วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

PIROXICAM


Piroxicam


Piroxicam (ไพร็อกซิแคม) เป็นยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) อาจมีฤทธิ์ยับยั้งสารในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ จึงมักนำไปใช้เพื่อรักษาอาการปวดและการอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคข้อเสื่อม เพื่อลดอาการปวด บวม และยึดตึงจากข้ออักเสบ นอกจากนี้ ยังใช้บรรเทาอาการอื่น ๆ เช่น ปวดประจำเดือน อาการปวดแผลหลังการผ่าตัด และหลังการคลอดบุตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ Piroxicam อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยาเกี่ยวกับยา Piroxicam
กลุ่มยา ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาทาเฉพาะจุด


คำเตือนในการใช้ยา Piroxicam
ผู้ที่กำลังป่วย เคยป่วย หรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมีคอเลสเตอรอลสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
ห้ามใช้ยา Piroxicam เด็ดขาด และแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
หญิงมีครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนการคลอด
ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยา หรือส่วนผสมบางตัวในยา Piroxicam
ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน และยาในกลุ่ม NSAIDs อย่างรุนแรง เช่น มีผื่นลมพิษ หายใจลำบาก รู้สึกหน้ามืดเวียนศีรษะ และมีเนื้องอกในจมูก เป็นต้น
ผู้ที่เพิ่งได้รับหรือกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ
ผู้ที่มีภาวะเลือดออกในช่องท้อง
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีโรคประจำตัวหรืออยู่ในภาวะต่อไปนี้
หญิงมีครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร
ผู้ที่มีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือสารอื่น ๆ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับตับ ไต และช่องท้องหรือลำไส้มีปัญหา เช่น มีภาวะเลือดออก มีแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ป่วยหรือเสี่ยงเป็นโรคความผิดปกติของเลือด เช่น โรคโพรพีเรีย (Porphyria) ซึ่งเป็นโรคเลือดผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้ไม่สมบูรณ์ มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด เป็นต้น
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น
ผู้ที่รับประทานยารักษาโรค ยาสมุนไพร หรืออาหารเสริม
ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีภาวะขาดน้ำ ปริมาณของเหลวในร่างกายต่ำ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ
ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
แจ้งให้แพทย์ทราบหากใช้ยาชนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
ยาแอสไพริน
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) หรือ คูมาดิน (Coumadin)
ยาในกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อื่น ๆ เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) นาพรอกเซน (Naproxen) เป็นต้น
ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน เช่น เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) เมทิลเพรดนิโซโลน (Methylprednisolone) และเพรตนิโซน (Prednisone) เป็นต้น
ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในช่องท้องได้
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยาแก้หวัด แก้แพ้ หรือยาระงับอาการปวด เนื่องจากยาเหล่านี้มีส่วนผสมของยาแอสไพริน หรือยาชนิดอื่น ๆ ซึ่งมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยา Piroxicam

ปริมาณการใช้ยา Piroxicam
ยารับประทาน เพื่อรักษาโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing Spondylitis) โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)
ผู้ใหญ่ รับประทานยา 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง และควรไปพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาภายใน 14 วันหลังเริ่มใช้ยา
ผู้สูงอายุ รับประทานยาในปริมาณน้อยที่สุด ไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันนานเกินไป โดยแพทย์จะพิจารณาปริมาณของยา และระยะเวลาที่ควรรับประทานยา
ยาทา เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบ
ใช้เจลที่มีส่วนผสมของตัวยา 0.5% ทาบริเวณที่ปวดหรืออักเสบวันละ 3-4 ครั้ง และควรไปพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาภายใน 4 สัปดาห์หลังเริ่มใช้ยา

การใช้ยา Piroxicam

ก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากยา และปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด แพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยน หรือปรับขนาดยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ควรปรับขนาดยาด้วยตนเอง หรือรับประทานยานานเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ การรักษาด้วยยา Piroxicam อาจใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ อาการจึงจะดีขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นควรบอกแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาต่อไป

ยา Piroxicam ควรรับประทานพร้อมอาหาร เนื่องจากอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ กรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยารอบต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า หากรับประทานยาเกินขนาด ผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ปวดห้อง อุจจาระมีสีดำ อุจจาระเป็นเลือด และมีอาการไอเป็นเลือดร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อนและชื้น หากใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจต้องพบแพทย์บ่อยครั้งขึ้นเพื่อตรวจร่างกายและติดตามผลการรักษา

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Piroxicam

ผลข้างเคียงที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ยา Piroxicam อาจปรากฏอาการต่าง ๆ ได้ดังนี้
มีปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะ
เวียนศีรษะ ปวดหัว
มีอาการคัน และผดผื่นขึ้นตามตัว
ท้องไส้ปั่นป่วน แสบร้อนกลางอก เบื่ออาหาร ปวดท้อง รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน
มีแก๊สในท้องมาก ท้องเสีย และท้องผูก
ได้ยินเสียงในหู
ผลตรวจการทำงานของตับผิดปกติ

การใช้ยา Piroxicam อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการแพ้ เช่น เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก หายใจลำบาก ลมพิษ มีอาการบวมที่ลิ้น หน้า และคอ เป็นต้น

แต่หากพบอาการของโรคร้ายแรงหลังการใช้ยาอย่างหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น เจ็บหน้าอกลามไปถึงขากรรไกรและไหล่ ร่างกายชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน พูดไม่ชัด และหายใจไม่อิิ่ม

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยา และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา หากพบอาการดังนี้
มองเห็นภาพเลือนราง
หายใจเป็นช่วงสั้น ๆ เพราะหายใจเข้าลึก ๆ ลำบาก แม้ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักมาก
เกิดภาวะโลหิตจาง ผู้ป่วยจะมีผิวซีด รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หายใจสั้น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย
ตัวบวม หรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผดผื่นขึ้นตามผิวหนัง
ผิวหนังเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอ เป็นไข้ เท้าหรือลิ้นบวม แสบตา เจ็บแสบที่ผิว มีผดผื่นสีแดงขึ้นกระจายตามใบหน้า และตามร่างกายส่วนบน นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุให้เกิดแผลพุพอง และผิวลอก
ภาวะเลือดออกในช่องท้อง เช่น อุจจาระเป็นสีดำ หรือเป็นเลือด มีอาการไอเป็นเลือด และอาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ
ปัญหาตับ เช่น รู้สึกคลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน มีอาการคัน รู้สึกเหนื่อย มีอาการไข้ เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระเป็นสีดำ มีภาวะตัวตาเหลือง
ปัญหาไต เช่น ปัสสาวะไม่ออก เท้าหรือข้อเท้าบวม หายใจเป็นช่วงสั้น ๆ และรู้สึกเหนื่อยง่าย

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan