วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ความหมาย Spondylolisthesis (โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน)


ความหมาย Spondylolisthesis (โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน)


Spondylolisthesis หรือโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนไปด้านหน้าเหนือข้อต่อปล้องกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน ในบางกรณีอาจทำให้เส้นประสาทถูกกดทับ ส่งผลให้มีอาการปวดหลัง ชา อ่อนแรงที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ซึ่งหากได้รับการรักษาทันท่วงทีจะช่วยบรรเทาอาการของโรคได้อาการของ Spondylolisthesis

ความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันออกไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการปวดหลังส่วนล่าง และจะมีอาการแย่ลงหลังออกกำลังกาย โดยเฉพาะเมื่อมีการบริหารกระดูกบั้นเอว และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น
รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อขาด้านหลัง
ปวดหรือชาบริเวณขา ต้นขา และสะโพก
กระดูกสันหลังโค้งมากเกินไป
กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เนื่องจากเส้นประสาทถูกกดทับอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการปวดบริเวณหลังหรือสะโพกเป็นประจำ สังเกตเห็นว่ากระดูกสันหลังโค้งมากผิดปกติ หรือมีอาการของโรคดังข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์

สาเหตุของ Spondylolisthesis

สาเหตุของโรคนี้จะแตกต่างกันไปตามอายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความพิการแต่กำเนิด พันธุกรรม อุบัติเหตุ ความเสื่อมตามอายุ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่น การทำกิจกรรมที่ทำให้มีแรงตึงสะสมบริเวณกระดูกหลังส่วนล่าง โดยเฉพาะกีฬา เช่น ฟุตบอล ยิมนาสติก กรีฑา ยกน้ำหนัก เป็นต้น รวมถึงการติดเชื้ออย่างวัณโรคกระดูกสันหลังหรือโรคมะเร็งที่กระจายลุกลามมายังกระดูกสันหลัง

โดยโรค Spondylolisthesis อาจพบได้ 6 ชนิด ซึ่งมีลักษณะและสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันไป ดังนี้
Congenital Spondylolisthesis เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดของการสร้างกระดูกสันหลัง (Neural Arch) และส่วนบนของกระดูกกระเบนเหน็บ ทำให้กระดูกเอวเคลื่อนไปทางด้านหน้า และอาจไปทับเส้นประสาทได้หากมีการเคลื่อนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
Isthmic Spondylolisthesis เป็นการเคลื่อนของกระดูกสันหลังจากรอยแตกของกระดูก Pars Interarticularis ทำให้กระดูกเอวมีความมั่นคงน้อยลงและกระดูกเคลื่อนไปทางด้านหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซ้ำ ๆ ที่มักเกิดขึ้นในกลุ่มนักกีฬาที่แอ่นตัวมากเกินไป โดยเฉพาะนักยิมนาสติก และมักเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า
Degenerative Spondylolisthesis เป็นผลมาจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนหรือหมอนรองกระดูกที่เป็นไปตามกาลเวลา จึงไม่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังได้ และส่งผลให้กระดูกสันหลังเคลื่อน มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
Traumatic Spondylolisthesis เป็นการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนเอวที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่กระดูกสันหลังโดยตรง
Pathological Spondylolisthesis เป็นผลมาจากโรคบางชนิดที่ส่งผลให้กระดูกสูญเสียความแข็งแรง และทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อน เช่น โรคกระดูกพรุน การลุกลามของมะเร็ง การติดเชื้อ หรือเนื้องอก เป็นต้น
Post-Surgical Spondylolisthesis เป็นผลมาจากการผ่าตัดเพื่อลดการกดทับของรากประสาทกระดูกสันหลัง เกิดขึ้นเมื่อแพทย์ตัดกระดูก Pars Interarticularis ออกมากเกินไป และผู้ป่วยมักมีอาการแย่ลงหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การวินิจฉัย Spondylolisthesis

การวินิจฉัยเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายและทดสอบการเหยียดตรงของขา ซึ่งผู้ป่วยอาจเหยียดขาตรงไปด้านหน้าได้ลำบากหากเป็นโรคนี้ จากนั้นแพทย์จะเอกซเรย์กระดูกสันหลังส่วนล่าง เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนของกระดูก การแตกหักอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และอาจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าเส้นประสาทอาจถูกกดทับจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง และเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ

เมื่อตรวจพบโรค แพทย์จะจัดความรุนแรงของโรคตามเปอร์เซ็นต์ในการเคลื่อนของกระดูกสันหลังเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 กระดูกสันหลังเคลื่อนไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 2 กระดูกสันหลังเคลื่อนตั้งแต่ 26-50 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 3 กระดูกสันหลังเคลื่อนตั้งแต่ 51-75 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 4 กระดูกสันหลังเคลื่อนตั้งแต่ 76-100 เปอร์เซ็นต์

การรักษา Spondylolisthesis

การรักษา Spondylolisthesis จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ซึ่งมีวิธีการ ดังต่อไปนี้
การใช้ยา อาจใช้ยาไอบูโพรเฟนหรือพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบ หากผู้ป่วยมีอาการชาที่ขาอาจต้องฉีดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์บริเวณเส้นประสาทที่ถูกกระดูกสันหลังกดทับด้วย
การทำกายภาพบำบัด เพื่อยืดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง
การพักผ่อนให้เพียงพอ พักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องโค้งหรืองอตัว การยกน้ำหนัก และการเล่นกีฬาที่มีการกระแทก
การผ่าตัด โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยในระดับที่ 1 และ 2 ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยวิธีประคับประคองอาการ แต่หากรักษาแบบประคับประคองแล้วอาการไม่ดีขึ้น รวมถึงผู้ป่วยมีอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นประจำหรือรุนแรง และผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยในระดับที่ 3 และ 4 ก็อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้สกรูและแท่งโลหะยึดกระดูกในบริเวณใกล้เคียง หรืออาจผ่าตัดเส้นประสาทที่ถูกกดทับออกแล้วเชื่อมข้อกระดูกสันหลังหรือใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังให้อยู่ในสภาพปกติ

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดก่อน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียง เช่น ติดเชื้อในบริเวณที่ผ่าตัด มีลิ่มเลือดก่อตัวจนทำให้เส้นเลือดขอดที่ขา หรือเส้นประสาทได้รับความเสียหายจนทำให้มีอาการชาที่ขา กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ หรือเป็นอัมพาตเป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนของ Spondylolisthesis
หากปล่อยไว้และไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างเรื้อรัง
หากกระดูกสันหลังเคลื่อนทับรากประสาทจนได้รับความเสียหาย จะส่งผลให้ขาอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต
หากกระดูกสันหลังเคลื่อนจนหลุดออกจากกัน อาจทำให้ผู้ป่วยหลังค่อม และในบางกรณีอาจเกิดการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังได้

การป้องกัน Spondylolisthesis

โรค Spondylolisthesis นั้นป้องกันได้ยาก แต่อาจทำได้ ดังนี้
อบอุ่นร่างกายและยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกลางลำตัว
จำกัดเวลาในการทำกิจกรรมหรือกีฬาที่เพิ่มแรงตึงให้กับกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะกีฬายิมนาสติก ฟุตบอล หรือยกน้ำหนัก เพราะอาจเสี่ยงเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนได้
ไม่หักโหมเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมากเกินไป ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างระมัดระวัง และพักฟื้นให้เพียงพอหลังการทำกิจกรรมใด ๆ
ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan