วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

Verapamil (เวอราปามิล) คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Verapamil


Verapamil (เวอราปามิล) เป็นยากลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) หรือยาปิดกั้นแคลเซียม มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยคลายกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มออกซิเจนให้กล้ามเนื้อหัวใจเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ชะลอการเกิดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในหัวใจและลดการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจ ยานี้ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการเจ็บหน้าอก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Verapamil มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Verapamil
กลุ่มยา ยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ รักษาความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอก และหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Verapamil
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากป่วยเป็นกลุ่มอาการซิคไซนัสหรือหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV Block) ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นช้า โรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ โรคตับ โรคไต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนเหตุพันธุกรรม (Muscular Dystrophy)
แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัด หากกำลังใช้ยานี้หรือยาชนิดใดก็ตาม
ไม่ควรขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมและเสี่ยงเกิดอันตรายได้
หลีกเลี่ยงการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งหรือท่านอนเร็วเกินไป ควรลุกขึ้นช้า ๆ เพื่อป้องกันอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม
ควรจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลงและอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียง
ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการบริโภคผลไม้ตระกูลส้มหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้ชนิดนี้ เพราะอาจทำปฏิกิริยากับยาเวอราปามิลและก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้
ผู้สูงอายุเสี่ยงได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้สูง โดยอาจทำให้มีอาการท้องผูก เท้าหรือข้อเท้าบวม เป็นต้น
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้
ยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยาหรือทำให้เกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ร่วมกับยานี้ เช่น สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต ยาแอสไพริน ยาลิเทียม ยาโคลนิดีน ยาไดจอกซิน ยานิคาร์ดิปีน ยาคลาริโธรมัยซิน ยาไอทราโคนาโซล ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ ยาอะทีโนลอล ยาอะโทรวาสแตติน ยาคาร์บามาซีปีน ยาไอโซไนอาซิด เป็นต้น

ปริมาณการใช้ยา Verapamil

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ความดันโลหิตสูง
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 240 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 480 มิลลิกรัม/วัน
เด็ก อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี รับประทานยาปริมาณ 20 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง

อายุมากกว่า 2 ปี รับประทานยาปริมาณ 40-120 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับอายุและการตอบสนองต่อยา

ป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายขั้นทุติยภูมิ

ผู้ใหญ่ ยารูปแบบควบคุมการปลดปล่อยยา รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 360 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน


เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 120 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือรับประทานยาปริมาณ 80 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 480 มิลลิกรัม/วัน

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ยาฉีด

ผู้ใหญ่ ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 5-10 มิลลิกรัม โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ 2-3 นาที หากจำเป็นให้ฉีดยาเพิ่ม 5 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ 5-10 นาที

เด็ก อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ฉีดยาปริมาณ 100-200 ไมโครกรัม

อายุ 1-15 ปี ฉีดยาปริมาณ 100-300 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ อย่างน้อย 2 นาที หากจำเป็นให้ฉีดยาซ้ำอีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 นาที

ยารับประทาน

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 120-480 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยและความรุนแรงของอาการ

เด็ก อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี รับประทานยาปริมาณ 20 มิลลิกรัม 2-3 ครั้ง/วัน

อายุมากกว่า 2 ปี รับประทานยาปริมาณ 40-120 มิลลิกรัม 2-3 ครั้ง/วัน ขึ้นอยู่กับอายุและการตอบสนองต่อยา

การใช้ยา Verapamil
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
รับประทานยาโดยกลืนทั้งเม็ด ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยา หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ระหว่างใช้ยา ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจความดันโลหิตเป็นประจำ และอาจต้องตรวจการทำงานของตับและไตด้วย
ห้ามหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้อาการแย่ลง
ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
การใช้ยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการรักษา ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใช้ยาอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดด ความร้อน และความชื้น


ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Verapamil


การใช้ยา Verapamil อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ท้องผูก หัวใจเต้นช้า อ่อนเพลีย หรือการทำงานของตับผิดปกติ หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ผื่น คัน หน้าบวม ลิ้นบวม คอบวม เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก
เจ็บหน้าอก
หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ
วิงเวียนศีรษะคล้ายจะหมดสติ
หายใจไม่อิ่ม หายใจลำบาก
บวม น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว
อาการของตับอักเสบ เช่น เบื่ออาหาร ปวดท้องส่วนบน อ่อนเพลีย มีเลือดออกหรือเกิดรอยช้ำได้ง่าย ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ดีซ่าน เป็นต้น

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan