ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Amiloride (อะมิโลไรด์)

Amiloride เป็นยาในกลุ่มยาขับปัสสาวะ ใช้รักษาความดันโลหิตสูง หรืออาการบวมจากภาวะหัวใจล้มเหลว กลไกการออกฤทธิ์ของยา Amiloride คือ ออกฤทธิ์เพิ่มการขับออกของโซเดียม และลดการขับออกของโพแทสเซียมที่บริเวณท่อหน่วยไตส่วนปลาย ทำให้ยาลดผลข้างเคียงการสูญเสียโพแทสเซียมในกระแสเลือดไปกับปัสสาวะ แต่ก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อน เมื่อเทียบกับยาขับปัสสาวะในกลุ่มอื่น จึงมักใช้ Amiloride ร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มอื่น เช่น ยาขับปัสาวะกลุ่มไทอะไซด์ (Thiazide) เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงการสูญเสียโพแทสเซียมดังกล่าว
Amiloride จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ


รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย จะเป็นรูปแบบยาเม็ดผสม ร่วมกับยาขับปัสสาวะชนิดอื่น ได้แก่ Amoloride ขนาด 5 มิลลิกรัม ผสมกับ Hydrochlorothiazide 50 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ของยา Amiloride

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่ ภาวะบวมน้ำในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว ท้องมานจากตับแข็ง หรือมีของเหลวในร่างกายมากเกิน ยา Amiloride จะช่วยป้องกันภาวะสูญเสียโพแทสเซียมจากยาขับปัสสาวะกลุ่มอื่น ลดความดันโลหิต ป้องกันการเกิดภาวะสโตรก (Stroke) โรคหัวใจกำเริบ และผลข้างเคียงต่อไต

ขนาดและวิธีการใช้ยา Amiloride

Amiloride มีขนาดและวิธีการรับประทานสำหรับภาวะบวมน้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูง ท้องมานจากตับแข็ง ดังนี้
 • กรณีใช้เป็นยาเดี่ยว (มีเฉพาะในต่างประเทศ ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย)
  • ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยท้องมานจากตับแข็ง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่คือ ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน หรือขนาด 5 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ขนาดยาสูงสุดคือ 20 มิลลิกรัม/วัน
 • กรณีใช้เป็นยาผสม ร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มอื่น
  • ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม/วัน ค่อยเพิ่มขนาดยาหากการตอบสนองยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุดคือ 10 มิลลิกรัม/วัน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม/วัน ค่อยเพิ่มขนาดยาหากการตอบสนองยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุดคือ 5 มิลลิกรัม/วัน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยท้องมานจากตับแข็ง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม ค่อยเพิ่มขนาดยาหากการตอบสนองยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุดคือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Amiloride

ข้อควรระวังในการใช้ Amiloride ได้แก่
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยา Amiloride
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะไม่ออก และโรคไตจากเบาหวาน
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรค Addison’s (เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของต่อมหมวกไตที่ลดลงกว่าปกติ ส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่ลดลง ทำให้ร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ เป็นการขาดฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนในกลุ่ม glucocorticoid ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้พลังงานและภูมิคุ้มกันของร่างาย และฮอรโมนกลุ่ม mineralocorticoid ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมดุลเกลือแร่ของร่างกาย)
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงการเกิดภาวะเลือดเป็นกรด
 • ควระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับและไตบกพร่องระดับรุนแรง
 • ควรระวังการใชยาในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Amiloride ได้แก่

 • ระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดสูง เนื่องจากยาลดการขับออกของโพแทสเซียม เป็นผลข้างเคียงหลักของยานี้
 • ผลข้างเคียงอื่น ได้แก่ ปวดท้อง เลือดออกในกระทางเดินอาหาร ไม่อยากอาหาร การแพ้ยา เกิดผื่น ปากแห้ง กระหายน้ำ ถ่ายท้องหรือท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นระรัว ดีซ่าน หายใจลำบาก ไอ ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย สั่น ปัสสาวะบ่อย การมองเห็นและการได้ยินผิดปกติ

ข้อควรทราบอื่นๆของยา Amiloride

 • ยาชนิดสำหรับใช้ทางจมูก ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category B ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ยาค่อนข้างมีควรปลอดภัยกับทารกในครรภ์
 • ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามระดับอิเล็กโทรไลต์ในกระแสเลือดเมื่อมีการใช้ยา เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
 • ยาขับปัสสาวะชนิดอื่นที่ลดการขับออกของโพแทสเซียม (ได้แก่ Eplerenone และ Spironolactone) หรือการรับประทานโพแทสเซียมเสริม เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ควรระมัดระวังการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน
 • ยานี้สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่โดยปกติแนะนำให้รับประทานหลังอาหารเช้า
 • ไม่แนะนำให้รับประทานยาในช่วงเย็นหรือใกล้เวลานอน เนื่องจากผลในการขับปัสสาวะของยาสามารถรบกวนการนอนของผู้ป่วยได้
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

ที่มาของข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan