วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Octreotide (ออกทรีโอไทด์)


Octreotide


Octreotide (ออกทรีโอไทด์) เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยช่วยยับยั้งฮอร์โมนต่าง ๆ และลดการไหลเวียนของเลือดในระบบทางเดินอาหาร จึงนำมาใช้รักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร รักษาภาวะอะโครเมกาลี (Acromegaly) ซึ่งเกิดจากร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนออกมามากเกิน ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดตับอ่อน รักษาเนื้องอกบางชนิด รักษาอาการท้องเสียจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคมะเร็ง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์


ยา Octreotide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอเกี่ยวกับยา Octreotide
กลุ่มยา ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร รักษาภาวะอะโครเมกาลี
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดตับอ่อน รักษาเนื้องอกชนิด Secretory Neoplasms
รักษาอาการท้องเสียจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคมะเร็ง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน (ยาผง ยาเม็ด และแคปซูล)


คำเตือนในการใช้ยา Octreotide
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรต่าง ๆ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือยามีประสิทธิภาพลดลง
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาไซโคลสปอรินที่อาจต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นประจำ
ผู้ป่วยอาจมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำหลังจากฉีดยานี้ หากเกิดภาวะดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ และอาจต้องเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง
ผู้ป่วยควรใช้ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยานี้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Octreotide

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาภาวะอะโครเมกาลี

ผู้ใหญ่ สำหรับยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 20 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ หลังผ่านไป 3 เดือน อาจปรับปริมาณยาเป็น 10-30 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ หากจำเป็น ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์

สำหรับยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดยาปริมาณเริ่มต้นครั้งละ 50 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง และปรับเพิ่มปริมาณยาตามความเหมาะสมเป็นครั้งละ 100-200 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกินครั้งละ 500 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง


รักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคตับแข็ง
ผู้ใหญ่ หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องปริมาณ 25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และอาจให้ยาเป็นระยะเวลา 5 วัน หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงกลับมามีเลือดออกซ้ำ
เด็กอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องปริมาณ 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ให้ยาปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง โดยอาจเริ่มต้นจากปริมาณยาสูงสุดและค่อย ๆ ปรับลดลงเรื่อย ๆ เมื่อผ่าน 24 ชั่วโมงแรกไปแล้ว จนกระทั่งเลือดหยุดไหล

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดตับอ่อน
ผู้ใหญ่ ฉีดยายาชนิดออกฤทธิ์เร็วเข้าใต้ผิวหนังครั้งละ 100 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง โดยให้ยาเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน และฉีดยาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนขั้นตอนการผ่าตัด

เนื้องอกชนิด Secretory Neoplasms
ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังครั้งละ 50 ไมโครกรัม วันละ 1-2 ครั้ง อาจค่อย ๆ เพิ่มปริมาณถึง 600 ไมโครกรัม/วัน โดยแบ่งฉีดยา 2-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย และอาจหยดยาปริมาณเริ่มต้นเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อให้มีการตอบสนองต่อยาอย่างรวดเร็ว ไม่ควรใช้ยาต่อหากใช้แล้วไม่เห็นผลภายใน 1 สัปดาห์

ท้องเสียจากการติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ใหญ่ ฉีดยาปริมาณเริ่มต้นครั้งละ 100 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง หากอาการไม่ดีขึ้นหลังผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้เพิ่มปริมาณยาเป็นครั้งละ 250 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง และหากผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ อาการยังไม่ดีขึ้นให้หยุดใช้ยา

การใช้ยา Octreotide
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ยา Octreotide มีทั้งชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังซึ่งจะฉีดบริเวณผิวหนังที่มีชั้นไขมันมาก หรือยาชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งชนิดยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับโรคและดุลยพินิจของแพทย์
หากผู้ป่วยรับยา Octreotide ไปฉีดเองที่บ้าน แพทย์หรือพยาบาลจะสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งและอ่านฉลากการใช้ยาอย่างรอบคอบ ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยา นำยาออกจากตู้เย็นมาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนฉีด ห้ามทำให้ยาเกิดความร้อน และเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาทุกครั้ง
ห้ามใช้ยา หากพบว่ายามีสีขุ่น เปลี่ยนสี ตกตะกอน หรือบรรจุภัณฑ์มีรอยรั่ว
เมื่อฉีดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เข็มฉีดยา ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด โดยผู้ป่วยสามารถสอบถามวิธีการทิ้งที่ถูกต้องได้จากแพทย์หรือเภสัชกร และห้ามนำเข็มฉีดยากลับมาใช้ซ้ำ
หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
เก็บยาตามที่แพทย์สั่งหรือตามที่ระบุในฉลากอย่างเคร่งครัด
เก็บยาไว้ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Octreotide

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปจากการใช้ยา Octreotide ได้แก่ ปวดท้อง ท้องอืด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ท้องผูก ท้องเสีย อ่อนเพลีย อาเจียน เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์

ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาและแจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากมีอาการรุนแรงดังต่อไปนี้
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
อาการของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง เช่น สับสน ง่วงนอน รู้สึกกระหายน้ำหรือหิวมาก ปัสสาวะบ่อย ผิวหนังแดง หายใจเร็ว หรือลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้
อาการของภาวะระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ เช่น ท้องผูก ทนความหนาวไม่ได้ มีปัญหาด้านความจำ อารมณ์เปลี่ยนแปลง แสบและชาตามร่างกายผิดปกติ
อาการของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี เช่น เจ็บบริเวณท้องส่วนบน ไหล่ขวา หรือระหว่างสะบักกะทันหัน ตัวเหลืองตาเหลือง มีไข้และหนาวสั่น
อาการของภาวะความดันโลหิตสูง เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หมดสติ หรือมีการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
ตับอ่อนอักเสบ อาจทำให้มีอาการ เช่น ปวดท้องมาก ปวดท้องร้าวไปถึงด้านหลัง ไม่สบายท้อง หรืออาเจียน
หัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อ่อนเพลียมาก

นอกจากนี้ หากพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan