วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

Spironolactone (สไปโรโนแลคโตน) คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Spironolactone


Spironolactone (สไปโรโนแลคโตน) เป็นยาขับปัสสาวะ กลุ่ม Potassium-Sparing Diuretics ช่วยป้องกันร่างกายดูดซึมโซเดียมมากเกินไป และคงระดับโพแทสเซียมไม่ให้ต่ำจนเกินไป หรือนำมาใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาภาวะร่างกายที่มีฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน (Aldosterone) มากเกินไป โดยฮอร์โมนดังกล่าวมีหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายนอกจากนั้น ยังนำมาใช้รักษาอาการบวมน้ำหรือภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย โรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง โรคไตรั่ว หรือช่วยป้องกันภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ และอาจนำมาใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

อย่างไรก็ตาม ยานี้มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

เกี่ยวกับยา Spironolactone
กลุ่มยา ยาขับปัสสาวะ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการบวมน้ำ ความดันโลหิตสูง โพแทสเซียมในเลือดต่ำ
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทานคำเตือนของการใช้ยา Spironolactone
ก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีประวัติแพ้ยานี้ หรือยาต้านชักชนิดอื่น ๆ รวมไปถึงประวัติอาการแพ้อื่น ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาหรือปัญหาอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงหากเป็นไตวายหรือไม่สามารถปัสสาวะได้ โรคแอดดิสัน (Addison Disease) ซึ่งเป็นความผิดปกติของต่อมหมวกไต มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง หรือกำลังใช้ยาอีพลีรีโนน (Eplerenone) ไม่ควรใช้ยานี้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้ยานี้ หากเป็นโรคตับ โรคหัวใจ เกลือแร่ในร่างกายขาดความสมดุล หรือกำลังใช้ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAID) คอเลสไทรามีน (Cholestyramine) ยาเฮพาริน (Heparin) ยาลิเทียม (Lithium) ยาโรคหัวใจหรือความดัน โพแทสเซียมเสริม ยาสเตียรอยด์ หรือยาขับปัสสาวะ
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบถึงยารักษาโรคต่าง ๆ ที่กำลังใช้อยู่
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึม ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยานี้ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ใช้เครื่องจักรหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย รวมไปถึงควรจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้
หญิงมีครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์หรือความเสี่ยงในการใช้ยานี้
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร เพราะตัวยาอาจปนในน้ำนมมารดาได้
ยาหรือผลิตภัณ์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาลิเทียม (Lithium) ยาที่อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยาอะมิโลไรด์ (Amiloride) ยาไซโคลสปอริน (Cyclosporin) ยาอีพลีรีโนน (Eplerenone) ยาทาโครลิมัส (Tacrolimus) ยาไตรแอมเทรีน (Triamterene) หรือยาคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของยาดรอสไพรีโนน (Drospirenone)

ปริมาณการใช้ยา Spironolactone
การวินิจฉัยภาวะภาวะร่างกายมีฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน มากเกินไป (Primary Hyperaldosteronism)
ผู้ใหญ่: การทดสอบระยะยาว รับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม เป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ และการทดสอบระยะสั้น รับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม เป็นเวลา 4 วัน
เด็ก: รับประทานขนาดเริ่มต้น 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แบ่งรับประทาน อาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยา
ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นจากขนาดต่ำสุดและอาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นหากจำเป็น
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
ผู้ใหญ่: การใช้ยารักษาเพียงตัวเดียว รับประทานขนาดเริ่มต้น 50-100 มิลลิกรัม แบ่งรับประทาน 1-2 ครั้งต่อวัน และอาจปรับขนาดยาเพิ่มหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์
ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้องและอาการบวมน้ำเกี่ยวข้องกับโรคตับแข็ง (Hepatic Cirrhosis with Ascites and Oedema)
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาดเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อวัน หากอัตราส่วนของโพแทสเซียมต่อโซเดียมมากกว่า 1 และรับประทานขนาดเริ่มต้น 200-400 มิลลิกรัมต่อวัน หากอัตราส่วนของโพแทสเซียมต่อโซเดียมน้อยกว่า 1
เด็ก: รับประทานขนาดเริ่มต้น 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว(กิโลกรัม) แบ่งรับประทาน และอาจมีการปรับขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของยา
ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นจากขนาดต่ำสุดและอาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นหากจำเป็น
อาการบวมน้ำ (Oedema)
ผู้ใหญ่: ยารับประทานขนาดเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อวัน อาจปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 400 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยา
ควบคุมภาวะ Hyperaldosteronism ก่อนการก่อนผ่าตัด
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 100-400 มิลลิกรัมต่อวัน กรณีที่ไม่มีการผ่าตัด ให้ใช้ยาที่ให้ผลในการรักษาขนาดที่ต่ำสุด
เด็ก: รับประทานขนาดเริ่มต้น 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แบ่งรับประทาน อาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยา
ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นจากขนาดต่ำสุดและอาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นหากจำเป็น
ภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง (Severe Congestive Heart Failure)
ผู้ใหญ่: ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยยาอื่น ๆ รับประทานขนาดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม วันละครั้ง สูงสุด 50 มิลลิกรัมต่อวัน ถ้าปริมาณ 25 มิลลิกรัมต่อวันแรงเกินไป ให้ลดลงเหลือ 25 มิลลิกรัม แบบวันเว้นวัน
เด็ก: รับประทานขนาดเริ่มต้น 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) แบ่งรับประทาน อาจมีการปรับขนาดยาขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองของยา
ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นจากขนาดต่ำสุดและอาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นหากจำเป็น
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำจากการใช้ยาขับปัสสาวะ (Diuretic-Induced Hypokalaemia)
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 25-100 มิลลิกรัมต่อวัน

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Spironolactone
ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักร
ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร
ในระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกายและติดตามการทำงานของไตเป็นระยะ
ยานี้อาจทำให้ผลตรวจทางการแพทย์คลาดเคลื่อน ดังนั้น ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ผู้ตรวจทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ควรตรวจสอบฉลากยาทุกครั้ง เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ หรือยากลุ่มเอ็นเสด (NSAID) เนื่องจากยาเหล่านี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงหรืออาการบวมน้ำแย่ลง
หากใช้ยานี้เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้ได้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงสารทดแทนเกลือหรือผลิตภัณฑ์นมโซเดียมต่ำที่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียม เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในร่างกายเพิ่มสูงเกินไปในขณะที่ใช้ยานี้
ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือมาก เพราะจะทำให้ร่างกายเก็บน้ำมากเกินไป ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ควรระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมเสี่ยงอันตราย เพราะยานี้อาจทำให้การตอบสนองของร่างกายหรือความคิดบกพร่อง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเกิดความร้อนมากเกินไป รวมทั้งระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำระหว่างการออกกำลังกายหรือที่ที่มีอากาศร้อน ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ในการเลือกชนิดและปริมาณของเครื่องดื่ม ซึ่งในบางรายหากดื่มน้ำมากเกินไปอาจส่งผลร้ายได้เช่นกัน
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นและความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Spironolactone

หากพบว่ามีสัญญาณของอาการแพ้ยา ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ปากบวม ลิ้นหรือคอบวม ควรไปพบแพทย์ทันที ที่สำคัญ ควรหยุดใช้ยานี้ทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีอาการต่อไปนี้
อาการที่อาจบ่งบอกว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เช่น อุจจาระปนเลือดหรืออุจจาระสีดำ ไอปนเลือด หรืออาเจียนสีน้ำตาลเข้ม
ระดับโพแทสเซียมในร่างกายสูง เช่น หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ชีพจรเต้นอ่อนหรือรู้สึกชา
ระดับโซเดียมในร่างกายต่ำ เช่น สับสน พูดไม่ชัด หลอน อ่อนเพลียอย่างรุนแรง รู้สึกโอนเอน เสียการทรงตัว ชัก เป็นลม หายใจตื้น
อาการเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล เช่น ปากแห้ง กระหายน้ำ ง่วงซึม ไม่มีแรง กระสับกระส่าย สับสน คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะมากขึ้น ตะคริว หรืออ่อนเพลีย หัวใจเต้นแรง ไม่ปัสสาวะหรือปัสสาวะน้อย หรือรู้สึกจะหมดสติ

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปวดศีรษะปวดท้อง ผมดก หน้าอกใหญ่ขึ้น ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และสมรรถภาพทางเพศลดลง ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan