วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Norepinephrine (นอร์อิพิเนฟริน)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Norepinephrine (นอร์อิพิเนฟริน)


Norepinephrine (นอร์อิพิเนฟริน) เป็นยาที่มีลักษณะคล้ายกันกับอะดรีนาลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง มีฤทธิ์ช่วยหดหลอดเลือด เพิ่มความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด ทางการแพทย์จึงสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อนำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Norepinephrine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Norepinephrine
กลุ่มยา ยากระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Norepinephrine
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ มีการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ เส้นเลือดขอด ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน โรคหืด หรือมีอาการแพ้สารในกลุ่มซัลไฟต์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังใช้ยาชนิดอื่น วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรใด ๆ ก็ตาม เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงได้ โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต และยารักษาภาวะซึมเศร้า เช่น ยาไอโซคาร์บอกซาซิด ยาลีเนโซลิด ยาอะมิทริปไทลีน ยาเมทิลีน บลู เป็นต้น
ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยานีี้
ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Norepinephrine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน

ผู้ใหญ่ หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณเริ่มต้น 8-12 ไมโครกรัม/นาที หรืออาจเพิ่มปริมาณถึง 8-30 ไมโครกรัม/นาที ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะช็อก โดยการหยดยาจะใช้ยาสารละลายปริมาณ 4 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในกลูโคสความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ หรือผสมด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์และกลูโคส 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราความเร็ว 2-3 มิลลิลิตร/นาที การปรับปริมาณยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย จากนั้นหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยคงปริมาณยาที่ 0.5-1 มิลลิลิตร/นาที (2-4 ไมโครกรัม/นาที) โดยใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางหรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำขนาดใหญ่
เด็ก หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราความเร็ว 2 ไมโครกรัม/นาที หรืออาจหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 2 ไมโครกรัม/ตารางเมตร/นาที การปรับปริมาณยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยและการกระจายตัวของยา
ผู้สูงอายุ ควรหยดยาปริมาณเริ่มต้นเข้าทางหลอดเลือดดำในระดับต่ำที่สุด

ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

ผู้ใหญ่ ฉีดยาปริมาณ 0.01-3 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

หัวใจหยุดเต้น

ผู้ใหญ่ หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำในปริมาณเริ่มต้น 8-12 ไมโครกรัม/นาที และหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 2-4 ไมโครกรัม/นาที เพื่อควบคุมอาการ ให้ยาจนกว่าความดันโลหิตจะอยู่ในระดับพอเหมาะและมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างทั่วถึง

การใช้ยา Norepinephrine
ยา Norepinephrinee ใช้โดยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยานี้ที่โรงพยาบาล ระยะเวลาในการให้ยามักขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย บางรายอาจต้องใช้ยานี้เป็นเวลาหลายวัน
ระหว่างที่ใช้ยา Norepinephrine แพทย์หรือพยาบาลจะสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น ตรวจดูความดันโลหิต การหายใจ และสัญญาณอันตรายอื่น ๆ
ระหว่างที่ได้รับยา หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บ ระคายเคือง หนาว หรือรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีดยาได้รับความเสียหายได้
หากสงสัยว่าตนเองได้รับยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ซึ่งอาจมีอาการบ่งบอก เช่น หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ปวดศีรษะรุนแรง เหงื่อออก อาเจียน ไวต่อแสง ผิวซีด และเจ็บหน้าอก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
ห้ามใช้ยาหากยามีสีเปลี่ยนไปจากปกติหรือตกตะกอน
ควรเก็บยาไว้ในภาชนะปิดมิดชิด ที่อุณหภูมิห้อง และพ้นจากแสงแดด

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Norepinephrine

การใช้ยา Norepinephrine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้ ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบหรือขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไปนี้
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ มีปัญหาในการหายใจ หน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม เป็นต้น
ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยามีสีหรือลักษณะเปลี่ยนแปลงไป มีอาการแสบ ระคายเคือง หรือเจ็บ
ชา อ่อนแรง หรือรู้สึกเย็นตามร่างกายอย่างเฉียบพลัน
หัวใจเต้นช้าผิดปกติหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ
ริมฝีปากหรือเล็บมือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ผิวหนังลาย
ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะ
มีปัญหาในการหายใจ การมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว
มีภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง มองเห็นไม่ชัด ได้ยินเสียงดังในหู สับสัน วิตกกังวล เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หัวใจเต้นผิดปกติ หรือชัก

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan