วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Promethazine (โปรเมทาซีน)


Promethazine (โปรเมทาซีน)


Promethazine (โปรเมทาซีน) เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ ใช้บรรเทาอาการจากการแพ้ เช่น คัน น้ำมูกไหล จาม ลมพิษ และผื่น อีกทั้งมีฤทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของสารเคมีในสมอง จึงนำมาใช้รักษาอาการเมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัด ใช้เป็นยาระงับประสาทหรือรักษาอาการนอนไม่หลับ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Promethazine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Promethazine
กลุ่มยา ยาแก้แพ้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาอาการเมารถ เมาเรือ อาการแพ้ คลื่นไส้ อาเจียน อาการปวดหลังการผ่าตัด อาการนอนไม่หลับ
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาฉีด ยาเหน็บ


คำเตือนในการใช้ยา Promethazine
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยา ส่วนประกอบของยาชนิดนี้ หรือยาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ยาคลอร์โปรมาซีน ยาฟลูเฟนาซีน ยาไทโอริดาซีน รวมถึงการแพ้ซัลไฟต์ ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติหรือโรคประจำตัวชนิดใดก็ตาม โดยเฉพาะโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ โรคหลอดลมอักเสบ ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ต้อหิน ต่อมลูกหมากโต มีปัญหาในการปัสสาวะ เป็นแผลหรือมีการอุดกั้นในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ เนื้องอกต่อมหมวกไต ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ กลุ่มอาการเรย์ (Reye’s Syndrome) มีภาวะกดไขกระดูก เคยมีอาการชักหรือมีประวัติเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยานี้
ก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยใด ๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจทำให้ผลการทดสอบบางอย่างคลาดเคลื่อนได้
ระหว่างทีี่ใช้ยานี้ให้ระมัดระวังในการขับรถหรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพราะยาอาจทำให้ความคิดและการตอบสนองของร่างกายบกพร่อง
หลีกเลี่ยงการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งหรือท่านอนเร็วเกินไป เพราะอาจทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ ควรลุกขึ้นยืนอย่างช้า ๆ และทรงตัวให้มั่นคงเพื่อป้องกันการหกล้ม
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเสี่ยงทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น
หลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดด เพราะยาอาจทำให้ผิวไวต่อแสงแดดและไหม้แดดได้ง่ายขึ้น ควรใช้ครีมกันแดดและสวมใส่เสื้อผ้าป้องกันแดดเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง
ห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Promethazine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

บรรเทาอาการจากภูมิแพ้
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Promethazine HCl ครั้งละ 25 มิลลิกรัม ในเวลาก่อนนอน หากจำเป็นให้เพิ่มปริมาณยาเป็นครั้งละ 25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานยาครั้งละ 10-20 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง
เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 5-15 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 6-10 ปี รับประทานยาปริมาณ 10-25 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง

ยาเหน็บ
ผู้ใหญ่ เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 25 มิลลิกรัม ในเวลากลางคืน หากจำเป็นให้เพิ่มปริมาณยาเป็นครั้งละ 25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือเหน็บยาครั้งละ 10-20 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง
เด็กอายุ 2-5 ปี เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 5-15 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งใช้วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 6-10 ปี เหน็บยาปริมาณ 10-25 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งใช้วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง

ยาฉีด
ผู้ใหญ่ ฉีดยา Promethazine HCl ปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อ หลอดเลือดดำ หรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำในอัตราไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/นาที ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 5-10 ปี ฉีดยา Promethazine HCl เข้าทางกล้ามเนื้อ ปริมาณ 6.25-12.5 มิลลิกรัม

ใช้ในการระงับประสาท
ยาฉีด
ผู้ใหญ่ ฉีดยา Promethazine HCl ปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อ หลอดเลือดดำ หรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำในอัตราไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/นาที ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 5-10 ปี ฉีดยา Promethazine HCl เข้าทางกล้ามเนื้อ ปริมาณ 6.25-12.5 มิลลิกรัม

รักษาอาการนอนไม่หลับในระยะสั้น
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 20-50 มิลลิกรัม ก่อนนอน
เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 15-20 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 6-10 ปี รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 20-25 มิลลิกรัม

ยาเหน็บ
ผู้ใหญ่ เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 20-50 มิลลิกรัม ในเวลาก่อนนอน
เด็กอายุ 2-5 ปี เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 15-20 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 6-10 ปี เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 20-25 มิลลิกรัม


บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Promethazine Teoclate ปริมาณ 25 มิลลิกรัม ก่อนนอน หากจำเป็นอาจเพิ่มปริมาณยาเป็น 50-75 มิลลิกรัม ก่อนนอน หรือครั้งละ 25 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน
เด็กอายุ 5-10 ปี รับประทานยา Promethazine Teoclate ปริมาณ 12.5-37.5 มิลลิกรัม/วัน

ยาฉีด
ผู้ใหญ่ ฉีดยา Promethazine HCl ปริมาณ 12.5-25 มิลลิกรัม และฉีดยาซ้ำอีกครั้งเมื่อผ่านไป 4 ชั่วโมง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน

ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 20 มิลลิกรัม หรือ 25 มิลลิกรัม ในคืนก่อนเดินทาง หากจำเป็นให้รับประทานยาปริมาณเดียวกันในเวลาเช้าอีกครั้ง สำหรับยา Promethazine Teoclate รับประทานปริมาณ 25 มิลลิกรัม ในเวลาก่อนนอน หรือ 1-2 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 5 มิลลิกรัม ในคืนก่อนเดินทาง หากจำเป็นให้รับประทานอีกครั้งในตอนเช้าหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมงถัดไป
เด็กอายุ 6-10 ปี รับประทานยา Promethazine HCl ปริมาณ 10 มิลลิกรัม ในคืนก่อนเดินทาง หากจำเป็นให้รับประทานอีกครั้งในตอนเช้าหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมงถัดไป
เด็กอายุ 5-10 ปี รับประทานยา Promethazine Teoclate ปริมาณ 12.5 มิลลิกรัม ในคืนก่อนเดินทางหรือ 1-2 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

ยาเหน็บ
ผู้ใหญ่ เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 20 หรือ 25 มิลลิกรัม ในคืนก่อนเดินทาง หากจำเป็นให้ใช้ยาอีกครั้งในตอนเช้า
เด็กอายุ 2-5 ปี เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 5 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 6-10 ปี เหน็บยา Promethazine HCl ปริมาณ 10 มิลลิกรัม ในคืนก่อนวันเดินทาง หากจำเป็นให้ใช้ยาอีกครั้งในตอนเช้าหรือ 6-8 ชั่วโมงถัดไป


รักษาอาการเมารถ เมาเรือ
ยารับประทาน
ผู้ใหญ่ รับประทานยา Promethazine Teoclate ปริมาณ 25 มิลลิกรัมทันที รับประทานซ้ำในมื้อเย็น และรับประทานอีกครั้งในมื้อเย็นถัดไป
เด็กอายุ 5-10 ปี รับประทาน Promethazine Teoclate ปริมาณ 12.5 มิลลิกรัมทันที รับประทานซ้ำในมื้อเย็น และรับประทานอีกครั้งในมื้อเย็นถัดไป

การใช้ยา Promethazine
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ยา Promethazine ชนิดรับประทานมักใช้ในเวลาก่อนอาหารหรือก่อนนอน แต่หากใช้สำหรับรักษาอาการเมารถ เมาเรือ จะให้เริ่มใช้ภายใน 1 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง หากใช้สำหรับการผ่าตัดมักใช้ในคืนก่อนการผ่าตัด ส่วนปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย
ก่อนรับประทานยาชนิดสารละลาย ควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะ
หากเด็กที่ใช้ยา Promethazine มีน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เพราะปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก
หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงในระหว่างที่ใช้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และความชื้น


ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Promethazine


การใช้ยา Promethazine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ปากแห้ง เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ได้ยินเสียงดังในหู ตามัว กระสับกระส่าย และนอนไม่หลับ หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Cinnarizine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ลมพิษ หน้าบวม ลิ้นบวม คอบวม เป็นต้น
อาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือดีซ่าน
ง่วงซึมมาก อ่อนแรง หรือหายใจไม่อิ่ม
เวียนศีรษะคล้ายจะหมดสติ
สับสน กระสับกระส่าย ฝันร้าย หลอน
ชัก
หััวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ
ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้า ทำให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร ขยับลิ้น กะพริบตา หรือขยับลูกตา
มีเลือดออกหรือเกิดรอยช้ำได้ง่าย
มีการตอบสนองทางระบบประสาทอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดอาการ เช่น กล้ามเนื้อตึงมาก มีไข้สูง เหงืื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ สั่น รู้สึกคล้ายจะเป็นลม เป็นต้น
อ่อนเพลียกะทันหัน รู้สึกไม่สบาย มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ มีแผลในปาก เหงือกบวมหรือแดง มีปัญหาในการกลืน

ทั้งนี้ การนำยานี้ไปผสมกับยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ระงับประสาทหรือยาแก้ไอเพื่อดื่มเป็นของมึนเมาอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างรุนแรง เพราะลำพังยา Promethazine นั้นมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและทำให้ผู้ป่วยมีอาการซึมอยู่แล้ว หากใช้ร่วมกับทั้งยาระงับประสาทและยาแก้ไอจะยิ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง บางรายอาจถึงขั้นเกิดอาการชักหรือเสียชีวิตได้


https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan