วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ความหมาย พยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)


ความหมาย พยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)


โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพยาธิเส้นด้าย คือภาวะติดเชื้อพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศเขตร้อน พยาธิชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการใด ๆ ให้เห็น แต่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ โรคนี้รักษาได้โดยการใช้ยาถ่ายพยาธิ และป้องกันด้วยการดูแลสุขอนามัยอาการของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มักส่งผลกระทบต่อลำไส้ ปอด หรือผิวหนัง ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้มักไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น แต่อาจพบอาการบางอย่างเป็นระยะ ๆ เช่น
ปวดหรือแสบร้อนบริเวณท้องส่วนบน
ท้องเสีย หรือท้องเสียสลับกับท้องผูก
อาเจียน
น้ำหนักลด
มีผื่นขึ้น
มีผื่นคล้ายผื่นลมพิษขึ้นบริเวณใกล้ ๆ รูทวารหนัก
ไอ

แม้อาการของโรคพยาธิสตรองจิลอยด์มักไม่รุนแรง แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาการดังกล่าวอาจมีความรุนแรงและอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

สาเหตุของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มีสาเหตุมาจากพยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่าสตรองจิลอยด์ สเตอร์โคราลิส (Strongyloidiasis Stercoralis) ซึ่งเป็นพยาธิที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในคนเป็นหลัก พยาธิชนิดนี้มักพบในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้น และอาจพบได้ในเขตอบอุ่นเช่นกัน

พยาธิพยาธิสตรองจิลอยด์มักอาศัยอยู่ภายในดินและติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสกับดินที่มีการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิ ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ ได้แก่
การเดินเท้าเปล่า
การสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
การทำอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัสดินซึ่งปนเปื้อนพยาธิ เช่น เกษตรกรรม การทำเหมืองถ่านหิน เป็นต้น
ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดีหรือห่างไกลจากการดูแลของสาธารณสุข
ผู้ที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดี
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือโรคเอดส์ (AIDS) เป็นต้น

พยาธิสตรองจิลอยด์จะชอนไชผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด ผ่านบริเวณหัวใจและไปยังปอด จากนั้นพยาธิที่อยู่ภายในปอดจะเคลื่อนตัวไปที่หลอดลมและปาก ทำให้ผู้ที่ติดเชื้ออาจกลืนพยาธิชนิดนี้ลงไปสู่กระเพาะอาหารโดยไม่รู้ตัว พยาธิสตรองจิลอยด์จะเริ่มวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อนเมื่อเข้าสู่ลำไส้เล็ก ซึ่งทั้งตัวอ่อนและไข่ของพยาธิจะถูกขับออกมาทางอุจจาระ หากไม่กำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ พยาธิชนิดนี้จะลงไปอาศัยอยู่ในดินและทำให้ผู้อื่นติดเชื้อต่อไปได้

การวินิจฉัยพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มักไม่มีอาการบ่งบอกและไม่สามารถมองเห็นตัวพยาธิได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น หากสงสัยว่าอาจติดเชื้อพยาธิควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา ในเบื้องต้นแพทย์จะซักประวัติเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
การตรวจอุจจาระ เป็นวิธีการตรวจหาพยาธิสตรองจิลอยด์ที่ช่วยระบุการติดเชื้อได้อย่างชัดเจนที่สุด แต่ต้องมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผล
การตรวจหาพยาธิจากของเหลวที่ลำไส้ส่วนต้น เป็นการดูดของเหลวจากบริเวณลำไส้ส่วนต้นแล้วนำไปส่องตรวจหาพยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์
การเพาะเชื้อจากเสมหะ แพทย์จะนำเอาตัวอย่างเสมหะไปเพาะเชื้อเพื่อหาพยาธิสตรองจิลอยด์
การตรวจระดับแอนติเจนในเลือด เป็นการตรวจการติดเชื้อโดยดูจากสารภูมิต้านทานที่ร่างกายปล่อยออกมา แพทย์จะใช้วิธีนี้ในกรณีที่สันนิษฐานว่าผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิแต่ไม่พบตัวพยาธิจากการตรวจด้วยวิธีอื่น
การตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อหาสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้

การรักษาพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)


การรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยด์มีจุดประสงค์หลักเพื่อกำจัดพยาธิชนิดดังกล่าวออกไปจากร่างกายด้วยการใช้ยาถ่ายพยาธิ โดยแพทย์จะให้การรักษาแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น หรือเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ตาม


ยาที่มักใช้รักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยด์คือยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ซึ่งจะออกฤทธิ์ฆ่าพยาธิที่อยู่ภายในลำไส้เล็ก แต่ยานี้ไม่อาจทำลายไข่พยาธิได้ จึงอาจต้องมีการใช้ยาซ้ำเพื่อกำจัดพยาธิให้หมดไป ส่วนยาถ่ายพยาธิชนิดอื่น ๆ ที่แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ได้เช่นกัน คือ ยาอัลเบนดาโซล และยาธีอาเบนดาโซล

หากผู้ติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยด์มีอาการค่อนข้างรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์อาจต้องให้การรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ให้น้ำเกลือหรือให้เลือดในกรณีที่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่เกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และใช้ยาปฏิชีวนะหากมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือมีภาวะโลหิตเป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง พยาธิสตรองจิลอยด์ที่อยู่ในร่างกายของผู้ป่วยจะค่อย ๆ ถูกกำจัดออกไป ส่งผลให้มีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิชนิดนี้อย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น
โรคปอดบวมจากการติดเชื้อพยาธิ เป็นภาวะที่พยาธิเข้าสู่ปอดและทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (Eosinophils) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดพยาธิหรือปรสิตออกจากร่างกายเพิ่มปริมาณขึ้นที่บริเวณปอด ทำให้เกิดภาวะปอดบวมตามมา
โรคขาดสารอาหาร การติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ส่งผลให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจนเกิดโรคขาดสารอาหารได้ในที่สุด
การติดเชื้อที่แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย หากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ พยาธิสตรองจิลอยด์อาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายและก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ช็อก เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับปอดหรือระบบประสาท หรือเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การป้องกันพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ป้องกันได้ด้วยการรักษาความสะอาด และดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเริ่มจากการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเดินเท้าเปล่าบนพื้นดิน การสัมผัสกับของเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ นอกจากนี้ หน่วยงานทางสาธารณสุขในพื้นที่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิอย่างถูกวิธีแก่คนในชุมชนด้วย

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan