วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

METHYLENE BLUE (เมทิลีน บลู)


METHYLENE BLUE (เมทิลีน บลู)

Methylene Blue (เมทิลีน บลู)


Methylene Blue (เมทิลีน บลู) เป็นสารประกอบเคมีสีเขียวเข้มที่เมื่อละลายน้ำจะกลายเป็นสีฟ้า ใช้รักษาภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย (Methemoglobinemia) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะขาดออกซิเจนหรือมีระดับเมทฮีโมโกลบินเกิน 25-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ฮีโมโกลบินไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ และอาจทำให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นแรง หอบ และหายใจเร็ว หรือหากมีระดับเมทฮีโมโกลบินสูงมาก ผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ Methylene Blue อาจถูกนำมาใช้ประกอบกับการทดสอบทางการแพทย์บางชนิดหรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Methylene Blue มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Methylene Blue
กลุ่มยา ยาต้านพิษ (Antidotes)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด


คำเตือนในการใช้ยา Methylene Blue
ห้ามใช้ยา Methylene Blue หากมีประวัติแพ้ยานี้หรือยาที่มีส่วนประกอบของยานี้
ห้ามใช้ยา Methylene Blue หากมีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD) เพราะจะส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลและทำให้เม็ดเลือดแดงแตก
ผู้ที่มีภาวะไตวายรุนแรงห้ามใช้ยานี้
หากได้รับยานี้มากเกินไปหรือมากกว่า 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจทำให้เม็ดเลือดแดงเกิดการแตกตัวและเกิดภาวะโลหิตจางได้
การใช้ยานี้อาจทำให้ผลการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดคลาดเคลื่อนเมื่ออ่านด้วยเครื่องตรวจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง โดยจะส่งผลให้ผู้ใช้ยามีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ
การใช้ยานี้อาจทำให้ผลการอ่านค่าการทำงานของสมองลดลง หากผู้ป่วยใช้ยานี้ในระหว่างการผ่าตัด แพทย์จะใช้วิธีอื่น ๆ ในการตรวจสอบความลึกของการสลบที่เกิดจากการให้ยาสลบ
การใช้ยา Methylene Blue อาจทำให้ผลการตรวจปัสสาวะบางชนิดคลาดเคลื่อน เพราะยาซึมผ่านเข้าสู่ปัสสาวะได้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถและการทำงานหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย เพราะยาอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ สับสน และมองเห็นไม่ชัด
ผู้ป่วยโรคตับและไตควรได้รับการตรวจค่าความเป็นพิษและผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้เป็นเวลานาน
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้ระมัดระวังการใช้ยาซีโรโทเนอร์จิก (Serotonergic) เช่น ยากลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: SSRIs) เพราะเสี่ยงก่อให้เกิดกลุ่มอาการซีโรโทนินซึ่งอาจทำให้มีอาการ เช่น สับสน กระสับกระส่าย ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ เป็นต้น
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้ เพราะยาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกได้
แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาวาร์ฟาริน ยาเฟนทานิล ยาไดจอกซิน ยาดิจิทาลิส ยาไดไฮโดรเออร์โกตามีน เป็นต้น
ห้ามให้นมบุตรในช่วง 8 วัน หลังจากได้รับยานี้
ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดด ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับยา

ปริมาณการใช้ยา Methylene Blue

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย (Methemoglobinemia)

ผู้ใหญ่ ให้สารละลาย Methylene Blue 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณปกติ 0.1-0.2 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ 1-2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ 5-10 มิลลิลิตร โดยให้ยาทางหลอดเลือดดำช้า ๆ เป็นระยะเวลา 5-30 นาที แล้วฉีดน้ำกลั่นตาม 15-30 มิลลิลิตรทันทีเพื่อลดอาการปวดเฉพาะที่ และให้สารละลายซ้ำได้ภายใน 30-60 นาที ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเพราะอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อตายได้

การใช้ยา Methylene Blue
ในระหว่างที่ให้ยา Methylene Blue แพทย์จะคอยตรวจสอบการหายใจ ความดันโลหิต ระดับออกซิเจน การทำงานของไต และอาการอื่น ๆ ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่าการใช้ยาได้ผลหรือไม่
หากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาเป็นครั้งที่ 2 จะต้องรอให้เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับยาครั้งที่ 1
การใช้ยานี้อาจทำให้สีของปัสสาวะและอุจจาระเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีเขียว ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปจากการใช้ยาและไม่เป็นอันตราย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Methylene Blue


การใช้ยา Methylene Blue อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ดังนี้
วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
เหงื่อออก รู้สึกร้อน
แสบร้อนในปากหรือท้อง
คลื่นไส้ อาเจียน
มีอาการปวดบริเวณที่ฉีดยา
ปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะบ่อย
ผิวหนังและเยื่อเมือกตามร่างกายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
ปวดแขนหรือขา
ปัสสาวะสีฟ้าหรือสีเขียว
การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนแปลง
เนื้อเยื่อตายเนื่องจากยารั่วออกนอกเส้นเลือดในระหว่างที่ฉีดยา

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Methylene Blue ดังต่อไปนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
มีระดับของสารเซโรโทนินในร่างกายสูง อาจทำให้เกิดอาการ เช่น กระสับกระส่าย หลอน มีไข้ หัวใจเต้นเร็ว มีปฏิกิริยาตอบสนองไวกว่าปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เสียการทรงตัว และเป็นลม
ภาวะโลหิตจางจากการใช้ยาเป็นเวลานาน
อาการเจ็บหน้าอก หายใจเร็ว และวิตกกังวล เนื่องจากการใช้ยาในปริมาณมาก
สับสนหรืออ่อนเพลีย
ผิวซีดหรือผิวเหลือง
ปัสสาวะสีเข้ม
มีไข้

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan