ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจ..... เช่น PEP ท้องหรือไม่ ยาคุมฉุกเฉิน Amoxicillin

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (SUBARACHNOID HEMORRHAGE)

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid Hemorrhage)

Subarachnoid Hemorrhage หรือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง เป็นภาวะที่ผู้ป่วยจะมีเลือดไหลออกมาบริเวณเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเนื้อสมองกับเนื้อเยื่อที่หุ้มสมองไว้ มักเกิดขึ้นจากหลอดเลือดสมองที่โป่งพองผิดปกติแตกจนมีเลือดไหลออกมา แม้ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยนักแต่ก็เป็นการเจ็บป่วยที่อันตราย และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันการณ์
Resized 1529 Subarachnoid Hemorrhage

อาการของเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

อาการหลักของ Subarachnoid Hemorrhage คือ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงขึ้นมาในทันที โดยปวดคล้ายถูกตีที่ศีรษะ ในบางครั้งอาจเกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่น ไอ ขับถ่าย หรือมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
ส่วนอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย ได้แก่
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดคอ คอยึดตึง
 • รู้สึกคลื่นไส้ ผะอืดผะอม
 • รู้สึกปวดตาเมื่อเห็นแสงจ้า
 • มองเห็นไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นภาพซ้อน
 • สับสน มึนงง หมดสติ
 • ชัก
 • อาการอื่น ๆ คล้ายโรคหลอดเลือดสมอง เช่น พูดไม่รู้เรื่อง สื่อสารไม่ได้ ตัวชา หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น

สาเหตุของเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

Subarachnoid Hemorrhage อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • หลอดเลือดในสมองโป่งพอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ Subarachnoid Hemorrhage เนื่องจากผนังหลอดเลือดเปราะบาง เมื่อได้รับแรงกดจากกระแสเลือดที่ไหลผ่านจึงโป่งพองและแตกได้ในที่สุด และอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดภาวะนี้ เช่น ความดันโลหิตสูง ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หรือมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้ เป็นต้น
 • สมองได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือน
 • หลอดเลือดสมองเจริญผิดรูปผิดร่าง
 • ภาวะมีเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • หลอดเลือดสมองอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติจนทำลายเซลล์สุขภาพดี
 • โรคหลอดเลือดไฟโบรมัสคูลาร์ ดิสเพลเชีย (Fibromuscular Dysplasia) ซึ่งทำให้หลอดเลือดสมองตีบแคบลง
 • โรคหลอดเลือดสมองอุดตันโมยาโมยา (Moyamoya Disease)
 • ภาวะสมองติดเชื้อ เช่น สมองอักเสบ เป็นต้น
 • เนื้องอกในสมอง ซึ่งทำให้หลอดเลือดสมองเกิดความเสียหาย ทั้งเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย และเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็ง

การวินิจฉัยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

โดยทั่วไป แพทย์มักวินิจฉัย Subarachnoid Hemorrhage ได้จากอาการที่ปรากฏ และอาจตรวจด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อดูระดับความรุนแรงและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น
 • การสแกน โดยอาจใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือการสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Scan) เพื่อตรวจหาภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งแพทย์อาจฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่เส้นเลือดของผู้ป่วยด้วย เพื่อช่วยให้เห็นภาพประกอบการวินิจฉัยได้ชัดเจนขึ้น
 • การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดสมอง แพทย์อาจสอดท่อที่หลอดเลือดบริเวณขาแล้วฉีดสารย้อมสีให้ไหลไปตามเลือดและเข้าไปยังสมอง จากนั้นจึงใช้เครื่องเอกซเรย์ฉายภาพหลอดเลือดสมอง มักใช้ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจภาพอย่างละเอียดมากขึ้นเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยเป็น Subarachnoid Hemorrhage
 • การเจาะน้ำไขสันหลัง เป็นการใช้เข็มเจาะนำตัวอย่างของเหลวบริเวณไขสันหลังไปตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดที่ปนอยู่ ซึ่งแสดงถึงการเกิด Subarachnoid Hemorrhage

การรักษาเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

การรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของการป่วย โดยแพทย์อาจพิจารณารักษาผู้ป่วยด้วยวิธีดังต่อไปนี้
การให้ยา
แพทย์อาจให้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น
 • ยาป้องกันหลอดเลือดหดเกร็ง อย่างนิโมดิปีน
 • ยาบรรเทาอาการปวด เช่น พาราเซตามอลผสมกับโคเดอีน และมอร์ฟีน เป็นต้น
 • ยาต้านชัก อย่างเฟนิโทอิน
 • ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน
การผ่าตัด
 • ผ่าตัดสมอง โดยแพทย์อาจผ่าตัดบริเวณสมองที่มีเลือดออกแล้วนำคลิปโลหะวางเพื่อปิดห้ามเลือด
 • ผ่าตัดเปิดหลอดเลือด ซึ่งแพทย์อาจผ่าตัดสอดท่อบริเวณหลอดเลือดที่ขาหนีบ แล้วสอดสายให้ยาวถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง แล้วจึงวางขดลวดแพลตตินัมให้เข้าไปยังบริเวณหลอดเลือดสมองที่มีการโป่งพอง เพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือดไปยังหลอดเลือดสมองที่โป่งพอง ไม่ให้ผู้ป่วยอาการหนักขึ้นหรือเกิดภาวะเลือดออกซ้ำ
นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาใช้เครื่องมือหรือวิธีการอื่น ๆ ในการรักษา Subarachnoid Hemorrhage ตามเหมาะสมด้วย ซึ่งผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ซ้ำอีกครั้ง และต้องมาพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาอยู่เสมอ
การบำบัด
ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการรักษาด้วย เช่น อรรถบำบัด กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนของเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

 • มีปัญหาทางอารมณ์ ประสบภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
 • เป็นโรคลมชัก
 • ภาวะสมองขาดเลือด หรือเกิดการหดเกร็งของหลอดเลือด
 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
 • สมองทำงานเสื่อมประสิทธิภาพ ทำให้สูญเสียความสามารถด้านการรับรู้และความเข้าใจ
 • มีเลือดออกในสมองซ้ำในจุดเดิม ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะโคม่าไปจนถึงเสียชีวิตได้

การป้องกันเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง

แม้ Subarachnoid Hemorrhage เป็นโรคร้ายแรง และไม่สามารถป้องกันการเกิด Subarachnoid Hemorrhage ได้เสมอไป แต่อาจลดความเสี่ยงเผชิญโรคนี้ได้ หากปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
 • ไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดี
 • ดูแลสุขภาพ เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และลดน้ำหนักหากกำลังอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน เป็นต้น


ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา......ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan