วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Tizanidine (ทิซานิดีน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต
Tizanidine (ทิซานิดีน)


Tizanidine (ทิซานิดีน) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้นหรือยาแอลฟา อะดรีเนอร์จิก อะโกนิสต์ มีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและยับยั้งกระแสประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกส่งไปยังสมอง นำมาใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง รักษาอาการปวดจากกล้ามเนื้อกระตุกที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Tizanidine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Tizanidine
กลุ่มยา ยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการปวดจากกล้ามเนื้อกระตุกที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Tizanidine
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ โดยเฉพาะยาฟลูวอกซามีน ยาไซโปรฟลอกซาซิน รวมไปถึงยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม ได้แก่ ยาแก้แพ้ ยารักษาอาการนอนไม่หลับหรือวิตกกังวล ยาแก้ปวด และยาคลายกล้ามเนื้อชนิดอื่น ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากป่วยเป็นโรคไต โรคตับ หรือมีภาวะความดันโลหิตต่ำ
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้ผู้ป่วยระมัดระวังในการขับรถหรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัว เพราะยาอาจทำให้ความคิดและปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายบกพร่อง
หลีกเลี่ยงการลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนเร็วเกินไป ควรลุกขึ้นอย่างช้า ๆ เพราะยาอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มได้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ห้ามทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างระมัดระวัง เพราะยาจะลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือปริมาณการใช้ยา ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียง

ปริมาณการใช้ยา Tizanidine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี รับประทานยาปริมาณเริ่มต้นครั้งละ 2 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง และเพิ่มปริมาณยา 2 มิลลิกรัม ในช่วงระหว่าง 3-4 วัน จากนั้นเพิ่มปริมาณจนถึง 24 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 3-4 ครั้ง การเพิ่มปริมาณยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยา ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 8 มิลลิกรัม/ครั้ง และไม่เกิน 24 มิลลิกรัม/วัน
ผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้รับประทานยานี้

อาการปวดจากกล้ามเนื้อกระตุกที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี รับประทานยาครั้งละ 2-4 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
ผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้รับประทานยานี้

การใช้ยา Tizanidine
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
รับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือระหว่างมื้ออาหารก็ได้ แต่ให้รับประทานแบบเดียวกันตลอด ไม่ควรรับประทานพร้อมอาหารสลับกับระหว่างมื้ออาหาร เพราะการเปลี่ยนแปลงเวลาการรับประทานยาอาจทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงหรือเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีหรือปริมาณการใช้ยา ให้ผู้ป่วยใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากพบผลข้างเคียงที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประสิทธิภาพของยาลดลง ควรไปพบแพทย์
เนื่องจากยานี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ระยะสั้นและจะเห็นผลอย่างชัดเจนในระหว่าง 1-3 ชั่วโมง ภายหลังจากการใช้ยา ผู้ป่วยจึงควรใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ห้ามใช้ยานี้เกิน 3 ครั้ง ในช่วง 24 ชั่วโมง ยกเว้นในกรณีที่แพทย์เห็นว่าจำเป็น โดยเว้นระยะ 6-8 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง และไม่ควรใช้ยาเกิน 36 มิลลิกรัม/วัน เพราะการใช้ยานี้ในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ตับเกิดความเสียหายได้ โดยระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจการทำงานของตับตามที่แพทย์สั่งเป็นประจำ
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากต้องการหยุดใช้ยาให้ปรึกษาแพทย์ เพราะการหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันหลังจากที่ใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว มีอาการสั่น และวิตกกังวล
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Tizanidine


การใช้ยา Tizanidine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงซึม นอนไม่หลับ วิตกกังวล มองเห็นไม่ชัด มีอาการคล้ายไข้หวัด ปากแห้ง มีปัญหาในการพูด ผลตรวจการทำงานของตับผิดปกติ น้ำมูกไหล เจ็บคอ มีปัญหาในการปัสสาวะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ ความดันต่ำ หัวใจเต้นช้า ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง รู้สึกวิงเวียน คล้ายจะเป็นลม เจ็บหรือแสบเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะสีเข้ม เป็นต้น ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงอย่างอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีอาการหลอน หรือสับสน ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที และหากพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan