ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Allopurinol (อัลโลพูรินอล)

Allopurinol (อัลโลพูรินอล)

ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคเกาต์ (Gout) โรคนิ่วในไตบางชนิด และใช้เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริก (Uric acid) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งเหล่านี้จะมีระดับกรดยูริกในร่างกายสูงขึ้นเนื่องจากการปลดปล่อยกรดยูริกออกมาจากเซลล์มะเร็งที่ตายแล้ว ยา Allopurinol ออกฤทธิ์โดยลดการสร้างกรดยูริกจากร่างกาย การเพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริกเป็นสาเหตุของโรคเกาต์และโรคไตได้

วิธีใช้ยา Allopurinol

การใช้ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) โดยทั่วไปให้รับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง โดยให้รับประทานหลังอาหาร เพื่อป้องกันอาการข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหาร หากคุณต้องได้รับขนาดยามากกว่า 300 มิลลิกรัม/วัน คุณจะต้องแบ่งรับประทานหลายครั้งต่อวัน (ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับคำแนะนำในการรับประทาน)


แนะนำให้รับประทานยาพร้อมน้ำ 1 แก้ว และดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 8 แก้ว/วัน แต่ถ้าหากแพทย์แนะนำให้คุณจำกัดปริมาณของเหลวที่รับประทานในแต่ละวัน อันเนื่องมาจากโรคอื่นๆ ขอให้ปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม แพทย์อาจแนะนำวิธีในการลดปริมาณกรดในปัสสาวะของคุณ เช่น ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินซีในปริมาณมาก
ขนาดยาที่คุณได้รับ จะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ รับประทานยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ผลจากการรักษาเต็มที่ และเพื่อไม่ให้คุณลืมรับประทานยา แนะนำให้รับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวัน
สำหรับการรักษาโรคเกาต์ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลการรักษาชัดเจน คุณอาจมีอาการของโรคเกาต์อยู่อีกเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากเริ่มใช้ยา ขณะที่ร่างกายกำลังขับกรดยูริกส่วนเกินออกไป
ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) ไม่ใช่ยาแก้ปวด ในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากโรคเกาต์ คุณจะต้องรับประทานยาสำหรับอาการเกาต์ต่อไปตามแพทย์สั่ง (ตัวอย่างรายการยา เช่น Colchicine, Ibuprofen, Indomethacin)
หากรับประทานยาไประยะหนึ่งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น หรือยิ่งแย่ลง ต้องรีบแจ้งแพทย์ให้ทราบ

ผลข้างเคียงของยา Allopurinol

ระหว่างใช้ยานี้อาจมีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือง่วงนอน ถ้าอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที


โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา
แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ ชา รู้สึกเสียวแปลบที่แขน ขา เลือดออกง่าย ฟกช้ำ มีอาการของการติดเชื้อ (เช่น มีไข้ เจ็บคอเรื้อรัง) อ่อนเพลียมากผิดปกติ มีอาการของโรคไต (เช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ ปวดขณะปัสสาวะ มีเลือดในปัสสาวะ) ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนโดยไม่ดีขึ้น ปัสสาวะมีสีเข้ม น้ำหนักลดผิดปกติ ปวดตา การมองเห็นผิดปกติไป
ยานี้ทำให้เกิดผื่นตามร่างกายได้บ่อย แต่มักไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถบอกได้ว่าผื่นที่ขึ้นนี้เป็นผื่นที่เกิดจากปฏิกิริยาที่รุนแรงหรือไม่ ดังนั้นหากมีผื่นใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นระหว่างใช้ยานี้ ให้ไปพบแพทย์ทันที
ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ (อาจถึงแก่ชีวิต) เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยา ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก
อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Allopurinol

ถ้าคุณแพ้ยา Allopurinol หรือแพ้ยานี้อย่างรุนแรง หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามจากเภสัชกร


ก่อนการใช้ยา Allopurinol ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงนอน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้มีอาการง่วงนอนมากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจลดประสิทธิภาพของยานี้ แนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์
ปกติแล้วการทำงานของไตจะแย่ลงเมื่อคุณอายุมากขึ้น ยานี้เป็นยาที่ขับออกทางไต ดังนั้นผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นขณะที่ใช้ยานี้
ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์
ยา Allopurinol ผ่านไปยังน้ำนมได้ ดังนั้นหากเป็นหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรแล้วจำเป็นต้องรับประทานยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ปฏิกิริยาระหว่างยา Allopurinol กับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับ Allopurinol 
  • Warfarin
  • Didanosine
  • Theophyllines
ซึ่งหากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ:

การได้รับยา Allopurinol เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Allopurinol เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร. 1669

ข้อควรปฏิบัติหากลืมรับประทานยา Allopurinol

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Allopurinol

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดงและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ และควรไว้ในที่ที่ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan