วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Pregabalin (พรีกาบาลิน)


Pregabalin


Pregabalin (พรีกาบาลิน) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก ใช้รักษาโรคปวดกล้ามเนื้อไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โรคลมชัก หรืออาการปวดประสาท มีฤทธิ์ชะลอกระแสประสาทที่ผิดปกติในสมอง และลดจำนวนการส่งสัญญาณอาการปวดจากเส้นประสาทในร่างกาย ทั้งนี้ ยา Pregabalin อาจนำไปใช้รักษาอาการอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจของแพทย์เกี่ยวกับ Pregabalin
กลุ่มยา ยากันชัก
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ กันชัก รักษาอาการปวดจากเส้นประสาท คลายความวิตกกังวล
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูล


คำเตือนการใช้ยา Pregabalin
ผู้ที่แพ้ยา Pregabalin หรือแพ้ยาชนิดอื่น ๆ รวมไปถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ในตัวยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์ หรือมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์
ห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยาเองระหว่างตั้งครรภ์โดยไม่ปรึกษาแพทย์
ไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยา เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงอันตรายและผลที่อาจเกิดขึ้นต่อทารก หากยาถูกส่งผ่านทางน้ำนม
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงวิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาที่กำลังใช้อยู่
ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย เพราะยาอาจทำให้ผู้ใช้มีอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้
ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในขณะใช้ยา เพราะอาจทำให้มีอาการง่วงซึมเพิ่มมากขึ้น
หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ศัลยกรรม รวมไปถึงศัลยกรรมในช่องปาก ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยา Pregabalin อยู่
อาจเกิดปฎิกิริยาระหว่างยาที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาขึ้น เมื่อใช้ Pregabalin ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาโรซิกลิทาโซน (Rosiglitazone) ยารักษาโรคหัวใจหรือยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด เช่น ยาอีนาลาพริล (Enalapril) และ ยาลิซิโนพริล (Lisinopril) และหากใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้แพ้ และยาระงับประสาท เป็นต้น อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะและง่วงซึมมากขึ้นได้

ผู้ที่อยู่ในภาวะหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
โรคเบาหวาน
โรคไต
เกล็ดเลือดต่ำ
ภาวะเลือดออกผิดปกติ
ภาวะหัวใจวาย
เคยอยู่ในภาวะซึมเศร้า หรืออยากฆ่าตัวตาย
เคยปรากฏอาการแพ้อย่างรุนแรง
เคยติดยาเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปริมาณการใช้ยา Pregabalin

วิตกกังวล
ผู้ใหญ่
เริ่มรับประทานปริมาณ 150 มิลลิกรัม/วัน อาจเพิ่มอีก 150 มิลลิกรัมทุก ๆ สัปดาห์ โดยให้แบ่งยาเป็นวันละ 2-3 ครั้งเสมอ (สูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน)

ช่วยรักษาอาการชักเฉพาะส่วน
ผู้ใหญ่
เริ่มรับประทานปริมาณ 150 มิลลิกรัม/วัน หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์อาจเพิ่มเป็น 300 มิลลิกรัม โดยให้แบ่งยาเป็นวันละ 2-3 ครั้งเสมอ (สูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน)

ปวดเส้นประสาท
ผู้ใหญ่
เริ่มรับประทานปริมาณ 150 มิลลิกรัม/วัน หลังจากผ่านไป 3-7 วัน อาจเพิ่มเป็น 300 มิลลิกรัม/วัน โดยให้แบ่งยาเป็นวันละ 2-3 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน)

โรคปวดกล้ามเนื้อไฟโบรมัยอัลเจีย
ผู้ใหญ่
ยารับประทานปริมาณ 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (วันละ 150 มิลลิกรัม) แต่หากใช้ยาปริมาณ 300 มิลลิกรัม/วัน แล้วยังบรรเทาอาการปวดได้ไม่เต็มที่ อาจต้องเพิ่มเป็น 225 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 450 มิลลิกรัม/วัน)

การใช้ยา Pregabalin
สามารถใช้ยา Pregabalin พร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นระหว่างที่ใช้ยา
อารมณ์ของผู้ใช้ยาอาจเปลี่ยนแปลงไป ควรให้แพทย์ตรวจอย่างสม่ำเสมอ และควรไปตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง
ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงใช้ยา ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เพราะเด็กที่เกิดมาอาจพิการได้
ผู้ป่วยอาจมีภาวะซึมเศร้า หรืออาการซึมเศร้าที่เป็นอยู่นั้นแย่ลง รวมไปถึงอาจมีความคิดฆ่าตัวตายระหว่างใช้ยา ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการดังกล่าว
ควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยา ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นจากเด็ก
ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อนและความชื้น
หากอาการไม่ดีขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรเปลี่ยนปริมาณในการใช้ยาด้วยตนเอง
หากใช้ยา Pregabalin รักษาอาการชัก ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ปรากฏอาการแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยา อาจเกิดการชักได้
หากลืมกินยา ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ช่วงเวลาการกินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาที่ลืมกินไป และกินยาตามปริมาณปกติที่แพทย์หรือเภสัชกรระบุไว้ และห้ามเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไปเด็ดขาด
หากใช้ยาเกินขนาด ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Pregabalin

ยา Pregabalin อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ปวดหัว ปากแห้ง มือหรือเท้าเป็นเหน็บ เป็นต้น โดยอาการดังกล่าวอาจหายไปเองหลังจากร่างกายเริ่มคุ้นชินกับตัวยาแล้ว แต่อาจต้องปรึกษาแพทย์ หากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอาการ หรือยังปรากฏอาการอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยาบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงจากตัวยา ควรรีบไปพบแพทย์หากปรากฏอาการดังต่อไปนี้
มือและเท้าบวม
น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว
มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
ช้ำง่าย เลือดออกง่าย
แน่นหน้าอก
หายใจลำบาก หรือหายใจไม่อิ่ม
ปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกเหนื่อยและมีไข้ร่วมด้วย
หัวใจเต้นเร็ว

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan