ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Acetylcysteine (อะเซทิลซิสเทอีน)

อะเซทิลซิสเทอีน หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะพิษจากการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาด และใช้เป็นยาเพื่อลดความเหนียวของเสมหะในผู้ป่วยซิสติก ไฟโบรซิส (cystic fibrosis) หรือในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ยามีทั้งในรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และยารับประทาน อะเซทิลซิสเทอีนเป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโน แอลไลซีน (L-lysine) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูต้าไธโอน (glutathion) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ยาอะเซทิลซิสเทอีน มีการเริ่มสิทธิบัตรในปีค.ศ. 1960 และการรับรองการใช้ในปีค.ศ. 1968 ยาอะเซทิลซิสเทอีนอยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก และมีวางจำหน่ายในรูปแบบของยาสามัญ

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Acetylcysteineที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับละลายเสมหะ
  • ข้อบ่งใช้สำหรับแก้พิษของยาพาราเซตตามอล

กลไกการออกฤทธิ์ของยาAcetylcysteine

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะเซทิลซิสเทอีน เป็นยาในกลุ่มยาละลายเสมหะ ออกฤทธิ์โดยในโครงสร้างของอะเซทิลซิสเทอีน มีหมู่ซัลไฮดริลอิสระเป็นองค์ประกอบ ที่สามารถเปิดพันธะไดซัลไฟด์ของมิวโคโปรตีน (mucoprotein) ของเสมหะ ส่งให้ความข้นหนืดของเสมหะลดลง นอกจากนี้แล้วอะเซทิลซิสเทอีน ยังสามารถใช้เป็นยาแก้พิษของพาราเซตามอล ทำหน้าที่แทนกลูตาไธโอน (glutathione) ออกฤทธิ์เป็นสารปกป้องตับโดยเพิ่มการฟื้นฟูของกลูตาไธโอนภายในตับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  และเพิ่มการเกิดคอนจูเกชันกับพาราเซตามอลให้ได้เป็นสารที่ไม่เกิดพิษ

ข้อบ่งใช้ของยาAcetylcysteine

ข้อบ่งใช้สำหรับละลายเสมหะ ยาในรูปแบบยารับประทาน ยาอม ยาแกรนูล ยาเม็ดฟู่ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือแบ่งรับประทานสามครั้ง ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 1 เดือนถึง 2 ปี ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง อายุ 2 ถึง 7 ปีขนาด 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง อายุมากกว่า 7 ปี ใช้ขนาดยาแบบเดียวกับในผู้ใหญ่ ข้อบ่งใช้สำหรับแก้พิษของยาพาราเซตตามอล ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ความเข้มข้นของยา 5% ขนาดยาเริ่มต้น 140 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามด้วยขนาด 70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 4 ชั่วโมง รับประทาน 17 โดส ขนาดการใช้ยาในเด็กใช้ยาขนาดแบบเดียวกับในผู้ใหญ่ สำหรับยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 200 มิลลิลิตร ให้ยา 60 นาที ตามด้วยขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 500 มิลลิลิตร ให้ยา 4 ชั่วโมงจากนั้นให้ยา 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 1 ลิตร ให้ยา 6 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 20 กิโลกรัม ขนาดเริ่มต้น 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 3 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ให้ยา 60 นาที ตามด้วยขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 7 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ให้ยา 4 ชั่วโมง จากนั้นตามด้วยยาขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 14 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ให้ยา 16 ชั่วโมง เด็กที่มีน้ำหนักตัว 20 ถึง 40 กิโลกรัม ขนาดยาเริ่มต้น 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในตัวทำละลาย 100 มิลลิลิตร ให้ยา 60 นาที ตามด้วยขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวทำละลาย 250 มิลลิลิตร ให้ยา 4 ชั่วโมง จากนั้นให้ยาขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวทำละลาย 500 มิลลิลิตร ให้ยา 16 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม ใช้ขนาดยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาAcetylcysteine

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยาAcetylcysteine

- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหืด หรือมีประวัติภาวะหลอดลมเกร็งตัว - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร - ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร - ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด หากผู้ป่วยรู้สึกถึงอาการดังกล่าวไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร - ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่สวมคอนแทคเลนชนิดอ่อน

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาAcetylcysteine

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ หลอดลมหดเกร็ง อาการบวม เกิดผื่น ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตสูงผิวหนังแดง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ อาการวูบ เหงื่อออก ปวดข้อ มองเห็นภาพไม่ชัด รบกวนการทำงานของตับ เลือดเป็นกรด อาการชัก หัวใจหยุดเต้น ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว น้ำมูกไหล เกิดการระคายเคือง

ข้อมูลการใช้ยาAcetylcysteineในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาทั่วไป (NDD)

ข้อมูลการเก็บรักษายาAcetylcysteine

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ยาในรูปแบบยาน้ำ เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส และใช้ยาภายใน 96 ชั่วโมง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา
  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan