วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Nortriptylineคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Nortriptyline


Nortriptyline (นอร์ทริปไทลีน) เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มไตรไซคลิก ออกฤทธิ์โดยปรับสมดุลสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ อาจนำมารักษาเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอน หรืออาการป่วยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ได้เช่นกันเกี่ยวกับ Nortriptyline
กลุ่มยา ยาต้านเศร้า
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคซึมเศร้า และการปัสสาวะรดที่นอน
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Nortriptyline
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติโรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตเภท โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับ โรคเบาหวาน โรคต้อหินแบบมุมแคบ อาการชัก ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา Nortriptyline ร่วมกับยานอนหลับ ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยารักษาโรควิตกกังวล ยารักษาโรคซึมเศร้า หรือยากันชัก เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากรับประทานยาต้านเศร้าในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ฟลูออกซิทีน เอสซิตาโลแพรม พาร็อกซีทีน ฟลูวอกซามีน เซอร์ทราลีน เป็นต้น
ห้ามใช้ยาหากรับประทานยาต้านเศร้าในกลุ่มเอมเอโอไอ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
ไม่ควรใช้ยาหากมีประวัติหัวใจวาย แพ้ยา Nortriptyline แพ้ยาต้านเศร้าในกลุ่มใกล้เคียงกัน เช่น โคลมิพรามีน อะมิทริปไทลีน อิมิพรามีน หรือแพ้ยากันชักบางชนิด เช่น คาร์บามาซีปีน ออกคาร์บาซีปีน เป็นต้น
ก่อนใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังรับประทานยาสมุนไพร วิตามิน รวมถึงยาชนิดอื่น ๆ เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยากับยาชนิดนี้จนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้
ในช่วงแรกของการใช้ยา ผู้ป่วยบางคนอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น คิดอยากทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย ซึ่งควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการดังกล่าว และควรไปพบแพทย์ตามนัดหมายเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
หลังใช้ยา ควรรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีอาการใหม่เกิดขึ้น อาการแย่ลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และพฤติกรรม เช่น หงุดหงิด หดหู่ วิตกกังวล ตื่นเต้น ตื่นตระหนก นอนไม่หลับ ก้าวร้าว กระสับกระส่าย เป็นต้น
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยาอาจถูกขับผ่านทางน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกได้
แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์ หรือเกิดการตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา เพราะยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์หากผู้เป็นแม่ใช้ยานี้
ห้ามให้เด็กใช้ยาโดยปราศจากคำแนะนำของแพทย์
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้
แจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าก่อนการผ่าตัด หากกำลังใช้ยา Nortriptyline เพราะแพทย์อาจพิจารณาให้หยุดใช้ยาระยะหนึ่ง
ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย เพราะยาอาจส่งผลต่อความคิดและการกระทำได้
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เพราะยาอาจทำให้ผิวไวต่อแดดและทำให้ผิวไหม้ได้ หากต้องสัมผัสแสงแดด ควรทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเสมอ

ปริมาณการใช้ยา Nortriptyline

Nortriptyline มีปริมาณการใช้ยาแตกต่างกันตามอายุและอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียด ดังนี้

โรคซึมเศร้า
ผู้ใหญ่ รับประทานวันละ 75-100 มิลลิกรัม โดยแบ่งเป็น 3-4 ครั้ง หากมีอาการรุนแรง อาจเพิ่มปริมาณยาได้แต่ไม่เกินวันละ 150 มิลลิกรัม
ผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่น รับประทานวันละ 30-50 มิลลิกรัม โดยแบ่งเป็น 3-4 ครั้ง

ปัสสาวะรดที่นอนหรือฉี่ราด รับประทานวันละครั้งก่อนเข้านอน โดยใช้ยาติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 เดือน
เด็กอายุ 6-7 ปี หรือมีน้ำหนักตัว 20-25 กิิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 10 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 8-11 ปี หรือมีน้ำหนักตัว 26-35 กิิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 10-20 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป หรือมีน้ำหนักตัว 36-54 กิิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 25 มิลลิกรัม

การใช้ยา Nortriptyline
อ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ใช้ยาเกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
หลังใช้ยา อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้น และไม่ควรหยุดใช้ยาเองกะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
หากลืมใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาใกล้กับการใช้ยารอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไปในปริมาณปกติ ห้ามเพิ่มยาเพื่อทดแทน เพราะการใช้ยาเกินขนาดอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ และหากผู้ป่วยใช้ยาเกินขนาด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
เก็บรักษายาชนิดนี้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ไกลจากแสง ความร้อน และความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Nortriptyline

การใช้ยา Nortriptyline อาจเกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ วิตกกังวล ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก ท้องผูก การมองเห็นเปลี่ยนแปลง สมรรถภาพทางเพศลดลง เป็นต้น โดยผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่า

ส่วนอาการข้างเคียงที่เป็นอันตราย ผู้ป่วยต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่
แพ้ยา เช่น มีผื่นคัน หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ
มีปัญหาที่กระทบต่อการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว ปวดตา ตาบวม
มีอาการกระตุกที่กล้ามเนื้อดวงตา ลิ้น ขากรรไกร หรือคอ
วิงเวียนศีรษะ รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
ชัก
เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นแรง ใจสั่นรัว
มีอาการชาหรืออ่อนแรงกะทันหัน
มีปัญหาในการพูดหรือการทรงตัว
มีไข้ เจ็บคอ เป็นแผลฟกช้ำง่าย และมีเลือดออกผิดปกติ
มีภาวะดีซ่าน เช่น ผิวหรือตาเหลือง
รู้สึกเจ็บขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะไม่ออก
อาการที่บ่งชี้ว่ามีระดับฮอร์โมนเซโรโทนินในเลือดสูง เช่น มีไข้ ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เซ หรือเป็นลม

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan