ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น PEP ยาคุมฉุกเฉิน >>พิมพ์ข้อความในช่อง ตามด้วยค้นหา

คลิก! แวะชมสินค้า คลิกเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Abilify (ตัวยา Aripiprazole)

อะบิลิฟาย (Abilify) เป็นชื่อการค้าของยาสามัญ อะริพิพราโซล (Aripiprazole) เป็นยาในกลุ่มยาต้านโรคจิต และยาต้านเศร้า กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ตัวรับโดปามีน (D2) และเซโรโทนิน -1A (5-HT1A) และออกฤทธิ์ยับยั้งที่ตัวรับเซโรโทนิน 2-A (5-HT2A)
Abilify จัดอยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาควบคุมคุมพิเศษ และสำหรับบุคคลทั่วไปให้เภสัชกรจำหน่ายเฉพาะตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้


 • รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน ความแรง 1 mg/ml
 • รูปแบบยาเม็ด ชนิดแตกตัวในปาก ขนาด 10 mg และ 15 mg
 • รูปแบบยาเม็ด ขนาด 2 mg และ 5 mg

ข้อบ่งใช้ของยา Abilify

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยา Abilify ได้แก่
 • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 • โรคไบโพลาร์ (Bipolar) ชนิดที่ 1 ระยะ Mania หรือผสม
 • ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาต้านเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)
 • อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว กระวนกระวาย ในผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสซึม (Autism)
 • โรคทูเร็ตต์ (Tourette’s disorder)

ขนาดและวิธีการใช้ยา Abilify

Abilify มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้
 • โรคจิตเภท การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 10-15 มิลลิกรัมต่อวัน ค่อยๆ ทำการปรับขนาดยา โดยปกติจะไม่ทำการเพิ่มขนาดยาในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการใช้ยา ขนาดยาที่แนะนำคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดอยู่ที่ 30 มิลลิกรัมต่อวัน
 • โรคไบโพลาร์  ชนิดที่ 1 ระยะ Mania หรือผสม การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้นเมื่อใช้เป็นยาเดี่ยว ใช้ขนาด 15 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อใช้เป็นยาเสริม ใช้ขนาด 10-15 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาที่แนะนำคือ 15 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดคือ 30 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาต้านเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 2-5 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถปรับเพิ่มขนาดยาได้ถึง 5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยค่อยๆ ปรับขนาดยา อย่างน้อยแต่ละช่วงการปรับขนาดควรห่างกันมากกว่า 1 สัปดาห์ ขนาดยาที่แนะนำคือ 5-10 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุด 15 มิลลิกรัมต่อวัน
 • อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว กระวนกระวาย ในผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสซึม (Autism) การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-17 ปี ขนาดยาเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถปรับเพิ่มขนาดยาได้ถึง 5 มิลลิกรัมต่อวัน โดยค่อยๆ ปรับขนาดยา อย่างน้อยแต่ละช่วงการปรับขนาดควรห่างกันมากกว่า 1 สัปดาห์ ขนาดยาที่แนะนำคือ 5-10 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุด 15 มิลลิกรัมต่อวัน
 • โรคทูเร็ตต์ การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-18 ปี ขนาดยาเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถปรับเพิ่มขนาดยาได้ถึง 5 มิลลิกรัมต่อวันโดยค่อยๆปรับขนาดยา อย่างน้อยแต่ละช่วงการปรับขนาดควรห่างกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ขนาดยาที่แนะนำคือ 2-20 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุด 20 มิลลิกรัมต่อวัน

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Abilify

ข้อควรระวังในการใช้ Abilify ได้แก่

 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการความจำเสื่อม
 • ยา Abilify เพิ่มความเสี่ยงการฆ่าตัวตายได้
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรค Neuroleptic Malignant Syndrome ซึ่งเป็นอาการจากการที่โดปามีนในสมองลดลงอย่างรวดเร็ว มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มยารักษาโรคทางจิต อาการแสดงคือ อาการซึมเศร้าแย่ลง เหงื่อออกมาก มีไข้สูง ความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการยึกยือ (Tardive Dyskinesia) ซึ่งเป็นอาการความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว มักเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ใช้ยากลุ่มรักษาอาการทางจิต อาการที่เกิดเกี่ยวข้องกับระดับโดปามีนในสมอง บริเวณที่เกิดอาการ ได้แก่ บริเวณใบหน้าและลำคอ บริเวณแขน ขา
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน

ผลข้างเคียงของการใช้ Abilify ได้แก่

 • ผู้ใช้ยา Abilify อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปวดศีรษะ มึนงง กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง วิตกกังวล ง่วงซึม กลุ่มอาการ Extrapyramidal (กลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาท) อาการสั่น อ่อนเพลีย มองเห็นภาพไม่ชัด มีการหลั่งน้ำลายมากกว่าปกติ

ข้อควรทราบอื่นๆ ของยา Aripriprazole

 • ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category C ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ควรใช้ยานี้เฉพาะเมื่อแพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากยามากกว่าความเสี่ยงรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์
 • ยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ลดความสามารถในการตัดสินใจ การคิด และการเคลื่อนไหว ดังนั้นเมื่อใช้ยาจึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร การขับขี่ยานพาหนะ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
 • ยามีฤทธิ์รบกวนความสามารถในการลดอุณหภูมิของร่างกาย
 • ยามีฤทธิ์เพิ่มการกดประสาทเมื่อรับประทานยาร่วมกับเอทานอล จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์
 • ยาสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรื่องเด่น! วันนี้

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....

เรื่องที่น่าสนใจฮอตฮิตตลอดกาล..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan