วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

Trihexyphenidyl (ไตรเฮกซีเฟนิดิล) คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


TRIHEXYPHENIDYL

Trihexyphenidyl


Trihexyphenidyl (ไตรเฮกซีเฟนิดิล) เป็นยาสำหรับรักษาโรคพาร์กินสัน รักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาบางชนิด หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เป็นการใช้ยาตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Trihexyphenidyl มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Trihexyphenidyl
กลุ่มยา ยาต้านพาร์กินสัน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคพาร์กินสันและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Trihexyphenidyl
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้
ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นต้อหินชนิดมุมปิด เพราะอาจมีผลข้างเคียงทำให้สูญเสียการมองเห็นได้
ระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจความดันตาและตรวจวัดสายตาตามคำแนะนำของแพทย์
หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวังหรือต้องใช้การมองเห็นที่ชัดเจน เพราะยานี้อาจมีผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว
ระหว่างใช้ยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และยาชนิดอื่น ๆ ที่อาจทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ช้าลง
ระหว่างใช้ยานี้ ควรระมัดระวังเมื่อใช้ในที่ที่อากาศร้อนและขณะออกกำลังกาย เพราะยานี้อาจทำให้เกิดโรคลมแดดได้
ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่าย
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้
ผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบุตร

ปริมาณการใช้ยา Trihexyphenidyl

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

อาการผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้เกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหว (Parkinsonism)
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 1 มิลลิกรัม/วัน แล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณยาครั้งละ 2 มิลลิกรัม ในช่วง 3-5 วันแรก จนถึง 6-10 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 3-4 ครั้ง/วัน

สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าอาการเกิดจากการติดเชื้อ ให้รับประทานยาปริมาณ 12-15 มิลลิกรัม/วัน
ผู้สูงอายุ อาจต้องรับประทานยาในปริมาณที่น้อยลง

อาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยา

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 1 มิลลิกรัม/วัน และเพิ่มเป็น 5-15 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 3-4 ครั้ง

ผู้สูงอายุ อาจต้องรับประทานยาในปริมาณที่น้อยลง

การใช้ยา Trihexyphenidyl
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยา หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
รับประทานยาในขณะท้องว่างหรือพร้อมอาหาร หากยาทำให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนให้รับประทานยาพร้อมอาหาร
ควรดื่มน้ำเปล่าตามให้มาก ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำน้อย
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด เมื่อนึกขึ้นได้ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น ความร้อน และห่างจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
ปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Trihexyphenidyl


การใช้ยา Trihexyphenidyl อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น มองเห็นไม่ชัด ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ท้องผูก ปากแห้ง ง่วงซึม กระวนกระวาย และตื่นเต้นได้ง่าย โดยหากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิต ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา ได้แก่ ผื่น ลมพิษ คัน บวม แดง ตุ่มพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ หายใจเสียงดัง แน่นหน้าอกหรือคอ มีปัญหาในการหายใจหรือพูด เสียงแหบ หน้าบวม ปากบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม เป็นต้น
เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หรือหมดสติ
การมองเห็นผิดปกติ เจ็บตา หรือระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
ตาดำขยาย
ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ปวดท้องรุนแรง
มีไข้
มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ ท้องผูก
เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีปัญหาด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ไม่มีเหงื่อออกขณะออกกำลังกายหรืออยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน
มีอาการหลอน สับสน กระวนกระวาย
มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ หรือสูญเสียความทรงจำ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ

นอกจากนี้ ยานี้อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic Malignant Syndrome: NMS) ซึ่งจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะรุนแรง มีไข้ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว จังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ สับสน หรือมีพฤติกรรมและความคิดเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเป็นอาการที่รุนแรงมากและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที และหากพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan