ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

AMK (ตัวยา Amoxicillin และ Clavulanic acid)

อะมอกซิซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิด เป็นยากลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เกิดจากการผสมของตัวยาอะมอกซิซิลลิน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มบีต้าแลกแทม (beta-lactam) ร่วมกับโพแทสเซียม คลาวูลาเนท (potassium clavulanate) ซึ่งออกฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์บีต้าแลคแทมเมส (beta lactamase) ที่สร้างขึ้นในแบคทีเรียและจะเข้าทำลายตัวยา ทำให้อะมอกซิซิลลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ มีการใช้ยาอะมอกซิซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิด สำหรับ หูชั้นกลางอักเสบ การติดเชื้อรากลุ่ม streptococcus ในช่องปากและลำคอ โรคปอดบวม การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ สัตว์กัด และวัณโรค อะมอกซิซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิดมีวธีการบริหารยาทั้งในรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำและยารับประทาน อะมอกซิซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิด มีการจดสิทธิบัตรเป็นตัวยาผสมในปีค.ศ. 1979 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ทำงานให้กับบริษัท Beecham ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท GlaxoSmithklineและออกสู่ตลาดในชื่อการค้าว่า ออกเมนติน (Augmentin) และสิทธิบัตรนี้มีผลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985

ตัวอย่างยี่ห้อของยา AMK ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

 • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด
 • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจชนิดรุนแรงหรือกลับมาเป็นซ้ำ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อจากสัตว์กัด meliodosisการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเฉียบพลัน ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการกำจัดเชื้อ H.pyloriที่เกี่ยวข้องกับแผลในกระเพาะอาหาร
 • ข้อบ่งใช้สำหรับคออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ

กลไกการออกฤทธิ์ของยาAMK

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เอเอ็มเค มีตัวยาสำคัญคือ อะมอกซีซิลลิน (amoxicillin) และกรดคลาวูลานิก (clavulanic acid) โดยอะมอกซีซิลลิน เป็นยาอะนาลอกของแอมพิซิลลิน (ampicillin) ตัวยามีฤทธิ์ยับยั้งชีวสังเคราะห์ของมิวโคเปปไทด์ (mucopeptide) ที่เป็นองค์ประกอบของนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติแบบเดียวกับเพนิซิลลิน (penicillin) คือมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อที่กว้าง (broad-spectrum) ทั้งต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ ยามีการเติมกรดคลาวูลานิกเพื่อไม่ให้เอนไซม์บีต้าแลกแทมเมส (beta-lactamase) ของแบคทีเรียสามารถทำลายโครงสร้างส่วนบีต้าแลกแทม (beta-lactam) ซึ่งเป็นส่วนออกฤทธิ์ของยาในการยับยั้งเชื้อ

ข้อบ่งใช้ของยาAMK

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 1000 มิลลิกรัม 30 นาทีก่อนการผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง อาจให้ยาสองถึงสามครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรง อาจเพิ่มขนาดเป็น 1 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin อายุน้อยกว่าสามเดือน ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง อายุมากกว่าหรือเท่ากับสามเดือน มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจชนิดรุนแรงหรือกลับมาเป็นซ้ำ ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 3 กรัม วันละสองครั้ง ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ขนาดยา 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อจากสัตว์กัด meliodosis การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อ ยาในรูปแบบรับประทานขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 250 ถึง 500 ไม่ได้กรรมทุก 8 ชั่วโมงหรือ 500 ถึง 875 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัมขนาด 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเฉียบพลัน ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 3 กรัม ครั้งเดียว รับประทานซ้ำอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 ถึง 12 ชั่วโมงของยาขนานแรก ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัมขนาด 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillinขนาด 2 หรือ 3 กรัมครั้งเดียว ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัมขนาด 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับการกำจัดเชื้อ H.pyloriที่เกี่ยวข้องกับแผลในกระเพาะอาหาร ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ขนาด 750 หรือ 1000 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง หรือขนาด 500 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ร่วมกับการใช้ยา metronidazole clarithromycin หรือยากลุ่ม PPI ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัมขนาด 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับคออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin ให้ยารูปแบบ extended release ขนาด 775 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน ขนาดการใช้ยาในเด็กขึ้นอยู่กับขนาดยา amoxicillin เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัมขนาด 20 ถึง 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาAMK

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยาAMK

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาอะมอกซิซิลลิน หรือในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มบีต้า แลคแทมอื่น
- ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติการทำงานของตับผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยานี้
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วย mononucleosis- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต และโรคตับ
- ระวังการใช้ยานี้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาAMK

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ Clostridium difficile คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นผิวหนัง ผื่นลมพิษ ช่องคลอดอักเสบ อาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ การแพ้ anaphylaxis และ Steven-Johnson syndrome

ข้อมูลการใช้ยาAMKในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายาAMK

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ยาผงสำหรับละลายน้ำ เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา
 • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
 • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
 • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
 • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan