วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน)


Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน)


Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน) เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่มีฤทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในสมองและส่งผลต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และภาวะอยู่ไม่นิ่ง จึงนำมาใช้ช่วยเพิ่มสมาธิและการจดจ่อในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) และใช้รักษาผู้ป่วยโรคอ้วน (Obesity) ที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือการรักษาวิธีอื่น เพื่อช่วยให้ควบคุมความอยากอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Methamphetamine จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีข้อห้ามใช้และเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงสูง ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Methamphetamine
กลุ่มยา ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคสมาธิสั้น โรคอ้วน
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนในการใช้ยา Methamphetamine
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยากระตุ้นชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากกำลังใช้ยาโอปิออยด์ ยาสมุนไพร ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาอาการป่วยทางจิต ยารักษาโรคพาร์กินสัน ยารักษาไมเกรน ยารักษาการติดเชื้อรุนแรง หรือยาป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียน เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาเมทแอมเฟตามีนและก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือเกิดกลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรง
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากมีภาวะความดันโลหิตสูงระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรง ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ ต้อหิน มีอาการวิตกกังวลรุนแรง กระสับกระส่าย เครียด หรือมีประวัติติดยาเสพติดหรือติดแอลกอฮอล์
แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ความดันโลหิตสูง คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพราะยาชนิดนี้มีสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากใช้ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่มเอมเอโอไอ (Monoamine Oxidase Inhibitor: MAOI) ในช่วง 14 วันก่อนหน้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย
หากคนในครอบครัวของผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า โรคทางจิต มีอาการทางจิต คิดฆ่าตัวตาย โรคไบโพลาร์ โรคทูเร็ตต์ (Tourette's Disorder) โรคลมชัก โรคเบาหวาน มีการไหลเวียนของเลือดบริเวณมือหรือเท้าผิดปกติ หรือตรวจพบว่ามีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
การใช้ยา Methamphetamine รักษาโรคอ้วน ควรใช้ในกรณีที่การควบคุมอาหารหรือการใช้ยาอื่นไม่ได้ผลเท่านั้น
ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นประจำ
ไม่อนุญาตให้ใช้ยากับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และไม่อนุญาตให้ใช้สำหรับรักษาโรคอ้วนในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้ เพราะการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเกิดอาการถอนยาในทารกแรกเกิด
ห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี้
ระหว่างใช้ยาควรระมัดระวังในการขับรถหรือการทำกิจกรรมที่ต้องมีความตื่นตัว เพราะยานี้อาจส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางความคิดหรือการตอบสนองของร่างกาย


ปริมาณการใช้ยา Methamphetamine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคอ้วน

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร 30 นาที ระยะเวลาในการใช้ยาไม่ควรเกิน 2-3 สัปดาห์

เด็ก อายุ 12 ปี ขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร 30 นาที ระยะเวลาในการใช้ยาไม่ควรเกิน 2-3 สัปดาห์

โรคสมาธิสั้น

เด็ก อายุ 6 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
สำหรับการรักษาเพื่อคงอาการ อาจเพิ่มปริมาณครั้งละ 5 มิลลิกรัม/สัปดาห์ จนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนองต่อยา ปริมาณโดยทั่วไปที่ให้ผลดีคือ 20-25 มิลลิกรัม/วัน


การใช้ยา Methamphetamine
ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
ห้ามใช้ยาในเวลาเย็น เพราะอาจทำให้มีปัญหาในการนอนหลับ
หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้หรือบริโภควิตามินซีพร้อมกันกับยานี้ เพราะจะทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้น้อยลง
ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติด
หากผู้ป่วยรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นในระหว่างที่ใช้ยานี้เพื่อรักษาโรคอ้วน ให้หยุดใช้ยาและแจ้งให้แพทย์ทราบ
การให้หรือขายยานี้แก่ผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากความชื้น ความร้อน แสงแดด และห่างจากสายตาผู้อื่น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Methamphetamine
การใช้ยา Methamphetamine มีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว นอนไม่หลับ ท้องไส้ปั่นป่วน ท้องเสีย ท้องผูก สั่น น้ำหนักลด และเบื่ออาหาร หากอาการแย่ลงหรือพบผลข้างเคียงรุนแรงต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที
อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม เป็นต้น
หัวใจทำงานผิดปกติ อาจทำให้มีอาการหายใจติดขัด คล้ายจะหมดสติ หรือเจ็บหน้าอก
อาการผิดปกติทางจิต เช่น หลอนหรือได้ยินและเห็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หวาดระแวง ก้าวร้าว มีพฤติกรรมผิดปกติ เป็นต้น
การไหลเวียนเลือดผิดปกติ อาจมีอาการบ่งชี้ เช่น ชา ปวด รู้สึกหนาว เกิดบาดแผลโดยไม่ทราบสาเหตุ สีผิวของนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเปลี่ยนแปลงไป
เกิดความผิดปกติด้านการมองเห็น
กล้ามเนื้อกระตุก
อาการชัก
กลุ่มอาการเซโรโทนิน เช่น กระสับกระส่าย หลอน มีไข้ สั่น เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เสียความสมดุลของร่างกาย เมื่อยกล้ามเนื้อ มีอาการกระตุก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยา Methamphetamine อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้ หากพบว่าเด็กมีการเจริญเติบโตผิดปกติระหว่างใช้ยา หรือพบอาการผิดปกตินอกเหนือจากข้างต้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan