ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Amlodipine (แอมโลดิปีน) และ Perindopril (เพอรินโดพริล)

Amlodipine-Perindopril คืออะไร?
Amlodipine เป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blocker โดยจะไปออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น


Perindopril เป็นยาในกลุ่ม ACE inhibitor ซึ่งจะออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและป้องกันไม่ให้ร่างกายบวมน้ำ
Amlodipine และ perindopril นั้นเป็นยาผสมที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ยาทั้งสองตัวนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในบทความนี้
อย่าใช้ยานี้ขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์เนื่องจากอาจทำให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้ หากคุณตั้งครรภ์ ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที
คุณไม่ควรใช้ยานี้หากว่าเคยมีอาการแพ้มาก่อน (มีผื่นลมพิษหรือผิวหนังชั้นลึกเกิดอาการบวม)
หากคุณเป็นโรคเบาหวาน ไม่ควรใช้ยา amlodipine และ perindopril ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีส่วนผสมของยา aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna)คุณไม่ควรใช้ยานี้หากคุณแพ้ยา amlodipine, perindopril หรือยาในกลุ่ม ACE inhibitor (benazepril, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril และอื่นๆ) หรือถ้าหากคุณเคยมีอาการแพ้แบบบวม (มีผื่นลมพิษหรือมีการบวมที่ผิวหนังชั้นลึก)
หากคุณเป็นโรคเบาหวาน ไม่ควรใช้ยา amlodipine และ perindopril ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีส่วนผสมของยา aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna)
คุณยังอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยา amlodripine และ perindopril ร่วมกับยา aliskiren หากคุณเป็นโรคไต
ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานยา amlodipine และ perindopril นั้นจะปลอดภัยสำหรับคุณ ควรแจ้งแพทย์หากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้
 • โรคหัวใจหรือหัวใจวาย
 • โรคเส้นเลือดหัวใจ
 • โรคไต (หรือหากคุณกำลังล้างไต)
 • โรคตับ
 • มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
 • กำลังรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ
อย่าใช้ยานี้ขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์เนื่องจากอาจทำให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้หากรับประทานในช่วงไตรมาสที่สองหรือสามของการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที และควรเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
Amlodipine และ perindopril นั้นสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมได้ และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก ดังนั้นคุณจึงไม่ควรให้นมทารกในระหว่างที่ใช้ยานี้ผลข้างเคียงจากการใช้ยา AmLODIPine-perindopril
หากคุณมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงซึ่งประกอบไปด้วยมีผื่นลมพิษ หายใจลำบาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวมนั้น ควรไปพบแพทย์ทันที
คุณควรไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการ
 • รู้สึกมึนศีรษะ เหมือนกำลังจะเป็ฯลม
 • มือหรือเท้าบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก
 • มีอาการเจ็บหน้าอกหรืออาการรุนแรงขึ้น
 • มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดตามร่างกาย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 • มีโพแทสเซียมสูง - คลื่นไส้ หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ, อ่อนแรง, ไม่เคลื่อนไหว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่นคลื่นไส้ ปวดท้องด้านบน คัน รู้สึกอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ตัวเหลืองตาเหลือง
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาประกอบด้วย
 • บวม
 • ไอ
 • มึนหัว
 • ปวดหัว
ปฏิกิริยาระหว่างยา Amlodipine-Perindopril กับยาอื่นๆ
การดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
นอกจากนั้นยายังอาจส่งผลต่อกระบวนการคิดหรือการตอบสนองของร่างกาย ดังนั้นจึงควรขับรถหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความตื่นตัวด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการลุกนั่งหรือยืนเร็วเกินไปเนื่องจากคุณอาจรู้สึกเวียนหัวได้ แต่ควรค่อยๆ ลุกอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หกล้ม
อย่าใช้เกลือทดแทนหรือรับประทานอาหารเสริมที่มีโพแทสเซียมในระหว่างที่รับประทานยา amlodipine และ perindopril ยกเว้นแพทย์สั่ง
มียาหลายตัวที่อาจทำปฏิกิริยากับ amlodipine และ perindopril ได้ คุณควรแจ้งยาที่กำลังรับประทานอยู่ให้แพทย์ทราบก่อนที่จะเริ่มหรือหยุดยาใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะหากคุณกำลังรับประทานยาต่อไปนี้
 • ยาขับปัสสาวะ
 • การฉีดทองเข้าไปในเส้นเลือดดำ
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูง
 • Lithium
 • Simvastatin
 • ยาที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายเช่น cyclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus
 • NSAIDs (ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์) เช่น aspirinibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam และอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและอาจจะมียาตัวอื่นที่ทำปฏิกิริยากับ amlodipine และ perindopril ได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่คุณซื้อมารับประทานเอง วิตามิน และยาสมุนไพร ดังนั้นคุณควรจะมอบรายการยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ให้แพทย์ที่ทำการรักษาคุณก่อนที่จะเริ่มยา
ขนาดของยา Amlodipine-Perindopril ที่ใช้ในการรักษา
คุณควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด แพทย์อาจมีการปรับขนาดยาเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการรักษาที่เหมาะสม อย่ารับประทานยามากหรือน้อยหรือนานเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
ยานี้สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน
คุณอาจจะต้องตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอและอาจจะต้องมีการตรวจเลือดเป็นระยะ
คุณมีโอกาสที่จะมีความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงได้ระหว่างที่รับประทานยานี้ ดังนั้นควรไปพบแพทย์หากคุณอาเจียนหรือท้องเสีย หรือหากมีเหงื่อออกมากกว่าปกติ อาการเจ็บป่วยเรื้อรังอาจทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติได้ ซึ่งอาจทำให้การรับประทานยา amlodipine และ perindopril นั้นกลายเป็นเรื่องอันตราย
รับประทานยานี้ตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าสบายดีก็ตาม เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงนั้นมักไม่มีอาการ และคุณอาจจะต้องรับประทานยาลดความดันไปตลอดชีวิต
หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องแจ้งศัลยแพทย์ล่วงหน้าว่าคุณกำลังรับประทานยานี้อยู่ เนื่องจากคุณอาจจะต้องหยุดยาสักระยะหนึ่งก่อนเข้ารับการผ่าตัด
เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความชื้นและความร้อน และปิดขวดให้แน่นเมื่อไม่ใช้
หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากลืมไปนานกว่า 12 ชั่วโมง ให้ข้ามยามื้อนั้นไป อย่ารับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยการลืมรับประทานยา

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan