ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจ..... เช่น PEP ท้องหรือไม่ ยาคุมฉุกเฉิน Amoxicillin

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Loratadine (ลอราทาดีน)

ลอราทาดีน (Loratadine) เป็นยาแก้แพ้ชนิดหนึ่ง หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่ายาต้านฮีสทามีน มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารฮีสทามีน ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ และก่อให้เกิดอาการแพ้ตามมา เช่น จาม น้ำมูกไหล ผื่นคัน ลมพิษ ยานี้จึงช่วยลดอาการแพ้ที่เกิดขึ้นได้

รูปแบบยา Loratadine

ยานี้มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และมีทั้งในรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล และยาน้ำเชื่อม


ข้อควรระวังในการใช้ยา Loratadine

ไม่ควรใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้
 • แพ้ยานี้ หรือยาเดสลอราทาดีน (Desloratadine)
 • มีภาวะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของร่างกายชนิด Phenylketonuria (PKU) ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายขาดเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับการย่อยกรดฟีนิลอะลานีน เนื่องจากยา Loratadine รูปแบบที่เคี้ยวได้อาจมีกรดฟีนิลอะลานีนเป็นส่วนผสม 
 • มีภาวะไตวายหรือตับวาย
 • ห้ามใช้ยานี้รักษาตุ่มผื่นหรือลมพิษที่มีการฟกช้ำ พุพอง มีสีผิดปกติ หรือผื่นลมพิษที่ไม่มีอาการคัน และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการในลักษณะดังกล่าว 
 • ควรหยุดใช้ยานี้หากอาการผื่นลมพิษไม่ดีขึ้นภายใน 3 วันหลังจากเริ่มใช้ยา หรือในกรณีที่มีผื่นลมพิษมานานกว่า 6 สัปดาห์ และควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของผื่นที่เกิดขึ้น

การใช้ยา Loratadine ในหญิงตั้งครรภ์

ยานี้จัดเป็นยาในกลุ่ม B สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และเมื่อมารดารับประทานยานี้ ตัวยาจะผ่านไปยังน้ำนมน้อยมาก คุณจึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี้ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ของทารกด้วย เช่น ง่วงซึม ดูดนมยาก น้ำหนักลด เป็นต้น และไม่ควรใช้ยาต่อเนื่องระยะยาวในระหว่างที่ให้นมบุตร

ปฎิกิริยาของ Loratadine ต่อยาอื่น 

 • ก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยา วิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสมุนไพรใดๆ ที่กำลังใช้อยู่
 • ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาราโนลาซีน (Ranolazine) ซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ Loratadine ร่วมกับยาต่อไปนี้
  • อะมิโอดาโรน (Amiodarone)
  • ดารูนาเวียร์ (Darunavir)
  • ดาซาทินิบ (Dasatinib)

การใช้ Loratadine ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การใช้ยานี้ร่วมกับแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดอาการมึนงง ปากแห้ง ตาแห้ง (ซึ่งอาจมีผลต่อการมองเห็น) จึงควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการใช้ร่วมกัน

การกิน Loratadine ร่วมกับน้ำเกรปฟรุ๊ต

Loratadine และน้ำเกรปฟรุ๊ตต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ตับด้วยกลไกแบบเดียวกัน จึงมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อระดับยา Loratadine ในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

ปริมาณการใช้ยา Loratadine

 • เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานชนิดน้ำ 5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง โดยยาน้ำส่วนใหญ่จะมีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
 • เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป รับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง สามารถใช้ได้ทั้งยารูปแบบเม็ดและแคปซูล
 • ผู้ใหญ่ รับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ดังนั้นยา Loratadine ชนิดเม็ดส่วนใหญ่จึงมีขนาด 10 มิลลิกรัม เพื่อให้สะดวกในการรับประทานเพียงวันละครั้ง

ทำอย่างไรเมื่อลืมกินยา?

หากลืมรับประทานยานี้ ควรรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ และไม่เกิน 5 มิลลิกรัมในเด็กอายุ 2-5 ปี

การใช้ยาเกินขนาด

การใช้ยานี้มากกว่าปริมาณที่แนะนำ (10 มิลลิกรัม/วัน) จะเสี่ยงทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น ง่วงนอนอย่างรุนแรง หัวใจเต้นถี่ขึ้น ปวดศีรษะ เป็นต้น ส่วนเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่กินยานี้มากกว่า 10 มิลลิกรัม ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเริ่มมีอาการเคลื่อนที่คล้ายกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หากคุณกินยาเกินขนาดหรือมีอาการที่อาจเกิดจากการกินยาเกินขนาดดังที่กล่าวมา ควรรีบไปพบแพทย์แผนกฉุกเฉินทันที 


ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Loratadine

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยานี้ ได้แก่ ง่วงนอน อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะ Paradoxical ที่ตรงข้ามกับอาการง่วงนอน อย่างความรู้สึกตื่นเต้นหรือกระวนกระวายใจจากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางได้
หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที
 • ภาวะตับถูกทำลาย หรือตับอักเสบ
 • เกิดปฏิกิริยาแพ้ยาอย่างรุนแรง (Anaphylaxis) เช่น มีอาการแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบาก ความดันโลหิตลดต่ำ บวมตามใบหน้า คอ ปาก ลิ้น
 • เป็นลมหมดสติ
 • ชัก
 • มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)

Loratadine สำหรับสุนัข

 • Loratadine ไม่ได้ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเท่ายา Diphenhydramine จึงสามารถใช้ยานี้รักษาอาการภูมิแพ้ในสุนัขได้ 
 • ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้ยานี้กับสุนัข และไม่ควรใช้ยานี้ หากสุนัขมีโรคตับ 
 • ไม่ควรให้สุนัขกินยานี้ร่วมกับยาอื่นๆ เช่น ยาแก้แพ้ตัวอื่น ยาไซเมทิดีน (Cimetidine) ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) หรือยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) เพราะยาเหล่านี้อาจทำปฏิกิริยากันจนเกิดผลข้างเคียงหรือส่งผลต่อฤทธิ์ยาได้ 
 • ควรให้สุนัขกินยานี้ในรูปแบบแคปซูลหรือยาเม็ดเท่านั้น เพราะยาชนิดน้ำจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจแรงเกินไปสำหรับสุนัข

การเก็บรักษายา Loratadine

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิม ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

ลักษณะยา Loratadine

Loratadine 10 mg เม็ดกลม สีขาว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Loratadine

1. ยา Loratadine และยาเซทิริซีน (Cetirizine) ต่างกันอย่างไร
ตอบ: ยาทั้ง 2 ชนิดเป็นยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสทามีน (Antihistamine) รุ่นที่ 2 เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ง่วงน้อยกว่ายาต้านฮิสทามีนรุ่นเก่า แทบมีฤทธิ์คล้ายกันทั้งในด้านการรักษาและผลข้างเคียง แต่จากการศึกษาพบว่ายาเซทิริซีนทำให้ง่วงมากกว่า
2. ยา Loratidine ที่หมดอายุแล้ว ยังใช้ได้อยู่หรือไม่
ตอบ: ไม่ควรใช้ยาหลังจากวันหมดอายุที่กำหนดข้างฉลาก เนื่องจากประสิทธิภาพของยาอาจลดลง


3. ยานี้ทำให้น้ำหนักเพิ่มหรืออ้วนขึ้นได้หรือไม่
ตอบ: ไม่มีข้อมูลระบุว่ายานี้จะทำให้น้ำหนักเพิ่ม คุณควรปรึกษาแพทย์หากพบอาการข้างเคียงดังกล่าวหลังจากใช้ยานี้
4. มีอาการจามและเคืองตาตลอดเวลา สามารถใช้ยานี้รักษาได้หรือไม่
ตอบ: สามารถใช้ได้ โดยอ่านรายละเอียดข้อบ่งใช้และอาการข้างเคียงของยาข้างต้น
5. ตื่นมาพร้อมอาการปวดหัวตั้งแต่กิน Alavert ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหรือไม่
ตอบ: อาการปวดหัวเป็นอาการข้างเคียงที่ได้พบบ่อยจากการใช้ยา Alavert (Loratadine) 
6. มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากโพรงจมูกอักเสบ แพทย์จ่ายยาแก้แพ้ชนิดใหม่คือ Loratadine ถ้ากินทุกวัน ยาตัวนี้จะทำให้โพรงจมูกแห้งเกินไปหรือไม่
ตอบ: อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นอาจมาจากการแพ้ ส่วนอาการปากแห้งจมูกแห้งนั้นเป็นอาการข้างเคียงของยา Loratadine
7. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เภสัชกรเลยให้ใช้ Loratadine 10 มิลลกรัม แทน Allegra 180 มิลลิกรัม ยาสองตัวนี้เหมือนกันไหม และจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่
ตอบ: ยาทั้งสองตัวเป็นยาแก้แพ้ในรุ่นที่ 2 (Non-sedating) ทั้งคู่ ใช้รักษาอาการแพ้เหมือนกัน แต่การตอบสนองต่อยาแต่ละตัวในแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ทางที่ดีจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยานี้ และแจ้งให้ทราบถึงยาอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือสมุนไพรทุกตัวที่กำลังใช้อยู่ด้วย
8. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกิน Loratadine เพื่อรักษาอาการไข้ แต่พบเลือดปนในอุจจาระเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน อาการนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีข้อมูลระบุว่ายานี้ทำให้อุจจาระปนเลือด จึงเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากภาวะริดสีดวงทวารหรือการยกของหนักเกินไป
9. สามารถกินยา Loratadine ได้ทุกวันหรือไม่
ตอบ: ควรกินยานี้วันละ 1 ครั้งเวลาไหนก็ได้ แต่ไม่ควรกินเพิ่มภายใน 24 ชั่วโมง และไม่ควรกินเกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน และหากใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต ควรมีการปรับระดับยาด้วย

ที่มาของข้อมูล
Sophia Entringer, PharmD., Loratadine (https://www.drugs.com/loratadine.html), 3 January 2019
John P. Cunha, DO, FACOEP, Cetirizine vs. Loratadine (https://www.medicinenet.com/cetirizine_zyrtec_vs_loratadine_claritin/article.htm#what_is_the_difference_between_cetirizine_and_loratadine), 5 October 2016
Miranda So et al., Safety of antihistamines during pregnancy and lactation(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...), May 2010
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา......ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2019

คลิก>> www.imorya.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/Morya24

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan