วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Norfloxacin

Norfloxacin
เกี่ยวกับยา Norfloxacin
กลุ่มยายาปฏิชีวนะกลุ่มควิโนโลน (Quinolone Antibiotic)
ประเภทยายาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่
รูปแบบของยายารับประทาน

คำเตือนของการใช้ยา Norfloxacin
 • ควรแจ้งประวัติการแพ้ยาให้แพทย์และเภสัชกรทราบ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่น เช่น ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) และลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) รวมไปถึงประวัติอาการแพ้อื่น ๆ ก่อนการใช้ยา เพราะส่วนผสมบางตัวในยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้ได้
 • ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบถึงประวัติโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นและข้อต่อ เป็นโรคไต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท หรือเป็นโรคลมชัก
 • ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Prolong QT Interval) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรง แต่พบได้น้อย เช่น หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ และอาการอื่น ๆ เช่น เวียนศีรษะอย่างมากหรือเป็นลม ซึ่งต้องได้รับการรักษาในทันที
 • หากมีโรคประจำตัวหรือกำลังใช้ยาบางชนิด อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Prolong QT Interval) และหากมีประวัติหัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ หรือมีประวัติคนในครอบครัวมีปัญหาด้านหัวใจ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยานอร์ฟลอกซาซิน
 • ยานี้อาจส่งผลที่รุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน แต่เป็นกรณีที่พบได้น้อย
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่ควรใช้ยานี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรรับประทานยานี้ ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากยาสูง
 • หลีกเลี่ยงการขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมไปถึงควรจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด ควรใช้ครีมกันแดดหรือใส่เสื้อผ้าที่ช่วยกันแสงแดดเมื่อต้องออกกลางแจ้ง เพราะการใช้ยานี้อาจส่งผลให้ผิวไวต่อแสงแดดมากขึ้น
 • ไม่ควรรับการฉีดวัคซีนในขณะที่ใช้ยานี้ นอกจากจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะอาจทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงได้
 • เด็กควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อและเส้นเอ็น
ปริมาณการใช้ยา Norfloxacin
โรคหนองในที่ไม่ซับซ้อน (Uncomplicated Gonorrhoea)
ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 800 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
ต่อมลูกหมากอักเสบเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเรื้อรัง (Chronic Bacterial Prostatitis)
ผู้ใหญ่: รับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 28 วัน

โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะกำเริบเรื้อรัง (Chronic Relapsing Urinary Tract Infections)
ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ อาจลดเป็นวันละ 1 ครั้ง หากควบคุมอาการได้ในช่วง 4 สัปดาห์แรกที่ใช้ยา
โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะชนิดซับซ้อน (Complicated Urinary Tract Infections)
ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10-21 วัน

โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะชนิดไม่ซับซ้อน (Uncomplicated Urinary Tract Infections)
ผู้ใหญ่: หากพบว่ามีสาเหตุจากการติดเชื้ออีโคไล (E. Coli) เชื้อเคลบเซลลา นิวโมเนียอี (Klebsiella Pneumoniae) หรือเชื้อ Proteus Mirabili ให้รับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วัน หรือมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ให้รับประทานยาขนาด  400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 7-10 วัน
*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
การใช้ยา Norfloxacin
ก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีความสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจ
 • ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งขนาดยาที่ใช้ทั่วไป คือ 400 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง กลืนทั้งเม็ดพร้อมน้ำสะอาด
 • ควรรับประทานยาในขณะที่ท้องว่าง ก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายดูดซึมยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือควรใช้ยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อช่วยให้ไม่ลืมรับประทานยา
 • ไม่ควรดื่มนมหรือใช้ยาที่ช่วยย่อยอาหาร หรือใช้ยาที่มีส่วนประกอบของเหล็กหรือสังกะสี เช่น วิตามินรวม ในช่วง 2 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาหรือในช่วง 2 ชั่วโมง หลังที่ใช้ยา เพราะอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้ไม่เต็มที่
 • หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ หรือเครื่องดื่มชูกำลัง เนื่องจากทำให้การออกฤทธิ์ของคาเฟอีนยาวนานขึ้น
 • ผู้ป่วยควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบปริมาณตามที่กำหนดแม้ว่าอาการจะดีขึ้น ไม่ควรหยุดยาเอง เพื่อป้องกันการกลับมาของโรค แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงควรไปพบแพทย์
 • ควรเก็บยาไว้ในที่อุณหภูมิห้อง 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากความร้อน แสงแดด และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Norfloxacin
ผลข้างเคียงจากการใช้ยานอร์ฟลอกซาซินที่พบได้บ่อย เช่น
 • อาหารไม่ย่อย
 • คลื่นไส้
 • ท้องเสีย
 • ปวดศีรษะ
 • เวียนศีรษะ
 • มีผื่นคัน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
โดยหากเกิดอาการเหล่านี้และอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์
ผลข้างเคียงจากการใช้ยานอร์ฟลอกซาซินที่มีความรุนแรง เช่น
 • มีอาการช้ำหรือเลือดออกผิดปกติ
 • ผิวไวต่อแสงแดด
 • มีสัญญาณบ่งบอกว่าไตมีปัญหา เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ
 • มีสัญญาณบ่งบอกว่าตับมีปัญหา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ดีซ่าน หรือปัสสาวะสีเข้ม
รวมไปถึงผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงมาก เช่น เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เป็นลม หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ ซึ่งหากเกิดผลข้างเคียงดังกล่าว ควรรีบไปแพทย์ทันที
หากพบอาการแพ้ยานอร์ฟลอกซาซินที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นคัน อาการบวมที่ใบหน้า ลิ้นและคอ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หรือมีปัญหาในการหายใจ ควรได้รับการช่วยเหลือหรือควรไปพบแพทย์ทันที
นอกจากนั้น อาจมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติหรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ควรไปแพทย์

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan