วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Pantoprazole (แพนโทพราโซล)


Pantoprazole


Pantoprazole (แพนโทพราโซล) คือ ยาชนิดหนึ่งในกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรดแบบโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ (Proton Pump Inhibitor) โดยแพนโทพราโซลจะลดการหลั่งกรดภายในกระเพาะให้น้อยลง ยาชนิดนี้มักใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน โรคแผลในกระเพาะอาหาร อาการกรดไหลย้อนเข้าหลอดคอ (Erosive Esophagitis) หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะ เช่น กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน (Zollinger-Ellison Syndrome) ซึ่งเป็นเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดอย่างมากในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ แพนโทพราโซลยังใช้ในการบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก(Heartburn) อาการไอเรื้อรัง ปัญหาในการกลืน ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งหลอดอาหารได้เกี่ยวกับยา Pantoprazole
กลุ่มยา โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ (Proton Pump Inhibitor)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ลดปริมาณการผลิตกรดภายในกระเพาะอาหาร
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาเม็ดรับประทาน ยาฉีดเข้าเส้นเลือดคำเตือนในการใช้ยา Pantoprazole
ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาแพนโทพราโซล หรือยาที่มีลักษณะใกล้เคียง เช่น แลนโซพราโซล (Prevacid) โอเมพราโซล (Prilosec, Zegerid) อีโซเมพราโซล (Nexium) หรือราบีพราโซล (AcipHex)
ผู้ป่วยโรคตับร้ายแรง
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) หรือโรคกระดูกบาง (Osteopenia) การใช้ยาแพนโทพราโซลอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปราะแตกของกระดูกในบริเวณกระดูกสันหลัง ข้อมือ หรือสะโพก ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายาแพนโทพราโซลคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปราะแตกของกระดูกหรือไม่ แต่อาการนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาในปริมาณมากหรือในระยะยาว รวมทั้งผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
ผู้ที่มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (Hypomagnesemia) การใช้ยาแพนโทพราโซลจะทำให้ระดับแมกนีเซียมในกระแสเลือดลดลงมากกว่าปกติ
ห้ามใช้ยาแพนโทพราโซลในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าแพนโทพราโซลส่งผลต่อสตรีมีครรภ์ แต่ก่อนการใช้ยาผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์อยู่หรือมีแผนที่จะมีครรภ์ในอนาคตควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา
ห้ามให้นมเด็กทารกหากมารดากำลังใช้ยาแพนโทพราโซล เนื่องจากยาชนิดนี้อาจปะปนออกมากับน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกได้
ก่อนใช้ยาผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับการใช้ยาชนิดอื่น ๆ ร่วมในช่วงเวลาที่ใช้แพนโทพราโซล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยใช้ยาแอมพิซิลลิน (Ampicillin) ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate) ยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล (Mycophenolate Mofetil) ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) หรือยาคูมาดิน (Coumadin) ยาอะทาซานาเวียร์ (Atazanavir) หรือยาเนวฟินนาเวียร์ (Nelfinavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีหรือรักษาโรคเอดส์ รวมทั้งยาที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กอย่างยาเฟอรัสฟูมาเรต (Ferrous Fumarate) ยาเฟอรัสซัลเฟต (Ferrous Sulfate) หรือยาเฟอรัสกลูโคเนต (Ferrrous Gluconate) และอื่น ๆ

ปริมาณการใช้ยา Pantoprazole

การรักษากรดไหลย้อนเข้าหลอดคอ (Erosive Esophagitis)
เด็ก (อายุ 5 ปีหรือมากกว่า) สำหรับยาชนิดเม็ดให้ในปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน สำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก 15-น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ในขณะที่เด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัมให้ใช้ในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นการรักษาและบรรเทาอาการในระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นกรดไหลย้อนเข้าหลอดคอและผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน (GERD)
ผู้ใหญ่ ยาชนิดเม็ดให้ในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เป็นการรักษาระยะสั้นและบรรเทาอาการกรดไหลย้อนเข้าหลอดคอ หากผู้ป่วยยังไม่หายภายในเวลาที่กำหนด หรือหากอาการกลับมาอีกครั้งอาจต้องรับประทานยาต่ออีกเป็นเวลา 8 สัปดาห์

การรักษาโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease)
เด็ก (อายุ 5 ปีหรือมากกว่า) สำหรับยาชนิดเม็ดให้ในปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน สำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก 15-40 กิโลกรัม ในขณะที่เด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัมให้ใช้ในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ เพื่อเป็นการรักษาและบรรเทาอาการในระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นกรดไหลย้อนเข้าหลอดคอและผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน
ผู้ใหญ่ สำหรับยาชนิดเม็ดให้รับประทานในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อ 1 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ หากผู้ป่วยยังไม่หายภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องรับประทานต่ออีก 8 สัปดาห์ ส่วนยาประเภทฉีดให้ใช้ในปริมาณ 40 มิลลิกรัมทางเส้นเลือดต่อ 1 วัน โดยให้ยาหยดทางเส้นเลือดดำช้า ๆ นานอย่างน้อย 2-15 นาที โดยใช้เป็นระยะเวลา 7-10 วัน ทั้งนี้การฉีดยาเข้าเส้นเลือดควรหยุดใช้เมื่อผู้ป่วยสามารถใช้ยาแบบเม็ดรับประทานได้ การใช้ยาเป็นการรักษาระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยกรดไหลย้อน และยังลดการกำเริบของอาการแสบร้อนกลางอกทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่

การรักษาแผลในลำไส้เล็ก และแผลในกระเพาะอาหาร
ผู้ใหญ่ สำหรับยาชนิดเม็ดรับประทานให้รับประทานในปริมาณ 40 มิลลิกรัม ตอนเช้าทุกวัน เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นแผลในลำไส้เล็ก และเป็นระยะเวลา 4-8 สัปดาห์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร

ป้องกันกระเพาะอาหารอักเสบจากการใช้ยากลุ่มNSIAD
ผู้ใหญ่ สำหรับยาชนิดเม็ดรับประทานให้รับประทานในปริมาณ 20 มิลลิกรัม ตอนเช้าทุกวัน

การรักษากลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน (Zollinger- Ellison Syndrome)
ผู้ใหญ่ สำหรับยาชนิดเม็ดให้รับประทานในปริมาณ 40 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อ 1 วัน โดยให้ในปริมาณมากที่สุดได้ 240 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น ส่วนยาชนิดฉีดกรณีที่ให้ในครั้งแรกใช้ในปริมาณ 80 มิลลิกรัมทางเส้นเลือดทุก ๆ 12 ชั่วโมง และให้ยาหยดทางเส้นเลือดดำช้า ๆ นานอย่างน้อย 2-15 นาที ในขณะที่การฉีดเพื่อรักษาอาการอย่างต่อเนื่องให้ใช้ในปริมาณ 80 มิลลิกรัมทางเส้นเลือดทุก ๆ 12 ชั่วโมง โดยให้ยาหยดเข้าทางเส้นเลือดดำช้า ๆ นานอย่างน้อย 2-15 นาที โดยใช้ระยะเวลาให้ยาทั้งหมด 6 วัน และมีปริมาณสูงสุด 240 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งนี้การฉีดยาเข้าเส้นเลือดควรหยุดใช้เมื่อผู้ป่วยสามารถใช้ยาแบบเม็ดรับประทานได้

การรักษาในผู้ป่วยโรคตับ

ปัจจุบันยังไม่มีผลทางการศึกษาในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับตับสำหรับการใช้ยาในปริมาณที่มากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยา Pantoprazole

ผู้ป่วยควรใช้ยาชนิดนี้ตามใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น โดยห้ามใช้ยาในระยะเวลาหรือปริมาณที่มากเกินกว่าแพทย์กำหนด อีกทั้งก่อนการใช้ยาควรอ่านศึกษาคู่มือการใช้ยาให้เข้าใจและสอบถามแพทย์ผู้จ่ายยาหากพบข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้ การใช้ยารับประทานห้ามผู้ป่วยบดหรือเคี้ยวเม็ดยาโดยเด็ดขาด แต่ผู้ป่วยสามารถทานยาควบคู่ไปกับอาหาร เช่น การรับประทานคู่กับน้ำแอปเปิ้ล หรือแอปเปิ้ลซอสได้

เนื่องจากการจ่ายยาโดยแพทย์อาจแตกต่างกันไปตามแต่กรณีของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งอาจเกี่ยวกับพื้นฐานทางสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งนี้การจ่ายยาในปริมาณและระยะเวลาที่แตกต่าง ผู้ป่วยต้องยึดการจ่ายยาของแพทย์เป็นหลักและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากผู้ป่วยลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันที แต่ถ้าหากใกล้ระยะเวลาของยามื้อถัดไปให้ข้ามมื้อที่ลืมและอย่าใช้ยาเกินขนาดโดยเด็ดขาด

ผู้ป่วยควรเก็บรักษายาไว้ในอุณหภูมิห้องโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความชื้นหรือความร้อน สำหรับการใช้ยาแพนโทพราโซลเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี อาจก่อให้เกิดภาวะขาดวิตามินบี12 หากผู้ป่วยพบว่ากำลังประสบปัญหาดังกล่าวให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีแก้ไข นอกจากนี้การใช้ยาแพนโทพราโซลอาจทำให้ผลการคัดกรองยาเกิดความผิดพลาด ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการทดสอบและต้องใช้ตัวอย่างปัสสาวะในการตรวจ โดยให้บอกกับผู้ตรวจว่ากำลังอยู่ในช่วงการใช้ยาแพนโทพราโซล

ผลข้างเคียงจากยา Pantoprazole

กรณีที่เกิดผลข้างเคียงในระหว่างการใช้ยาแพนโทพราโซล หากผู้ป่วยพบว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์โดยทันที ผลข้างเคียงโดยทั่วไปที่เกิดจากการใช้ยาอาจประกอบไปด้วยการมองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก อาการเจ็บปวดที่ท้อง ผิวแห้งหรือผิวแดง กลิ่นลมหายใจเหมือนกับกลิ่นผลไม้ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ หิวอาหารหรือน้ำบ่อยกว่าปกติ มีปัญญาในการหายใจ น้ำหนักลดลงอย่างไม่สามารถอธิบายได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัวและท้องเสียเกิดขึ้นร่วมด้วย ในขณะเดียวกันผลข้างเคียงของยาในระดับอาการรุนแรงก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
ภาวะพร่องแมกนีเซียมในเลือด อาจแสดงอาการ เช่น หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหดตัวเรื้อรัง หรืออาการชัก (Seizures)
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่ร้ายแรง หรืออาการท้องร่วง (Clostridium Difficile-Associated Diarrhea) ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์แก้ท้องเสียหรือยาแก้ปวดชนิดเสพติด (Narcotic Pain) เนื่องจากอาจทำให้อาการทางระบบทางเดินอาหารแย่ลง ดังนั้น หากพบว่าอาการท้องเสียยังไม่หายไป ร่วมกับอาการเจ็บปวดบริเวณท้องหรือกระเพาะอาหาร มีไข้ และมีเลือดหรือมูกในอุจจาระ ผู้ป่วยควรพบแพทย์ทันที
ภาวะขาดวิตามินบี12 อาจแสดงอาการ เช่น อาการเจ็บปวดที่ลิ้น รู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติ รวมทั้งรู้สึกชาหรือเป็นเหน็บที่มือและเท้า
อาการภูมิแพ้รุนแรง แม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่หากผู้ป่วยพบว่ามีผื่นลมพิษขึ้นที่ผิวหนัง รู้สึกคันโดยเฉพาะที่ใบหน้า ลำคอ และลิ้น วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไต อาทิ ปริมาณของปัสสาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ผู้ป่วยควรรีบติดต่อแพทย์เพื่อรับคำปรึกษากับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ยาให้เร็วที่สุด

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan