วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Triamcinoloneคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Triamcinolone


Triamcinolone (ยาไตรแอมซิโนโลน) เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ โรคข้ออักเสบ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคลูปัส โรคผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับการหายใจ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Triamcinolone มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Triamcinolone
กลุ่มยา คอร์ติโคสเตียรอยด์
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาทาเฉพาะที่ ยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Triamcinolone
ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ หรือเกิดการติดเชื้อราตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดนี้
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด เพราะยานี้อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ เช่น ยาแอสไพริน ยาขับปัสสาวะ ยาวาร์ฟาริน ยาไซโคลสปอริน ยาไรแฟมพิน อินซูลิน ยารักษาโรคเบาหวาน ยากันชัก เป็นต้น
ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ วัณโรค โรคกระดูกพรุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้อหิน ต้อกระจก ติดเชื้อเริมที่ตา มีแผลในกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่อักเสบ ถุงลำไส้อักเสบ ภาวะหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า มีอาการผิดปกติทางจิต หรือมีประวัติเป็นมาลาเรีย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
แจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังป่วยด้วยโรคที่รุนแรง มีภาวะติดเชื้อ หรือเป็นไข้ รวมไปถึงหากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือรับการรักษาฉุกเฉิน เพราะอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วย
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นโรคหรือมีภาวะติดเชื้อในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะการใช้ยาสเตียรอยด์อาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้ ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อหรือทำให้อาการติดเชื้อที่เป็นอยู่แย่ลง
ระหว่างใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด เพราะเป็นโรคที่อาจมีความรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้หากเกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังใช้ยาสเตียรอยด์
ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนรับวัคซีนและหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนเชื้อเป็นในระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะยาอาจทำให้วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพน้อยลง
ห้ามหยุดใช้ยากะทันหัน เพราะอาจก่อให้เกิดอาการถอนยา ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีเลี่ยงอาการถอนยา และควรไปพบแพทย์หากพบอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร รวมทั้งแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้ยานี้
แจ้งให้แพทย์ทราบหากพบว่าเด็กที่ใช้ยานี้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตผิดปกติ เพราะยาสเตียรอยด์สามารถส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้
หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจทำให้ผลการทดสอบทางการแพทย์บางอย่างคลาดเคลื่อน


ปริมาณการใช้ยา Triamcinolone

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาโรคภูมิแพ้
ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 4-48 มิลลิกรัม/วัน

รักษาและป้องกันโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ผู้ใหญ่ ใช้สเปรย์ปริมาณเริ่มต้น 110 ไมโครกรัม พ่นเข้าในรูจมูกทีละข้าง วันละ 1 ครั้ง และเมื่อควบคุมอาการได้แล้วให้ใช้สเปรย์ปริมาณ 55 ไมโครกรัม พ่นเข้าในรูจมูกทีละข้าง วันละ 1 ครั้ง
เด็ก อายุ 6-12 ปี ใช้สเปรย์ปริมาณ 55 ไมโครกรัม พ่นเข้าในรูจมูกทีละข้าง วันละ 1 ครั้ง กรณีที่มีอาการรุนแรงให้เพิ่มปริมาณเป็น 220 ไมโครกรัม/วัน

ระงับอาการภูมิแพ้และการอักเสบ

ผู้ใหญ่ ยา Triamcinolone Acetonide ฉีดยาปริมาณ 20-80 มิลลิกรัม

ยา Triamcinolone Diacetate ฉีดยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อก้น

เด็ก ยา Triamcinolone Acetonide ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 0.11-1.6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งฉีดวันละ 3-4 ครั้ง เข้าทางกล้ามเนื้อก้น และห้ามใช้ยานี้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์

รักษาและควบคุมอาการไข้ละอองฟาง

ผู้ใหญ่ ยา Triamcinolone Acetonide ฉีดยาปริมาณ 40-100 มิลลิกรัม
ยา Triamcinolone Diacetate ฉีดยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม/สัปดาห์ เข้าทางกล้ามเนื้อก้น

เด็ก ยา Triamcinolone Acetonide ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 0.11-1.6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งฉีดวันละ 3-4 ครั้ง เข้าทางกล้ามเนื้อก้น และห้ามใช้ยานี้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์

ลดการอักเสบของผิวหนัง

ผู้ใหญ่ ยา Triamcinolone Acetonide ฉีดยาปริมาณ 1-3 มิลลิกรัม/ตำแหน่ง ในกรณีที่ฉีดหลายตำแหน่ง ให้ฉีดยาปริมาณสูงสุดไม่เกิน 30 มิลลิกรัม

ยา Triamcinolone Diacetate สำหรับแผลขนาดเล็ก ฉีดยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม โดยแบ่งฉีดหลายครั้ง

สำหรับแผลขนาดใหญ่ ฉีดยาปริมาณสูงสุดไม่เกิน 48 มิลลิกรัม โดยแบ่งฉีดหลายครั้ง

ฉีดยาปริมาณสูงสุดไม่เกิน 12.5 มิลลิกรัม/ตำแหน่ง และไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/แผล


รักษาโรคข้ออักเสบ
ผู้ใหญ่ ยา Triamcinolone Acetonide สำหรับข้อต่อขนาดเล็ก ฉีดยาปริมาณ 2.5-5 มิลลิกรัม (ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม) สำหรับข้อต่อขนาดใหญ่ ฉีดยาปริมาณ 5-15 มิลลิกรัม (ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม) ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 20-80 มิลลิกรัม

ยา Triamcinolone Hexacetonide ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 2-20 มิลลิกรัม/วัน

รักษาแผลในปาก

ผู้ใหญ่ ใช้ยาที่มีความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ขนาดประมาณ 0.6 เซนติเมตร ทาลงบนแผลจนเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ วันละ 2-3 ครั้ง โดยอาจทาหลังมื้ออาหาร หากผ่านไป 7 วัน แล้วแผลไม่ดีขึ้น ควรไปรับการตรวจจากแพทย์อีกครั้ง

ผิวหนังอักเสบ
ผู้ใหญ่ ใช้ยาครีม/โลชัน/ขี้ผึ้ง Triamcinolone Acetonide ความเข้มข้น 0.02 หรือ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามแพทย์สั่ง วันละ 2-3 ครั้ง หากยามีความเข้มข้นน้อยอาจใช้วันละ 4 ครั้ง

การใช้ยา Triamcinolone
ใช้ยาตามฉลากและคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
แพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
ควรรับประทานยาพร้อมอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดท้อง
พกบัตรหรือห้อยป้ายข้อมือที่แสดงว่าตนเป็นผู้ใช้ยาสเตียรอยด์ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การช่วยเหลือทราบว่าผู้ป่วยกำลังใช้ยาสเตียรอยด์อยู่
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที


ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Triamcinolone

การใช้ยา Triamcinolone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ผิวแห้ง ผิวบางลง เกิดรอยช้ำ ผิวเปลี่ยนสี สิวขึ้น แผลหายช้า เหงื่อออกมาก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องอืด ปวดท้อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือตำแหน่งของไขมันในร่างกาย เป็นต้น และหากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา ได้แก่ ลมพิษ มีปัญหาในการหายใจ หน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม
มีปัญหาในการมองเห็น
น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว
หายใจไม่อิ่ม
มีอาการซึมเศร้ารุนแรง มีพฤติกรรมหรือความคิดผิดปกติ
มีอาการชัก
ไอเป็นเลือด
มีแผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหาร อุจจาระเป็นสีดำหรือปนเลือด
มีภาวะโพแทสเซียมต่ำ มีอาการบ่งชี้ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ สับสน กระหายน้ำรุนแรง ปัสสาวะมาก รู้สึกไม่สบายขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
ความดันโลหิตสูง อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะรุนแรง มองเห็นไม่ชัด ได้ยินเสียงดังในหู สับสัน เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ชัก หัวใจเต้นผิดปกติ และวิตกกังวล
ตับอ่อนอักเสบ อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องส่วนบนอย่างรุนแรงและลามไปที่หลัง หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ และอาเจียน

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan