วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Oseltamivirคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Oseltamivir


Oseltamivir (โอเซลทามิเวียร์) คือ ยาต้านไวรัสชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เช่น สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่กำลังระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก และสายพันธุ์ B เป็นไวรัสที่ระบาดในระดับภูมิภาค โดยต้องรับประทานยาภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งและฉลากยาอย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้เกี่ยวกับ Oseltamivir
กลุ่มยา ยาต้านไวรัส
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูล และยาน้ำแขวนตะกอนคำเตือนในการใช้ยา Oseltamivir

ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนการใช้ยาทุกครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้
ผู้ที่แพ้ยา Oseltamivir
ผู้ที่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นทางจมูกในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต โรคหัวใจ โรคปอด รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
ผู้ที่มีอาการบวมหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น
ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร
ไม่ควรใช้เพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 สัปดาห์และไม่ควรใช้เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
ไม่ควรใช้แทนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ต้องรับเป็นประจำทุกปี

ปริมาณการใช้ยา Oseltamivir

ยา Oseltamivir เป็นยาต้านเชื้อไวรัส ปริมาณการใช้ยาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักตัว ข้อบ่งใช้ของผู้ป่วยแต่ละราย หรือจุดประสงค์ในการใช้ยา เช่น ใช้เพื่อการรักษา หรือใช้เพื่อป้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ควรใช้ยาภายใน 2 วันหลังพบอาการ และรับประทาน 2 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน
ผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 75 มิลลิกรัม
เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุ 1 เดือน รับประทานขนาด 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 1-3 เดือน รับประทานขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี รับประทานขนาด 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 15 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 30 มิลลิกรัม
เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 15-23 กิโลกรัม รับประทานขนาด 45 มิลลิกรัม
เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 23-40 กิโลกรัม รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม
การป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ควรใช้ยาภายใน 2 วันหลังสัมผัสเชื้อ รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของการแพร่ระบาดสามารถใช้ยาได้สูงสุดนาน 6 สัปดาห์ และในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะใช้ยาได้สูงสุดนาน 12 สัปดาห์
ผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 75 มิลลิกรัม
เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุ 1 เดือน รับประทานขนาด 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 1-3 เดือน รับประทานขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี รับประทานขนาด 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 15 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานขนาด 30 มิลลิกรัม
เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 15-23 กิโลกรัม รับประทานขนาด 45 มิลลิกรัม
เด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 23-40 กิโลกรัม รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม

การใช้ยา Oseltamivir
ยา Oseltamivir เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
รับประทานยาให้เร็วที่สุดหลังพบอาการของไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ คัดจมูก หรือน้ำมูกไหล
ควรรับประทานยาพร้อมดื่มน้ำเปล่าตาม 1 แก้ว รับประทานได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร หรือรับประทานพร้อมมื้ออาหารเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร
สามารถแกะแคปซูลและนำผงยาภายในมาผสมกับเครื่องดื่มที่มีรสหวานได้ เช่น น้ำเชื่อม น้ำตาลทรายแดงละลายน้ำ เป็นต้น เพื่อทำให้สะดวกและง่ายต่อการกลืน แต่ควรรับประทานทันทีหลังผสมเสร็จ
หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป และควรข้ามไปรับประทานยาครั้งต่อไป หากนึกขึ้นได้ก่อนเวลารับประทานยาครั้งต่อไปไม่ถึง 2 ชั่วโมง
ควรเก็บยาชนิดแคปซูลไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงโดยตรง ควรเก็บยาน้ำแขวนตะกอนไว้ในตู้เย็น หรือประมาณ 2-8 องศาเซลเซียส และควรใช้ให้หมดภายใน 17 หลังจากผสมแล้ว ไม่ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานไม่เกิน 10 วัน รวมถึงควรทิ้งยาที่หมดอายุ และเก็บให้ไกลจากมือเด็ก

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Oseltamivir

ยา Oseltamivir อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปในขณะใช้ยาได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง หรืออาจเกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
อาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง
อาการข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น เพ้อ เห็นภาพหลอน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการสมองอักเสบหรือกลุ่มอาการทางสมอง Encephalopathy
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
อาหารไม่ย่อย และท้องเสีย ในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถย่อยน้ำตาลฟรักโทสได้ (Fructose Intolerance)

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan