วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ยาชา (Local Anesthetics)คืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


ยาชา


ยาชา (Local Anesthetics) เป็นยาที่ใช้ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ด้วยการฉีดยา พ่นยา หรือทายาชาในบริเวณนั้น ยาชาออกฤทธิ์ยับยั้งการกระตุ้นปลายประสาท หรือกีดขวางการส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนปลายที่จะทำให้เกิดความรู้สึกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกในบริเวณดังกล่าวและไม่รู้สึกเจ็บปวดในขณะทำการรักษา หรืออาจใช้เพื่อรักษาบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาชา
กลุ่มยา ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ ระงับความรู้สึกในบริเวณที่ต้องการทำการรักษา
กลุ่มผู้ป่วย เด็กละผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด ยาพ่น ยาทา


คำเตือนของการใช้ยาชา
ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาทุกชนิดควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา
ต้องใช้ยาตามชนิด ปริมาณ และวิธีการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้ป่วย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยา วิธีการผ่าตัดหรือทำหัตถการ และอวัยวะที่จะใช้ยา
การใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เช่น อาจเกิดภาวะพิษจากยาชาจากการที่ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งกระทบต่อการหายใจ การทำงานของหัวใจ หรือการทำงานของสมอง ดังนั้น ในขณะที่ใช้ยาชา แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลข้างเคียงฉุกเฉินที่ไม่พึงประสงค์
หลังการรักษา ผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกายอย่างระมัดระวังจนกว่ายาชาจะหมดฤทธิ์ เพราะอาจเกิดบาดแผลกระทบกระเทือนโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว เนื่องจากฤทธิ์ของยาชายังคงส่งผลต่อร่างกายอยู่

ปริมาณการใช้ยาชา

แพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ยาชาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย วิธีการรักษา และระยะเวลาที่ต้องการให้ยาออกฤทธิ์ โดยตัวอย่างปริมาณการใช้ยาชาแต่ละชนิด ได้แก่

ลิโดเคน (Lidocaine)
ปริมาณที่ใช้ : 4.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็ว มีผลต่อร่างกาย 120 นาที

เมพิวาเคน (Mepivacaine)
ปริมาณที่ใช้ : 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็ว มีผลต่อร่างกาย 180 นาที

บูพิวาเคน (Bupivacaine)
ปริมาณที่ใช้ : 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ช้า มีผลต่อร่างกาย 4 ชั่วโมง

โรพิวาเคน (Ropivacaine)
ปริมาณที่ใช้ : 2-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็วปานกลาง มีผลต่อร่างกาย 3 ชั่วโมง

เลโวบูพิวาเคน (Levobupivacaine)
ปริมาณที่ใช้ : 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือ 400 มิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็วปานกลาง มีผลต่อร่างกาย 4-6 ชั่วโมง หรือ 8-12 ชั่วโมง

โพรเคน (Procaine)
ปริมาณที่ใช้ : 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ช้า มีผลต่อร่างกาย 45 นาที

คลอโรโพรเคน (Chloroprocaine)
ปริมาณที่ใช้ : 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็ว มีผลต่อร่างกาย 30 นาที

เอทิโดเคน (Etidocaine)
ปริมาณที่ใช้ : 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็ว มีผลต่อร่างกาย 4 ชั่วโมง

ไพรโลเคน (Prilocaine)
ปริมาณที่ใช้ : 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็วปานกลาง มีผลต่อร่างกาย 90 นาที

เตตราเคน (Tetracaine)
ปริมาณที่ใช้ : 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์เร็วปานกลาง มีผลต่อร่างกาย 3 ชั่วโมง

การใช้ยาชา

ยาชาเฉพาะที่จะถูกพ่น ทา หรือฉีดเข้าไปเฉพาะบริเวณที่ต้องการทำการรักษา ไม่ได้ถูกฉีดเข้าเส้นเลือด หรือให้ผู้ป่วยดมยาเหมือนการใช้ยาสลบ โดยยาชาจะส่งผลต่อบริเวณที่ต้องการทำให้หมดความความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ผู้ป่วยจะยังคงมีสติรู้ตัว รับรู้แรงกดและการเคลื่อนไหวในขณะทำการรักษา แต่จะไม่รู้สึกวิงเวียน มึนงง หรือง่วงซึม แต่ในบางครั้ง ยาชาเฉพาะที่ก็ถูกใช้ร่วมกับการให้ยาตัวอื่น ๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายหรือง่วงนอนด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไป ยาชาจะถูกใช้ในกรณีต่อไปนี้
บรรเทาอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัด ใช้ป้องกันการเกิดความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด มักใช้ในการผ่าตัดเล็กที่ใช้เวลาสั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยหมดสติ ไม่จำเป็นต้องให้กล้ามเนื้อร่างกายของผู้ป่วยคลายตัวอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมรับการผ่าตัด และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับบ้านได้ในเวลารวดเร็วหลังการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดฟันกราม การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดไฝหรือหูด การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ เป็นต้น
บรรเทาอาการเจ็บปวดร่วมกับยาอื่น ยาชาเฉพาะที่อาจถูกใช้เพื่อลดความจำเป็นในการใช้ยาสลบ หรือลดปริมาณการใช้ยาสลบลง เช่น การผ่าตัดอวัยวะภายนอกต่าง ๆ อย่างมือ แขน ขา หรือการคลอดธรรมชาติและการผ่าคลอดที่ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาชาชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง (Spinal Anaesthetic) หรือยาชาชนิดฉีดเข้าเยื่อหุ้มประสาทบริเวณหลังส่วนล่าง (Epidural Anaesthetic) โดยในการใช้ยาชาแทนที่ยาสลบ แพทย์มักให้ยากลุ่มคลายกังวลและระงับประสาท (Sedatives) ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยเพิ่มความผ่อนคลาย

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ยาที่มีส่วนผสมของยาชาในการรักษาอาการต่าง ๆ เช่น
การฉีดหรือพ่นยาในรูปแบบสเปรย์ไปบนแผลผ่าตัด เพื่อช่วยให้เย็บแผลได้ง่ายขึ้น
การใช้ยาลิโดเคนในรูปแบบเจล (Lidocaine Gel) รักษาแผลในปาก หรืออาการเจ็บคอ และอาจใช้รักษาบรรเทาความเจ็บปวดในบริเวณอื่น ๆ เช่น เหงือก จมูก ดวงตา หู ผิวหนัง ช่องคลอด หรือทวารหนัก เป็นต้น

ทั้งนี้ การใช้ยาชาต้องเป็นไปตามปริมาณและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ เพื่อประสิทธิผลทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยและแพทย์ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเตรียมการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีหากผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ปรากฏขึ้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาชา

หลังใช้ยาชา ผู้ป่วยอาจมีผลข้างเคียงทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง เช่น
มีรอยช้ำ มีเลือดออก หรือเจ็บปวดเล็กน้อยในบริเวณที่ถูกฉีดยาชา
รู้สึกปวด หรือ ไม่สบายตัวในบริเวณที่ถูกฉีดยาชา
รู้สึกเจ็บแปลบ ๆ บริเวณที่ทำการรักษา เมื่อเวลาผ่านไปและยาชาหมดฤทธิ์

โดยทั่วไป การใช้ยาชาค่อนข้างปลอดภัยและพบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้น้อยมาก แต่บางรายอาจพบอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ได้ ซึ่งบางอาการอาจหายไปเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ แต่บางอาการอาจพัฒนาไปสู่ภาวะที่รุนแรงได้

ตัวอย่างอาการซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่
วิงเวียน ปวดหัว อ่อนเพลีย
สายตาพร่ามัว
กล้ามเนื้อกระตุก
รู้สึกเจ็บเหมือนมีเข็มทิ่ม
ยังคงรู้สึกชาอยู่อย่างต่อเนื่อง
อาการแพ้ยา เช่น มีผดผื่นคัน หน้าบวมตัวบวม หายใจติดขัด ไปจนถึงภาวะชักหรือหัวใจหยุดเต้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาชาที่ระดับความเข้มข้นสูง โดยอาจเกิดภาวะเนื้อเยื่อเป็นพิษทั้งในระบบประสาทส่วนกลาง และบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้
ง่วงซึม
ความดันโลหิตต่ำ
เวียนหัว คล้ายจะเป็นลม
เห็นภาพซ้อนหรือตากระตุก
หูอื้อหรือมีเสียงก้องในหู
ชารอบบริเวณปากและลิ้น
การรับรสเปลี่ยนไป คล้ายมีรสโลหะอยู่ในปาก
พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ พูดไม่รู้เรื่อง

ส่วนผลข้างเคียงจากการใช้ยาชาเกินขนาด อาจทำให้ผู้ป่วยเผชิญกับภาวะอาการป่วย เช่น
กระวนกระวาย
อาการสั่น หรือกระตุกบริเวณกล้ามเนื้อมือหรือใบหน้า โดยอาจมีอาการแย่ลงจนนำไปสู่ภาวะชักได้
ภาวะเลือดเป็นกรด ออกซิเจนในเลือดต่ำ จนนำไปสู่ภาวะหายใจล้มเหลวได้
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan