วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

Trazodone (ทราโซโดน), คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต



Trazodone (ทราโซโดน) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการทำงานของสารเซราโทนิน (Seratonin) เป็นสารที่ใช้สื่อสารระหว่างเซลล์ในระบบประสาท หากร่างกายผลิตออกมาน้อยเกินไปจะทำให้มีอาการซึมเศร้า การใช้ยาในกลุ่มต้านเศร้าอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ เช่น ความคิดหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรปรึกษาแพทย์และใช้ยาอย่างระมัดระวัง



เกี่ยวกับ Trazodone
กลุ่มยา ยาคลายเครียดหรือยารักษาอาการซึมเศร้า
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการซึมเศร้า
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด


คำเตือนในการใช้ยา Trazodone
ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำก่อนรับประทานยา และอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา จึงห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ เช่น บิวส์ไปโรน (Buspirone) เฟนทานิล (Fentanyl) ลิเทียม (Lithium) ทริปโตเฟน (Tryptophan) สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต (St. John's Wort) รวมถึงยาบรรเทาอาการปวดหรือยารักษาไมเกรน เพราะอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin Syndrome) ได้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาในกลุ่มเอ็นเสด รวมถึงแอสไพริน ไอบูโพรเฟน นาพร็อกเซน เซเลโคซิบ ไดโคลฟีแนค อินโดเมธาซิน หรือมีลอกซิแคม เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดรอยฟกช้ำหรือเลือดออกได้ง่าย
ควรหยุดใช้ยา Trazodone อย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มต้นใช้ยารักษาอาการซึมเศร้าในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (Monoamine Oxidase Inhibitors: MAOI) รวมถึงเมทิลีน บลู (Methylene Blue) ไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) ลีเนโซลิด (Linezolid) ฟีเนลซีน (Phenelzine) เซเลกิลีน (Selegiline) และทรานิลซัยโปรมีน (Tranylcypromine) เป็นต้น เพราะอาจส่งผลต่ออารมณ์ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นฉับพลัน ความดันโลหิตสูง มีอาการชัก หรือมีอาการที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้
ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด สำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ควรใช้ยาในเด็กเล็ก
ในช่วงแรกของการใช้ยา ผู้ป่วยบางคนอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น คิดอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที และควรไปติดตามผลตามที่แพทย์นัดหมาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบ หากมีอาการใหม่เกิดขึ้น หรือมีอาการแย่ลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น หงุดหงิด หดหู่ วิตกกังวล ตื่นเต้น ตื่นตระหนก นอนไม่หลับ ก้าวร้าว กระสับกระส่าย เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว เช่น เปลี่ยนจากท่านอนหรือท่านั่งเป็นท่ายืน เพราะอาจทำให้วิงเวียนศีรษะหรือล้มลงได้
หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำกิจกรรมที่ต้องมีสติตลอดเวลา เพราะยาอาจส่งผลต่อความคิดและการกระทำได้
ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
ผู้ที่มีอาการแพ้ยา Trazodone
ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือมีปัญหาของลิ่มเลือด
ผู้ที่มีอาการชักหรือผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู
ผู้ป่วยโรคต้อหิน
ผู้ป่วยกลุ่มอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิด Long QT Syndrome
ผู้ที่มีภาวะโซเดียม โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
ผู้ที่มีภาวะองคชาติแข็งค้าง
ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ
ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์
ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือการทำทันตกรรม
ผู้ที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายหรือผู้ที่เคยใช้สารเสพติด
ผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยังไม่มีการยืนยันว่ายาจะถูกขับออกผ่านทางนมแม่หรือเป็นอันตรายต่อทารกได้
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีการตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา เพราะการใช้ยาอาจส่งผลให้ตับมีปัญหาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนกับทารก ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนเริ่มหรือหยุดใช้ยาในขณะตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้อาการกำเริบได้

ปริมาณการใช้ยา Trazodone

ยา Trazodone มีขนาดและปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอายุหรืออาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้
โรคซึมเศร้า
ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 150 มิลลิกรัมต่อวัน หากมีความจำเป็นสามารถเพิ่มขนาดยาได้ ครั้งละ 50 มิลลิกรัมทุก ๆ 3-4 วัน สูงสุดไม่เกิน 300-400 มิลลิกรัมต่อวัน และในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อวัน
ผู้สูงอายุ เริ่มต้นรับประทานยาขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวัน เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็ก ข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีจำกัด ควรใช้ปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย์
โรควิตกกังวล
ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 75 มิลลิกรัมต่อวัน หากมีความจำเป็นสามารถเพิ่มขนาดยาได้ สูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็ก ข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีจำกัด ควรใช้ปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย์

การใช้ยา Trazodone
ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
ควรรับประทานยาหลังมื้ออาหาร หากเป็นยาแบบออกฤทธิ์ทันที และหากเป็นยาแบบออกฤทธิ์นาน ควรกลืนยาทั้งเม็ด ไม่เคี้ยว ไม่ทำให้แตก และรับประทานยาตอนท้องว่าง
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ
อาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ และแจ้งแพทย์ให้ทราบหากไม่พบอาการที่ดีขึ้น รวมถึงไม่ควรหยุดใช้ยาเองอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Trazodone

ยา Trazodone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในขณะใช้ยา เช่น ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว ท้องผูก ปากแห้ง เป็นต้น ควรหยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
อวัยวะเพศชายแข็งตัวนานกว่า 6 ชั่วโมง หรือมีอาการปวดที่อวัยวะเพศในขณะแข็งตัว
อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ผื่นคัน มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว ปวดตา ตาบวม
ปวดศีรษะร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง เป็นลม หัวใจเต้นเร็วหรือแรงผิดปกติ
อาการที่บ่งบอกว่าระดับเซโรโทนินในเลือดสูง เช่น มีไข้ ตื่นตระหนก เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีอาการเซ เป็นลม
อาการที่บ่งบอกว่าระดับโซเดียมในเลือดต่ำ เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง สับสน พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด คลื่นไส้ มีอาการเซ
อาการของปฏิกิริยาของระบบประสาทอย่างรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง มีไข้สูง เหงื่อออกมาก รู้สึกสับสน มึนงง หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ ตัวสั่น

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....












<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้าม







ฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan