ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Acyclovir (อะไซโคลเวียร์)

Acyclovir ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

อะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) เป็นยาต้านเชื้อไวรัส ที่เกิดจาก Herpes simplex virus ,Vericella zoster virus  ยาอะไซโคลเวียร์จะออกฤทธิ์เข้าไปยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส โดยรบกวนการสร้างและสังเคราะห์สารทางพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อไวรัส ทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงและไม่สามารถก่อโรคได้ในทีสุด  Acyclovir ได้รับการอนุมัติจาก U.S. FDA ในปี ค.ศ. 1980


Acyclovir ใช้รักษาโรคอะไรบ้าง

 • ใช้เพื่อบรรเทาอาการและลดระยะเวลาการเกิดเป็นแผลหรือตุ่มน้ำพอง ในผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสหรือติดเชื้องูสวัด(Herpes zoster)
 • เริมในที่ต่างๆ ทั้งที่ ริมฝีปาก และอวัยวะเพศ ทั้งในการเป็นครั้งแรกหรือการกลับเป็นซ้ำ
 • ใช้เพื่อรักษากลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดง (Eczema Herpeticum) หรือการติดเชื้อ Herpes ที่ผิวหนัง ตา จมูก และปาก ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และใช้เพื่อรักษาโรค Hairy leukoplakia
Acyclovir นับเป็นยาที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายและเป็นยาที่ถูกใช้เป็นชนิดแรกๆ ของการรักษาภาวะติดเชื้อเหล่านี้ ปัจจุบันมีงานวิจัยชี้ว่าประสิทธิภาพการรักษาของ Acyclovir ลดลง เนื่องจากมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดื้อยา (Acyclovir-resistant herpes strains) อ้างอิงข้อมูลตีพิมพ์ในวารสารเมื่อปี 2013 ภาวะดื้อยาเกิดขึ้นทั้งในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันดีและในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

กลไกการออกฤทธิ์

Acyclovir มีกลไก การออกฤทธิ์ที่จำเพาะต่อเอ็นไซม์ของไวรัสคือ viral thymidine kinase (TK) enzyme ซึ่งจะเปลี่ยน Acyclovir เป็นรูป active และเข้าไปยับยั้งขบวนการสร้างสารพันธุกรรม (DNA) ของไวรัสภายในเซลล์โดยผ่านเอ็นไซม์ DNA polymerase ของไวรัส

รูปแบบของยา Acyclovir

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน มี 3 ขนาด คือ 200, 400 และขนาด 800 มิลลิกรัม
 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน
 • ยาครีมสำหรับทาภายนอก ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 5% 
 • ยาน้ำ
 • ยาขี้ผึ้งป้ายตา ประกอบด้วยอะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 3% 
 • ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ประกอบด้วย อะไซโคลเวียร์ ความเข้มข้น 25 mg/ml

ยาชนิดรับประทาน

จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ประมาณ 15 - 30% ดังนั้นหากแพทย์ประเมินแล้วว่าต้องการระดับความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดที่สูง ก็จำเป็นต้องใช้ยาฉีด โดยสามารถใช้ Acyclovir รักษาโรคต่าง ๆ ได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป ให้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (สูงสุด 800 มิลลิกรัม) ทุก 6 ชั่วโมง นาน 5 วัน
 • รักษาโรคงูสวัด: 800 มิลลิกรัม 5 ครั้ง/วัน  เป็นเวลา 7-10 วัน
 • รักษาโรคเริมอวัยวะเพศ: 200 - 400 มิลลิกรัม  5 ครั้ง/วัน  เป็นเวลา 7-10 วัน
 • ป้องกันการกำเริบของโรคเริมที่อวัยวะเพศ: 400 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน
 • โรคอีสุกอีใสในผู้ใหญ่: 800 มิลลิกรัม  ทุก 6 ชั่วโมง หรือ 4 ครั้ง/วัน  ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน
 • โรคอีสุกอีใสในเด็ก : 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 6 ชม. เป็นเวลา 5 วัน โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 800 มิลลิกรัม/ครั้ง
  ยาชนิดครีม
ยาชนิดครีม
ยาชนิดครีมสำหรับทาภายนอก มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ Herpes simplex ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดความเข้มข้น 5% ทาบริเวณที่ติดเชื้อวันละ 5-6 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 5-10 วัน
ยาชนิดขี้ผึ้งป้ายตา

ยาชนิดขี้ผึ้งป้ายตา มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ Herpes simplex ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดความเข้มข้น 3% ป้ายเปลือกตาล่างด้านในวันละ 5 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมง ใช้ยาต่อเนื่องกัน 3 วัน หลังจากอาการหายดีแล้วไม่ควรใช้ต่อ เนื่องจากยาขี้ผึ้งสำหรับป้ายตาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็น และไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหลังการใช้ยา 

ข้อควรระวังของ Acyclovir

 • Acyclovir ไม่ได้รักษาโรคติดเชื้อไวรัส แต่ทำให้ภาวะติดเชื้อหายเร็วขึ้นและรุนแรงน้อยลงในบางคน
 • หากใช้ Acyclovir เพื่อรักษาเริมที่อวัยวะเพศ ยานี้สามารถลดความรุนแรงหรือป้องกันการเกิดซ้ำของโรคได้
 • หากใช้ Acyclovir เพื่อรักษาโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด ยานี้สามารถลดความรุนแรงของภาวะติดเชื้อได้
 • การรักษาด้วย Acyclovir จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณเริ่มใช้เร็วที่สุดหลังมีผื่นปรากฏ เช่น ควรใช้ยาภายใน 3 วัน หากเป็นผื่นงูสวัด และภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเป็นผื่นอีสุกอีใสอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้ แต่ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับอีสุกอีใสควรต้องใช้ยานี้รักษา ควบคู่กับการดื่มน้ำตามมากๆ
 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีไม่ควรใช้ยานี้ 
 • หากคุณมีโรคไตหรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอควรใช้ Acyclovir ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง
 • กรณีมีการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพราะเชื้อจะกระจายผ่านกิจกรรมทางเพศและการใช้ยา Acyclovir เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้

การใช้ Acyclovir ในหญิงตั้งครรภ์

ยังไม่มีการศึกษาการใช้ Acyclovir ในหญิงตั้งครรภ์ จึงไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่ามีความปลอดภัยที่จะใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หากคุณต้องการกินยานี้ขณะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก เนื่องจาก Acyclovir สามารถส่งผ่านทางน้ำนมได้

ผลข้างเคียงของ Acyclovir

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย คือ 
 • ท้องร่วง
 • อาเจียน
 • อาการปวดหัว
 • เวียนหัว
 • เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
 • ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ
 • การมองเห็นมีปัญหา
 • น้ำคั่งในร่างกาย
 • ผมร่วง
 • สับสน
 • พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลง

ผลข้างเคียงร้ายแรงที่ควรพบแพทย์ทันที

 • ผื่นรุนแรง ลมพิษ หรือมีผื่นที่ทำให้เกิดตุ่มน้ำและแผลถลอก
 • ผิวหนังหรือดวงตามีสีเหลือง
 • มีเลือดออกผิดปกติหรือมีอาการฟกช้ำ
 • ภาวะชัก
 • หมดสติ
 • อาการบวมของใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • หายใจลำบาก
 • ปัสสาวะน้อยลงหรือมีเลือดในปัสสาวะ
 • ง่วงนอนอย่างรุนแรงหรือมีภาวะสับสน
 • เห็นภาพหลอน
 • เหน็บชาและเดินเซ
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาจได้รับผลข้างเคียงจาก Acyclovir มากกว่าคนอื่น เพราะมักมีปัญหาเรื่องไตไม่สามารถกำจัดยาได้เท่ากับคนอายุน้อย จึงควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ยา

ปฏิกิริยาต่อยาอื่นของ Acyclovir

หากคุณรับประทานยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ ควรแจ้งแพทย์ให้รับทราบ เพราะยาเหล่านั้นที่อาจทำปฏิกิริยากับ Acyclovir ได้ โดยยาที่มีผลต่อ Acyclovir เช่น
 • ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา เช่น amphotericin B (Fungizone) และยาปฏิชีวนะหลายชนิด เช่น amikacin (Amikin) gentamicin
 • กานามัยซิน (Garamycin)(Kantrex) และ Tobramycin (Tobi, Nebcin)
 • ยา OTC เช่นยาแก้ปวด (Advil, Motrin, Aleve)
 • ยาที่ใช้รักษา HIV เช่น zidovudine (Retrovir, AZT)
 • ยาที่ใช้ขยายหลอดลม เช่น อะมิโนฟิลลีน (Aminophylline) และทีโอฟิลลีน (Theophylline) เป็นต้น โดยเมื่อรับประทานร่วมกับยาขยายหลอดลม ฤทธิ์ของยา Acyclovir จะเข้าไปเสริมความเข้มข้นของยาที่ใช้ขยายหลอดลมและทำให้อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงของยาที่ใช้ขยายหลอดลมเพิ่มมากขึ้น

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยา

โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า การลืมรับประทานยาอาจทำให้การรักษาภาวะติดเชื้อไม่สมบูรณ์หรือทำให้ภาวะติดเชื้อรักษายากขึ้น


ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเกินขนาด

 • มีอาการตัวสั่น
 • ง่วงนอนมาก
 • หมดสติ
 • มีอาการชัก
 • ไตวาย (เพราะไตไม่สามารถกรองน้ำในร่างกายให้เป็นปัสสาวะได้)
หากผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด แล้วมีอาการดังกล่าว ควรรับปรึกษาแพทย์ทันที

การเก็บรักษายา

ควรเก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิม ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก โดยควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรอยู่ในที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ห้ามถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น ควรทิ้งยาทันทีเมื่อหมดอายุ
ลักษณะเม็ดยา Acyclovir ในประเทศไทยมีดังนี้

รูปลักษณะยาของ Acyclovir

Acyclovir 200 mg-TEV, blue, capsule,
Acyclovir 400 mg-TEV, blue, oval,
Acyclovir 800 mg-TEV, white, oval,
Acyclovir 200 mg-ZEN, white, capsule,
Acyclovir 400 mg-ZEN, white, round,
Acyclovir 800 mg-ZEN, white, oval,
Zovirax 400 mg, white, hexagonal,
Acyclovir 400 mg-PP, white, round,
Acyclovir 800 mg-PP, green, oval,
Zovirax 400 mg, white, shield,
Acyclovir 800 mg-SCH, white, oblong,
Acyclovir 200 mg-SCH, white, capsule,
Acyclovir 800 mg-SCH, white, oval,
Acyclovir 800 mg-SCH, white, oblong,
Acyclovir 400 mg-WAT, white, oblong,
Acyclovir 800 mg-WAT, white, oblong,
Acyclovir 200 mg-WAT, blue/turquoise, capsule,
Acyclovir 400 mg-RAN, white, oval,
Acyclovir 200 mg-RAN, white, capsule,
Acyclovir 200 mg-PAR, blue, capsule,
Acyclovir 400 mg-PAR, white, pentagonal,
Acyclovir 400 mg-TEV, blue, oblong,
Acyclovir 800 mg-TEV, white, oblong,
Acyclovir 400 mg-NOV, blue, oblong,
Acyclovir 200 mg-APO, blue/white, capsule,
Acyclovir 400 mg-APO, white, oval,
Acyclovir 800 mg-APO, white, oval,

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ผลข้างเคียงของการรับประทาน Acyclovir 800 mg ในระยะยาวคืออะไร ? ทำให้เกิดความเสียหายของตับ ไต และหัวใจหรือไม่?
คำตอบ: ผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดของการรับประทานยา Acyclovir ได้แก่ อาการวิงเวียน ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ส่วนผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้  Acyclovir ชนิดทาภายนอก เช่น ปวดเล็กน้อย ผิวไหม้หรือแสบคัน โดยผลกระทบเกี่ยวกับระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ไต หัวใจ นั้นถือว่าพบน้อยมาก ประมาณ 1% หรือน้อยกว่า
คำถาม: Acyclovir ทำให้เกิดกล้ามเนื้อกระตุกชนิดที่ควบคุมไม่ได้หรือเปล่า ?
คำตอบ: ไม่มีหลักฐานระบุว่าภาวะกล้ามเนื้อกระตุกเป็นอาการข้างเคียงของ Acyclovir 
คำถาม: มีครีม Acyclovir สำหรับทาผิวหนังหรือไม่ ?
คำตอบ: Acyclovir (Zovirax) มีรูปแบบยาที่เป็นสูตรครีมขี้ผึ้ง (Ointment) ขนาดความเข้มข้น 5% ใช้รักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศและการติดเชื้อไวรัสเริมบริเวณเยื่อบุ ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
วิธีใช้คือ ทายาบริเวณแผลเริมที่อวัยวะเพศทุก 3 ชั่วโมง หรือ 6 ครั้ง/วัน ติดต่อกันประมาณ 7 วัน โดยผู้ป่วยควรสวมถุงมือยางขณะทาครีม และควรทายาทันทีเมื่อเริ่มมีสัญญาณของอาการเริม ยาอาจมีผลข้างเคียงคือ อาการปวดไม่รุนแรง รวมถึงผิวไหม้และแสบประมาณ 30% ของผู้ใช้ และพบอาการคันประมาณ 4% แต่ Acyclovir ointment ไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปยังบุคคลอื่นและไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้
คำถาม: Acyclovir ทำให้เกิดอาการผมร่วงหรือไม่ ?
คำตอบ: จากการศึกษาที่ผ่านมา มีรายงานทางคลินิกว่า Acyclovir อาจทำให้ผมร่วง แต่เนื่องจากเป็นรายงานที่ไม่มีการควบคุมปัจจัยแวดล้อม จึงไม่อาจยืนยันอาการข้างเคียงนี้ได้ แต่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ มือเท้าบวม ตัวสั่น สับสน เวียนศีรษะ ง่วงซึม ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ เอนไซม์ตับสูง โรคตับ โรคดีซ่าน ปวดกล้ามเนื้อ อาการคัน มีผื่น การมองเห็นเปลี่ยนไป ไตวาย ปวดไต ยูเรียไนโตรเจนในเลือดสูง (BUN) และปัสสาวะเป็นเลือด แต่พบได้น้อย
คำถาม: Acyclovir มีปฏิกิริยากับยาอื่นไหม ?
คำตอบ: Acyclovir มีปฏิกิริยากับยาอื่นดังนี้
 • Probenecid (Benemid)
 • Demerol (meperidine)
 • Dilantin (phenytoin)
 • Cellcept (mycophenolate mofetil)
 • Viread (tenofovir)
 • Zanaflex (tizanidine)
 • Depakene (valproic acid)
 • Retrovir (zidovudine)
 • theophyllines และวัคซีนไวรัส varicella
คำถาม: ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขั้นที่ 1 มาเกือบ 3 ปีแล้ว และช่วงฤดูร้อนทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา ฉันป่วยเป็นโรคงูสวัด
ปีแรกฉันกิน Acyclovir 1000 mg ต่อวัน เพื่อรักษาอาการ แต่ปีที่แล้วฉันไม่ได้กินยา ทำให้เกิดผื่นงูสวัดบนหลังนาน 2 - 3 เดือน แต่ฉันจึงกิน Acyclovir 1000 mg ต่อวัน ทุกครั้งที่ฉันหยุดยาจะมีไข้ตามมา 2-3 วันและมีผื่นขึ้น ฉันกิน Acyclovir ค่อนข้างมาก เริ่มต้นด้วย 1,000 mg ต่อวัน จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 mg ต่อวัน และ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันกิน 4,000 mg ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน
ฉันพบผลข้างเคียงค่อนข้างมาก สายตาพร่ามัว รวมทั้งมีอาการปวดไต ฉันจึงลดยาเหลือ  800 mg อาการตามัวดีขึ้นบ้าง แต่ก็กลัวว่าหากฉันหยุดยา โรคงูสวัดจะกลับมาอีก ฉันกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงมาก โดยอาการข้างเคียงที่ฉันเป็นคือ 90% ของข้อมูลจากแผ่นพับในกล่อง
คำตอบ: Acyclovir มีฤทธิ์เข้าไปลดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายในร่างกายของไวรัสในร่างกาย Acyclovir จะลดระยะเวลาของการติดเชื้อและความรุนแรงของอาการ แต่ก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล ยาตัวนี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสจึงเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยยังคงมีอาการแสดงและอาการเกิดซ้ำ ทางที่ดีหากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น รวมทั้งมีอาการแทรกซ้อน ควรรีบพบแพทย์ทันที
คำถาม: Acyclovir ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคไตหรือไม่?
คำตอบ: จำเป็นต้องมีการปรับขนาดของยา Acyclovir ในผู้ป่วยโรคไต เพราะความสามารถในการขับยาของผู้ป่วยจะลดลง


ที่มาของข้อมูล
John P. Cunha, DO, Acyclovir (https://www.rxlist.com/consume...)
O'Brien JJ and Campoli-Richards DM, Acyclovir. An updated review of its antiviral activity, pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...), March 1989

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan