ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Aliskiren (อะลิสคิเรน) และ Amlodipine (แอมโลดิปีน)

(ยานี้ยกเลิกทะเบียนแล้ว และไม่มีขายในประเทศไทย - ณ เดือน ก.ค. 2561)
Aliskirenเป็นยาลดความดันซึ่งออกฤทธิ์โดยการลดสารในร่างกายที่ทำให้หลอดเลือดตีบตัวและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น


Amlodipineเป็นยาในกลุ่ม calcium channel blockers ซึ่งออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือดและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
Aliskirenและ amlodipineนั้นเป็นยาผสมที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ยาทั้งสองตัวนี้ยังอาจมีการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นซึ่งไม่ได้ระบุในบทความนี้
อย่าใช้ยานี้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หากพบว่าตั้งครรภ์ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที
หากคุณเป็นโรคเบาหวาน คุณไม่ควรใช้ยา aliskirenและ amlodipineร่วมกับยาโรคหัวใจหรือยาลดความดันบางชนิด (เช่น Accupril, Benicar, Capoten, Cozaar, Diovan, Lotensin, Mavik, Prinivil, Vasotecและอื่นๆ)
คุณไม่ควรรับประทานยา aliskirenและ amlodipineหากกำลังรับประทานยา cyclosporine หรือitraconazole


คุณไม่ควรรับประทานยานี้หากมีอาการแพ้ยา aliskirenหรือ amlodipineหรือหากกำลังใช้ยา cyclosporine หรือ itraconazole
หากคุณเป็นโรคเบาหวาน คุณไม่ควรรับประทานยา aliskirenและ amlodipineร่วมกับยาโรคหัวใจหรือยาลดความดันบางชนิดเช่น
 • Axilsartan (Edarbi, Edarbyclor) Candesartan (Atacans), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, Avalide), losartan (Cozaar, Hyzaar), olmesartan (Azar, Benicar), valsartan (Diovan, Exforge, Tribenzor), telmisartan (Micardis)
 • Benazepril (Lotensin), captopril (Capoten, Capozide), enalapril (Vasotec, Vasoretic), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestoretic, Zestril), moexipril (Uniretic,Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril, Accuretic), ramipril (Altace) หรือ trandolapril (Mavik, Tarka)
คุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาเหล่านี้ร่วมกับยา aliskirenและ amlodipineหากคุณเป็นโรคไต
เพื่อให้มั่นใจว่ายา aliskirenและ amlodipineนั้นปลอดภัยสำหรับคุณ คุณจะต้องแจ้งแพทย์หากคุณมีภาวะต่อไปนี้
 • โรคไต (หรือกำลังล้างไต)
 • โรคตับ
 • หัวใจวาย
 • โรคเส้นเลือดหัวใจ
 • ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ (เช่นมีระดับโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ)
 • หากกำลังรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ
 • เคยมีอาการแพ้ยาในกลุ่ม ACE inhibitor (benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, quinapril, ramipril, trandolapril)
ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม FDA category D ซึ่งหมายความว่าไม่ควรใช้ยานี้หากกำลังตั้งครรภ์ หากพบว่าตั้งครรภ์ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที เนื่องจาก aliskirenสามารถทำให้ทารกในครรภ์เป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หากรับประทานในช่วงไตรมาสที่สองหรือสามของการตั้งครรภ์ ดังนั้นคุณจึงควรเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ายา aliskirenและ amlodipineนั้นสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมและจะทำให้เกิดอันตรายต่อทารกได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี้


ผลข้างเคียงของยา aliskiren-amlodipine
หากคุณมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงซึ่งประกอบไปด้วย มีผื่นลมพิษ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง เวียนหัว หายใจลำบากใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม ให้รีบไปห้องฉุกเฉิน
หากคุณมีอาการต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยาประกอบด้วย
 • มือ ข้อเท้า หรือเท้าบวม
 • เวียนหัว รู้สึกเหนื่อย
 • ไอ
 • ท้องเสีย
 • ปวดท้อง
 • มีอาการเหมือนเป็นหวัด (ไข้ หนาวสั่น ปวดตามร่างกาย)
ปฏิกิริยาระหว่างยา Aliskiren และ Amlodipine
หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้พร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมยา aliskirenได้ยากขึ้น
อย่ารับประทานเกลือทดแทนหรืออาหารเสริมที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมระหว่างที่รับประทานยานี้ยกเว้นแพทย์สั่ง
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตของคุณต่ำลงมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยาได้
หลีกเลี่ยงการลุกนั่งหรือยืนอย่างรวดเร็ว เพราะคุณอาจจะรู้สึกเวียนหัวได้ ให้ลุกช้าๆ เพื่อป้องกันการหกล้ม
ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ รวมถึงยาที่คุณเริ่มหรือหยุดในระหว่างที่คุณกำลังใช้ยา aliskirenและ amlodipineด้วย โดยเฉพาะยาต่อไปนี้
 • ยาฆ่าเชื้อรา
 • ยาลดความดันหรือยาโรคหัวใจ
 • Atorvastatin (Lipitor) หรือ simvastatin (Zocor)
 • ยาขับปัสสาวะ
 • ยาต้านไวรัส HIV เช่น indinavirหรือ ritonavir
 • อาหารเสริมที่มีโพแทสเซียม เช่น K-Dur, Klor-Con
 • เกลือทดแทนที่มีโพแทสเซียม
 • ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น aspirinibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicamและอื่นๆ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยาที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยากับยานี้ได้ ยาตัวอื่นๆ นั้นอาจเป็นได้ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง วิตามิน หรือยาสมุนไพร
ขนาดของยา Aliskiren-amlodipine ที่ใช้ในการรักษา
ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด แพทย์อาจมีการปรับระดับยาเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อย่ารับประทานยาปริมาณมากหรือน้อยหรือนานเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
คุณสามารถรับประทานยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ แต่ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน
คุณอาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงได้ในระหว่างที่รับประทานยานี้ หากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียหรือเวียนหัว ควรไปพบแพทย์
คุณจะต้องคอยตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
คุณอาจมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงขึ้นได้ในช่วงแรกที่เริ่มรับประทานยา aliskirenและ amlodipineหรือเวลาที่ปรับเพิ่มขนาดยา แต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์
หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือตรวจเพิ่มเติมทางการแพทย์ ให้แจ้งแพทย์ล่วงหน้าว่าคุณกำลังรับประทานยานี้อยู่ เนื่องจากคุณอาจจะต้องหยุดยาระยะหนึ่งก่อนผ่าตัด
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งสม่ำเสมอแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าสบายดีก็ตาม เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงนั้นมักไม่มีอาการ คุณอาจจะต้องรับประทานยาลดความดันไปตลอดชีวิต
เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความชื้นและความร้อน
หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากว่ากำลังจะถึงเวลาที่ต้องรับประทานยาครั้งถัดไป ให้ข้ามยามื้อที่ลืมไป อย่ารับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนยาที่ลืมรับประทาน


ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.coไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan