ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน)

สรรพคุณของยา amoxicillin

ยา amoxicillin ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยจัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม penicillin ยานี้จะออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ (antibiotic) นี้ เป็นยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น โดยจะไม่ออกฤทธิ์ต่อการติดเชื้อไวรัส (เช่น โรคหวัด, โรคไข้หวัดใหญ่) การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เป็นสาเหตุของการดื้อยาในอนาคตได้ยา amoxicillin ยังใช้ร่วมกับยาอื่นสำหรับรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ได้ และใช้เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลด้วย

วิธีใช้ยา amoxicillin

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานยานี้ทุก 8 หรือ 12 ชั่วโมง โดยขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคที่คุณเป็น และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ
แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการใช้ยานี้ ยกเว้นแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
เพื่อให้ได้ผลจากการรักษาดีที่สุด คุณต้องรับประทานยานี้ด้วยช่วงห่างที่เท่าๆ กัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา ขอแนะนำให้รับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันของทุกวัน
สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องตามแพทย์สั่งจนหมด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ตาม การหยุดยาเร็วเกินไปอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง และทำให้เกิดการติดเชื้อกลับมาอีกได้
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงผลข้างเคียงของยา amoxicillin

อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย ระหว่างใช้ยานี้ได้ หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา
การใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือใช้ซ้ำหลายครั้ง อาจทำให้ติดเชื้อราในช่องปาก (oral thrush) หรือเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอด (vaginal fungal infection) ให้ไปพบแพทย์หากคุณมีฝ้าสีขาว (คราบสีขาว) ในช่องปาก, มีตกขาวผิดปกติทางช่องคลอด หรือมีอาการอื่นๆ เกิดขึ้น
แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ ปัสสาวะมีสีเข้ม, คลื่นไส้อาเจียนแล้วไม่ดีขึ้น, ปวดท้อง, ตัวเหลือง ตาเหลือง, เลือดออกง่าย หรือฟกช้ำง่าย, เจ็บคอเรื้อรัง หรือมีไข้
ยานี้อาจเป็นสาเหตุของโรคทางลำไส้ที่ร้ายแรงแต่พบได้น้อย คือมีอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อ  Clostridium difficile(Clostridium difficile-associated diarrhea) ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่ดื้อยา โดยโรคนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา amoxicillin หรือภายในสัปดาห์จนถึงเดือนหลังหยุดยาแล้ว ให้แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้: ท้องเสียต่อเนื่อง, ปวดท้อง เกร็งท้อง, อุจจาระมีมูก/มูกเลือดปน อย่าใช้ยาแก้ท้องเสีย หรือยาแก้ปวดกลุ่มที่มีฤทธิ์เสพติด ถ้าคุณมีอาการดังกล่าว เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้
ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบากยา amoxicillin ทำให้เกิดผื่นเล็กน้อยได้บ่อย ซึ่งมักไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถแยกได้ว่าผื่นที่เกิดขึ้นเป็นผื่นจากปฏิกิริยาแพ้ยาหรือไม่ ดังนั้นหากมีผื่นใดๆ เกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์ทันที
อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา amoxicillin

ถ้าคุณแพ้ยา amoxicillin หรือแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม penicillin หรือยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนการใช้ยา amoxicillin ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคไต, มีการติดเชื้อไวรัสบางชนิด (โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส; infectious mononucleosis)
ยา amoxicillin อาจทำให้วัคซีนที่ทำจากแบคทีเรียเชื้อเป็น (เช่น ไทฟอยด์วัคซีน) ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ดี ดังนั้นอย่าฉีดวัคซีนระหว่างการใช้ยานี้ ยกเว้นแพทย์สั่ง
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่
ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์
ยา amoxicillin สามารถผ่านไปยังน้ำนมได้ จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

ปฏิกิริยาระหว่างยา amoxicillin กับยาอื่น

ผลของยาบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณรับประทานยาอื่น หรือสมุนไพรอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง หรือทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม โดยปฏิกิริยาระหว่างยาสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป แพทย์หรือเภสัชกรจะช่วยป้องกันหรือจัดการเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ยา หรือติดตามอาการของคุณอย่างใกล้ชิด
เพื่อช่วยให้แพทย์และเภสัชกรดูแลคุณได้อย่างดีที่สุด คุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ก่อนเริ่มใช้ยา amoxicillin และขณะที่ใช้ยา amoxicillin อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา amoxicillin คือ
  • Methotrexate
  • ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Tetracyclines
  • Probenecid
  • ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด (oral contraceptives)
  • Warfarin
แม้ว่ายาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด, แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือห่วงคุมกำเนิด แต่มียาปฏิชีวนะบางรายการ (เช่น rifampicin, rifabutin) ที่ส่งผลลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ทำให้ตั้งครรภ์ได้ ถ้าคุณกำลังใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ยา amoxicillin อาจทำให้เกิดผลบวกลวง (false positive) กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรวจเบาหวานจากปัสสาวะบางชนิด (ชนิด cupric sulfate) และยายังอาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิดด้วย ดังนั้นคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและแพทย์ทราบเสมอว่าคุณกำลังใช้ยา amoxicillin อยู่
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไมได้ครอบคลุมปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม สมุนไพร ทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพื่อให้พวกเขาช่วยคุณลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาที่ร้ายแรง

การได้รับยา amoxicillin เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา amoxicillin เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669
อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ อาเจียนรุนแรง, ท้องเสียอย่างต่อเนื่อง, ปัสสาวะออกน้อยอย่างรุนแรง หรือมีอาการชัก

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ยานี้ถูกสั่งจ่ายสำหรับสภาวะโรคปัจจุบันของคุณเท่านั้น ห้ามใช้ยานี้สำหรับการติดเชื้อในครั้งอื่นๆ ยกเว้นแพทย์สั่ง
หากจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นเวลานาน อาจต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจโดยแพทย์ เช่น การตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นระยะๆ เพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์

หากลืมรับประทานยา amoxicillin

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา amoxicillin

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้องตามที่ฉลากยาแนะนำ ห่างจากแสงแดงและความชื้น ยา amoxicillin ต่างยี่ห้อกันอาจเก็บรักษาในสภาวะที่แตกต่างกัน จึงแนะนำให้อ่านคำแนะนำบนฉลากยาก่อนว่าจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างไร หรือให้สอบถามจากเภสัชกร และเก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan