักเสบ และอาการปวดได้โดยไม่ส่งผลต่อกระเพาะอาหารและเกล็ดเลือด การออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ของอีทอริคอกซิบขึ้นกับขนาดยาที่รับประทาน (dose-dependent)

Arcoxia ที่วางจำหน่ายกันอยู่มีแบบใดบ้าง?

Arcoxia มีวางจำหน่ายทั้งสิ้น 4 ขนาด คือ ขนาด 30 มิลลิกรัม 60 มิลลิกรัม 90 มิลลิกรัม และ 120 มก. ทั้ง 4 ขนาดผลิตในรูปแบบของยาเม็ดบรรจุลงในแผงอะลูมิเนียม แผงละ 5 เม็ด ราคาประมาณแผงละ 300 บาท โดยแต่ละขนาดจะมีสีตัวอักษรบนแผงและกล่องที่แตกต่างกัน ดังนี้
  • Arcoxia ขนาด 30 มิลลิกรัม ระบุขนาด 30 mg ใช้ตัวอักษรสีเขียว
  • Arcoxia ขนาด 60 มิลลิกรัม ระบุขนาด 60 mg ใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน
  • Arcoxia ขนาด 90 มิลลิกรัม ระบุขนาด 90 mg ใช้ตัวอักษรสีดำ
  • Arcoxia ขนาด 120 มิลลิกรัม ระบุขนาด 120 mg ใช้ตัวอักษรสีแดงArcoxia แต่ละขนาดต่างกันอย่างไร และมีวิธีใช้อย่างไร?

Arcoxia ทั้ง 3 ขนาดมีตัวยาสำคัญแบบเดียวกัน การผลิตยาขนาดต่างกันนั้นเพื่อความสะดวกในการเลือกรับประทานยาให้ได้ขนาดตามอาการที่ต้องการรักษา ข้อบ่งใช้และขนาดรับประทานของยา Arcoxia มีดังนี้
  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคข้อเสื่อม รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้รับการตอบสนองของยาเพียงพอ อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 90 มิลลิกรัม วันละครั้ง เมื่อสามารถรักษาอาการปวดของผู้ป่วยให้คงที่ได้จึงค่อยลดขนาดยาลงมาที่ 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • ข้อบ่งใช้สำหรับข้อสันหลังอักเสบยึดติด รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้รับการตอบสนองของยาเพียงพอ อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 90 มิลลิกรัม วันละครั้ง เมื่อสามารถรักษาอาการปวดของผู้ป่วยให้คงที่ได้จึงค่อยลดขนาดยาลงมาที่ 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • ข้อบ่งใช้สำหรับอาการปวดเฉียบพลัน ให้ใช้ยาขนาด 60 มิลลิกรัม เฉพาะเมื่อมีอาการปวดเฉียบพลันเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้ยาต่อเนื่อง หรือเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง
  • ข้อบ่งใช้สำหรับข้ออักเสบจากเกาต์ รับประทานขนาด 120 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในการศึกษาทางคลินิกสำหรับรักษาโรคเกาต์นั้น มีการให้ยากับผู้ป่วยเป็นเวลา 8 วัน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดในระยะสั้นหลังทำทันตกรรม รับประทานขนาด 90 มิลลิกรัม วันละครั้ง จำกัดการใช้ยาสูงสุดที่ 3 วัน
การใช้ยาขนาดสูงกว่าที่แนะนำในแต่ละข้อบ่งใช้นั้น ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิผลการรักษาที่ดีกว่า จึงแนะนำให้ใช้ยาในขนาดที่แนะนำข้างต้น หรือปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้

Arcoxia เหมาะกับใครบาง และมีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรใช้ยานี้หรือไม่?

ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยากลุ่ม NSAID ในการรักษาเป็นระยะเวลานาน การใช้ยาในกลุ่มต้าน COX-2 อาจส่งผลดีในแง่การลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหล่านี้สูง เช่น ในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม จะแนะนำให้ใช้ยาในกลุ่มนี้
นอกจากนี้แล้ว อาจแนะนำให้ใช้ยา Arcoxia ในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยากลุ่ม NSAID กลุ่มที่ยับยั้งทั้ง COX-1 และ COX-2 ได้ไม่ดี แต่ในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร แนะนำให้พิจารณาเรื่องราคาเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากยา NSAID กลุ่มใหม่มีราคาสูงกว่า NSAID กลุ่มเก่ามาก
ควรระมัดระวังการใช้ยา Arcoxia เป็นพิเศษ ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดตีบ มีแผล หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ ผู้ป่วยตับ ไตบกพร่อง ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ
ไม่แนะนำให้ใช้ยา Arcoxia ในผู้ป่วยที่กำลังมีภาวะแผลในกระเพาะอาหารหรือเลือดออกในทางเดินอาหารอยู่ หรือมีอาการตับบกพร่องรุนแรง (มีค่า CrCl ต่ำกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที) มีอาการของโรคหืด เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน ผู้ที่มีประวัติเกิดผื่นลมพิษจากการใช้ยาแอสไพริน หรือยากลุ่ม NSAID อื่น ผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

อาการแพ้ยา Arcoxia เป็นอย่างไร

การแพ้ยา Arcoxia ไม่มีอาการที่จำเพาะเจาะจง อาการที่พบจะเป็นอาการเดียวกับการแพ้ยาทั่วไป ได้แก่ เกิดผื่นแดง ผื่นลมพิษ (hive) มีอาการคันหรือบวมบริเวณผิวหนัง หากมีอาการดังกล่าวแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ รวมถึงแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาอะไรบ้าง เพื่อแพทย์จะได้รักษาอาการและประเมินการแพ้ยาได้ถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan