วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"การมีเพศสัมพันธ์"นับว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสม! one night stand 
การปล่อยนอกหรอืไม่ได้หลั่งในก็มีโอกาสทอ้งได้  
หลั่งภายนอก27%
การนับ7หลัง 7ไม่ได้ชัวร์ว่าจะไม่ท้อง   
นับวันปลอดภัย25%

ไม่มีวิธีคุมกำเนิดใดที่ได้ผล 100%
ยาคุมกำเนิดไม่สามารถทำแท้งได้ เพราะอสุจิฝังตัไวปแล้ว
หากมีเพศสัมใพัฯธ์ส่ำสเมอ การทานยาคุมรายเดือนยหใ้ประสิทธิภาพป้องกันการตั้เงครรภ์ได้มากกว่า  และยังมีวิธีการอื่นๆอีกมาก เช่นใส่ถุง  การฉีดยาคุม


1. เป็นการคุมกำเนิดฉุกเฉินในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดนไม่ตั้งใจและไม่ได้ทำการคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นไว้ก่อน
เช่น การลืมรับประทานยาคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัยแตก ฉีก ขาด, ห่วงคุมกำเนิด หรือแผ่นแปะคุมกำเนิดหลุดออก  หรือถูกข่มขืน

2.  morning after pills รู้จักกันในชื่อยาคุมฉุกเฉิน 
2. ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมี 2 แบบ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในขนาดสูง   และ โปรเจสเตอโรนขนาดสูง   

3.คุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนรวม คือจะรวมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Levonorgestrel) กับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Ethinyl estradiol) เข้าไว้ด้วยกัน แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการผลิตยาคุมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น คือ Ulipristal acetate แต่ยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย

3.ยาคุมแบบห่วงทองแดง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการทำลายไข่และเชื้ออสุจิไม่ให้เกิดการปฏิสนธิกัน จึงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากถึง 99% และแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่ายาคุมแบบเม็ดเป็นอย่างมาก แต่จะใช้โดยการสอดเข้าไปในช่องคลอด ดังนั้นจึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้วิธีการคุมกำเนิดฉุกเฉินด้วยวิธีนี้ 
3. ยาคุมกำเนิกฉุกเฉินชนิดเม็ดเดียว กับ สองเม็ด ก็เป็นยาตัวเดียวกัน  คือ  Levonorgestrel 0.75 มก.  2 เม็ดใน1กล่อง   และLevonorgestrel แบบ 1.5 มก      

 สามารถกินยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ดพร้อมกันไปเลยทีเดียวได้ โดยไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย
การกินยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้องคือ กินเม็ดแรกให้เร็วที่สุด หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทันที โดยไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง และจะต้องกินยาเม็ดที่สองหลังจากกินเม็ดแรกไม่เกิน 12 ชั่วโมง
หากช้าเกิน 72 ชม.ทำไง  120 ชม.ชม. หรือ 5 วัน  ยัพงอทำได้ แต่ประสิทฑิภาพอาจต่ำน้อยกว่า 50%
5. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่ได้สมบูรณ์ 100%     ประสิทธิภาพ 12 ชมแรก 95   ...24ชมแรก 85  24-72 ชมแรก 75   72ชม-120ชมแรก  60   เกินกว่า 120ชมหรือ5 วัน  น้อยกว่า  50%

6. ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้มีไว้เพื่อการคุมกำเนิดระยะยาว ไม่แนะนำให้กินยาเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กล่อง ต่อเดือน
วมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ถึง 2% ดัง
7.หนูกินไปแล้วสองวกลอ่งในเดือนนี้  แล้วเผลอพลาดอีก  ไม่กล้ากิน  ทำอย่าไงไรกลัวมีปลกระทบ  พรอ้มหรือยัง

3. กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งกระบวนการก่อนการเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) โดย ยังยั้งการตกไข่เป็นกระบวนการหลัก นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ ปากมดลูกมีเมือกเหนียวข้นทำให้อสุจิผ่านเข้าไปได้ยาก หรือ การทำให้ผนังมดลูกบางลงจนไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อน

3. ยาคุมฉุกเฉินที่นิยมในบ้านเรา เป็นชนิด โปรเจสเตอโรนเดี่ยวขนาดสูง ได้แก่  Prostinor? และ Madonna?  ์Norpak    
4. ควรแนะนำให้รับประทานหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด และรับประทานภายในเวลา 72 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไป
5. ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิด 2เม็ด สามารถทานพร้อมกันทันที 1 เม็ดได้
6. ยาคุมกำเนิกฉุกเฉินขนาดยาไม่สัมพันธืกับน้ำหนักหรือมวลขนาดของร่างกายผู้ที่ทาน
7.  ไม่ควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีนี้นอกจากจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆ และไม่ควรใช้เป็นประจำ
8. หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น หากพบว่าประจำเดือนขาดหรือประจำเดือนไม่มา ควรซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ  หรือไปพบแพทย์
ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อได้
กินยาคุมฉุกเฉินแล้วมีเลือดออกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท้อง เพราะเลือดที่ออกมาอาจไม่ใช่ประจำเดือน
9. ยาคุมฉุกเฉินมีผลข้างเคียง อาจมีผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนหรือขาดหาย เลือดประจำเดือนออกผิดปกติได้  . อาจทำให้ปวดท้องน้อยคล้ายปวดประจำเดือน มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดในช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังกินยาได้ 
10. ยาคุมฉุกเฉินชนิด  โปรเจสเตอโรนขนาดสูง มักไม่ได้ทำหใ้ผู็ป่วยอาเจียนหรือคลื่นไส้  แต่หากมี  หรืออาเจียนภายใน 120 นาที ควรทานซ้ำป้องกันการอาเจียน เช่น Motilium? (Domperidone) 1 เม็ดก่อนรับประทานยาคุมกำเนิด 1 ชั่วโมง 
11. หากมีประวัติทานรยาคุมแล้วอาเจียน สามารทฃทานยา
10. หากมีเพศสัมพัน์ีอีกครั้งหลังจากเพิ่งทานยาคุมฉุกเฉินไป ควรทายาอีกหรอืไม่ 
เมื่อดูจากค่าครึ่งชีวิตของยา หากไม่เกิน 24 ชั่วโมง อาจไม่ำจเปฯตอ้งทานซ้ำ  แต่หากเกิน จำเป็นตอ้งทานซ้ำ
11. หากทานเม็กแรกไป  แต่ลืมทานยาเกิน24 ชม  ทานใหม่ซ้ำ
11. หากทานยาบ่อยๆ อาจำทำให้โอกาสตั้งครรภ์ในอนาคตยากมากชขึ้น  ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนสูง มีผลทำให้เกิดอาการ - น้ำหนักเพิ่ม - เพิ่มความอยากอาหาร - ซึมเศร้า - สิว - ผิวและหนังศีรษะมัน - ขนดก  -  ตกขาวจากเชื้อรา เป็นต้น
12. ขอ้ห้ามใช้ - ตั้งครรภ์
- มีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก
- มีเลือดออกทางช่องคลอดที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
- ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดอุดตัน
- Recurrent cholestatic jaundice หรือมีประวัติเป็นดีซ่าน หรือโรคเกี่ยวกับตับในขณะตั้งครรภ์ 
- มะเร็งเต้านม13.เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในขนาดสูง (Yuzpe)
ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนผสมโดยรับประทานครั้งละ 4 เม็ด สองครั้ง ห่างกัน 12 ชั่วโมง การใช้วิธีนี้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ควรให้รับประทานยาป้องกันการอาเจียน
14. หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และลืมกินยาคุมชนิดปกตินานเกิน 3 วันก็สามารถกินยาคุมฉุกเฉินได้
ควรเก็บยาคุมฉุกเฉินเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติหรือมีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

12. ความเครียด  การนอนน้อย  ยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ มีผลต่อประจำเดือนเลือ่นขาดหายไปได้  
13. หากประจำเดือนมาตรงสม่ำสเมอ  และผู้ป่วยไม่ได้ป้องกัน  ประจำเดือนขาดหายไปเพียง 1 วันก ็อาจบ่งชี้ได้ว่าตั้งท้องได้
14. ห่ากประจำเดิือนมาไม่สม่ำเสมอ  และผู้ป่วยไม่ได้ป้องกัน  ประจำเดือนขาดหายไปเพียง 1 วัน ไม่ได้แปลว่าจะท้องเสมอ แนะนำว่าหากประจำเดือนครั้งล่าสุด ที่มามานานเกิน 30 วัน  แล้วยังไม่มา  ก็เริ่มตรวจได้
15. หาซือ้ได้ที่ไหน  ยาอันตราย จ่ายได้โดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย์  
16. ราคา
ผู้หญิงควรพกเก็บไว้ ไม่ผิด เฉกเช่นกับผู้ชายที่ควรพกถุงยางติดกระเป๋ษสตางค์ไว้
ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะใช้ยาคุมฉุกเฉิน อย่าเชื่ออากู๋ไปทุกอย่าง
หากแม้จะกินยาคุมฉุกเฉินตามกำหนดอย่างถูกต้องแล้วก็ยังเกิดการตั้งครรภ์ เด็กก็จะยังเป็นปกติดีอยู่
เสี่ยงเป็นมะเร็ง
มีรายงานทางการแพทย์กล่าวว่า ในชีวิตของผู้หญิง ไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้ง เพราะยาคุมชนิดนี้จะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตและส่งผลให้เกิดมะเร็งในที่สุด โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่
แต่  WHO พบว่าไม่มีความเสี่ยง
5เสี่ยงตั้งครรภ์นอกมดลูก
กรณีการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเสี่ยงมากในคนที่กินยาคุมฉุกเฉินบ่อย ๆ หรือกินยาคุมฉุกเฉินแบบต่อเนื่องแทนยาคุมทั่วไป ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรกินยาคุมฉุกเฉินเมื่อจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น หากต้องการคุมกำเนิดในระยะยาว แนะนำให้ใช้วิธีการฉีดยาคุมหรือกินยาคุมแบบทั่วไปจะดีกว่า
หาสกจำเป้นต้องมีอะไรแบบไม่ป้องกัน  แนะนำการทานยาคุมแบบรายเดือน  ซึ่งมีหลายยี่ห้อ
ข้อดีของการทานยาคุมร่านเดือน  โอกาสตั้งครรภิมากกว่า    ผลข้เาเงคียงนอ้ยกว่า มีหลายยี่ห้อ  บางยี่ห้อกฌ็เคลมว่ารักาษวสิว  ป้องกันอาการปวดระวก่างรอบเดือน  และ หน้ำนหักไม่เพิ่ไมด้


ห้ามให้นมบุตรอย่างน้อย 8 ชั่วโมงและสูงสุด 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยา
หมอครับ สมมุตว่าเรามีไรกับแฟน ไม่ได้ป้องกันแล้วรั่งใน 3-4ครั้งแบบต่อเนื่อง แล้วมากินยาคุม จะเริ่มกินอตนไหน
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Emergency Contraceptives)

เป็นการคุมกำเนิดฉุกเฉินในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดนไม่ตั้งใจและไม่ได้ทำการคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นไว้ก่อน หรือในกรณีที่การคุมกำเนิดวิธีอื่นล้มเหลว เช่น การลืมรับประทานยาคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัยแตก ฉีก ขาด, ห่วงคุมกำเนิด หรือแผ่นแปะคุมกำเนิดหลุดออก เป็นต้น ไม่ควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีนี้นอกจากจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆ และไม่ควรใช้เป็นประจำ เนื่องจากประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่ได้สมบูรณ์ 100% และมีอาการ

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมี 2 แบบ

1.เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในขนาดสูง (Yuzpe)
ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนผสมโดยรับประทานครั้งละ 4 เม็ด สองครั้ง ห่างกัน 12 ชั่วโมง การใช้วิธีนี้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ควรให้รับประทานยาป้องกันการอาเจียน เช่น Motilium? (Domperidone) 1 เม็ดก่อนรับประทานยาคุมกำเนิด ? ชั่วโมง 

2.โปรเจสเตอโรนขนาดสูง
ผลิตภัณฑ์ที่มีขายในประเทศไทยคือ Prostinor? และ Madonna? มีฮฮร์โมนโปรเจสเตอโรน คือ Levonorgestrel 0.75 มก. ซึ่งมีขนาดสูงกว่าในผลิตภัณฑ์ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวและฮอร์โมนผสม บรรจุแผงละ 2 เม็ด อย่างไรก็ตามการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดนี้อาจมีผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนหรือขาดหาย เลือดประจำเดือนออกผิดปกติได้

กลไกหลักในการป้องกันการตั้งครรภ์ คือ ยับยั้งและชะลอการตกไข่ ส่วนกลไกเสริมที่เกิดขึ้นคือ ทำให้มูกบริเวณช่องคลอดเหนียวข้น และชะลอการเคลื่อนที่ของไข่และอสุจิ ดังนั้นหากใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในช่วงเวลาหลังจากที่ไข่ตกไปแล้วอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร


วิธีใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

วิธีรับประทาน ควรแนะนำให้รับประทานหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด และรับประทานภายในเวลา 72 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไป

ยาคุมฉุกเฉินกินยังไงดี?


ยาคุมฉุกเฉิน แบบ 1 แผง มี 2 เม็ด ปริมาณ 0.75 มิลลิกรัม
- รับประทาน 1 เม็ด ทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วรับประทานอีก 1 เม็ด ใน 12 ชั่วโมงถัดมา ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน
หลังการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน
ยาคุมฉุกเฉินแบบแผงมี 1 เม็ด ปริมาณ 1.5 มิลลิกรัม
- รับประทานทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

หากรับประทานเม็ดแรกภายใน 12 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง  95%
หากรับประทานเม็ดแรกภายใน 12 - 24 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ  85% 
หากรับประทานเม็ดแรกภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ  75%
หากรับประทานเม็ดแรกภายใน 48 - 72 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ  60% 

และหากมีการอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยาแต่ละเม็ด ต้องกินยาใหม่ และไม่แนะนำให้กินยาเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กล่องต่อเดือน

ตัวยาจะส่งผลยับยั้งหรือชะลอการตกไข่ รวมไปถึงสร้างเมือกที่บริเวณปากมดลูกเพื่อป้องกันไม่ให้สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ได้
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก เพื่อให้การฝังตัวของไข่ทำได้ยาก  เอาเป็นว่า...ยาคุมฉุกเฉินมีส่วนช่วย “ลดโอกาส”
ในการตั้งครรภ์ลงจากเดิมเท่านั้น!!

ผ่านไป13ชม.หนูมากินยาคลุมฉุกเฉิน เม็ดแรก

เคยกินบ่อยค่ะ กลัวทั้งจะท้องยาก และท้องนอกมดลูก คิดไม่ตก มากๆค่ะ 


กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วเหมือนมีเลือดออกมานี่เกี่ยวอะไรกันมั้ยหมอคับถ่ายาคุมกำเนิด ฉุกเฉินมี1เม้ดละค้บ จะร้องทำยังไง ตอนนี้ไห้แฟนกินเเล้วหลีงมีเพศสัมพันกัน1ชั่วโมง maple forte

คือถ้ากินไปแล้วอีก1อาทิตย์ มีคล้ายประจำเดือนมาจะถือว่าท้องมั้ยคะ หรือว่าต้องรอรอบเดือนถัดไปมาค่อยเช็คคะ
ถ้ามีเพสสำพันตอนมีประจำเดือนหรือกำลังหาย จะท้องมั้ยค้ะถุงยางมันขาด แต่ไม่แตกในเลยน้ะค้ะ ควรกินไหม


แล้วนุ๋พึงเริ่มกินแผงใหม่วันที่17นุ๋มีไรกะแฟนวันที่18(หลั่งใน)

กินยาคุมฉุกเฉินครบแล้ว มีอะไรกันอีกต้องกินอีกไหม


ถ้าเกิดกินแล้ว1เม้ดตอน5โมง แล้วคือมันหายอะค่ะ แล้วไปซื้อตอนสายๆมาทานใหม่ได้มั้ยค่ะถ้ากิน 2 เม็ดพร้อมกันจะต้องรออีก 12 ชั่วโมงค่อยกินอีกเม็ดไหม

อายุ 14 กินได้มั้ยค่ะ

หมอครับถ้ากินยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแล้ว จะรู้ได้ไงว่าท้องไม่ท้องครับ แล้วถ้ารอบเดือนมาแล้ว แล้วยังมีโอกาสท้องไมครับ

คือหนูกินยาคุมฉุกเฉินเกิน7วันแร้วค้ะ แต่ประจำเดือนไม่มา อันนี้จะท้องไหมค้ะ


ท้องแล้วกินยาคุมจะหายไหมค่ะ
ต้องกินทุกเดินมั้ยครับ อย่าคุมฉุกเฉินอ่ะคับ
น้ำหล่อลื้นของผู้ชายที่หลั่งออกมาสามารถทไให้ท้องได้มั้ยค้ะ
แสดงน้อยลง


เขาบอกว่า ยาคุมห้ามกินเกิน2ครั้งในชีวิต...มันยังใงกันเเน่คะ กินยาคุยบ่อย อาจทำไห้เราไม่มีบุตรในอนาคต...กลัวตรงนี้

กินยาคุมฉุกเฉินไปแต่เมนส์ไม่มา 2 อาทิตย์แล้วค่ะ แต่มีตกขาวแบบครีมเหนียว พอตกกลางคืนตกขาวใส ๆ ไม่มีกลิ่น จะท้องไหมคะ


หมอค้ะถ้ามีไรกับแฟนเมื่อวันศุกร์แล้วกินยาคุมฉุกเฉินเวลา18.00พอเช้ามาก็กินอีกเวลา6.00พอผ่านไป3วันก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนอีกแต่หลั่งนอกหลายน้ำก็กินยาคุมฉุกเฉินอีกเวลา18.00เช้ามาก็กินอีกเวลา6.00พอผ่านไป3วันอีกก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนอีกแต่ไม่ได้กินยาคุมใดๆทั้งสิ้นเพราะกินยาแบบฉุกเฉินไป2กล่องแล้วจะท้องมั้ยคะ

หมอคับ มีอะไรกับแฟน อาทิตย์ที่แล้วผมใหกินยาคุมแล้ว . อาทิตย์นี้มีอะไรด้วยกันอีก สามรถกินยาคุมได้มั้ยครับหมอ ?


ราคาเท่าไหร่ค่ะ
กินตอนประจำเดือนมาได้ไหม ขอคำตอบหน่อย

หมอค่ะถ้ากินเม็ดที่2ก่อนเวลา จะท้องไหมค่ะ เพราะกินเม็ดแรกเวลา17.30 กินเม็ดที่สอง00.30 ค่ะ


หมอคับผมอยากรุ้ว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามีไรกับแฟน 5-6ครั้ง แบบหลั่งตอนเช้า หลั่งบ่าย หลั่งตอนกลางคืน แล้วหลั่งตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น (หลั่งในทุกครั้ง)เราจะกินยาคุมฉุกเฉิน เวลาไหนคับ กินตอนไหนถึงจะไม่เสี่ยงคับ. ช่วยตอบผมที่คับ

พอดีเดือนมีนาคม ประจำเดือนมาวันที30.แล้วต่อมาประจำเดือนมาอีกรอบวันที11เมษายน มาแบบสีน้ำตาลเข้มปนๆเลือด แล้วมามีเพศสัมพันวันที22เมษา ปล่อยนอก ไม่ได้สวมถุงยาง เลยอยากทราบว่า วันไข่ตก ของเดือนเมษาคือวันไหน แล้วเสี้ยงต่อการตั้งท้องไมคะ กังวลมากๆๆๆ ใครก็ได้ช่วยบอกที

หมอครับคือกินยาครั้งหนึง อยุ่ได้กี่วันครับ...ตอบผมด้วยนะครับ

หาชื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปไหมครับ

มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด 3 วัน โดยใช้ถุงยาง เช็กถุงแล้วไม่รั่ว มีการหลั่งภายในถุง มีโอกาสท้องมั๊ยคะ ควรกินยาฉุกเฉินเพื่อความมั่นใจมั๊ยคะ

ถ้าลืมกิน5วันแล้ว มีวิธีอื่นไหมคับบ

คุณหมอครับตอบหน่อยนะ ถ้าแฟนผมกินยาคุมฉุกเฉิน เม็ด ที่2เม็ดสุดท้ายนี้เร็วกว่า12ชั่วโมงจะเป็นอะไรไหมครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan