วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

Ketorolacคืออะไร วิธีใช้ยา รักษาอะไร และ ผลข้างเคียงที่ควรทราบ - ร้านยารังสิต


Ketorolac


Ketorolac (คีโตโรแลค) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดหรือลดการอักเสบ ที่มีความรุนแรงปานกลางไปจนถึงรุนแรงมาก และมักจะใช้ก่อนหรือหลังขั้นตอนการแพทย์หรือการผ่าตัด แต่ไม่ได้นำมาใช้รักษาสาเหตุของโรคยานี้ รวมทั้งไม่นำมาใช้รักษาโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีอาการระยะยาว เช่น ข้ออักเสบ เป็นต้นกลไกการออกฤทธิ์ของยาคือทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบในร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดอาการบวม อาการเจ็บปวดและลดไข้ อย่างไรก็ตาม ยา Ketorolac มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

เกี่ยวกับยา Ketorolac
กลุ่มยา ยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาหยอดตา ยาประเภทฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อคำเตือนของการใช้ยา Ketorolac
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Ketorolac รวมไปถึงยาอื่น ๆ เช่น ยาแอสไพริน หรือยาในกลุ่มเอ็นเสด
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากกำลังใช้ยาเพนท็อกซิฟิลลีน (Pentoxifylline) ยาโพรเบเนซิด (Probenecid) ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือยาในกลุ่มเอ็นเสด
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเป็นผู้ที่มีอายุครรภ์ 7-9 เดือน ผู้ที่กำลังให้นมบุตร หรือกำลังเจ็บท้องคลอด
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากมีประวัติการทำบายพาสหัวใจ (CABG) ผู้ที่มีแผลในการเพาะอาหาร หรือมีประวัติเป็นแผลหรือปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องชนิดรุนแรง เช่น เลือดออก หรือกระเพาะทะลุ
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับไตที่รุนแรง หรือมีความเสี่ยงเป็นไตวาย เช่น มีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากมีประวัติเลือดออกในสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือหลอดเลือดโป่งพอง รวมไปถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออก เช่น โรคเกล็ดเลือด หรือโรคฮีโมฟิเลีย รวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงเลือดออกง่าย
ผู้ที่ต้องการป้องกันอาการปวดก่อนการผ่าตัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงเลี่ยงใช้ยานี้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่กำลังใช้ ทั้งที่สั่งจ่ายโดยแพทย์หรือยาที่ซื้อใช้เอง สมุนไพร หรืออาหารเสริม
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติแพ้ยา อาหาร หรือสารใด ๆ
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต เป็นโรคเบาหวาน หรือปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ เช่น เลือดออก กระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะทะลุ หรือโรคโครห์น
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติเคยเกิดอาการบวม หรือการสะสมของของเหลว เช่น โรคหืด ริดสีดวงจมูก หรือมีการอักเสบในปาก
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากเป็นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเลือด เลือดออกง่ายหรือปัญหาการแข็งตัวของเลือด ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคหลอดเลือด รวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเหล่านี้
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ มีภาวะขาดน้ำ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีประวัติติดเหล้า
ควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังในผู้สูงอายุ เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได้ง่าย โดยเฉพาะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและปัญหาเกี่ยวกับไต
ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา
ตัวอย่างยาที่อาจทำปฏิกิริยาเมื่อใช้ร่วมกับยา Metoprolol ซึ่งผู้ที่ใช้ยาต่อไปนี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ยาเฮพาริน (Heparin)
ยาโพรเบเนซิด (Probenecid)
ยาไซโคลสปอริน (Cyclosporin) ยาลิเทียม (Lithium) ยาเมทฟอร์มิน (Metformin) ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate) ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ยากลุ่มควิโนโลน (Quinolone) เช่น ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)
ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitors เช่น ยาอีนาลาพริล (Enalapril) หรือยาขับปัสสาวะ เช่น ยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide)

ปริมาณการใช้ยา Ketorolac

อาการคันตาที่เกี่ยวข้องกับเยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Ocular Itching Associated with Seasonal Allergic Conjunctivitis)

ผู้ใหญ่: ยาหยอดตา ยาน้ำสารละลาย 0.5% ใช้ 1 หยด วันละ 4 ครั้ง

ป้องกันและลดการอักเสบของตาหลังการผ่าตัด (Prophylaxis and Reduction of Postoperative Ccular Inflammation)

ผู้ใหญ่: ยาหยอดตา ยาน้ำสารละลาย 0.5% ใช้ 1 หยด วันละ 4 ครั้ง เริ่มใช้ 24 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดต้อกระจก และใช้ต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์แรก

อาการปวดที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด (Postoperative Pain)

ผู้ใหญ่: มีอาการปวดปานกลางไปจนถึงรุนแรง ใช้ยาชนิดรับประทาน ขนาด 20 มิลลิกรัม และตามด้วยขนาด 10 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้ยาอย่างต่อเนื่องหลังจากการใช้ประเภทยาฉีด

รับประทานขนาดสูงสุด 40 มิลลิกรัมต่อวัน และใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน (รวมทั้งยาประเภทฉีดและยาประเภทรับประทาน)

ผู้สูงอายุ: ยาประเภทรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม ตามด้วย 10 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้ยาอย่างต่อเนื่องหลังจากการใช้ประเภทยาฉีด และรับประทานขนาดสูงสุด 40 มิลลิกรัม ต่อวัน

รักษาอาการปวดหลังจากการผ่าตัด (Postoperative Pain)

ผู้ใหญ่: มีอาการปวดปานกลางไปจนถึงรุนแรง ให้ทางหลอดเลือดหรือให้ทางกล้ามเนื้อ ขนาดเริ่มต้น 10 มิลลิกรัม ตามด้วย 10-30 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง (ช่วงระยะเริ่มต้นหลังจากผ่าตัด สูงสุดทุก 2 ชั่วโมง) ปริมาณสูงสุด 90 มิลลิกรัม ต่อวัน และใช้ไม่เกิน 2 วัน

ผู้สูงอายุ: ขนาดสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม ต่อวัน

*ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

การใช้ยา Ketorolac

ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสชักร
ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร และควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพของยา
ปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับสุขภาพและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย และเพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารและผลข้างเคียงอื่น ๆ ควรใช้ยานี้ในปริมาณน้อยที่สุดและเป็นระยะเวลาน้อยที่สุดที่เกิดประสิทธิภาพในการรักษา
ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา ใช้ยาบ่อยหรือใช้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 วัน แต่หากผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บปวดหลังจากวันที่ 5 ควรปรึกษาแพทย์ถึงยาชนิดอื่นที่อาจใช้ได้
ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 40 มิลลิกรัม
ยานี้จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ทันทีที่มีอาการเกิดขึ้น หากผู้ใช้รอจนกระทั่งอาการเจ็บปวดมากขึ้นแล้ว ยาอาจไม่ให้ผลตามที่ควร
ในกรณีที่ใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ไม่ควรใช้ยานี้ หากพบว่ามีสิ่งแปลกปลอม มีสีที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแตกหัก
ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจสอบการทำงานของไตหรือตับ ตรวจเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และวัดความดันโลหิต
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์
เก็บยาและอุปกรณ์ที่ใช้กับยา เช่น ไซริงค์และเข็มฉีดยา ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรนำไซริงค์และเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ketorolac

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรไปพบแพทย์
อาการแพ้ยา เช่น ผื่นคัน ลมพิษ คัน หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ปากบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม ใบหน้าบวม เสียงแหบ
น้ำหนักตัวลด
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
ท้องผูก ท้องเสีย
มีแก๊สในกระเพาะ
อาหารไม่ย่อย ปวดท้องไม่รุนแรงหรือท้องปั่นป่วน
คลื่นไส้ อาเจียน
มีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดยา
แน่นท้อง และเหงื่อออก

ผลข้างเคียงที่พบน้อย ได้แก่
ปัสสาวะปนเลือด หรือปัสสาวะขุ่น มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ หรือมีปัญหาในการปัสสาวะ
อุจจาระปนเลือด หรือเป็นสีดำ
มีไข้ หนาวสั่น หรือเจ็บคออย่างต่อเนื่อง แผลในปาก
หน้ามืด หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ
เห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงผิดปกติ สับสน อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า
มีแผลในปาก ชาที่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง
มีเสียงดังในหู
อาการชัก ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะรุนแรง ปวดท้องหรือคลื่นไส้รุนแรง
ท้องเสียหรือคลื่นไส้รุนแรง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ทราบสาเหตุ
อาเจียนเป็นเลือด หรือมีเสมหะคล้ายกากกาแฟ
หายใจตื้น
มือ แขน ขา หรือเท้าบวม
มีรอยช้ำหรือมีเลือดออกผิดปกติ
เจ็บกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออย่างผิดปกติ
ตามัวหรือการมองเห็นเปลี่ยนไป
ตัวเหลืองหรือตาเหลือง

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

https://www.pobpad.com
🤫ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก>👉http://line.me/ti/p/%40morya
☘️ฝากขายสินค้ากับเรา นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก คลิก> http://line.me/ti/p/%vitaminthailand
😊สมัครงานกับเรา LINE: @bestjob
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ ความงามต่างๆคลิก> http://line.me/ti/p/%40drugth
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม คลิก> www.MoryaNaresuan.com และ www.หมอยานเรศวร.com
ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง คลิก> 👉http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand
ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา คลิก> https://www.facebook.com/moryanaresuan
ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ คลิก> https://www.instagram.com/promotionhothit
ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา คลิก> www.HAmorya.com
"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"
---------------------------------------------------------------------
"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"
TIMELINE 2010-2018
https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL
https://twitter.com/moryanaresuan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....
<ฝากขายสินค้า แอดไลน์ได้เลย คลิก>> LINE: vitaminthailand

คลิก! ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

..ขอเราเป็นเพื่อนด้วยคนนะ ครอบครัวสุขภาพ ครอบครัวหมอยา....


แจกรางวัล ฟรี! ทุกวัน


ข่าวดี !!ลุ้นสกินแคร์+อาหารเสริม 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาททุกเดือน และคูปองเงินสดส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาททุกเดือน เพียงกดเราเป็นเพื่อนในไลน์ คลิกเลยร่วมสนุก> คลิก>> http://line.me/ti/p/%40morya


ปรึกษายาและปัญหาสุขภาพ และความงาม ได้ฟรี เพียงคลิก

คลิก>> http://line.me/ti/p/vitaminthailand หรือไลน์ vitaminthailand


ชุมชนคนสุขภาพดี

เข้าร่วมกลุ่มสังคมแห่งมิตรภาพแชร์เคล็ดลับดีๆร่วมกัน

คลิกเข้าร่วมฟรีมีของรางวัลและสิ่งดีๆแบ่งปันกัน>>

คลิก>>แชร์เคล็ดลับเพิ่มความสูง เพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักอย่างได้ผล และเพิ่มกล้ามฝากขายสินค้า, นำเสนอกับเราขายหน้าร้านและ/หรือออนไลน์

ฝากขายสินค้ากับเรา ผ่านช่องทางหน้าร้านขายยา 14 สาขาทั่ว กทม และ ปทุมธานี และทางออนไลน์ เวป www.MoryaNaresuan.com นำเสนอผ่าน LINE: vitaminthailand หรือคลิก>>http://line.me/ti/p/vitaminthailand


ช่องทางติดต่ออื่นๆ

มัครงาน ร่วมงานกับเรา LINE: @bestjob หรือ

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40bestjob

ร้องเรียนติดชม บริการ และสาระน่ารู้เรื่องยา โรค ตามเทรนยุคสมัย ก่อนใคร

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกยอดนิยม

ทางไปช้อปปิ้งสินค้าราคาส่ง

คลิก>> http://line.me/ti/p/%40pharmacythailand

ทางไปติดตามข่าวสารร้านเรา

คลิก>> https://www.facebook.com/moryanaresuan

ทางไปติดตามโปรโมชั่นโดนๆฮิตๆ

คลิก>> https://www.instagram.com/promotionhothit

ทางไปชมบล็อกสาระน่ารู้ของเรา

คลิก>> www.HAmorya.com

"หมอยานเรศวร เพื่อนสุขภาพ ครอบครัวเภสัชกร"

---------------------------------------------------------------------

หมอยานเรศวร STORY

"หมอยานเรศวร EVENT เล่าทุกเรื่องของเรา"

TIMELINE 2010-2018

คลิก>> https://www.MoryaNaresuan.Weebly.com

คลิก>> https://www.facebook.com/MoryaNaresuanOFFICIAL

คลิก>> https://twitter.com/moryanaresuan